ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

ที่ รายการ รายละเอียด
10010000 สพป.กรุงเทพมหานคร
101701 สพม.เขต 1
101702 สพม.เขต 2
101703 สพม.เขต 3
101704 สพม.เขต 4
101705 สพม.เขต 5
101706 สพม.เขต 6
101707 สพม.เขต 7
101708 สพม.เขต 8
101709 สพม.เขต 9
101710 สพม.เขต 10
101711 สพม.เขต 11
101712 สพม.เขต 12
101713 สพม.เขต 13
101714 สพม.เขต 14
101715 สพม.เขต 15
101716 สพม.เขต 16
101717 สพม.เขต 17
101718 สพม.เขต 18
101719 สพม.เขต 19
101720 สพม.เขต 20
101721 สพม.เขต 21
101722 สพม.เขต 22
101723 สพม.เขต 23
101724 สพม.เขต 24
101725 สพม.เขต 25
101726 สพม.เขต 26
101727 สพม.เขต 27
101728 สพม.เขต 28
101729 สพม.เขต 29
101730 สพม.เขต 30
101731 สพม.เขต 31
101732 สพม.เขต 32
101733 สพม.เขต 33
101734 สพม.เขต 34
101735 สพม.เขต 35
101736 สพม.เขต 36
101737 สพม.เขต 37
101738 สพม.เขต 38
101739 สพม.เขต 39
101740 สพม.เขต 40
101741 สพม.เขต 41
101742 สพม.เขต 42
11010000 สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11020000 สพป.สมุทรปราการ เขต 2
12010000 สพป.นนทบุรี เขต 1
12020000 สพป.นนทบุรี เขต 2
13010000 สพป.ปทุมธานี เขต 1
13020000 สพป.ปทุมธานี เขต 2
14010000 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14020000 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
15010000 สพป.อ่างทอง
16010000 สพป.ลพบุรี เขต 1
16020000 สพป.ลพบุรี เขต 2
17010000 สพป.สิงห์บุรี
18010000 สพป.ชัยนาท
19010000 สพป.สระบุรี เขต 1
19020000 สพป.สระบุรี เขต 2
20010000 สพป.ชลบุรี เขต 1
20020000 สพป.ชลบุรี เขต 2
20030000 สพป.ชลบุรี เขต 3
21010000 สพป.ระยอง เขต 1
21020000 สพป.ระยอง เขต 2
22010000 สพป.จันทบุรี เขต 1
22020000 สพป.จันทบุรี เขต 2
23010000 สพป.ตราด
24010000 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24020000 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
25010000 สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25020000 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
26010000 สพป.นครนายก
27010000 สพป.สระแก้ว เขต 1
27020000 สพป.สระแก้ว เขต 2
30010000 สพป.นครราชสีมา เขต 1
30020000 สพป.นครราชสีมา เขต 2
30030000 สพป.นครราชสีมา เขต 3
30040000 สพป.นครราชสีมา เขต 4
30050000 สพป.นครราชสีมา เขต 5
30060000 สพป.นครราชสีมา เขต 6
30070000 สพป.นครราชสีมา เขต 7
31010000 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
31020000 สพป.บุรีรัมย์ เขต 2
31030000 สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
31040000 สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
32010000 สพป.สุรินทร์ เขต 1
32020000 สพป.สุรินทร์ เขต 2
32030000 สพป.สุรินทร์ เขต 3
33010000 สพป. ศรีสะเกษ เขต 1
33020000 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
33030000 สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
33040000 สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
34010000 สพป.อุบลราชธานี เขต 1
34020000 สพป.อุบลราชธานี เขต 2
34030000 สพป.อุบลราชธานี เขต 3
34040000 สพป.อุบลราชธานี เขต 4
34050000 สพป.อุบลราชธานี เขต 5
35010000 สพป.ยโสธร เขต 1
35020000 สพป.ยโสธร เขต 2
36010000 สพป.ชัยภูมิ เขต 1
36020000 สพป.ชัยภูมิ เขต 2
36030000 สพป.ชัยภูมิ เขต 3
37010000 สพป.อำนาจเจริญ
38010000 สพป.บึงกาฬ
39010000 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
39020000 สพป.หนองบัวลำภู เขต 2
40010000 สพป.ขอนแก่น เขต 1
40020000 สพป.ขอนแก่น เขต 2
40030000 สพป.ขอนแก่น เขต 3
40040000 สพป.ขอนแก่น เขต 4
40050000 สพป.ขอนแก่น เขต 5
41010000 สพป.อุดรธานี เขต 1
41020000 สพป.อุดรธานี เขต 2
41030000 สพป.อุดรธานี เขต 3
41040000 สพป.อุดรธานี เขต 4
42010000 สพป.เลย เขต 1
42020000 สพป.เลย เขต 2
42030000 สพป.เลย เขต 3
43010000 สพป.หนองคาย เขต 1
43020000 สพป.หนองคาย เขต 2
44010000 สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020000 สพป.มหาสารคาม เขต 2
44030000 สพป.มหาสารคาม เขต 3
45010000 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
45020000 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
45030000 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
46010000 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
46020000 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2
46030000 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3
47010000 สพป.สกลนคร เขต 1
47020000 สพป.สกลนคร เขต 2
47030000 สพป.สกลนคร เขต 3
48010000 สพป.นครพนม เขต 1
48020000 สพป.นครพนม เขต 2
49010000 สพป.มุกดาหาร
50010000 สพป.เชียงใหม่ เขต 1
50020000 สพป.เชียงใหม่ เขต 2
50030000 สพป.เชียงใหม่ เขต 3
50040000 สพป.เชียงใหม่ เขต 4
50050000 สพป.เชียงใหม่ เขต 5
50060000 สพป.เชียงใหม่ เขต 6
51010000 สพป.ลำพูน เขต 1
51020000 สพป.ลำพูน เขต 2
52010000 สพป.ลำปาง เขต 1
52020000 สพป.ลำปาง เขต 2
52030000 สพป.ลำปาง เขต 3
53010000 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53020000 สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
54010000 สพป.แพร่ เขต 1
54020000 สพป.แพร่ เขต 2
55010000 สพป.น่าน เขต 1
55020000 สพป.น่าน เขต 2
56010000 สพป.พะเยา เขต 1
56020000 สพป.พะเยา เขต 2
57010000 สพป.เชียงราย เขต 1
57020000 สพป.เชียงราย เขต 2
57030000 สพป.เชียงราย เขต 3
57040000 สพป.เชียงราย เขต 4
58010000 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58020000 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
60010000 สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60020000 สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60030000 สพป.นครสวรรค์ เขต 3
61010000 สพป.อุทัยธานี เขต 1
61020000 สพป.อุทัยธานี เขต 2
62010000 สพป.กำแพงเพชร เขต 1
62020000 สพป.กำแพงเพชร เขต 2
63010000 สพป.ตาก เขต 1
63020000 สพป.ตาก เขต 2
64010000 สพป.สุโขทัย เขต 1
64020000 สพป.สุโขทัย เขต 2
65010000 สพป.พิษณุโลก เขต 1
65020000 สพป.พิษณุโลก เขต 2
65030000 สพป.พิษณุโลก เขต 3
66010000 สพป.พิจิตร เขต 1
66020000 สพป.พิจิตร เขต 2
67010000 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67020000 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67030000 สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
70010000 สพป.ราชบุรี เขต 1
70020000 สพป.ราชบุรี เขต 2
71010000 สพป.กาญจนบุรี เขต 1
71020000 สพป.กาญจนบุรี เขต 2
71030000 สพป.กาญจนบุรี เขต 3
71040000 สพป.กาญจนบุรี เขต 4
72010000 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72020000 สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72030000 สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
73010000 สพป.นครปฐม เขต 1
73020000 สพป.นครปฐม เขต 2
74010000 สพป.สมุทรสาคร
75010000 สพป.สมุทรสงคราม
76010000 สพป.เพชรบุรี เขต 1
76020000 สพป.เพชรบุรี เขต 2
77010000 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
77020000 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
80010000 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80020000 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80030000 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80040000 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
81010000 สพป.กระบี่
82010000 สพป.พังงา
83010000 สพป.ภูเก็ต
84010000 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84020000 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84030000 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
85010000 สพป.ระนอง
86010000 สพป.ชุมพร เขต 1
86020000 สพป.ชุมพร เขต 2
90010000 สพป.สงขลา เขต 1
90020000 สพป.สงขลา เขต 2
90030000 สพป.สงขลา เขต 3
91010000 สพป.สตูล
92010000 สพป.ตรัง เขต 1
92020000 สพป.ตรัง เขต 2
93010000 สพป.พัทลุง เขต 1
93020000 สพป.พัทลุง เขต 2
94010000 สพป.ปัตตานี เขต 1
94020000 สพป.ปัตตานี เขต 2
94030000 สพป.ปัตตานี เขต 3
95010000 สพป.ยะลา เขต 1
95020000 สพป.ยะลา เขต 2
95030000 สพป.ยะลา เขต 3
96010000 สพป.นราธิวาส เขต 1
96020000 สพป.นราธิวาส เขต 2
96030000 สพป.นราธิวาส เขต 3