ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
30062009 บึงพะไล สพม. สพม. เขต 31
30052010 ขามสะแกแสง สพม. สพม. เขต 31
30062001 เมืองคง สพม. สพม. เขต 31
30062003 เทพาลัย สพม. สพม. เขต 31
30032002 จระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. สพม. เขต 31
30022001 จักราชวิทยา สพม. สพม. เขต 31
30022013 ท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. สพม. เขต 31
30052001 มัธยมด่านขุนทด สพม. สพม. เขต 31
30052005 หนองบัวละครวิทยา สพม. สพม. เขต 31
30012014 โนนสูงศรีธานี สพม. สพม. เขต 31
30012015 ศรีสุขวิทยา สพม. สพม. เขต 31
30062008 เกล็ดลิ้นวิทยา สพม. สพม. เขต 31
30062005 บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. สพม. เขต 31
30042012 ปากช่อง สพม. สพม. เขต 31
30042013 มัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. สพม. เขต 31
30052016 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 สพม. สพม. เขต 31
30072004 พิมายวิทยา สพม. สพม. เขต 31
30012001 ราชสีมาวิทยาลัย สพม. สพม. เขต 31
30012002 สุรนารีวิทยา สพม. สพม. เขต 31
30012003 บุญวัฒนา สพม. สพม. เขต 31
30012004 มหิศราธิบดี สพม. สพม. เขต 31
30012006 สุรธรรมพิทักษ์ สพม. สพม. เขต 31
30012007 สุรนารีวิทยา 2 สพม. สพม. เขต 31
30012009 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา สพม. สพม. เขต 31
30062013 สีดาวิทยา สพม. สพม. เขต 31
30032008 โนนสมบูรณ์วิทยา สพม. สพม. เขต 31
30032009 เสิงสาง สพม. สพม. เขต 31
30022009 ห้วยแถลงพิทยาคม สพม. สพม. เขต 31
30062010 แก้งสนามนางพิทยาคม สพม. สพม. เขต 31
30052011 ขามทะเลสอวิทยา สพม. สพม. เขต 31
30072007 ชุมพวงศึกษา สพม. สพม. เขต 31
30022006 โชคชัยสามัคคี สพม. สพม. เขต 31
30052002 หนองกราดวัฒนา สพม. สพม. เขต 31
30072010 ภู่วิทยา สพม. สพม. เขต 31
30072011 มิตรภาพวิทยา สพม. สพม. เขต 31
30012016 ธารปราสาทเพชรวิทยา สพม. สพม. เขต 31
30072003 หันห้วยทรายพิทยาคม สพม. สพม. เขต 31
30032011 ปักธงชัยประชานิรมิต สพม. สพม. เขต 31
30032012 สมเด็จพระธีรญาณมุนี สพม. สพม. เขต 31
30072005 พิมายดำรงวิทยาคม สพม. สพม. เขต 31
30072006 นิคมพิมายศึกษา สพม. สพม. เขต 31
30012005 โคราชพิทยาคม สพม. สพม. เขต 31
30012008 พุดซาพิทยาคม สพม. สพม. เขต 31
30012011 บุญวัฒนา 2 สพม. สพม. เขต 31
30012012 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. สพม. เขต 31
30072012 กระเบื้องนอกพิทยาคม สพม. สพม. เขต 31
30072015 ลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. สพม. เขต 31
30042009 หนองน้ำใสพิทยาคม สพม. สพม. เขต 31
30022011 หนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. สพม. เขต 31
30022007 เมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. สพม. เขต 31