ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
26012007 บ้านนา(นายกพิทยากร) สพม. สพม.เขต 7
26012008 เขาเพิ่มนารีผลวิทยา สพม. สพม.เขต 7
26012006 ปากพลีวิทยาคาร สพม. สพม.เขต 7
26012002 นครนายกวิทยาคม สพม. สพม.เขต 7
26012003 นวมราชานุสรณ์ สพม. สพม.เขต 7
26012005 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย สพม. สพม.เขต 7
26012011 ภัทรพิทยาจารย์ สพม. สพม.เขต 7
25012009 ลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง สพม. สพม.เขต 7
25012012 วังดาลวิทยาคม สพม. สพม.เขต 7
25012015 มณีเสวตรอุปถัมภ์ สพม. สพม.เขต 7
25012016 ร่มเกล้า ปราจีนบุรี สพม. สพม.เขต 7
25012022 สุวรรณวิทยา สพม. สพม.เขต 7
25012023 วัดพรหมประสิทธิ์ สพม. สพม.เขต 7
25012001 ปราจิณราษฎรอำรุง สพม. สพม.เขต 7
25012002 ปราจีนกัลยาณี สพม. สพม.เขต 7
25012005 ไทยรัฐวิทยา ๗ สพม. สพม.เขต 7
25012025 กรอกสมบูรณ์วิทยาคม สพม. สพม.เขต 7
25012026 ศรีมโหสถ สพม. สพม.เขต 7
27012001 คลองหาดพิทยาคม สพม. สพม.เขต 7
27022009 ทัพพระยาพิทยา สพม. สพม.เขต 7
27022003 ทัพราชวิทยา สพม. สพม.เขต 7
27022007 ซับม่วงวิทยา สพม. สพม.เขต 7
27022008 ตาพระยา สพม. สพม.เขต 7
27012003 สระแก้ว สพม. สพม.เขต 7
27012007 ท่าเกษมพิทยา สพม. สพม.เขต 7
27012002 วังน้ำเย็นวิทยาคม สพม. สพม.เขต 7
27012011 วังสมบูรณ์วิทยาคม สพม. สพม.เขต 7
27022005 คลองน้ำใสวิทยาคาร สพม. สพม.เขต 7
26012009 เลขธรรมกิตติ์วิทยาคม สพม. สพม.เขต 7
26012001 เมืองนครนายก สพม. สพม.เขต 7
26012004 ปิยชาติพัฒนา สพม. สพม.เขต 7
26012010 องครักษ์ สพม. สพม.เขต 7
25012008 กบินทร์วิทยา สพม. สพม.เขต 7
25012010 กบินทร์บุรี สพม. สพม.เขต 7
25012011 วังตะเคียนวิทยาคม สพม. สพม.เขต 7
25012018 ชิตใจชื่น สพม. สพม.เขต 7
25012020 กระทุ่มแพ้ววิทยา สพม. สพม.เขต 7
25012021 ประจันตราษฎร์บำรุง สพม. สพม.เขต 7
25012003 ปราจิณราษฎรอำรุง2"อดุลศาสนกิจศึกษา" สพม. สพม.เขต 7
25012024 ศรีมหาโพธิ สพม. สพม.เขต 7
27012005 วังหลังวิทยาคม สพม. สพม.เขต 7
27012012 วังไพรวิทยาคม สพม. สพม.เขต 7
27022006 ร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม.เขต 7
27022002 อรัญประเทศ สพม. สพม.เขต 7