ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
50052001 จอมทอง สพม. สพม. เขต 34
50032002 อรุโณทัยวิทยาคม สพม. สพม. เขต 34
50052005 ดอยเต่าวิทยาคม สพม. สพม. เขต 34
50012009 ดอยสะเก็ดวิทยาคม สพม. สพม. เขต 34
50042006 สองแคววิทยาคม สพม. สพม. เขต 34
50032004 ฝางชนูปถัมภ์ สพม. สพม. เขต 34
50012002 วัฒโนทัยพายัพ สพม. สพม. เขต 34
50012004 กาวิละวิทยาลัย สพม. สพม. เขต 34
50052008 มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50052002 แม่แจ่ม สพม. สพม. เขต 34
50022001 แม่แตง สพม. สพม. เขต 34
50022002 แม่หอพระวิทยาคม สพม. สพม. เขต 34
50022005 นวมินทราชูทิศ พายัพ สพม. สพม. เขต 34
50012011 แม่ออนวิทยาลัย สพม. สพม. เขต 34
50032007 เวียงแหงวิทยาคม สพม. สพม. เขต 34
50012010 สันกำแพง สพม. สพม. เขต 34
50042001 สันป่าตองวิทยาคม สพม. สพม. เขต 34
50042002 เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ สพม. สพม. เขต 34
50042003 หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. สพม. เขต 34
50052006 อมก๋อยวิทยาคม สพม. สพม. เขต 34
50052004 ฮอดพิทยาคม สพม. สพม. เขต 34
58012003 ขุนยวมวิทยา สพม. สพม. เขต 34
58012006 ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สพม. สพม. เขต 34
58012004 ปายวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 34
58012001 ห้องสอนศึกษา สพม. สพม. เขต 34
58022001 แม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา) สพม. สพม. เขต 34
58022002 สบเมยวิทยาคม สพม. สพม. เขต 34
58022003 เฉลิมรัชวิทยาคม สพม. สพม. เขต 34
50032001 เชียงดาววิทยาคม สพม. สพม. เขต 34
50032008 ไชยปราการ สพม. สพม. เขต 34
50042007 สันติสุข สพม. สพม. เขต 34
50022008 พร้าววิทยาคม สพม. สพม. เขต 34
50012001 ยุพราชวิทยาลัย สพม. สพม. เขต 34
50012003 หอพระ สพม. สพม. เขต 34
50022003 สันป่ายางวิทยาคม สพม. สพม. เขต 34
50022004 แม่ริมวิทยาคม สพม. สพม. เขต 34
50042005 บ้านกาดวิทยาคม สพม. สพม. เขต 34
50022007 สะเมิงพิทยาคม สพม. สพม. เขต 34
50022009 สันทรายวิทยาคม สพม. สพม. เขต 34
50042004 สารภีพิทยาคม สพม. สพม. เขต 34
50052007 แม่ตื่นวิทยาคม สพม. สพม. เขต 34
58022004 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. สพม. เขต 34