ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
71032003 ทองผาภูมิวิทยา สพม. สพม.เขต 8
71012003 หนองขาวโกวิทพิทยาคม สพม. สพม.เขต 8
71012006 วิสุทธรังษี สพม. สพม.เขต 8
71012009 หนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง สพม. สพม.เขต 8
71022005 พระแท่นดงรังวิทยาคาร สพม. สพม.เขต 8
71022009 ท่าเรือพิทยาคม สพม. สพม.เขต 8
71022001 บ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม. สพม.เขต 8
71022003 พนมทวนชนูปถัมภ์ สพม. สพม.เขต 8
71022006 พนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลิ้มสุคนธ์) สพม. สพม.เขต 8
71022011 เลาขวัญราษฎร์บำรุง สพม. สพม.เขต 8
71032002 ศรีสวัสดิ์พิทยาคม สพม. สพม.เขต 8
71022013 ประชามงคล สพม. สพม.เขต 8
71022014 ห้วยกระเจาพิทยาคม สพม. สพม.เขต 8
70012004 คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ สพม. สพม.เขต 8
70022007 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี สพม. สพม.เขต 8
70022005 โพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์) สพม. สพม.เขต 8
70012012 บ้านคาวิทยา สพม. สพม.เขต 8
70022004 หนองปลาหมอพิทยาคม สพม. สพม.เขต 8
70022010 มัธยมวัดดอนตูม สพม. สพม.เขต 8
70022014 รัตนราษฎร์บำรุง สพม. สพม.เขต 8
70012002 ปากท่อพิทยาคม สพม. สพม.เขต 8
70022002 โพธาวัฒนาเสนี สพม. สพม.เขต 8
70022006 หนองโพวิทยา สพม. สพม.เขต 8
70022011 ท่ามะขามวิทยา สพม. สพม.เขต 8
70012003 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี สพม. สพม.เขต 8
70012007 ราชโบริกานุเคราะห์ สพม. สพม.เขต 8
70012010 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. สพม.เขต 8
70012001 สวนผึ้งวิทยา สพม. สพม.เขต 8
71012005 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม สพม. สพม.เขต 8
71032006 ร่มเกล้า กาญจนบุรี สพม. สพม.เขต 8
71012002 ท่าม่วงราษฎร์บำรุง สพม. สพม.เขต 8
71012004 พังตรุราษฎร์รังสรรค์ สพม. สพม.เขต 8
71012010 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี สพม. สพม.เขต 8
71022002 ท่ามะกาวิทยาคม สพม. สพม.เขต 8
71022007 นิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. สพม.เขต 8
71022008 ท่ามะกาปุญสิริวิทยา สพม. สพม.เขต 8
71032001 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา สพม. สพม.เขต 8
71032005 ไทรโยคน้อยวิทยา สพม. สพม.เขต 8
71022004 หนองรีประชานิมิต สพม. สพม.เขต 8
71012001 เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี สพม. สพม.เขต 8
71012007 กาญจนานุเคราะห์ สพม. สพม.เขต 8
71012008 เทพมงคลรังษี สพม. สพม.เขต 8
71032004 อุดมสิทธิศึกษา สพม. สพม.เขต 8
71022012 หนองปรือพิทยาคม สพม. สพม.เขต 8
70012005 ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. สพม.เขต 8
70022001 สายธรรมจันทร์ สพม. สพม.เขต 8
70022003 ประสาทรัฐประชากิจ สพม. สพม.เขต 8
70022009 เนกขัมวิทยา สพม. สพม.เขต 8
70022012 บางแพปฐมพิทยา สพม. สพม.เขต 8
70022013 กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม สพม. สพม.เขต 8
70012006 วัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ สพม. สพม.เขต 8
70012009 บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย สพม. สพม.เขต 8
70022008 ช่องพรานวิทยา สพม. สพม.เขต 8
70012008 แคทรายวิทยา สพม. สพม.เขต 8
70012011 โสภณศิริราษฎร์ สพม. สพม.เขต 8