ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
31022001 กระสังพิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31042002 ตูมใหญ่วิทยา สพม. สพม. เขต 32
31042015 แคนดงพิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31032002 สิงหวิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31032003 นางรองพิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31032021 สามัคคีพิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31022006 บ้านบุวิทยาสรรค์ สพม. สพม. เขต 32
31022007 ไพศาลพิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31032017 ปะคำพิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31022012 พลับพลาชัยพิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31042005 พุทไธสง สพม. สพม. เขต 32
31012001 บุรีรัมย์พิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31012003 บัวหลวงวิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31012005 สองห้องพิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31012006 กนกศิลป์พิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31012007 สวายจีกพิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31012008 หนองตาดพิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31012009 กลันทาพิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31032014 ตาจงพิทยาสรรค์ สพม. สพม. เขต 32
31012010 ธารทองพิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31012013 จตุราษฎร์พิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31012014 เมืองแฝกพิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31012015 ทะเมนชัยพิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31042007 จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สพม. สพม. เขต 32
31042011 สตึก สพม. สพม. เขต 32
31032011 เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31032019 ห้วยหินพิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31022013 ห้วยราชพิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31022002 ลำดวนพิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31022003 ชุมแสงพิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31022004 สูงเนินพิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31042001 คูเมืองวิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31042016 ดงพลองพิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31032023 พนมรุ้ง สพม. สพม. เขต 32
31012016 ชำนิพิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31032004 ทุ่งแสงทองพิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31032005 พิมพ์รัฐประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 32
31042012 นาโพธิ์พิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31042013 อุดมอักษรพิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31032022 ร่มเกล้า บุรีรัมย์ สพม. สพม. เขต 32
31022010 บ้านกรวดวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 32
31022011 โนนเจริญพิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31042014 กู่สวนแตงพิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31022005 ประโคนชัยพิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31022008 เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สพม. สพม. เขต 32
31022009 แสลงโทนพิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31032016 ไทยเจริญวิทยา สพม. สพม. เขต 32
31012002 ภัทรบพิตร สพม. สพม. เขต 32
31032012 ร่วมจิตต์วิทยา สพม. สพม. เขต 32
31032013 ละหานทรายวิทยา สพม. สพม. เขต 32
31012011 ลำปลายมาศ สพม. สพม. เขต 32
31012012 ตลาดโพธิ์พิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31042006 เมืองแกพิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31042008 สะแกพิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31042010 ร่อนทองพิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31032010 หนองกี่พิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31042003 มัธยมพรสำราญ สพม. สพม. เขต 32
31032001 นางรอง สพม. สพม. เขต 32
31032006 เหลืองพนาวิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31032007 ถนนหักพิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31032020 โนนสุวรรณพิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31012017 รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม. เขต 32
31012004 พระครูพิทยาคม สพม. สพม. เขต 32
31032015 ละหานทรายรัชดาภิเษก สพม. สพม. เขต 32
31042009 สมเสม็ดวิทยา สพม. สพม. เขต 32
31032018 หนองหงส์พิทยาคม สพม. สพม. เขต 32