ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
18010197 บ้านเก่า สพป. สพป.ชัยนาท
18010198 บ้านทุ่งโพธิ์ สพป. สพป.ชัยนาท
18010199 บ้านกะบกเตี้ย สพป. สพป.ชัยนาท
18010200 บ้านกลาง(วิโรจน์สามัคคีประชาสรรค์) สพป. สพป.ชัยนาท
18010201 บ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.ชัยนาท
18010202 อนุบาลเนินขาม สพป. สพป.ชัยนาท
18010203 บ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) สพป. สพป.ชัยนาท
18010204 บ้านหนองยาง สพป. สพป.ชัยนาท
18010205 บ้านสุขเดือนห้า สพป. สพป.ชัยนาท
18010206 บ้านหนองเด่น สพป. สพป.ชัยนาท
18013001 ศึกษาพิเศษชัยนาท สพป. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
18012015 เนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สพม. สพม.เขต 5
18010033 วัดพิกุลงาม สพป. สพป.ชัยนาท
18010034 ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) สพป. สพป.ชัยนาท
18010035 อนุบาลมโนรมย์ สพป. สพป.ชัยนาท
18010038 วัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) สพป. สพป.ชัยนาท
18010039 ไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน) สพป. สพป.ชัยนาท
18010040 วัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) สพป. สพป.ชัยนาท
18010041 บ้านหางน้ำหนองแขม(โออุปถัมภ์) สพป. สพป.ชัยนาท
18010043 บ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา) สพป. สพป.ชัยนาท
18010044 บ้านเขาแหลม สพป. สพป.ชัยนาท
18010045 บ้านหัวถนน สพป. สพป.ชัยนาท
18010047 วัดหัวหว้า สพป. สพป.ชัยนาท
18010048 วัดคลองกลาง(พวงเกิดราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.ชัยนาท
18010049 วัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร สพป. สพป.ชัยนาท
18010050 บ้านเนินไผ่(ไพศาลชลประชาสรรค์) สพป. สพป.ชัยนาท
18010052 วัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) สพป. สพป.ชัยนาท
18010053 ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร) สพป. สพป.ชัยนาท
18010055 บ้านดอนแตง สพป. สพป.ชัยนาท
18010056 คงรักษ์ประชานุเคราะห์ สพป. สพป.ชัยนาท
18010057 วัดอู่ตะเภา(สถิตราษฎร์นุกูล) สพป. สพป.ชัยนาท
18010058 วัดหนองตาตน สพป. สพป.ชัยนาท
18012004 อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ สพม. สพม.เขต 5
18012005 สาครพิทยาคม สพม. สพม.เขต 5
18010002 วัดหลวงพ่อขาว สพป. สพป.ชัยนาท
18010004 วัดส่องคบ(ท้ายเมืองอนุสรณ์) สพป. สพป.ชัยนาท
18010005 วัดฝาง สพป. สพป.ชัยนาท
18010006 วัดไผ่โพธิ์ทอง สพป. สพป.ชัยนาท
18010008 วัดงิ้ว่(เรือไทยสงเคราะห์) สพป. สพป.ชัยนาท
18010009 วัดอัมพวัน สพป. สพป.ชัยนาท
18010010 บ้านท่าไม้ สพป. สพป.ชัยนาท
18010012 วัดธรรมามูล สพป. สพป.ชัยนาท
18010013 ชุมชนวัดดักคะนน สพป. สพป.ชัยนาท
18010015 วัดสระเนินพระราม สพป. สพป.ชัยนาท
18010016 บ้านหนองแค สพป. สพป.ชัยนาท
18010017 วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ สพป. สพป.ชัยนาท
18010018 ชุมชนวัดวังเคียน สพป. สพป.ชัยนาท
18010019 วัดนางลือ สพป. สพป.ชัยนาท
18010020 วัดศรีวิชัย สพป. สพป.ชัยนาท
18010021 พระยาตาก สพป. สพป.ชัยนาท
18010022 อนุบาลชัยนาท สพป. สพป.ชัยนาท
18010023 ลัดดาประชาสรรค์ สพป. สพป.ชัยนาท
18010024 อนุบาลเมืองชัยนาท สพป. สพป.ชัยนาท
18010025 วัดโรงวัว สพป. สพป.ชัยนาท
18010026 วัดหนองเต่าดำ สพป. สพป.ชัยนาท
18010027 วัดแหลมหว้า สพป. สพป.ชัยนาท
18010028 วัดดอนรังนก สพป. สพป.ชัยนาท
18010029 วัดหนองพังนาค สพป. สพป.ชัยนาท
18010030 วัดเนินถ่าน สพป. สพป.ชัยนาท
18010031 รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ สพป. สพป.ชัยนาท
18012003 ราชประชานุเคราะห์ 46 สพป. สพป.ชัยนาท
18012001 ชัยนาทพิทยาคม สพม. สพม.เขต 5
18010060 วัดบ่อแร่(วิจิตรราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ชัยนาท
18010061 วัดหนองจิก สพป. สพป.ชัยนาท
18010063 วัดคลองบุญ สพป. สพป.ชัยนาท
18010064 วัดหนองน้อย สพป. สพป.ชัยนาท
18010065 อนุบาลวัดสิงห์ สพป. สพป.ชัยนาท
18010067 สำราญราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ชัยนาท
18010068 วัดวังหมัน สพป. สพป.ชัยนาท
18010069 บ้านท่าข้ามวังน้ำ สพป. สพป.ชัยนาท
18010070 บ้านสามัคคีธรรมวิทยา สพป. สพป.ชัยนาท
18010071 บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136 สพป. สพป.ชัยนาท
18010072 บ้านทุ่งกว้าง สพป. สพป.ชัยนาท
18010074 วัดโคกสุก สพป. สพป.ชัยนาท
18010075 วัดดอนตาล สพป. สพป.ชัยนาท
18010076 วัดดอนตูมกมลาวาส สพป. สพป.ชัยนาท
18010077 วัดหนองบัว(รัฐปทุมราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.ชัยนาท
18012006 วัดสิงห์ สพม. สพม.เขต 5
18010106 บ้านทุ่งกระถิน สพป. สพป.ชัยนาท
18010107 ชุมชนวัดโคกดอกไม้ สพป. สพป.ชัยนาท
18010108 วัดเทพรัตนวนาราม สพป. สพป.ชัยนาท
18010110 เทพรัตน์ สพป. สพป.ชัยนาท
18010111 วัดอารีทวีวนาราม สพป. สพป.ชัยนาท
18010112 วัดหนองแขม สพป. สพป.ชัยนาท
18010113 วัดโพธิ์งาม สพป. สพป.ชัยนาท
18010114 วัดสนามชัย สพป. สพป.ชัยนาท
18010115 วัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์) สพป. สพป.ชัยนาท
18010116 วัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต) สพป. สพป.ชัยนาท
18010117 วัดท่ากระแส สพป. สพป.ชัยนาท
18010118 วัดโพธิ์ทอง สพป. สพป.ชัยนาท
18010119 วัดหัวเด่น สพป. สพป.ชัยนาท
18010120 วัดโฆสิตาราม สพป. สพป.ชัยนาท
18010121 วัดหอระฆัง สพป. สพป.ชัยนาท
18010122 วัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) สพป. สพป.ชัยนาท
18010123 วัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) สพป. สพป.ชัยนาท
18010124 วัดสระไม้แดง สพป. สพป.ชัยนาท
18010125 วัดกำแพง สพป. สพป.ชัยนาท
18010126 วัดหัวตะพาน สพป. สพป.ชัยนาท
18010127 วัดพระแก้ว สพป. สพป.ชัยนาท
18010128 อนุบาลสรรคบุรี สพป. สพป.ชัยนาท
18010129 วัดใหม่สรรคบุรีวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์) สพป. สพป.ชัยนาท
18010130 วัดโพธาราม สพป. สพป.ชัยนาท
18010131 วัดพร้าว สพป. สพป.ชัยนาท
18010132 วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ชัยนาท
18010133 วัดท่า สพป. สพป.ชัยนาท
18010134 วัดธรรมิกาวาส สพป. สพป.ชัยนาท
18010135 วัดจั่นเจริญศรี สพป. สพป.ชัยนาท
18010136 วัดโบสถ์ สพป. สพป.ชัยนาท
18010137 วัดบำเพ็ญบุญ สพป. สพป.ชัยนาท
18010138 วัดจันทน์ สพป. สพป.ชัยนาท
18010139 วัดคลองงิ้ว สพป. สพป.ชัยนาท
18010140 วัดดอนโพธิ์ศรี สพป. สพป.ชัยนาท
18010141 ชุมชนวัดมาติการาม สพป. สพป.ชัยนาท
18012010 คุรุประชาสรรค์ สพม. สพม.เขต 5
18012011 ห้วยกรดวิทยา สพม. สพม.เขต 5
18010078 วัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) สพป. สพป.ชัยนาท
18010079 วัดเขาแก้ว สพป. สพป.ชัยนาท
18010080 บ้านโป่งแค สพป. สพป.ชัยนาท
18010081 ชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์) สพป. สพป.ชัยนาท
18010082 วัดบ้านหนอง สพป. สพป.ชัยนาท
18010083 บางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) สพป. สพป.ชัยนาท
18010084 วัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) สพป. สพป.ชัยนาท
18010085 เขื่อนเจ้าพระยา สพป. สพป.ชัยนาท
18010086 ชุมชนวัดสวนลำไย(เสนาณรงค์อุปถัมภ์2) สพป. สพป.ชัยนาท
18010087 วัดกรุณา สพป. สพป.ชัยนาท
18010088 วัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา) สพป. สพป.ชัยนาท
18010089 วัดโคกจันทน์ สพป. สพป.ชัยนาท
18010090 บ้านคลองยาง สพป. สพป.ชัยนาท
18010091 วัดตะกู(สมจิตรัชนีอุปถัมภ์) สพป. สพป.ชัยนาท
18010092 วัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) สพป. สพป.ชัยนาท
18010093 วัดมะปราง สพป. สพป.ชัยนาท
18010095 วัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์) สพป. สพป.ชัยนาท
18010097 วัดดอนตะไล้ สพป. สพป.ชัยนาท
18010098 อนุบาลสรรพยา สพป. สพป.ชัยนาท
18010099 วัดโพธิมงคล สพป. สพป.ชัยนาท
18010100 วัดกำแพง สพป. สพป.ชัยนาท
18010101 วัดหลวงสิริบูรณาราม สพป. สพป.ชัยนาท
18010102 วัดยางศรีเจริญ สพป. สพป.ชัยนาท
18010103 วัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.ชัยนาท
18010104 วัดโพธิ์ประสิทธิ์ สพป. สพป.ชัยนาท
18010105 วัดหาดอาษา สพป. สพป.ชัยนาท
18012007 สรรพยาวิทยา สพม. สพม.เขต 5
18012008 บุญนาคพิทยาคม สพม. สพม.เขต 5
18012009 ชยานุกิจพิทยาคม สพม. สพม.เขต 5
18010180 วัดศรีสโมสร สพป. สพป.ชัยนาท
18010182 บ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) สพป. สพป.ชัยนาท
18010183 บ้านวังหัวเรือ สพป. สพป.ชัยนาท
18010184 วัดวังน้ำขาว สพป. สพป.ชัยนาท
18010185 บ้านหนองหวาย สพป. สพป.ชัยนาท
18010186 อนุบาลหนองมะโมง สพป. สพป.ชัยนาท
18010187 บ้านน้ำพุ สพป. สพป.ชัยนาท
18010188 บ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) สพป. สพป.ชัยนาท
18010190 บ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำลองราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.ชัยนาท
18010192 บ้านหนองตะขบ สพป. สพป.ชัยนาท
18010193 บ้านดอนใหญ่ สพป. สพป.ชัยนาท
18010194 วัดเขาดิน(วันครู 2502) สพป. สพป.ชัยนาท
18010195 บ้านเขาเกล็ด สพป. สพป.ชัยนาท
18010196 บ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) สพป. สพป.ชัยนาท
18012014 ศรีสโมสรวิทยา สพม. สพม.เขต 5
18010142 วัดราษฎร์ศรัทธาราม สพป. สพป.ชัยนาท
18010143 วัดเด่นใหญ่ สพป. สพป.ชัยนาท
18010144 บ้านสระแก้ว สพป. สพป.ชัยนาท
18010145 บ้านหนองแจง สพป. สพป.ชัยนาท
18010146 วัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) สพป. สพป.ชัยนาท
18010147 วัดวิจิตรังสิตาราม สพป. สพป.ชัยนาท
18010148 ชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) สพป. สพป.ชัยนาท
18010149 วัดบ้านใหม่ สพป. สพป.ชัยนาท
18010150 ไกรราษฎร์วิทยา สพป. สพป.ชัยนาท
18010151 บ้านวังเดือนห้า สพป. สพป.ชัยนาท
18010152 บ้านรางจิก สพป. สพป.ชัยนาท
18010153 วัดพรหมวิหาร สพป. สพป.ชัยนาท
18010154 บ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) สพป. สพป.ชัยนาท
18010155 บ้านหนองอ้ายสาม สพป. สพป.ชัยนาท
18010156 วัดคลองธรรม สพป. สพป.ชัยนาท
18010157 บ้านดอนกะโดน สพป. สพป.ชัยนาท
18010158 ท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา) สพป. สพป.ชัยนาท
18010159 วัดวิจิตรรังสรรค์ สพป. สพป.ชัยนาท
18010160 วัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.ชัยนาท
18010161 วัดถ้ำเข้ สพป. สพป.ชัยนาท
18010162 วัดวงเดือน สพป. สพป.ชัยนาท
18010163 วัดคลองเกษม สพป. สพป.ชัยนาท
18010164 วัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) สพป. สพป.ชัยนาท
18010165 วัดศรีเจริญธรรม สพป. สพป.ชัยนาท
18010166 วัดอรัญญวาสี สพป. สพป.ชัยนาท
18010167 บ้านชัฏฝาง สพป. สพป.ชัยนาท
18010168 ดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 สพป. สพป.ชัยนาท
18010169 วัดหนองแซง สพป. สพป.ชัยนาท
18010170 วัดสระดู่ สพป. สพป.ชัยนาท
18010171 วัดทองนพคุณ สพป. สพป.ชัยนาท
18010172 บ้านหมื่นเทพ สพป. สพป.ชัยนาท
18010173 วัดท่าแก้ว สพป. สพป.ชัยนาท
18010174 ชุมชนคลองจันทน์ สพป. สพป.ชัยนาท
18010175 วัดโคกหมู สพป. สพป.ชัยนาท
18010176 บ้านหนองต่อ สพป. สพป.ชัยนาท
18010177 อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) สพป. สพป.ชัยนาท
18010178 วัดสวนอัมพวัน สพป. สพป.ชัยนาท
18012012 หันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. สพม.เขต 5
18012013 หันคาพิทยาคม สพม. สพม.เขต 5
16020117 อนุบาลโคกเจริญ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020118 บ้านทะเลทอง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020119 บ้านดินแดง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020120 บ้านโคกแสมสาร สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020121 บ้านเขาราบ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020122 บ้านวังตาอินทร์ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020123 บ้านสระเพลง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020125 บ้านยางราก สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020127 บ้านพุกะชัด สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020128 บ้านห้วยสาราม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020129 บ้านลำโป่งเพชร สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020131 บ้านแหลมชนแดน สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020132 บ้านหนองมะค่า สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16022009 โคกเจริญวิทยา สพม. สพม.เขต 5
16022010 ยางรากวิทยา สพม. สพม.เขต 5
16010081 วัดวังหัวแหวน สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010083 บ้านหนองชนะชัย สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010084 บ้านชอนบอน สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010085 บ้านคลองเกตุ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010086 บ้านโคกสะอาด สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010087 บ้านหัวดง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010088 บ้านเขาดิน สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010089 บ้านหนองบัว สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010090 วัดหนองพิมาน สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010091 โคกสำโรง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010092 วัดรัตนาราม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010093 บ้านเนินจันทร์ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010094 บ้านดงมะรุม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010095 บ้านวังไผ่ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010096 บ้านตะกุดหว้า สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010097 บ้านถลุงเหล็ก สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010098 บ้านหนองปล้อง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010099 อนุบาลบ้านเพนียด สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010100 บ้านนกเขาเปล้า สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010101 บ้านวังขอนขว้าง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010102 วัดดงแก้ว สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010103 บ้านวังจั่น สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010104 บ้านโป่งยอ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010105 บ้านวังเพลิง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010106 บ้านมะม่วงเจ็ดต้น สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010107 บ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010108 บ้านพุม่วง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010109 บ้านทุ่งทอง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010110 วัดสะพานคง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010111 วัดสะแกราบ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010112 บ้านหนองสำโรง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010114 วัดหนองแขม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010115 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010116 บ้านท่าม่วง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010118 บ้านหลุมข้าว สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010119 บ้านพรมทิน สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010120 วัดหนองหอย สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010121 บ้านเขาสะพานนาค สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010122 บ้านเขาทับควาย สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010123 วัดห้วยโป่ง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010124 วัดสัมพันธมิตร สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010125 วัดหนองคู สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16012001 โคกสำโรงวิทยา สพม. สพม.เขต 5
16012004 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี สพม. สพม.เขต 5
16020034 บ้านเกาะรัง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020035 บ้านหนองบง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020036 บ้านลังกาประชาสรรค์ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020037 บ้านหนองปล้อง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020038 บ้านเขาแหลม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020040 บ้านเขายายกะตา สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020041 บ้านโกรกรกฟ้า สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020042 วัดศิริบรรพต สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020043 ชุมชนบ้านชัยบาดาล สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020044 บ้านลำโกฎิทอง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020045 บ้านท่ามะกอก สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020047 บ้านหนองโกวิทยา สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020048 บ้านเขาตะแคง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020050 บ้านท่าดินดำ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020051 บ้านวังก้านเหลือง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020052 บ้านหนองปลาไหล สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020053 บ้านท่ามะนาว สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020054 บ้านสันตะลุง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020055 บ้านนาโสม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020056 บ้านซับงูเหลือม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020057 บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020058 นิคมลำนารายณ์ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020059 บ้านไร่พัฒนา สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020060 บ้านโค้งรถไฟ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020061 บ้านบัวชุม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020062 บ้านเขาสมโภชน์ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020063 บ้านซับเค้าแมว สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020065 บ้านธงชัยสามัคคี(ศรีสยามอุปถัมภ์) สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020066 บ้านซับหินขวาง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020067 บ้านใหม่สามัคคี สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020068 บ้านห้วยนา สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020069 บ้านม่วงค่อม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020070 วัดสว่างอารมณ์ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020071 บ้านมะกอกหวาน สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020072 อนุบาลลำนารายณ์ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020075 วัดสุนทรเทพคีรี สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020076 บ้านซับไทร สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020077 บ้านซับผาสุก สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020078 บ้านดงน้อย สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020080 วัดโพธิ์งาม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020081 บ้านบ่อน้ำ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020082 บ้านทุ่งตาแก้ว สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020083 บ้านห้วยดีเลิศ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16022002 ชัยบาดาลวิทยา สพม. สพม.เขต 5
16022004 ชัยบาดาลพิทยาคม สพม. สพม.เขต 5
16022006 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี สพม. สพม.เขต 5
16010126 สมอคอนวิทยาคาร สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010127 วัดถ้ำตะโก สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010128 วัดเขาสมอคอน สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010129 วัดคลองเม่า สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010131 วัดเกตุ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010132 ท่าวุ้ง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010133 วัดปากคลองบางคู้ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010134 อนุบาลท่าวุ้ง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010135 วัดโพธิ์ศรี(สังวรราษฎร์นุสรณ์) สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010136 วัดหนองมน สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010137 บ้านบางงา(รัฐประชาสรรค์) สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010138 บ้านบางลี่ (สุขรัฐราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010139 สิงหฤกษ์ประสิทธิ์ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010140 วัดหนองปลาดุก สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010141 วัดหนองหลวง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010142 บ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010143 วัดโพธิ์ตรุ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010144 วัดเกาะวิมุตตาราม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010145 วัดบ้านลาด สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010146 วัดสนามไชย สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010147 บ้านดอนทอง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010148 วัดมุจลินท์ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010149 วัดลาดสาลี่ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010150 วัดยวด สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010151 วัดหัวสำโรง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010152 วัดมะค่า สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010153 วัดคงคาราม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010154 วัดโพธิ์เกษตร สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16012010 ท่าวุ้งวิทยาคาร สพม. สพม.เขต 5
16012011 บ้านเบิกวิทยาคม สพม. สพม.เขต 5
16020084 บ้านท่ากรวด สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020085 บ้านเนินทอง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020086 บ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020087 บ้านทรัพย์เจริญ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020088 บ้านซับจำปา สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020089 บ้านทะเลวังวัด สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020090 บ้านบ่อคู่ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020091 บ้านท่าตะโก สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020092 บ้านท่าหลวง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020093 อนุบาลท่าหลวง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020094 บ้านหนองประดู่ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020095 บ้านหนองหัวช้าง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020099 ทรัพย์ราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020100 บ้านทุ่งดินแดง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020101 บ้านหัวลำ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020102 บ้านหนองจาน สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16022007 ท่าหลวงวิทยาคม สพม. สพม.เขต 5
16010155 บ้านดงกลาง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010156 อนุบาลบ้านหมี่ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010157 วัดดงพลับ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010158 วัดโป่งแค สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010159 บ้านกระเบากลัก สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010160 บ้านดอนดึง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010161 วัดบางกะพี้(พสกอำรุง) สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010163 วัดเทพอำไพ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010164 วัดธรรมิการาม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010165 วัดคุ้งท่าเลา สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010166 บ้านกล้วย สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010167 วัดท่าช้าง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010168 วัดท้องคุ้ง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010169 บ้านเกริ่นกฐิน สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010171 วัดบ้านทราย สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010172 บ้านหนองนางาม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010173 บ้านหัวบึง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010174 วัดน้ำจั้น สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010175 วัดหนองน้ำทิพย์ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010177 วัดบ้านหมี่ใหญ่ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010178 วัดทุ่งทะเลหญ้า สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010179 วัดมหาสอน 'ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์' สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010180 วัดบางพึ่ง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010181 วัดห้วยแก้ว สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010182 พิบูลปัทมาคม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010184 วัดเขาวงกฎ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010186 วัดสายห้วยแก้ว สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010187 วัดหนองกระเบื้อง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010188 บ้านไผ่ใหญ่ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010189 วัดหนองโพธิ์ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010190 วัดท้ายลาด สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010191 วัดหนองคู สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010192 วัดหนองกระเบียน สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010193 วัดพานิชธรรมิการาม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010194 บ้านโคกสุข สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010196 วัดสระกระเบี้อง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010197 บ้านสระเตย สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010201 บ้านน้ำบ่า สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010202 บ้านหนองแก สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010203 วัดหนองเมือง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010204 วัดห้วยกรวด สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010205 ชุมชนตำบลหินปัก สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16013001 โสตศึกษาปานเลิศ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16012012 บ้านหมี่วิทยา สพม. สพม.เขต 5
16012013 ปิยะบุตร์ สพม. สพม.เขต 5
16012014 บ้านชีวิทยา สพม. สพม.เขต 5
16020001 วัดโคกสลุง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020002 วัดหนองตามิ่ง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020003 ไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน) สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020004 บ้านเขาขวาง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020005 บ้านห้วยสะอาด สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020007 วัดดำรงบุล สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020008 วัดมณีศรีโสภณ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020009 ช่องสาริกา สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020010 บ้านหนองโพธิ์ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020012 ซอย 19 สาย 2 ขวา สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020013 บ้านดีลัง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020014 พรหมรังษี สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020015 ซอย 12 สาย 4 ซ้าย สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020016 น้ำสุดวิไลประชาสรรค์ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020017 บ้านคลองสาริกา สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020019 วัดหนองนา สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020021 ซอย 17 สาย 2 ซ้าย สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020022 ซอย 16 สาย 3 ซ้าย สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020023 อนุบาลพัฒนานิคม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020024 ซอย 26 สาย 4 ซ้าย สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020025 บ้านมะนาวหวาน สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020027 ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020028 บ้านสหพันธ์อ่างทอง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020029 บ้านสวนมะเดื่อ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020030 บ้านซับโศก สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020031 วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020032 บ้านคลองกลุ่ม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020033 บ้านหนองปีกนก สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16022001 พัฒนานิคม สพม. สพม.เขต 5
16022003 โคกสลุงวิทยา สพม. สพม.เขต 5
16022005 ขุนรามวิทยา สพม. สพม.เขต 5
16010002 วัดดงน้อย สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010003 วัดใหม่ขุนนวน สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010005 วัดบ้านดาบ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010006 วัดโบสถ์ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010007 วัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล) สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010008 กองบินโคกกะเทียม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010009 วัดทุ่งสิงห์โต สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010010 ศูนย์การบินทหารบกอุปถัมภ์ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010012 ชุบศร(ร.31 พัน 1 รอ.อุปถัมภ์) สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010013 วัดสระมะเกลือ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010014 วัดดงสวอง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010015 วัดหนองบัวขาว สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010016 บ้านโคกกะเทียม(ราษฎร์ดำริบำรุง) สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010017 วัดคอกกระบือ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010018 วัดหนองปลิง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010019 ซอย 3 สาย 4 ซ้าย สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010020 บ้านห้วยส้ม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010022 ซอย 7 สาย 4 ซ้าย สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010023 ซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010024 บ้านโคกตูม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010026 โคกลำพานวิทยา สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010027 วัดธรรมเจดีย์ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010029 วัดชีแวะ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010030 บ้านไทรย้อย สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010031 วัดดอนโพธิ์ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010032 วัดใดใหญ่ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010033 วัดใดยาว สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010034 วัดหลวงสุวรรณาราม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010035 วัดโคกโพธิกุญชร สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010036 วัดยาง ณ รังสี สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010037 วัดตะลุง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010039 วัดถนนแค สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010041 อนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010042 อนุบาลลพบุรี สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010043 เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010044 วัดตองปุ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010045 บ้านหนองแขม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010046 วัดท่าแค สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010047 วัดป่ากล้วย สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010049 วัดหลวงท้ายตลาด สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010050 วัดตะเคียน สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010051 วัดท่าข้าม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010052 วัดเขาหนีบ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010053 ไทยรัฐวิทยา ๑ (บ้านหัวช้าง) สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010054 บ้านหนองถ้ำ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010055 วัดซับเสือแมบ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010056 พิบูลสงเคราะห์1 สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010057 วัดนิคมสามัคคีชัย สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010058 วัดใหม่จำปาทอง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010060 ซอย 5 สาย 2 ซ้าย สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010062 วัดหนองแก้ว สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010063 วัดโพธิ์ระหัต สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010064 วัดสิงห์ทอง 'บุญมีประชานุเคราะห์' สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010065 วัดอัมพวัน สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010066 วัดทองแท่งนิสยาราม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010067 วัดข่อยกลาง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010068 วัดข่อยใต้ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010069 พลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010070 วัดเทพกุญชรวราราม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010071 บ้านสามเรือน(วันครู ๒๕๐๐) สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010072 วัดพรหมาสตร์ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010073 วัดโพธิ์เก้าต้น สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010074 วัดบ่อเงิน สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010076 วัดสำราญ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010078 วัดโคกหม้อ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010079 วัดไผ่แตร สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16010080 วัดคุ้งนาบุญ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16012009 ลพบุรีปัญญานุกูล สพป. สพป.ลพบุรี เขต 1
16012002 พิบูลวิทยาลัย สพม. สพม.เขต 5
16012003 โคกกะเทียมวิทยาลัย สพม. สพม.เขต 5
16012005 ดงตาลวิทยา สพม. สพม.เขต 5
16012006 พระนารายณ์ สพม. สพม.เขต 5
16012007 บ้านข่อยวิทยา สพม. สพม.เขต 5
16012008 โคกตูมวิทยา สพม. สพม.เขต 5
16020133 บ้านกุดตาเพชร สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020134 บ้านราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020135 หมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020136 บ้านเหวตาบัว สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020137 บ้านปรางค์น้อย สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020138 บ้านเขารวก สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020139 บ้านวังทอง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020140 บ้านศรีเมือง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020141 บ้านด่านไทยล้อม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020143 บ้านท่าเยี่ยม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020144 บ้านลำสนธิ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020145 บ้านหนองเกตุ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020146 อนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี) สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020147 ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16022011 ลำสนธิวิทยา สพม. สพม.เขต 5
16020104 บ้านทุ่งท่าช้าง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020106 บ้านด่านจันทร์ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020108 บ้านเขาหมูมัน สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020109 บ้านดงน้อย สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020110 บ้านห้วยเขว้า สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020111 บ้านวังแขม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020112 บ้านคลอง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020113 บ้านมหาโพธิ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020114 อนุบาลสระโบสถ์ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020116 บ้านห้วยใหญ่ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16022008 สระโบสถ์วิทยาคาร สพม. สพม.เขต 5
16020148 บ้านหนองขาม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020150 บ้านชอนสมบูรณ์ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020151 บ้านหนองไทร สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020153 ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020156 บ้านป่าเขว้า สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020157 บ้านหนองสำราญ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020158 บ้านโคกกลาง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020159 บ้านบ่อดินสอพอง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020160 บ้านดงดินแดง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020161 บ้านหนองเสมา สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020163 บ้านใหม่โสพิมพ์ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020164 บ้านหนองไก่ห้าว สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020165 บ้านไร่ทรัพย์เจริญ สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020166 บ้านหนองตะแบก สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020167 บ้านยางโทน สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16020168 อนุบาลวัดหนองม่วง สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16022013 ราชประชานุเคราะห์ 33 สพป. สพป.ลพบุรี เขต 2
16022012 หนองม่วงวิทยา สพม. สพม.เขต 5
17010053 วัดตะโกรวม สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010054 วัดวังกะจับ สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010055 ชุมชนวัดกลางท่าข้าม สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010056 วัดโพธิ์ศรี สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010057 วัดสาธุการาม สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010058 วัดขุนสงฆ์ สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010059 ค่ายบางระจัน สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010060 วัดประดับ สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010061 อนุบาลค่ายบางระจัน สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010062 บ้านหนองลีวิทยาคม สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010063 วัดบ้านกลับ สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010064 วัดโพธิ์ทะเลสามัคคี สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010065 วัดโพธิ์สังฆาราม สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010066 ชุมชนวัดม่วง สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010067 วัดสิงห์ สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010068 ไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระทุ่ม) สพป. สพป.สิงห์บุรี
17012004 ค่ายบางระจันวิทยาคม สพม. สพม.เขต 5
17010089 วัดถอนสมอ สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010090 วัดโบสถ์ สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010091 อนุบาลท่าช้าง สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010092 วัดพิกุลทอง สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010093 ชุมชนวัดเสาธงหิน สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010094 วัดโสภา สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010095 วัดวิหารขาว สพป. สพป.สิงห์บุรี
17012001 ท่าช้างวิทยาคาร สพม. สพม.เขต 5
17010027 ชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010028 วัดโพธิ์รัตนาราม สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010029 วัดโพธิ์หอม สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010031 วัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์) สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010033 วัดกลางชูศรีเจริญสุข สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010034 วัดชะอมสามัคคีธรรม สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010035 บ้านทุ่งกลับ สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010036 วัดห้วย สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010037 วัดน้ำผึ้ง สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010038 วัดวังขรณ์ สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010039 วัดชันสูตร สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010041 วัดแหลมคาง สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010043 เรืองเดชประชานุเคราะห์ สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010044 วัดตลาดโพธิ์ สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010045 อนุบาลบางระจัน สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010046 วัดคีม สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010047 วัดดอนเจดีย์ สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010048 บ้านทุ่งว้า สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010049 วัดสามัคคีธรรม สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010050 วัดประสิทธิ์คุณากร สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010051 วัดน้อยนางหงษ์ สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010052 ชุมชนบ้านไม้ดัด สพป. สพป.สิงห์บุรี
17012003 บางระจันวิทยา สพม. สพม.เขต 5
17012008 ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา สพม. สพม.เขต 5
17010069 อนุบาลพรหมบุรี สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010070 วัดโพธิ์เอน สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010071 วัดโภคาภิวัฒน์ สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010072 วัดหลวง สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010073 วัดกลางธนรินทร์ สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010075 วัดเสาธงทอง สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010076 บ้านเก่า สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010077 วัดเก้าชั่ง สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010078 วัดโคปูน สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010079 ชุมชนวัดตราชู สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010081 วัดอัมพวัน สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010082 วัดชีปะขาว สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010083 วัดเตย สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010084 วัดประสาท สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010086 ชุมชนวัดเทพมงคล สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010088 วัดพรหมเทพาวาส สพป. สพป.สิงห์บุรี
17012005 พรหมบุรีรัชดาภิเษก สพม. สพม.เขต 5
17012009 บ้านแป้งวิทยา สพม. สพม.เขต 5
17010001 วัดจักรสีห์ สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010002 ชุมชนวัดพระนอนจักรสีห์มิตรภาพที่ 133 สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010005 วัดศรีสาคร สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010007 วัดกระดังงา สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010008 วัดประโชติการาม สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010010 วัดสะอาดราษฎร์บำรุง สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010011 อนุบาลสิงห์บุรี สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010012 วัดพรหมสาคร สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010013 วัดโคกพระ สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010015 วัดราษฎร์ประสิทธิ์ สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010016 วัดสังฆราชาวาส สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010017 วัดเสาธงทองธงทอง สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010018 วัดหัวว่าว สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010019 บ้านบางสำราญ สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010020 วัดตึกราชา สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010021 วัดพระปรางค์มุนี สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010022 วัดศรัทธาภิรม สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010023 วัดข่อย สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010024 วัดตะโหนด สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010025 วัดโพธิ์ชัย สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010026 อนุบาลเมืองสิงห์บุรี สพป. สพป.สิงห์บุรี
17012002 หัวไผ่วิทยาคม สพม. สพม.เขต 5
17012007 สิงห์บุรี สพม. สพม.เขต 5
17012011 สิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์) สพม. สพม.เขต 5
17010096 วัดกระโจม สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010097 วัดโพธิ์สำราญ (วัดไผ่ขาด) สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010098 วัดเพิ่มประสิทธิผล สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010100 วัดน้อย สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010101 วัดบางปูน สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010102 วัดระนาม สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010103 วัดราษฎร์ศรัทธาทำ สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010104 วัดกลาง สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010105 วัดคลองโพธิ์ศรี สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010106 วัดเชียงราก สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010107 วัดเซ่าสิงห์ สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010108 ชุมชนวัดดงยาง สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010109 วัดไผ่ดำ (มิตรภาพที่ 183) สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010110 วัดล่องกะเบา สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010111 ชุมชนวัดพระนอน สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010112 วัดยาง สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010115 วัดท่าอิฐ สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010116 วัดกำแพง สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010117 วัดแจ้ง สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010118 วัดตุ้มหู สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010119 วัดโฆสิทธาราม สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010120 วัดทอง สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010122 วัดดอกไม้ สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010123 วัดปลาไหล สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010124 วัดเสือข้าม สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010125 วัดสว่างอารมณ์ สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010126 วัดกระทุ่มปี่ สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010127 วัดบ้านลำ สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010129 บ้านคูเมือง สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010130 วัดหนองสุ่ม สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010131 วัดการ้อง สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010133 วัดเฉลิมมาศ สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010134 อนุบาลอินทร์บุรี(วัดโพธิ์ศรี) สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010135 วัดประศุก สพป. สพป.สิงห์บุรี
17010136 วัดโบสถ์ สพป. สพป.สิงห์บุรี
17012006 อินทร์บุรี สพม. สพม.เขต 5
17012010 ทองเอนวิทยา สพม. สพม.เขต 5
17012012 ศรีวินิตวิทยาคม สพม. สพม.เขต 5
15010025 วัดมะขาม สพป. สพป.อ่างทอง
15010026 บ้านชะไว สพป. สพป.อ่างทอง
15010027 วัดชัยสิทธาราม สพป. สพป.อ่างทอง
15010028 วัดนางเล่ว สพป. สพป.อ่างทอง
15010029 วัดบางศาลา สพป. สพป.อ่างทอง
15010030 วัดมหานาม สพป. สพป.อ่างทอง
15010031 วัดโบสถ์ สพป. สพป.อ่างทอง
15010032 อนุบาลวัดสระเกษ(หลวงพ่อโต๊ะอุปถัมภ์) สพป. สพป.อ่างทอง
15010033 วัดไชยภูมิ สพป. สพป.อ่างทอง
15010034 วัดไชโย สพป. สพป.อ่างทอง
15010035 วัดละมุด สพป. สพป.อ่างทอง
15010036 วัดบ้านป่า สพป. สพป.อ่างทอง
15010037 วัดเทวราช สพป. สพป.อ่างทอง
15010038 วัดไทรย์นิโครธาราม สพป. สพป.อ่างทอง
15010039 วัดเจ้าบุญเกิด สพป. สพป.อ่างทอง
15010040 วัดเยื้อง สพป. สพป.อ่างทอง
15010042 วัดวงษ์ภาศน์ สพป. สพป.อ่างทอง
15010044 วัดกำแพง สพป. สพป.อ่างทอง
15012005 ราชสถิตย์วิทยา สพม. สพม.เขต 5
15010045 ชุมชนวัดปราสาท(นรสิงห์ประชาสรรค์) สพป. สพป.อ่างทอง
15010046 วัดลาดเค้า สพป. สพป.อ่างทอง
15010047 ไทยรัฐวิทยา 6 สพป. สพป.อ่างทอง
15010048 วัดท่า สพป. สพป.อ่างทอง
15010049 วัดถนน สพป. สพป.อ่างทอง
15010050 วัดพิจารณ์โสภณ สพป. สพป.อ่างทอง
15010051 วัดศรีมหาโพธิ์ สพป. สพป.อ่างทอง
15010052 ชุมชนวัดพายทอง สพป. สพป.อ่างทอง
15010053 วัดเกตุ(ประชารัฐอุปถัมภ์) สพป. สพป.อ่างทอง
15010054 อนุบาลป่าโมก(วัดโบสถ์สายทอง) สพป. สพป.อ่างทอง
15010055 วัดเอกราช สพป. สพป.อ่างทอง
15012001 ปาโมกข์วิทยาภูมิ สพม. สพม.เขต 5
15012006 บางเสด็จวิทยาคม สพม. สพม.เขต 5
15010056 วัดคำหยาด สพป. สพป.อ่างทอง
15010057 วัดโพธิ์ทอง สพป. สพป.อ่างทอง
15010058 วัดโคกพุทรา สพป. สพป.อ่างทอง
15010059 วัดจันทราราม สพป. สพป.อ่างทอง
15010060 วัดไตรรัตนาราม สพป. สพป.อ่างทอง
15010061 วัดทางพระ สพป. สพป.อ่างทอง
15010062 วัดท่าโขลง สพป. สพป.อ่างทอง
15010063 วัดยางทอง สพป. สพป.อ่างทอง
15010064 วัดโพธิ์ราษฎร์ สพป. สพป.อ่างทอง
15010065 วัดบ้านสร้าง สพป. สพป.อ่างทอง
15010066 อนุบาลโพธิ์ทอง สพป. สพป.อ่างทอง
15010067 วัดท่าอิฐ สพป. สพป.อ่างทอง
15010068 วัดสามประชุม สพป. สพป.อ่างทอง
15010069 วัดโบสถ์ สพป. สพป.อ่างทอง
15010070 วัดข่อย สพป. สพป.อ่างทอง
15010071 วัดบุญเกิด สพป. สพป.อ่างทอง
15010072 วัดศรีกุญชร สพป. สพป.อ่างทอง
15010073 วัดยางช้าย สพป. สพป.อ่างทอง
15010074 วัดงิ้วราย สพป. สพป.อ่างทอง
15010075 วัดลั่นทม สพป. สพป.อ่างทอง
15010076 วัดม่วงคัน สพป. สพป.อ่างทอง
15010077 วัดโพธิ์เอน สพป. สพป.อ่างทอง
15010078 วัดโพธิ์เกรียบ สพป. สพป.อ่างทอง
15010079 วัดสว่าง สพป. สพป.อ่างทอง
15010080 วัดสนธิธรรม สพป. สพป.อ่างทอง
15010082 วัดยางมณี สพป. สพป.อ่างทอง
15010083 วัดสุวรรณราชหงษ์ สพป. สพป.อ่างทอง
15010084 วัดทองกลาง(ประชากรอุปถัมภ์) สพป. สพป.อ่างทอง
15010085 วัดท่าสามัคคี สพป. สพป.อ่างทอง
15010086 วัดศีลขันธาราม สพป. สพป.อ่างทอง
15010087 วัดน้ำอาบ สพป. สพป.อ่างทอง
15010088 วัดบุญศิริวิทยาราม สพป. สพป.อ่างทอง
15010089 วัดป่ามุนี สพป. สพป.อ่างทอง
15010090 วัดท่าตลาด สพป. สพป.อ่างทอง
15012007 โพธิ์ทองพิทยาคม สพม. สพม.เขต 5
15012012 โพธิ์ทอง(จินดามณี) สพม. สพม.เขต 5
15010001 วัดโพธิวงษ์ สพป. สพป.อ่างทอง
15010002 วัดโคศุภราช สพป. สพป.อ่างทอง
15010003 วัดจำปาหล่อ สพป. สพป.อ่างทอง
15010004 วัดโพทูล สพป. สพป.อ่างทอง
15010005 วัดสุวรรณ สพป. สพป.อ่างทอง
15010006 วัดตาลเจ็ดช่อ สพป. สพป.อ่างทอง
15010007 อนุบาลวัดอ่างทอง สพป. สพป.อ่างทอง
15010008 กระทุ่มราย สพป. สพป.อ่างทอง
15010009 วัดรุ้ง สพป. สพป.อ่างทอง
15010010 วัดปลดสัตว์ สพป. สพป.อ่างทอง
15010011 บ้านน้ำผึ้ง สพป. สพป.อ่างทอง
15010012 วัดบ้านอิฐ สพป. สพป.อ่างทอง
15010013 วัดอรัญญิกาวาส สพป. สพป.อ่างทอง
15010014 วัดไทรย์ สพป. สพป.อ่างทอง
15010015 วัดราชปักษี สพป. สพป.อ่างทอง
15010016 อนุบาลเมืองอ่างทอง(วัดท้องคุ้งตั้งตรงจิตร 3) สพป. สพป.อ่างทอง
15010017 วัดลิ้นทอง สพป. สพป.อ่างทอง
15010018 วัดมหาดไทย สพป. สพป.อ่างทอง
15010019 วัดโบสถ์ สพป. สพป.อ่างทอง
15010020 วัดจันทร์นิรมิตร สพป. สพป.อ่างทอง
15010021 วัดท้ายย่าน สพป. สพป.อ่างทอง
15010022 วัดไผ่ล้อม สพป. สพป.อ่างทอง
15010024 วัดเซิงหวาย สพป. สพป.อ่างทอง
15012004 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สพม. สพม.เขต 5
15012010 สตรีอ่างทอง สพม. สพม.เขต 5
15012011 โยธินบูรณะ อ่างทอง สพม. สพม.เขต 5
15010112 วัดนางชำ สพป. สพป.อ่างทอง
15010113 วัดโพธิ์ศรี สพป. สพป.อ่างทอง
15010114 วัดตลาดใหม่ สพป. สพป.อ่างทอง
15010115 วัดโพธิ์ สพป. สพป.อ่างทอง
15010116 วัดลาดเป็ด สพป. สพป.อ่างทอง
15010117 วัดคลองพูล สพป. สพป.อ่างทอง
15010118 วัดบางจักร สพป. สพป.อ่างทอง
15010119 วัดขุมทอง สพป. สพป.อ่างทอง
15010120 วัดราชสกุณา สพป. สพป.อ่างทอง
15010121 วัดวันอุทิศ สพป. สพป.อ่างทอง
15010122 วัดไผ่วง สพป. สพป.อ่างทอง
15010123 วัดต้นทอง สพป. สพป.อ่างทอง
15010124 วัดยางมณี สพป. สพป.อ่างทอง
15010125 วัดศาลาดิน สพป. สพป.อ่างทอง
15010126 วัดน้อย สพป. สพป.อ่างทอง
15010127 วัดอบทม สพป. สพป.อ่างทอง
15010128 บ้านไผ่หมูขวิด สพป. สพป.อ่างทอง
15010130 วัดหลวง สพป. สพป.อ่างทอง
15010131 บ้านศาลาดิน สพป. สพป.อ่างทอง
15010132 วัดมะนาวหวาน สพป. สพป.อ่างทอง
15010133 อนุบาลวัดนางใน(ละเอียดอุปถัมภ์) สพป. สพป.อ่างทอง
15010134 ชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ สพป. สพป.อ่างทอง
15010135 บ้านห้วยคล้า สพป. สพป.อ่างทอง
15010136 วัดสิทธาราม สพป. สพป.อ่างทอง
15010137 ชุมชนวัดน้ำพุ (น้ำพุพิทยาคาร) สพป. สพป.อ่างทอง
15010138 วัดสี่ร้อย สพป. สพป.อ่างทอง
15010139 วัดทำนบ สพป. สพป.อ่างทอง
15010140 วัดหลักแก้ว สพป. สพป.อ่างทอง
15010141 วัดลานช้าง สพป. สพป.อ่างทอง
15010142 วัดคลองสำโรง สพป. สพป.อ่างทอง
15010143 วัดใหม่ทางข้าม สพป. สพป.อ่างทอง
15010144 วัดห้วยโรง สพป. สพป.อ่างทอง
15010145 วัดห้วยคันแหลน (ประชารัฐรังสรรค์) สพป. สพป.อ่างทอง
15010146 วัดหัวตะพาน สพป. สพป.อ่างทอง
15010147 วัดแปดแก้ว สพป. สพป.อ่างทอง
15012003 วิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) สพม. สพม.เขต 5
15012008 วิเศษชัยชาญวิทยาคม สพม. สพม.เขต 5
15012009 ไผ่วงวิทยา สพม. สพม.เขต 5
15010148 วัดโบสถ์ สพป. สพป.อ่างทอง
15010149 วัดท่าชุมนุม สพป. สพป.อ่างทอง
15010150 บ้านหนองถ้ำ สพป. สพป.อ่างทอง
15010151 วัดมงคลธรรมนิมิต สพป. สพป.อ่างทอง
15010152 วัดหนองกร่าง สพป. สพป.อ่างทอง
15010153 วัดไผ่แหลม สพป. สพป.อ่างทอง
15010154 วัดเกษทอง สพป. สพป.อ่างทอง
15010155 วัดสามโก้ สพป. สพป.อ่างทอง
15010156 อนุบาลบ้านลำสนุ่น สพป. สพป.อ่างทอง
15010157 บ้านดอนตาวง สพป. สพป.อ่างทอง
15010158 วัดสามขาว สพป. สพป.อ่างทอง
15012014 สามโก้วิทยาคม สพม. สพม.เขต 5
15010091 วัดหัวสะแกตก สพป. สพป.อ่างทอง
15010092 วัดรัตนาราม สพป. สพป.อ่างทอง
15010093 ชุมชนวัดริ้วหว้า สพป. สพป.อ่างทอง
15010094 บ้านดอนกร่าง สพป. สพป.อ่างทอง
15010095 วัดวังน้ำเย็น สพป. สพป.อ่างทอง
15010096 วัดหมื่นเกลา สพป. สพป.อ่างทอง
15010097 วัดหนองยาง สพป. สพป.อ่างทอง
15010098 วัดรางฉนวน สพป. สพป.อ่างทอง
15010099 วัดจันทร์มณี สพป. สพป.อ่างทอง
15010100 วัดบ้านแก สพป. สพป.อ่างทอง
15010101 วัดบ้านพราน สพป. สพป.อ่างทอง
15010102 บ้านหนองเสือ สพป. สพป.อ่างทอง
15010103 วัดสีบัวทอง สพป. สพป.อ่างทอง
15010104 วัดแก้วกระจ่าง สพป. สพป.อ่างทอง
15010105 อนุบาลแสวงหา สพป. สพป.อ่างทอง
15010106 พวงทองอุปถัมภ์ สพป. สพป.อ่างทอง
15010107 วัดบ้านเพชร สพป. สพป.อ่างทอง
15010108 วัดทองเลื่อน สพป. สพป.อ่างทอง
15010109 วัดยาง สพป. สพป.อ่างทอง
15010110 ประสิทธิวิทยา สพป. สพป.อ่างทอง
15012002 แสวงหาวิทยาคม สพม. สพม.เขต 5
15012013 ริ้วหว้าวิทยาคม สพม. สพม.เขต 5
80023002 สำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดน สพป. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
82013001 โสตศึกษาจังหวัดพังงา สพป. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ