ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
73012009 กำแพงแสนวิทยา สพม. สพม.เขต 9
73012012 คงทองวิทยา สพม. สพม.เขต 9
73022002 ภัทรญาณวิทยา สพม. สพม.เขต 9
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม สพม. สพม.เขต 9
73022005 แหลมบัววิทยา สพม. สพม.เขต 9
73022006 เพิ่มวิทยา สพม. สพม.เขต 9
73022008 บางเลนวิทยา สพม. สพม.เขต 9
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ สพม. สพม.เขต 9
73012002 ราชินีบูรณะ สพม. สพม.เขต 9
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ สพม. สพม.เขต 9
73012004 ศรีวิชัยวิทยา สพม. สพม.เขต 9
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม สพม. สพม.เขต 9
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. สพม.เขต 9
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคม สพม. สพม.เขต 9
73022012 สามพรานวิทยา สพม. สพม.เขต 9
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย สพม. สพม.เขต 9
73022015 ปรีดารามวิทยาคม สพม. สพม.เขต 9
72022009 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. สพม.เขต 9
72032001 บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. สพม.เขต 9
72032010 ด่านช้างวิทยา สพม. สพม.เขต 9
72012002 กรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี สพม. สพม.เขต 9
72012003 สงวนหญิง สพม. สพม.เขต 9
72012005 สรวงสุทธาวิทยา สพม. สพม.เขต 9
72012006 วังหว้าราษฎร์สามัคคี สพม. สพม.เขต 9
72012008 ศรีประจันต์(เมธีประมุข) สพม. สพม.เขต 9
72022001 บ่อสุพรรณวิทยา สพม. สพม.เขต 9
72032005 บรรหารแจ่มใสวิทยา 6 สพม. สพม.เขต 9
72032009 สามชุกรัตนโภคาราม สพม. สพม.เขต 9
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. สพม.เขต 9
73012011 ศาลาตึกวิทยา สพม. สพม.เขต 9
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ สพม. สพม.เขต 9
73022004 พลอยจาตุรจินดา สพม. สพม.เขต 9
73022009 บางหลวงวิทยา สพม. สพม.เขต 9
73022010 สถาพรวิทยา สพม. สพม.เขต 9
73022011 บัวปากท่าวิทยา สพม. สพม.เขต 9
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. สพม.เขต 9
73012001 พระปฐมวิทยาลัย สพม. สพม.เขต 9
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัย สพม. สพม.เขต 9
73022014 วัดไร่ขิงวิทยา สพม. สพม.เขต 9
72032002 บ่อกรุวิทยา สพม. สพม.เขต 9
72032004 ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา สพม. สพม.เขต 9
72032008 ธรรมโชติศึกษาลัย สพม. สพม.เขต 9
72012004 หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 สพม. สพม.เขต 9
72012009 บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) สพม. สพม.เขต 9
72012011 บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. สพม.เขต 9
72012001 ตลิ่งชันวิทยา สพม. สพม.เขต 9
72012007 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. สพม.เขต 9
72022002 สองพี่น้องวิทยา สพม. สพม.เขต 9
72022006 บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 สพม. สพม.เขต 9
72022007 หนองวัลย์เปรียงวิทยา สพม. สพม.เขต 9
72022011 บางลี่วิทยา สพม. สพม.เขต 9
72032003 ทุ่งแฝกพิทยาคม สพม. สพม.เขต 9
72032007 หนองหญ้าไซวิทยา สพม. สพม.เขต 9
72022004 สระยายโสมวิทยา สพม. สพม.เขต 9
72022005 ดอนคาวิทยา สพม. สพม.เขต 9
72022010 อู่ทอง สพม. สพม.เขต 9
73012013 บ้านหลวงวิทยา สพม. สพม.เขต 9
72022008 สระกระโจมโสภณพิทยา สพม. สพม.เขต 9
72032006 บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 สพม. สพม.เขต 9
72012010 สวนแตงวิทยา สพม. สพม.เขต 9
72022003 อู่ทองศึกษาลัย สพม. สพม.เขต 9