ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
71032007 สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71012012 โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 1
72013001 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
77012009 โสตศึกษาเทพรัตน์ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
80022011 ราชประชานุเคราะห์ 19 สพป. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
80023002 สำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดน สพป. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
93012007 ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
82010102 ราชประชานุเคราะห์ 35 สพป. สพป.พังงา
82013001 โสตศึกษาจังหวัดพังงา สพป. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
85012003 ราชประชานุเคราะห์ 38 สพป. สพป.ระนอง
96022003 ศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส สพป. สพป.นราธิวาส เขต 2
95013001 ราชประชานุเคราะห์ 41 สพป. สพป.ยะลา เขต 1
90022011 โสตศึกษาจังหวัดสงขลา สพป. สพป.สงขลา เขต 2
91013001 ราชประชานุเคราะห์ 42 สพป. สพป.สตูล
49013001 โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร สพป. สพป.มุกดาหาร
50032003 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50012006 โสตศึกษาอนุสารสุนทร สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50012008 กาวิละอนุกูล สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50022006 ศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50022010 ศรีสังวาลย์เชียงใหม่ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 2
58012007 ราชประชานุเคราะห์ 34 สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58012002 ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58022005 ราชประชานุเคราะห์ 21 สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
55012013 ราชประชานุเคราะห์ 56 สพป. สพป.น่าน เขต 1
54012009 ราชประชานุเคราะห์ 25 สพป. สพป.แพร่ เขต 1
65032009 ราชประชานุเคราะห์ 23 สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 3
67012009 โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
66012006 พิจิตรปัญญานุกูล สพป. สพป.พิจิตร เขต 1
71022010 ราชประชานุเคราะห์ 45 สพป. สพป.กาญจนบุรี เขต 2
73022007 โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73022018 ฟ้าใสวิทยา สพป. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
76022005 ราชประชานุเคราะห์ 47 สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76023001 เพชรบุรีปัญญานุกูล สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
86012009 ราชประชานุเคราะห์ 20 สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
80022012 นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล สพป. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
80023001 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช สพป. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
81012014 ราชประชานุเคราะห์ 37 สพป. สพป.กระบี่
83010022 ราชประชานุเคราะห์ 36 สพป. สพป.ภูเก็ต
83012008 ภูเก็ตปัญญานุกูล สพป. สพป.ภูเก็ต
96033001 ราชประชานุเคราะห์ 39 สพป. สพป.นราธิวาส เขต 3
94013001 ราชประชานุเคราะห์ 40 สพป. สพป.ปัตตานี เขต 1
90012007 สงขลาพัฒนาปัญญา สพป. สพป.สงขลา เขต 1
50052003 ราชประชานุเคราะห์ 31 สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 6
50032006 ราชประชานุเคราะห์ 30 สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 3
58012005 ราชประชานุเคราะห์ 22 สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
52012005 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
51012002 ราชประชานุเคราะห์ 26 สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
57013001 เชียงรายปัญญานุกูล สพป. สพป.เชียงราย เขต 1
57032002 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน สพป. สพป.เชียงราย เขต 3
55012019 น่านปัญญานุกูล สพป. สพป.น่าน เขต 1
56022003 ราชประชานุเคราะห์ 24 สพป. สพป.พะเยา เขต 2
54012007 แพร่ปัญญานุกูล สพป. สพป.แพร่ เขต 1
63012006 โสตศึกษาจังหวัดตาก สพป. สพป.ตาก เขต 1
65013001 พิษณุโลกปัญญานุกูล สพป. สพป.พิษณุโลก เขต 1
67012008 ราชประชานุเคราะห์ 57 สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
12012011 ศึกษาสงเคราะห์บางกรวย สพป. สพป.นนทบุรี เขต 1
12023001 โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี สพป. สพป.นนทบุรี เขต 2
18013001 ศึกษาพิเศษชัยนาท สพป. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
18012003 ราชประชานุเคราะห์ 46 สพป. สพป.ชัยนาท
16013001 โสตศึกษาปานเลิศ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16012009 ลพบุรีปัญญานุกูล สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
24012019 ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
25012007 โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
86013001 ชุมพรปัญญานุกูล สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
84012008 สอนคนตาบอดภาคใต้ สพป. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
84012009 ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี สพป. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
90030197 ราชประชานุเคราะห์ 43 สพป. สพป.สงขลา เขต 3
20012008 โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
21012002 ระยองปัญญานุกูล สพป. สพป.ระยอง เขต 1
40022020 ราชประชานุเคราะห์ 50 สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 2
40012017 โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
40012018 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น สพป. สพป.ขอนแก่น เขต 1
45012011 โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
35012010 ราชประชานุเคราะห์ 28 สพป. สพป.ยโสธร เขต 1
34012018 ราชประชานุเคราะห์ 32 สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
30012013 นครราชสีมาปัญญานุกูล สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
31032008 ราชประชานุเคราะห์ 51 สพป. สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
32033001 โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ สพป. สพป.สุรินทร์ เขต 3
50012007 สอนคนตาบอดภาคเหนือ สพป. สพป.เชียงใหม่ เขต 1
63012007 ราชประชานุเคราะห์ 55 สพป. สพป.ตาก เขต 1
10012029 พิบูลประชาสรรค์ สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10012016 เศรษฐเสถียร สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10012033 โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
16022013 ราชประชานุเคราะห์ 33 สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
22022013 ราชประชานุเคราะห์ 48 สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
23012015 ราชประชานุเคราะห์ 49 สพป. สพป.ตราด
42022001 ราชประชานุเคราะห์ 52 สพป. สพป.เลย เขต 2
43022007 ราชประชานุเคราะห์ 27 สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
41013001 โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี สพป. สพป.อุดรธานี เขต 1
47022011 ราชประชานุเคราะห์ 53 สพป. สพป.สกลนคร เขต 2
46023001 กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล สพป. สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
45013001 ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี สพป. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
33012010 ราชประชานุเคราะห์ 29 สพป. สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
37012014 ราชประชานุเคราะห์ 54 สพป. สพป.อำนาจเจริญ
34012017 อุบลปัญญานุกูล สพป. สพป.อุบลราชธานี เขต 1
36012012 โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ สพป. สพป.ชัยภูมิ เขต 1
60012009 นครสวรรค์ปัญญานุกูล สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1