ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการสรุปรายงานข้อมูลภาพรวม ทั้งประเทศ

ตัวชี้วัดที่ 9.1 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 อ่านออก เขียนได้ ร้อยละ 100

กราฟแสดงผล ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 อ่านออก เขียนได้ ร้อยละ 100
ตารางแสดงผล ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 อ่านออก เขียนได้ ร้อยละ 100
ที่ สังกัด รอบที่ 1
จำนวน อ่านออก เขียนได้
1. สพฐ. 669,858 95.76 93.34
2. เอกชน 91,546 95.82 93.57
3. อื่น ๆ 50,724 99.35 99.60
รวม 812,128 95.99 93.76
ที่ สังกัด รอบที่ 2
จำนวน อ่านออก เขียนได้
1. สพฐ. 547,114 91.76 90.00
2. เอกชน 127,577 91.45 90.43
3. อื่น ๆ 32,438 99.69 99.64
รวม 707,129 80.16 90.52

ตารางแสดงข้อมูล ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 อ่านออก เขียนได้ ร้อยละ 100 (แยกตามศึกษาธิการจังหวัด)


รอบที่ 1 รอบที่ 2
ที่ ศึกษาธิการจังหวัด จำนวน
(รับการทดสอบ)
อ่านออก
(ร้อยละ)
เขียนได้
(ร้อยละ)
จำนวน
(รับการทดสอบ)
อ่านออก
(ร้อยละ)
เขียนได้
(ร้อยละ)
1 กระบี่ 6,823 91.53 86.52 7,143 83.45 82.32
2 กรุงเทพมหานคร 3,077 93.79 93.79 32,249 99.18 99.18
3 กาญจนบุรี 7,739 95.85 95.85 10,494 95.05 88.80
4 กาฬสินธุ์ 5,083 99.41 99.41 5,083 99.41 99.41
5 กำแพงเพชร 7,810 87.98 77.14 8,055 88.18 87.23
6 ขอนแก่น 11,384 84.84 68.88 0 0.00 0.00
7 จันทบุรี 6,058 93.28 91.85 1,000 100.00 100.00
8 ฉะเชิงเทรา 7,915 85.81 85.81 8,412 86.14 87.54
9 ชลบุรี 203,817 100.00 100.00 0 0.00 0.00
10 ชัยนาท 2,726 94.94 94.94 2,751 84.48 85.02
11 ชัยภูมิ 14,071 97.56 94.93 4,952 88.77 74.84
12 ชุมพร 4,893 97.28 97.49 4,893 97.28 97.49
13 ตรัง 0 0.00 0.00 8,048 97.66 93.90
14 ตราด 2,954 96.48 93.23 3,169 95.87 94.32
15 ตาก 0 0.00 0.00 78,145 84.43 84.11
16 นครนายก 2,593 100.00 100.00 2,593 100.00 100.00
17 นครปฐม 9,371 99.59 99.59 10,932 98.09 97.60
18 นครพนม 7,744 81.06 75.48 7,272 78.99 68.33
19 นครราชสีมา 20,350 95.14 94.06 27,656 99.08 97.39
20 นครศรีธรรมราช 16,444 85.84 82.37 16,444 115.37 112.33
21 นครสวรรค์ 4,681 100.00 100.00 8,664 100.00 100.00
22 นนทบุรี 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
23 นราธิวาส 0 0.00 0.00 13,641 55.34 55.34
24 น่าน 4,294 78.57 85.10 4,501 88.20 87.78
25 บึงกาฬ 4,335 93.22 92.66 0 0.00 0.00
26 บุรีรัมย์ 16,720 94.11 94.11 0 0.00 0.00
27 ปทุมธานี 2,581 98.95 98.76 12,129 95.42 95.42
28 ประจวบคีรีขันธ์ 6,853 96.02 91.64 6,792 93.76 87.72
29 ปราจีนบุรี 3,157 104.05 104.05 6,172 59.14 58.47
30 ปัตตานี 12,023 100.00 100.00 12,825 63.84 60.62
31 พระนครศรีอยุธยา 8,496 94.69 94.69 8,884 87.03 81.56
32 พะเยา 2,627 93.07 89.91 3,548 88.90 88.64
33 พังงา 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
34 พัทลุง 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
35 พิจิตร 4,642 97.80 96.40 4,966 87.21 85.18
36 พิษณุโลก 4,099 89.44 74.82 7,803 91.95 84.85
37 ภูเก็ต 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
38 มหาสารคาม 6,834 98.04 98.04 6,834 98.04 98.04
39 มุกดาหาร 3,418 86.31 70.60 0 0.00 0.00
40 ยะลา 6,529 91.78 91.78 6,958 88.42 84.16
41 ยโสธร 2,586 92.92 92.92 4,659 85.19 76.39
42 ระนอง 1,720 84.01 89.42 0 0.00 0.00
43 ระยอง 3,010 86.48 86.48 0 0.00 0.00
44 ราชบุรี 18,931 98.43 97.05 9,664 93.04 86.75
45 ร้อยเอ็ด 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
46 ลพบุรี 5,896 96.73 96.73 6,954 85.23 84.99
47 ลำปาง 3,850 95.87 95.87 3,691 0.00 0.00
48 ลำพูน 3,464 94.63 90.24 2,328 96.39 95.02
49 ศรีสะเกษ 13,020 94.89 94.70 14,668 86.24 84.88
50 สกลนคร 161,947 99.91 99.13 161,947 99.91 99.16
51 สงขลา 0 0.00 0.00 7,763 92.03 89.66
52 สตูล 4,581 90.90 81.60 4,720 72.80 68.05
53 สมุทรปราการ 14,254 97.98 95.58 14,334 100.00 100.00
54 สมุทรสงคราม 2,578 70.25 70.25 0 0.00 0.00
55 สมุทรสาคร 5,320 97.69 95.04 5,376 92.76 87.97
56 สระบุรี 6,331 90.97 90.97 4,577 94.56 89.38
57 สระแก้ว 6,391 95.42 95.42 6,391 95.42 95.42
58 สิงห์บุรี 2,010 94.73 94.73 2,158 89.94 90.92
59 สุพรรณบุรี 8,473 96.26 0.00 8,461 96.92 94.81
60 สุราษฎร์ธานี 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00
61 สุรินทร์ 14,399 80.28 80.28 11,644 100.00 100.00
62 สุโขทัย 4,643 88.28 72.54 4,643 88.28 72.54
63 หนองคาย 3,160 86.99 90.98 3,160 87.18 91.74
64 หนองบัวลำภู 2,027 100.00 0.00 2,548 0.00 0.00
65 อำนาจเจริญ 3,905 91.22 91.22 3,905 97.59 97.59
66 อุดรธานี 14,962 95.03 95.03 15,618 100.00 100.00
67 อุตรดิตถ์ 3,471 84.13 82.69 4,023 86.30 85.09
68 อุทัยธานี 3,228 85.97 80.82 3,301 83.19 81.58
69 อุบลราชธานี 17,633 94.04 107.81 21,024 94.01 93.95
70 อ่างทอง 0 0.00 0.00 2,863 96.33 94.45
71 เชียงราย 10,667 94.48 94.48 11,832 99.92 99.92
72 เชียงใหม่ 13,686 83.12 83.12 0 0.00 0.00
73 เพชรบุรี 4,343 89.22 81.58 4,597 88.10 83.53
74 เพชรบูรณ์ 6,579 85.99 77.05 10,667 85.03 83.68
75 เลย 6,313 94.25 94.25 0 0.00 0.00
76 แพร่ 2,996 98.97 98.97 3,011 100.00 100.00
77 แม่ฮ่องสอน 3,613 99.50 99.50 3,594 84.78 79.91
รวม 812,128 95.99 93.76 707,129 92.07 90.52