ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

นโยบายที่ 15 การพัฒนาผู้เรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด

ตัวชี้วัดที่ 15.1 ร้อยละของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ได้จัดทำแผนพัฒนาลูกเสือจและยุวกาชาดจังหวัด/แผนพัฒนาลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 15.2 ร้อยละของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาลูกเสือและยุวกาชาดจังหวัด/เขตพื้นที่การศึกษา

แผนภูมิแท่ง แสดงร้อยละของการพัฒนาผู้เรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด

ข้อมูลภาพรวมทั้งประเทศ


ที่ หน่วยงาน การจัดทำแผนพัฒนาลูกเสือและยุวกาชาด การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาลูกเสือและยุวกาชาด
มี ไม่มี มี ไม่มี
1 ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
2 ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
3 ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรีไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
4 ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
5 ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6 ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
7 ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
8 ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
9 ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
10 ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
11 ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
12 ศึกษาธิการจังหวัดระยอง
13 ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
14 ศึกษาธิการจังหวัดตราด
15 ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
16 ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
17 ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
18 ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
19 ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
20 ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์
21 ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
22 ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
23 ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
24 ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
25 ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ
26 ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
27 ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
28 ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภูไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
29 ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
30 ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
31 ศึกษาธิการจังหวัดเลย
32 ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
33 ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
34 ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
35 ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
36 ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
37 ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
38 ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
39 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
40 ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน
41 ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
42 ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
43 ศึกษาธิการจังหวัดแพร่
44 ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
45 ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
46 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
47 ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
48 ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
49 ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
50 ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชรไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
51 ศึกษาธิการจังหวัดตาก
52 ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
53 ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
54 ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร
55 ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
56 ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
57 ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
58 ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
59 ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
60 ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
61 ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม
62 ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
63 ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
64 ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
65 ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
66 ศึกษาธิการจังหวัดพังงาไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
67 ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
68 ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
69 ศึกษาธิการจังหวัดระนอง
70 ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
71 ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา
72 ศึกษาธิการจังหวัดสตูล
73 ศึกษาธิการจังหวัดตรังไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
74 ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
75 ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
76 ศึกษาธิการจังหวัดยะลาไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
77 ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาสไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
ที่ หน่วยงาน การจัดทำแผนพัฒนาลูกเสือและยุวกาชาด การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาลูกเสือและยุวกาชาด
มี ไม่มี มี ไม่มี
1 ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
2 ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
3 ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี
4 ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
5 ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6 ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
7 ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
8 ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
9 ศึกษาธิการจังหวัดชัยนาทไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
10 ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
11 ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี
12 ศึกษาธิการจังหวัดระยอง
13 ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
14 ศึกษาธิการจังหวัดตราด
15 ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
16 ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
17 ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
18 ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
19 ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
20 ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
21 ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
22 ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
23 ศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
24 ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร
25 ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ
26 ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
27 ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
28 ศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู
29 ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่นไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
30 ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
31 ศึกษาธิการจังหวัดเลยไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
32 ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
33 ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
34 ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
35 ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
36 ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
37 ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม
38 ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร
39 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
40 ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน
41 ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
42 ศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
43 ศึกษาธิการจังหวัดแพร่
44 ศึกษาธิการจังหวัดน่าน
45 ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา
46 ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
47 ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
48 ศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
49 ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
50 ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร
51 ศึกษาธิการจังหวัดตาก
52 ศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย
53 ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
54 ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตรไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
55 ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์
56 ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
57 ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
58 ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
59 ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
60 ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
61 ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงครามไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
62 ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
63 ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
64 ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
65 ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
66 ศึกษาธิการจังหวัดพังงาไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
67 ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
68 ศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
69 ศึกษาธิการจังหวัดระนอง
70 ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
71 ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา
72 ศึกษาธิการจังหวัดสตูล
73 ศึกษาธิการจังหวัดตรัง
74 ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุงไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูล
75 ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี
76 ศึกษาธิการจังหวัดยะลา
77 ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส