ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
32012038 สินรินทร์วิทยา สพม. สพม. เขต 33
32012040 บึงนครประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 33
32012022 บุแกรงวิทยาคม สพม. สพม. เขต 33
32022001 ชุมพลวิทยาสรรค์ สพม. สพม. เขต 33
32022006 เมืองแกพิทยาสรรค์ สพม. สพม. เขต 33
32022008 ช้างบุญวิทยา สพม. สพม. เขต 33
32022009 ทุ่งกุลาพิทยาคม สพม. สพม. เขต 33
32032004 ไทรแก้ววิทยา สพม. สพม. เขต 33
32032006 เชื้อเพลิงวิทยา สพม. สพม. เขต 33
32032007 ตาเบาวิทยา สพม. สพม. เขต 33
32012001 สุรวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 33
32012002 สิรินธร สพม. สพม. เขต 33
32012004 นาดีวิทยา สพม. สพม. เขต 33
32012011 สุรินทร์พิทยาคม สพม. สพม. เขต 33
32012013 มหิธรวิทยา สพม. สพม. เขต 33
32012018 แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 33
32022014 เบิดพิทยาสรรค์ สพม. สพม. เขต 33
32012034 สุรพินท์พิทยา สพม. สพม. เขต 33
32012035 พนาสนวิทยา สพม. สพม. เขต 33
32012024 ศีขรภูมิพิสัย สพม. สพม. เขต 33
32012027 กุดไผทประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 33
32012028 จารย์วิทยาคาร สพม. สพม. เขต 33
32012030 หนองแวงวิทยาคม สพม. สพม. เขต 33
32012031 ขวาวใหญ่วิทยา สพม. สพม. เขต 33
32022018 หนองอียอวิทยา สพม. สพม. เขต 33
32022019 หนองขุนศรีวิทยา สพม. สพม. เขต 33
32022020 สนมวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 33
32012037 สำโรงทาบวิทยาคม สพม. สพม. เขต 33
32032008 กาบเชิงวิทยา สพม. สพม. เขต 33
32032009 แนงมุดวิทยา สพม. สพม. เขต 33
32032011 ปราสาทเบงวิทยา สพม. สพม. เขต 33
32012039 แร่วิทยา สพม. สพม. เขต 33
32012020 จอมพระประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 33
32012023 หนองสนิทวิทยา สพม. สพม. เขต 33
32022011 ศรีปทุมพิทยาคม สพม. สพม. เขต 33
32022021 นารายณ์คำผงวิทยา สพม. สพม. เขต 33
32022022 โนนเทพ สพม. สพม. เขต 33
32022023 ประดู่แก้วประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 33
32032019 บัวเชดวิทยา สพม. สพม. เขต 33
32032003 ตานีวิทยา สพม. สพม. เขต 33
32012003 สวายวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 33
32012006 รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม. เขต 33
32012007 สุรินทร์ภักดี สพม. สพม. เขต 33
32012009 สุรินทร์ราชมงคล สพม. สพม. เขต 33
32012010 โชคเพชรพิทยา สพม. สพม. เขต 33
32012014 นาบัววิทยา สพม. สพม. เขต 33
32012017 ท่าสว่างวิทยา สพม. สพม. เขต 33
32022012 รัตนบุรี สพม. สพม. เขต 33
32022015 ธาตุศรีนคร สพม. สพม. เขต 33
32022017 ทับโพธิ์พัฒนวิทย์ สพม. สพม. เขต 33
32012029 มัธยมจารพัตวิทยา สพม. สพม. เขต 33
32012033 ยางวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 33
32032012 สังขะ สพม. สพม. เขต 33
32032013 กระเทียมวิทยา สพม. สพม. เขต 33
32032015 ขนาดมอญพิทยาคม สพม. สพม. เขต 33
32032018 เทพอุดมวิทยา สพม. สพม. เขต 33
32032010 โคกตะเคียนวิทยา สพม. สพม. เขต 33
32012021 เมืองลีงวิทยา สพม. สพม. เขต 33
32022002 เมืองบัววิทยา สพม. สพม. เขต 33
32022003 ลำพลับพลาวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 33
32022004 ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สพม. สพม. เขต 33
32022005 ลานทรายพิทยาคม สพม. สพม. เขต 33
32022007 พรมเทพพิทยาคม สพม. สพม. เขต 33
32032020 มัธยมศรีลำเภาลูน สพม. สพม. เขต 33
32032001 ประสาทวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 33
32032002 โคกยางวิทยา สพม. สพม. เขต 33
32032005 ทุ่งมนวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 33
32032021 พนมดงรักวิทยา สพม. สพม. เขต 33
32012005 ศรีไผทสมันต์ สพม. สพม. เขต 33
32012008 พญารามวิทยา สพม. สพม. เขต 33
32012012 วีรวัฒน์โยธิน สพม. สพม. เขต 33
32012015 ศรีรามประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 33
32012016 ตั้งใจวิทยาคม สพม. สพม. เขต 33
32012019 เทนมีย์มิตรประชา สพม. สพม. เขต 33
32022013 ดอนแรดวิทยา สพม. สพม. เขต 33
32022016 แกศึกษาพัฒนา สพม. สพม. เขต 33
32032022 ศรีณรงค์พิทยาลัย สพม. สพม. เขต 33
32012025 แตลศิริวิทยา สพม. สพม. เขต 33
32012026 ห้วยจริงวิทยา สพม. สพม. เขต 33
32012032 วังข่าพัฒนา สพม. สพม. เขต 33
32032014 ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม. เขต 33
32032016 มัธยมทับทิมสยาม 04 สพม. สพม. เขต 33
32032017 พระแก้ววิทยา สพม. สพม. เขต 33
32012036 ศรีสุขวิทยา สพม. สพม. เขต 33
32022010 โนนแท่นพิทยาคม สพม. สพม. เขต 33