ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
62022005 โค้งไผ่วิทยา สพม. สพม. เขต 41
62022007 สลกบาตรวิทยา สพม. สพม. เขต 41
62022001 คลองลานวิทยา สพม. สพม. เขต 41
62022003 คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ สพม. สพม. เขต 41
62012011 ไทรงามพิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
62022012 ปางศิลาทองศึกษา สพม. สพม. เขต 41
62012015 เรืองวิทย์พิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
62012002 วชิรปราการวิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
62012003 ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา สพม. สพม. เขต 41
62012004 วัชรวิทยา สพม. สพม. เขต 41
62012005 คณฑีพิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
62012007 นครไตรตรึงษ์ สพม. สพม. เขต 41
62012009 หนองกองพิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
62012010 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร สพม. สพม. เขต 41
62012018 ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
66022016 วังงิ้ววิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
66022001 ตะพานหิน สพม. สพม. เขต 41
66022003 ทุ่งโพธิ์พิทยา สพม. สพม. เขต 41
66022011 วันทีสถิตย์พิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
66022004 บางมูลนากภูมิวิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
66022014 โพธิ์ไทรงามวิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
66022007 พิบูลธรรมเวทวิทยา สพม. สพม. เขต 41
66022009 ห้วยยาวพิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
66012009 ดงเสือเหลืองพิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
66012001 พิจิตรพิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
66012016 วังโมกข์พิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
66012010 สามง่ามชนูปถัมภ์ สพม. สพม. เขต 41
66012011 กำแพงดินพิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
62012019 โกสัมพีวิทยา สพม. สพม. เขต 41
62022004 ขาณุวิทยา สพม. สพม. เขต 41
62022006 ปางมะค่าวิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
62022009 วังแขมวิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
62022010 วังไทรวิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
62022002 สักงามวิทยา สพม. สพม. เขต 41
62022011 ทุ่งทรายวิทยา สพม. สพม. เขต 41
62012012 บ่อแก้ววิทยา สพม. สพม. เขต 41
62022013 ระหานวิทยา สพม. สพม. เขต 41
62012013 พรานกระต่ายพิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
62012014 พิไกรวิทยา สพม. สพม. เขต 41
62012001 กำแพงเพชรพิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
62012006 นาบ่อคำวิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
62012008 วังตะเคียนประชานุสรณ์ สพม. สพม. เขต 41
62012016 ลานกระบือวิทยา สพม. สพม. เขต 41
62012017 มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร สพม. สพม. เขต 41
66022015 ดงเจริญพิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
66022010 เขาทรายทับคล้อพิทยา สพม. สพม. เขต 41
66022005 วังตะกูราษฎร์อุทิศ สพม. สพม. เขต 41
66022013 แหลมรังวิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
66012008 สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
66012002 หัวดงรัฐชนูปถัมภ์ สพม. สพม. เขต 41
66012003 วังกรดพิทยา สพม. สพม. เขต 41
66012004 เมธีพิทยา สพม. สพม. เขต 41
66012005 สระหลวงพิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
66012007 วังทรายพูนวิทยา สพม. สพม. เขต 41
66012014 สากเหล็กวิทยา สพม. สพม. เขต 41
66012012 เนินปอรังนกชนูทิศ สพม. สพม. เขต 41
62022008 คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ สพม. สพม. เขต 41
66022002 วังสำโรงวังหว้า สพม. สพม. เขต 41
66022006 โพธิธรรมสุวัฒน์ สพม. สพม. เขต 41
66022008 ท่าเสาพิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
66012015 วชิรบารมีพิทยาคม สพม. สพม. เขต 41
66012013 หนองโสนพิทยาคม สพม. สพม. เขต 41