ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
13012007 ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม สพม. สพม.เขต 4
13022002 สายปัญญารังสิต สพม. สพม.เขต 4
13022003 ธัญบุรี สพม. สพม.เขต 4
13012001 ปทุมวิไล สพม. สพม.เขต 4
13012002 คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี สพม. สพม.เขต 4
13012003 ปทุมธานี (นันทมุนีบำรุง) สพม. สพม.เขต 4
13012004 หอวัง ปทุมธานี สพม. สพม.เขต 4
13012008 บัวแก้วเกษร สพม. สพม.เขต 4
13012009 วรราชาทินัดดามาตุวิทยา สพม. สพม.เขต 4
13012010 สุนทโรเมตตาประชาสรรค์ สพม. สพม.เขต 4
13022008 มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม. สพม.เขต 4
13012013 ชัยสิทธาวาส สพม. สพม.เขต 4
13012014 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี สพม. สพม.เขต 4
19022006 บ้านท่ามะปรางวิทยา สพม. สพม.เขต 4
19012011 เทพศิรินทร์ พุแค สพม. สพม.เขต 4
19012007 บ้านหมอ "พัฒนานุกูล" สพม. สพม.เขต 4
19012001 สุธีวิทยา สพม. สพม.เขต 4
19012006 พระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา) สพม. สพม.เขต 4
19022008 มวกเหล็กวิทยา สพม. สพม.เขต 4
19022009 ซับน้อยเหนือวิทยาคม สพม. สพม.เขต 4
19012003 สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สพม. สพม.เขต 4
19012004 สระบุรีวิทยาคม สพม. สพม.เขต 4
19022010 วังม่วงวิทยาคม สพม. สพม.เขต 4
19022003 ประเทียบวิทยาทาน สพม. สพม.เขต 4
19012009 เสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' สพม. สพม.เขต 4
19022002 หนองแค 'สรกิจพิทยา' สพม. สพม.เขต 4
19022007 หินกองวิทยาคม สพม. สพม.เขต 4
19012008 หนองแซงวิทยา สพม. สพม.เขต 4
13012005 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ สพม. สพม.เขต 4
13012006 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต สพม. สพม.เขต 4
13022001 ธัญรัตน์ สพม. สพม.เขต 4
13012011 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. สพม.เขต 4
13022005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี สพม. สพม.เขต 4
13022006 เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี สพม. สพม.เขต 4
13022007 นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี สพม. สพม.เขต 4
13012015 เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สพม. สพม.เขต 4
13022004 หนองเสือวิทยาคม สพม. สพม.เขต 4
19022001 แก่งคอย สพม. สพม.เขต 4
19022004 สองคอนวิทยาคม สพม. สพม.เขต 4
19012002 ดอนพุดวิทยา สพม. สพม.เขต 4
19012010 โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา สพม. สพม.เขต 4
19022005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี สพม. สพม.เขต 4
19012005 หนองโดนวิทยา สพม. สพม.เขต 4