ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
24022012 มัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา สพม. สพม.เขต 6
24012010 บางน้ำเปรี้ยววิทยา สพม. สพม.เขต 6
24012011 ดอนฉิมพลีพิทยาคม สพม. สพม.เขต 6
24012014 การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ (อนุสรณ์วันเด็กแห่ง สพม. สพม.เขต 6
24012015 บางปะกง(บวรวิทยายน) สพม. สพม.เขต 6
24012016 พุทธิรังสีพิบูล สพม. สพม.เขต 6
24022009 ไผ่แก้ววิทยา สพม. สพม.เขต 6
24022004 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา สพม. สพม.เขต 6
24022005 พนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา) สพม. สพม.เขต 6
24012001 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. สพม.เขต 6
24012002 ดัดดรุณี สพม. สพม.เขต 6
24012005 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 สพม. สพม.เขต 6
24012007 เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี สพม. สพม.เขต 6
24012009 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา สพม. สพม.เขต 6
24022007 สนามชัยเขต สพม. สพม.เขต 6
11022001 บางบ่อวิทยาคม สพม. สพม.เขต 6
11022002 เปร็งวิสุทธาธิบดี สพม. สพม.เขต 6
11022003 หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ สพม. สพม.เขต 6
11022005 บางพลีราษฎร์บำรุง สพม. สพม.เขต 6
11022008 บางแก้วประชาสรรค์ สพม. สพม.เขต 6
11012008 วัดทรงธรรม สพม. สพม.เขต 6
11012009 ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ สพม. สพม.เขต 6
11012011 วิสุทธิกษัตรี สพม. สพม.เขต 6
11012013 ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สพม. สพม.เขต 6
11012014 มัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม สพม. สพม.เขต 6
11012001 สมุทรปราการ สพม. สพม.เขต 6
11012003 มัธยมวัดด่านสำโรง สพม. สพม.เขต 6
11012004 เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สพม. สพม.เขต 6
24022013 ก้อนแก้วพิทยาคม สพม. สพม.เขต 6
24022001 วัดเปี่ยมนิโครธาราม สพม. สพม.เขต 6
24022002 บางคล้าพิทยาคม สพม. สพม.เขต 6
24012012 หมอนทองวิทยา สพม. สพม.เขต 6
24012013 ไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม.เขต 6
24012017 วิทยาราษฎร์รังสรรค์ สพม. สพม.เขต 6
24012018 ผาณิตวิทยา สพม. สพม.เขต 6
24022010 หนองไม้แก่นวิทยา สพม. สพม.เขต 6
24022011 แปลงยาวพิทยาคม สพม. สพม.เขต 6
24022003 หนองแหนวิทยา สพม. สพม.เขต 6
24012003 วัดโสธรวรารามวรวิหาร สพม. สพม.เขต 6
24012004 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา สพม. สพม.เขต 6
24012008 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 สพม. สพม.เขต 6
24022006 ราชสาส์นวิทยา สพม. สพม.เขต 6
11022004 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. สพม.เขต 6
11020060 ราชวินิตสุวรรณภูมิ สพม. สพม.เขต 6
11022006 พูลเจริญวิทยาคม สพม. สพม.เขต 6
11022007 ราชวินิตบางแก้ว สพม. สพม.เขต 6
11022009 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สพม. สพม.เขต 6
11012010 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สพม. สพม.เขต 6
11012012 สาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ สพม. สพม.เขต 6
11012002 สตรีสมุทรปราการ สพม. สพม.เขต 6
11012005 หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา สพม. สพม.เขต 6
11012006 นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สพม. สพม.เขต 6
11012007 มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ สพม. สพม.เขต 6
11012015 ปทุมคงคา สมุทรปราการ สพม. สพม.เขต 6