ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
67012010 ชนแดนวิทยาคม สพม. สพม. เขต 40
67012011 ดงขุยวิทยาคม สพม. สพม. เขต 40
67022010 น้ำหนาววิทยาคม สพม. สพม. เขต 40
67032014 บึงสามพันวิทยาคม สพม. สพม. เขต 40
67032015 วังพิกุลพิทยาคม สพม. สพม. เขต 40
67032016 ซับบอนวิทยาคม สพม. สพม. เขต 40
67032017 ศรีมงคลวิทยาคม สพม. สพม. เขต 40
67012001 เพชรพิทยาคม สพม. สพม. เขต 40
67012005 เนินพิทยาคม สพม. สพม. เขต 40
67012007 พัชรพิทยาคม สพม. สพม. เขต 40
67012012 วังโป่งพิทยาคม สพม. สพม. เขต 40
67032002 พุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. สพม. เขต 40
67032003 น้ำร้อนวิทยาคม สพม. สพม. เขต 40
67032004 ซับสมบูรณ์วิทยาคม สพม. สพม. เขต 40
67032006 วังใหญ่วิทยาคม สพม. สพม. เขต 40
67032007 ศรีเทพประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 40
67032008 เมืองศรีเทพ สพม. สพม. เขต 40
67032010 หนองไผ่ สพม. สพม. เขต 40
67032011 เพชรละครวิทยา สพม. สพม. เขต 40
67032012 นาเฉลียงพิทยาคม สพม. สพม. เขต 40
67032013 ท่าด้วงพิทยาคม สพม. สพม. เขต 40
67022009 เมืองราดวิทยาคม สพม. สพม. เขต 40
67022001 หล่มสักวิทยาคม สพม. สพม. เขต 40
67022002 ติ้ววิทยาคม สพม. สพม. เขต 40
67022003 ผาเมืองวิทยาคม สพม. สพม. เขต 40
67022004 เมืองกลางวิทยาคม สพม. สพม. เขต 40
67022006 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สพม. สพม. เขต 40
67022007 ผาแดงวิทยาคม สพม. สพม. เขต 40
67022011 แคมป์สนวิทยาคม สพม. สพม. เขต 40
67022012 ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ สพม. สพม. เขต 40
67012002 วิทยานุกูลนารี สพม. สพม. เขต 40
67012004 สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สพม. สพม. เขต 40
67012006 เพชรบูรณ์วิทยา สพม. สพม. เขต 40
67012013 วังโป่งศึกษา สพม. สพม. เขต 40
67032001 นิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. สพม. เขต 40
67032005 โคกปรงวิทยาคม สพม. สพม. เขต 40
67032009 นาสนุ่นวิทยาคม สพม. สพม. เขต 40
67022008 หล่มเก่าพิทยาคม สพม. สพม. เขต 40
67022005 ศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม. เขต 40