ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

รายงานการเกิดอุบัติภัย

ที่ ภาค จังหวัด ต้นสังกัด สถานศึกษา ชนิดอุบัติภัย วันที่เกิดเหตุ รายละเอียด
117เพชรบูรณ์สพม. เขต 40เพชรพิทยาคมอุทกภัย2560-09-05รายละเอียด
206นครศรีธรรมราชสพป.นครศรีธรรมราช เขต 1วัดนาวงอุทกภัย2560-12-04รายละเอียด
303ฉะเชิงเทราสพม.เขต 6วัดเปี่ยมนิโครธารามอุทกภัย2561-02-13รายละเอียด
403สมุทรปราการสพป.สมุทรปราการ เขต 2เฉลิมมณีฉายวิทยาคารอุทกภัย2561-02-13รายละเอียด
502ชัยนาทสพป.ชัยนาทอนุบาลชัยนาทอุทกภัย2561-02-15รายละเอียด
602อ่างทองสพม.เขต 5โพธิ์ทอง(จินดามณี)อุทกภัย2561-02-08รายละเอียด
702ชัยนาทสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษศึกษาพิเศษชัยนาทอุทกภัย2563-07-19รายละเอียด
804สุพรรณบุรีสพม.เขต 9ตลิ่งชันวิทยาอุทกภัย2563-10-06รายละเอียด
906นครศรีธรรมราชสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษราชประชานุเคราะห์ 19วาตภัย2561-02-14รายละเอียด
1017สุโขทัยสพป.สุโขทัย เขต 2บ้านดงคู่อัคคีภัย2560-08-30รายละเอียด
1117สุโขทัยสพป.สุโขทัย เขต 2บ้านห้วยไคร้อัคคีภัย2560-09-01รายละเอียด
1213อุบลราชธานีสพป.อุบลราชธานี เขต 1บ้านเค็งอัคคีภัย2561-03-09รายละเอียด
1313อำนาจเจริญสพป.อำนาจเจริญอนุบาลอำนาจเจริญอัคคีภัย2561-06-16รายละเอียด
1410บึงกาฬสพป.บึงกาฬบ้านซ่อมกอกอัคคีภัย2562-07-20รายละเอียด