ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
57042011 ยางฮอมวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57042001 เชียงของวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57042005 ปล้องวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57022006 ป่าแดดวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57042007 แม่ต๋ำตาดควันวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57022003 นครวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57012002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สพม. สพม. เขต 36
57012003 เม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57012005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย สพม. สพม. เขต 36
57012006 ดอนชัยวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57012007 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย สพม. สพม. เขต 36
57032003 แม่จันวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57022011 แม่ลาววิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57022007 แม่สรวยวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57022008 วาวีวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57032007 วัดถ้ำปลาวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57012009 ดอนศิลาผางามวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57012011 เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57022009 เวียงป่าเป้าวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
56022001 จุนวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
56022004 เชียงคำวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
56022005 ฝายกวางวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
56022006 เชียงม่วนวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
56012004 ดอกคำใต้วิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
56022007 ปงรัชดาภิเษก สพม. สพม. เขต 36
56022009 ขุนควรวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
56022010 ภูซางวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
56012002 ฟากกว๊านวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57042010 ขุนตาลวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57042002 บุญเรืองวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57042003 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม. เขต 36
57032004 เชียงแสนวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57032009 ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม. เขต 36
57042004 เทิงวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57042006 พญาเม็งราย สพม. สพม. เขต 36
57042008 ไม้ยาวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57022001 พานพิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57022002 พานพิเศษพิทยา สพม. สพม. เขต 36
57022004 แม่อ้อวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57022005 ดอยงามวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57012001 สามัคคีวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57012004 ห้วยสักวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57012008 สามัคคีวิทยาคม 2 สพม. สพม. เขต 36
57032001 จันจว้าวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57032008 สันติคีรีวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57032006 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สพม. สพม. เขต 36
57042009 เวียงแก่นวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57012010 เวียงชัยวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
56022002 พญาลอวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
56012005 ถ้ำปินวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
56012006 งำเมืองวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
56022008 ปงพัฒนาวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
56012008 ดงเจนวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
56012009 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา สพม. สพม. เขต 36
56012001 พะเยาพิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
56012007 แม่ใจวิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57032005 บ้านแซววิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
57022010 แม่เจดีย์วิทยาคม สพม. สพม. เขต 36
56012003 พะเยาประสาธน์วิทย์ สพม. สพม. เขต 36