ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
63022003 ท่าสองยางวิทยาคม สพม. สพม. เขต 38
63012008 บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) สพม. สพม. เขต 38
63022008 พบพระวิทยาคม สพม. สพม. เขต 38
63012002 ผดุงปัญญา สพม. สพม. เขต 38
63012003 วังหินกิตติวิทยาคม สพม. สพม. เขต 38
63012005 วังประจบวิทยาคม สพม. สพม. เขต 38
63022005 แม่ปะวิทยาคม สพม. สพม. เขต 38
63022006 ด่านแม่ละเมาวิทยาคม สพม. สพม. เขต 38
63012012 นาโบสถ์พิทยาคม สพม. สพม. เขต 38
63012013 วังเจ้าวิทยาคม สพม. สพม. เขต 38
63012011 ยกกระบัตรวิทยาคม สพม. สพม. เขต 38
63022009 อุ้มผางวิทยาคม สพม. สพม. เขต 38
64012006 หนองตูมวิทยา สพม. สพม. เขต 38
64012008 ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม. เขต 38
64022015 ชัยมงคลพิทยา สพม. สพม. เขต 38
64012002 บ้านด่านลานหอยวิทยา สพม. สพม. เขต 38
64012001 สุโขทัยวิทยาคม สพม. สพม. เขต 38
64012007 บ้านสวนวิทยาคม สพม. สพม. เขต 38
64012009 ยางซ้ายพิทยาคม สพม. สพม. เขต 38
64012010 ลิไทพิทยาคม สพม. สพม. เขต 38
64012011 อุดมดรุณี สพม. สพม. เขต 38
64022013 ศรีนคร สพม. สพม. เขต 38
64022001 เมืองเชลียง สพม. สพม. เขต 38
64022008 บ้านแก่งวิทยา สพม. สพม. เขต 38
64022012 ท่าชัยวิทยา สพม. สพม. เขต 38
64022010 ขุนไกรพิทยาคม สพม. สพม. เขต 38
64022004 หนองปลาหมอวิทยาคม สพม. สพม. เขต 38
64022007 หนองกลับวิทยาคม สพม. สพม. เขต 38
63012009 ทุ่งฟ้าวิทยาคม สพม. สพม. เขต 38
63012001 ตากพิทยาคม สพม. สพม. เขต 38
63012004 ถนอมราษฏร์บำรุง สพม. สพม. เขต 38
63022001 แม่ระมาดวิทยาคม สพม. สพม. เขต 38
63022002 แม่จะเราวิทยาคม สพม. สพม. เขต 38
63022004 สรรพวิทยาคม สพม. สพม. เขต 38
63022007 แม่กุวิทยาคม สพม. สพม. เขต 38
63012010 สามเงาวิทยาคม สพม. สพม. เขต 38
64012004 กงไกรลาศวิทยา สพม. สพม. เขต 38
64012003 คีรีมาศพิทยาคม สพม. สพม. เขต 38
64012012 บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม สพม. สพม. เขต 38
64022014 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. สพม. เขต 38
64012005 ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ สพม. สพม. เขต 38
64022009 เมืองด้งวิทยา สพม. สพม. เขต 38
64022002 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. สพม. เขต 38
64022005 บ้านไร่พิทยาคม สพม. สพม. เขต 38
64022006 วังทองวิทยา สพม. สพม. เขต 38
64022003 สวรรค์อนันต์วิทยา สพม. สพม. เขต 38
64022011 สวรรค์อนันต์วิทยา 2 สพม. สพม. เขต 38