ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

แผนภูมิแท่ง แสดงร้อยละของการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการศึกษาได้ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ

ข้อมูลภาพรวมทั้งประเทศ
ที่ หน่วยงาน มีการจัดเก็บรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล มีการประมวลผลข้อมูลและจัดทำสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการศึกษาของจังหวัด มีการจัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลที่สะดวกต่อการนำไปใช้ มีการนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษา
1 ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
2 ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
3 ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรีไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
4 ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
5 ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6 ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
7 ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
8 ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
9 ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
10 ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
11 ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
12 ศึกษาธิการจังหวัดระยอง
13 ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
14 ศึกษาธิการจังหวัดตราด
15 ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
16 ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
17 ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
18 ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
19 ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
20 ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
21 ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
22 ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
23 ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
24 ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
25 ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ
26 ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
27 ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
28 ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
29 ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
30 ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
31 ศึกษาธิการจังหวัดเลย
32 ศึกษาธิการจังหวัดหนองคายไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
33 ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
34 ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
35 ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
36 ศึกษาธิการจังหวัดสกลนครไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
37 ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
38 ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
39 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
40 ศึกษาธิการจังหวัดลำพูนไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
41 ศึกษาธิการจังหวัดลำปางไม่มีข้อมูล
42 ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
43 ศึกษาธิการจังหวัดแพร่
44 ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
45 ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
46 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
47 ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่มีข้อมูล
48 ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
49 ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
50 ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร
51 ศึกษาธิการจังหวัดตาก
52 ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
53 ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
54 ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร
55 ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
56 ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
57 ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
58 ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
59 ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
60 ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
61 ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม
62 ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
63 ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
64 ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
65 ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
66 ศึกษาธิการจังหวัดพังงาไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
67 ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตไม่มีข้อมูล
68 ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
69 ศึกษาธิการจังหวัดระนอง
70 ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
71 ศึกษาธิการจังหวัดสงขลาไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
72 ศึกษาธิการจังหวัดสตูล
73 ศึกษาธิการจังหวัดตรังไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
74 ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
75 ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
76 ศึกษาธิการจังหวัดยะลา
77 ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส
ที่ หน่วยงาน มีการจัดเก็บรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล มีการประมวลผลข้อมูลและจัดทำสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการศึกษาของจังหวัด มีการจัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลที่สะดวกต่อการนำไปใช้ มีการนำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาการจัดการศึกษา
1 ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
2 ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
3 ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรีไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
4 ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
5 ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6 ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองไม่มีข้อมูล
7 ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี
8 ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
9 ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาทไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
10 ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
11 ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
12 ศึกษาธิการจังหวัดระยอง
13 ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
14 ศึกษาธิการจังหวัดตราด
15 ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
16 ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
17 ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
18 ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
19 ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
20 ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
21 ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
22 ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
23 ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
24 ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
25 ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ
26 ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
27 ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
28 ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
29 ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
30 ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
31 ศึกษาธิการจังหวัดเลยไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
32 ศึกษาธิการจังหวัดหนองคายไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
33 ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
34 ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
35 ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ไม่มีข้อมูล
36 ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
37 ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
38 ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
39 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
40 ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน
41 ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
42 ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
43 ศึกษาธิการจังหวัดแพร่
44 ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
45 ศึกษาธิการจังหวัดพะเยาไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
46 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
47 ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
48 ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
49 ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
50 ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร
51 ศึกษาธิการจังหวัดตากไม่มีข้อมูล
52 ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
53 ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
54 ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร
55 ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
56 ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
57 ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
58 ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
59 ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
60 ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
61 ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงครามไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
62 ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
63 ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
64 ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
65 ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
66 ศึกษาธิการจังหวัดพังงาไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
67 ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
68 ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
69 ศึกษาธิการจังหวัดระนอง
70 ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
71 ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา
72 ศึกษาธิการจังหวัดสตูล
73 ศึกษาธิการจังหวัดตรัง
74 ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
75 ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
76 ศึกษาธิการจังหวัดยะลา
77 ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส