ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
24020153 วัดก้อนแก้ว สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020154 ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020155 โสภณประชาเทวารุทธารักษ์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020156 วัดคลองเขื่อน สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020157 วัดบ้านกล้วย สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020158 ราษฎรนุกูล สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020159 วัดบางตลาด สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020162 วัดบางโรง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020163 วัดสามร่ม สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24022013 ก้อนแก้วพิทยาคม สพม. สพม.เขต 6
24020133 บ้านกรอกสะแก สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020134 บ้านหนองคอก สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020135 บ้านห้วยตะปอก สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020136 บ้านร่มโพธิ์ทอง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020137 บ้านเทพประทาน สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020138 บ้านทุ่งส่าย สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020139 บ้านหนองขาหยั่ง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020140 บ้านธรรมรัตน์ใน สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020141 บ้านศรีเจริญทอง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020142 บ้านวังหิน สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020143 บ้านหนองปลาซิว สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020144 บ้านท่ากลอย สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020145 วัดทุ่งยายชี สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020146 บ้านหนองปรือกันยาง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020147 บ้านท่าคาน สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020148 บ้านหนองประโยชน์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020149 บ้านอ่างเตย สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020150 วัดเทพพนาราม สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020151 สียัดพัฒนา สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020152 บ้านอ่างเสือดำ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24022012 มัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา สพม. สพม.เขต 6
24020001 สุตะโชติประชาสรรค์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020002 ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020003 วัดบางกระเจ็ด (บุญมีอนุสรณ์) สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020004 วัดสามแยก สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020005 วัดบางกระดาน สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020006 วัดใหม่บางคล้า สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020007 วัดกกสับ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020008 วัดปากน้ำโจ้โล้ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020009 วัดสาวชะโงก สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020010 วัดเสม็ดใต้ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020011 วัดสนามช้าง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020012 วัดหัวสวน สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020014 บ้านปลายคลอง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020015 วัดศรีสุตาราม สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020017 วัดเสม็ดเหนือ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020018 วัดลาดบัวขาว สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020019 วัดหัวไทร สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020020 วัดทางข้ามน้อย สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020021 วัดคูมอญ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24022001 วัดเปี่ยมนิโครธาราม สพม. สพม.เขต 6
24022002 บางคล้าพิทยาคม สพม. สพม.เขต 6
24010043 บ้านคลอง 21 สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010044 บ้านปลายคลอง 20 สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010045 วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010046 วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010047 สุเหร่าดอนเกาะกา สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010048 วัดบึงตาหอม สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010049 บ้านดอนเกาะกา สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010050 บ้านบึงพระอาจารย์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010051 วัดสุวรรณเตมีย์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010052 สุเหร่าลำชะล่า สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010053 สุเหร่าสมอเอก สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010054 ตลาดคลอง 16 สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010055 เฉลิมช่วงวิทยาทาน สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010056 วัดรามัญ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010057 สุเหร่าปากคลอง 20 สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010058 สุเหร่าดอนกลาง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010059 สุเหร่าคู้ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010060 ปากคลองบางขนาก สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010062 วัดเกตุสโมสร สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010064 วัดประชาบำรุง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010065 ประชาฤกษ์สมบูรณ์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010066 บึงเทพยา สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010068 สุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010069 สุเหร่าแคราย สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010070 สกุลดีประชาสรรค์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010071 วัดบึงน้ำรักษ์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010072 สุเหร่าคลอง 15 สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010073 สุเหร่าดารุลนาอีม สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010074 สุเหร่าคลองหกวา สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010075 สุเหร่าคลอง 14 สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010076 สิทธิสุนทรอุทิศ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010077 วัดบางสาย สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010078 วัดตะพังคลี สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010079 วัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010080 วัดญาณรังษาราม สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010081 สะแกโดดประชาสรรค์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010082 วัดบางไทร สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010083 วัดไผ่ดำ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010084 วัดหลวงแพ่ง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010085 วัดสว่างอารมณ์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010086 วัดคลองเจ้า สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010087 วัดแคราย สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010088 วัดบึงทองหลาง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010089 ปากบึงสิงโต สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010090 วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010091 สุเหร่าคลอง 20 สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010092 สุเหร่าคลอง 19 สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010093 วัดพุทธอุดมวิหาร สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010094 สุเหร่าคลอง 18 สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010095 บึงสิงโต สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010096 วัดคลอง 18 สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24012010 บางน้ำเปรี้ยววิทยา สพม. สพม.เขต 6
24012011 ดอนฉิมพลีพิทยาคม สพม. สพม.เขต 6
24012012 หมอนทองวิทยา สพม. สพม.เขต 6
24012013 ไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม.เขต 6
24012014 การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ (อนุสรณ์วันเด็กแห่ง สพม. สพม.เขต 6
24010097 วัดเขาดิน สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010098 วัดบางแสม สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010099 คลองพานทอง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010101 บ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010102 จันทร์เจริญ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010103 ประกอบราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010104 วัดท่าสะอ้าน สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010105 วัดลาดยาว สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010106 วัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง) สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010107 วัดล่าง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010108 วัดบน สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010109 พระพิมลเสนี สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010110 พรหมานุเคราะห์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010111 สามัคคีราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010113 วัดบางผึ้ง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010114 บ้านบางข้าว สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010115 วัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010117 วัดบางสมัคร สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010118 วัดพิมพาวาส สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010119 แสมขาววิทยาคาร สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010120 วัดสองคลอง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010121 บ้านสีล้ง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010122 สกัด 80 สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010123 คลองขวาง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010124 วัดสุขาราม สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010125 สกัด 40 สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010126 วัดหล่อเจริญราษฎร์วราราม สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010127 คลองตาเอี่ยม สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010128 วัดสุคันธศีลาราม สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24012015 บางปะกง(บวรวิทยายน) สพม. สพม.เขต 6
24010129 วัดคลองสวน (พิบูลธรรมขันธ์) สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010130 สุเหร่าเกาะไร่ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010131 สุเหร่าจรเข้น้อย สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010132 วัดพนมพนาวาส สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010133 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010134 วัดลาดบัว สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010135 วัดใหม่ประเวศ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010136 วัดดอนทราย สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010137 วัดประศาสน์โสภณ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010138 วัดเทพราช สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010139 วัดกลางราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010140 วัดผาณิตาราม สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010141 วัดสนามจันทร์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010142 วัดคลองบ้านโพธิ์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010143 วัดคลองต้นหมัน สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010144 วัดพิพิธประสาทสุนทร สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010145 วัดกระทุ่ม สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010147 วัดสามกอ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010149 วัดประชาบำรุงกิจ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010150 วัดแสนภูดาษ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010151 วัดอินทาราม สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010152 วัดดอนสีนนท์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010153 วัดหนองกระสังสามัคคี สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010154 วัดอรัญญิการาม สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010155 วัดศรีมงคล สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24012019 ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24012016 พุทธิรังสีพิบูล สพม. สพม.เขต 6
24012017 วิทยาราษฎร์รังสรรค์ สพม. สพม.เขต 6
24012018 ผาณิตวิทยา สพม. สพม.เขต 6
24020112 วัดสวรรค์นิมิต สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020114 บ้านเนินไร่ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020115 วัดไผ่แก้ว สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020116 วัดแปลงยาว สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020117 ตลาดบางบ่อ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020118 บ้านคลองสอง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020119 ไม้แก้วประชานุเคราะห์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020120 ไทรทองอุปถัมภ์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020121 วัดวังกะจะ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020122 ทุ่งสะเดาประชาสรรค์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020123 วัดวังเย็น สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020124 หนองปรือประชาสรรค์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020125 บ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020126 วัดหนองไม้แก่น สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020127 วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020128 บ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020129 บ้านเขาสะท้อน สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020130 วัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020131 บ้านหนองสทิต สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020132 วัดอ่าวช้างไล่ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24022009 ไผ่แก้ววิทยา สพม. สพม.เขต 6
24022010 หนองไม้แก่นวิทยา สพม. สพม.เขต 6
24022011 แปลงยาวพิทยาคม สพม. สพม.เขต 6
24020022 วัดพงษาราม (มณีนันทศึกษาลัย) สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020023 บ้านแหลมตะคร้อ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020024 วัดหนองเสือ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020025 วัดชายเคืองวนาราม สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020026 บ้านห้วยพลู(ราษฎร์ทิพยานนท์) สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020027 วัดนาน้อย สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020029 บ้านไร่ดอน สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020030 วัดดอนขี้เหล็ก สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020031 บ้านชำขวาง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020032 บ้านปรือวาย สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020033 บ้านม่วงโพรง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020034 วัดแหลมเขาจันทร์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020035 บ้านห้วยหิน สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020036 บ้านหนองกลางดง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020037 บ้านหนองเหียง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020038 สว่างศรัทธาธรรมสถาน สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020039 วัดลำมหาชัย สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020040 วัดหนองปรือ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020041 บ้านหนองแสง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020043 วัดโคกหัวข้าว สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020044 วัดดอนทอง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020045 วัดท่าลาดเหนือ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020046 วัดหนองเค็ด สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020047 วัดธารพูด สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020048 วัดหัวกระสังข์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020049 วัดเกาะแก้วสุวรรณาราม สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020050 บ้านหนองหว้า สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020051 บ้านหนองสองห้อง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020052 บ้านเขาหินซ้อน สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020053 ไพบูลย์ประชานุกูล สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020054 วัดท่าเกวียน สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020055 วัดนาเหล่าบก สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020056 วัดแหลมไผ่ศรี สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020057 วัดต้นตาล สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020058 วัดหนองปาตอง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020059 วัดบึงกระจับ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020060 วัดสระสองตอน สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020061 สุวรรณคีรี สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020062 วัดบ้านซ่อง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020063 วัดหนองแหน สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020064 วัดดงยาง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020065 วัดหนองบัว สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24022003 หนองแหนวิทยา สพม. สพม.เขต 6
24022004 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา สพม. สพม.เขต 6
24022005 พนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา) สพม. สพม.เขต 6
24010001 วัดจุกเฌอ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010002 วัดชนะสงสาร สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010003 วัดพรหมสุวรรณ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010004 วัดจรเข้น้อย สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010005 สุเหร่าลาดน้ำขาว สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010006 สุเหร่าสมอเซ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010007 สุเหร่าคลองใหญ่ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010008 บ้านเกาะดอน สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010009 ตลาดเปร็ง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010010 แพ่งพิทยาภูมิ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010011 บ้านคลองเจ้า สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010012 สุเหร่าหลวงแพ่ง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010013 วัดคู้เกษมสโมสร สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010014 วัดไชยธารา สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010015 วัดเทพนิมิตร สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010016 วัดประตูน้ำท่าไข่ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010017 วัดนิโครธาราม สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010018 วัดบ้านนา สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010021 บ้านบางแก้ว สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010022 วัดเกาะจันทาราม สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010023 วัดสมานรัตนาราม สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010024 วัดเที่ยงพิมลมุข สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010025 วัดราษฎร์ศรัทธาทำ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010026 วัดดอนทอง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010027 บ้านวนท่าแครง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010028 วัดเกาะ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010029 วัดแพรกนกเอี้ยง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010030 บ้านแขวงกลั่น สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010031 วัดบางปลานัก สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010033 วัดทด สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010034 วัดโพธาราม สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010035 วัดบางปรง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010036 วัดบางพระ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010039 วัดนครเนื่องเขต สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010040 บ้านวังตะเคียน สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010041 วัดหนามแดง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010042 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24012001 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. สพม.เขต 6
24012002 ดัดดรุณี สพม. สพม.เขต 6
24012003 วัดโสธรวรารามวรวิหาร สพม. สพม.เขต 6
24012004 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา สพม. สพม.เขต 6
24012005 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 สพม. สพม.เขต 6
24012007 เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี สพม. สพม.เขต 6
24012008 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 สพม. สพม.เขต 6
24012009 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา สพม. สพม.เขต 6
24020066 วัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020067 วัดหินดาษ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020068 วัดสะแกงาม สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020069 วัดน้ำฉ่า สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020070 บ้านท่าโพธิ์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020071 วัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์) สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020072 วัดแสนภุมราวาส สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020073 วัดบางคา สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020074 วัดไผ่ขวาง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24022006 ราชสาส์นวิทยา สพม. สพม.เขต 6
24020076 วัดดอนท่านา สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020077 บางพะเนียง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020078 บ้านอ่างทอง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020079 บ้านท่าม่วง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020080 บ้านยางแดง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020081 บ้านหนองยาง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020082 บ้านสระไม้แดง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020083 บ้านห้วยน้ำใส สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020084 ไทยรัฐวิทยา 41 สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020085 บ้านท่าเลียบ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020086 บ้านนา สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020087 บ้านโป่งเจริญ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020088 บ้านหินแร่ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020089 บ้านทุ่งส่อหงษา สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020090 วัดชำป่างาม สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020091 บ้านนาโพธิ์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020092 บ้านท่ากระดาน สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020093 บ้านกระบกเตี้ย สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020094 บ้านสุ่งเจริญ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020095 บ้านโปร่งเกตุ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020096 บ้านโป่งตาสา สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020097 บ้านท่าทองดำ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020098 บ้านคลองอุดม สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020099 บ้านคลองยายสร้อย สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020100 บ้านหนองใหญ่ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020101 บ้านวังคู สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020102 บ้านอ่างตะแบก สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020103 บ้านโคกตะเคียนงาม สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020104 บ้านมาบนาดี สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020105 สวนป่าอุปถัมภ์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020106 บ้าน ก.ม.7 สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020107 บ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020108 บ้านห้วยหิน สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020109 บ้านลาดกระทิง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020110 บ้านท่าซุง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020111 บ้านห้วยน้ำทรัพย์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24022007 สนามชัยเขต สพม. สพม.เขต 6
26010073 วัดเนินสะอาด สพป. สพป.นครนายก
26010074 บ้านเขาเพิ่ม สพป. สพป.นครนายก
26010075 บ้านเขาส่องกล้อง สพป. สพป.นครนายก
26010076 บ้านเขาหัวนา สพป. สพป.นครนายก
26010077 วัดโคกสว่าง สพป. สพป.นครนายก
26010078 บ้านเขาไม้ไผ่ สพป. สพป.นครนายก
26010079 บ้านคลอง 30 สพป. สพป.นครนายก
26010080 วัดโบสถ์เจริญธรรม สพป. สพป.นครนายก
26010082 วัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร) สพป. สพป.นครนายก
26010083 วัดท่าทราย(พิมพานุสร) สพป. สพป.นครนายก
26010084 วัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ) สพป. สพป.นครนายก
26010085 วัดอัมพวัน(ทองโสภณวิทยาคาร) สพป. สพป.นครนายก
26010086 อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) สพป. สพป.นครนายก
26010087 วัดทองจรรยา สพป. สพป.นครนายก
26010088 ชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) สพป. สพป.นครนายก
26010089 วัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) สพป. สพป.นครนายก
26010090 ไทยรัฐวิทยา 73 (วัดบ้านพร้าว) สพป. สพป.นครนายก
26010091 วัดทางกระบือ (เอื้อดีวิทยาคาร) สพป. สพป.นครนายก
26010092 วัดหนองรี สพป. สพป.นครนายก
26010093 วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม สพป. สพป.นครนายก
26010094 วัดศรีสุวรรณ สพป. สพป.นครนายก
26010095 วัดบ้านพริก สพป. สพป.นครนายก
26010096 วัดหนองคันจาม สพป. สพป.นครนายก
26010097 บ้านคลอง 33 สพป. สพป.นครนายก
26010098 บ้านชะวากยาว สพป. สพป.นครนายก
26010100 บ้านคลอง 31 สพป. สพป.นครนายก
26010101 ชุมชนวัดป่าขะ สพป. สพป.นครนายก
26010102 วัดหนองเคี่ยม สพป. สพป.นครนายก
26010103 วัดแหลมไม้ย้อย สพป. สพป.นครนายก
26010104 วัดพิกุลแก้ว สพป. สพป.นครนายก
26010105 วัดเกาะพิกุล สพป. สพป.นครนายก
26010106 บ้านหนองกันเกรา สพป. สพป.นครนายก
26010107 บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา) สพป. สพป.นครนายก
26010108 วัดกุฎีเตี้ย สพป. สพป.นครนายก
26010109 วัดสะพาน(ศิษย์สมพงษ์อุทิศ) สพป. สพป.นครนายก
26012007 บ้านนา(นายกพิทยากร) สพม. สพม.เขต 7
26012008 เขาเพิ่มนารีผลวิทยา สพม. สพม.เขต 7
26012009 เลขธรรมกิตติ์วิทยาคม สพม. สพม.เขต 7
26010055 วันครู 2504 สพป. สพป.นครนายก
26010058 บ้านดงแขวน สพป. สพป.นครนายก
26010059 อนุบาลอำเภอปากพลี(ชุมชนบ้านเกาะหวาย) สพป. สพป.นครนายก
26010061 วัดพรหมเพชร สพป. สพป.นครนายก
26010062 วัดเกาะกา สพป. สพป.นครนายก
26010063 วัดลำบัวลอย สพป. สพป.นครนายก
26010066 บ้านโคกสว่าง สพป. สพป.นครนายก
26010067 วัดท่ามะปราง สพป. สพป.นครนายก
26010068 วัดนาหินลาด สพป. สพป.นครนายก
26010070 วัดโพธิ์ สพป. สพป.นครนายก
26010071 วัดเนินหินแร่ สพป. สพป.นครนายก
26010072 บ้านบุ่งเข้ สพป. สพป.นครนายก
26012006 ปากพลีวิทยาคาร สพม. สพม.เขต 7
26010001 วัดกุดตะเคียน สพป. สพป.นครนายก
26010002 วัดวังทิพย์พันธาราม สพป. สพป.นครนายก
26010003 วัดเกาะกระชาย สพป. สพป.นครนายก
26010005 วัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล) สพป. สพป.นครนายก
26010006 วัดหนองทองทราย สพป. สพป.นครนายก
26010008 วัดคลองโพธิ์ สพป. สพป.นครนายก
26010009 วัดสุวรรณศิริ สพป. สพป.นครนายก
26010010 วัดสันติวัฒนาราม สพป. สพป.นครนายก
26010011 บ้านคลอง 3 วิทยา(ประชาสามัคคี) สพป. สพป.นครนายก
26010012 บ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา) สพป. สพป.นครนายก
26010013 วัดดอนยอ สพป. สพป.นครนายก
26010014 บ้านชวดบัว สพป. สพป.นครนายก
26010015 วัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร) สพป. สพป.นครนายก
26010016 ชลนายกสงเคราะห์ สพป. สพป.นครนายก
26010017 วัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร) สพป. สพป.นครนายก
26010018 วัดโบสถ์การ้อง สพป. สพป.นครนายก
26010019 อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร) สพป. สพป.นครนายก
26010021 วัดท่าทราย สพป. สพป.นครนายก
26010023 อนุบาลนครนายก สพป. สพป.นครนายก
26010024 วัดวังไทร สพป. สพป.นครนายก
26010025 วัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล) สพป. สพป.นครนายก
26010026 วัดวังตูม สพป. สพป.นครนายก
26010027 วัดโคกลำดวน สพป. สพป.นครนายก
26010028 วัดวังปลาจีด สพป. สพป.นครนายก
26010029 วัดเอี่ยมประดิษฐ์ สพป. สพป.นครนายก
26010030 วัดธรรมปัญญา สพป. สพป.นครนายก
26010031 วัดสุตธรรมาราม สพป. สพป.นครนายก
26010032 วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม สพป. สพป.นครนายก
26010033 วัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) สพป. สพป.นครนายก
26010034 วัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8 สพป. สพป.นครนายก
26010035 วัดสันตยาราม สพป. สพป.นครนายก
26010036 ชุมชนบ้านคลองเหมือง สพป. สพป.นครนายก
26010037 บ้านดอนเจริญ สพป. สพป.นครนายก
26010038 วัดบางปรัง สพป. สพป.นครนายก
26010039 บ้านกำแพงเศียร สพป. สพป.นครนายก
26010040 วัดบางหอย สพป. สพป.นครนายก
26010041 วัดศรีจุฬา สพป. สพป.นครนายก
26010042 วัดคีรีวัน สพป. สพป.นครนายก
26010043 วัดสบกเขียว สพป. สพป.นครนายก
26010044 ชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา) สพป. สพป.นครนายก
26010045 วัดพราหมณี สพป. สพป.นครนายก
26010046 สาริกา สพป. สพป.นครนายก
26010047 วัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์) สพป. สพป.นครนายก
26010048 หัวเขาแก้ว สพป. สพป.นครนายก
26010049 วังดอกไม้ สพป. สพป.นครนายก
26010050 บ้านดงวิทยาคาร สพป. สพป.นครนายก
26010051 วัดหุบเมย สพป. สพป.นครนายก
26010052 วัดวังยายฉิม สพป. สพป.นครนายก
26010053 วัดท่าด่าน สพป. สพป.นครนายก
26010054 วัดท่าชัย สพป. สพป.นครนายก
26012001 เมืองนครนายก สพม. สพม.เขต 7
26012002 นครนายกวิทยาคม สพม. สพม.เขต 7
26012003 นวมราชานุสรณ์ สพม. สพม.เขต 7
26012004 ปิยชาติพัฒนา สพม. สพม.เขต 7
26012005 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย สพม. สพม.เขต 7
26010110 ชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ สพป. สพป.นครนายก
26010111 บ้านคลองใหญ่ สพป. สพป.นครนายก
26010112 ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป. สพป.นครนายก
26010113 บ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร) สพป. สพป.นครนายก
26010114 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป. สพป.นครนายก
26010115 บ้านคลอง 14 สพป. สพป.นครนายก
26010116 บ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์) สพป. สพป.นครนายก
26010117 วัดทวีพูลรังสรรค์ สพป. สพป.นครนายก
26010118 บ้านคลอง 1 สพป. สพป.นครนายก
26010119 วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง สพป. สพป.นครนายก
26010120 วัดประสิทธิเวช สพป. สพป.นครนายก
26010121 บ้านกลางคลอง 30 สพป. สพป.นครนายก
26010122 วัดบางนางเล็ก สพป. สพป.นครนายก
26010123 วัดใหม่พงษ์โสภณ สพป. สพป.นครนายก
26010124 วัดอรุณรังษี สพป. สพป.นครนายก
26010125 วัดพลอยกระจ่างศรี สพป. สพป.นครนายก
26010126 วัดปากคลองพระอาจารย์ สพป. สพป.นครนายก
26010127 บ้านเตยใหญ่ สพป. สพป.นครนายก
26010128 วัดจันทร์เรือง สพป. สพป.นครนายก
26010130 วัดเข็มทอง สพป. สพป.นครนายก
26010131 บ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร) สพป. สพป.นครนายก
26010132 บ้านหัวหมอน สพป. สพป.นครนายก
26010133 บ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา) สพป. สพป.นครนายก
26010134 บ้านช่องตะเคียน(ละเอียดวารีอุปถัมภ์) สพป. สพป.นครนายก
26010135 บ้านปากคลอง 17 สพป. สพป.นครนายก
26010136 บ้านคลองหกวา สพป. สพป.นครนายก
26010137 วัดสุนทรพิชิตาราม สพป. สพป.นครนายก
26010138 บ้านปากคลอง31 สพป. สพป.นครนายก
26010139 วัดโพธิ์แทน สพป. สพป.นครนายก
26010140 วัดอารีราษฎร์ สพป. สพป.นครนายก
26010141 วัดราษฎร์ประดิษฐ์ สพป. สพป.นครนายก
26010142 บ้านคลอง 24 สพป. สพป.นครนายก
26010144 บ้านคลอง 23 สพป. สพป.นครนายก
26010145 บ้านปลายคลอง 22 สพป. สพป.นครนายก
26010146 บ้านคลอง 22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) สพป. สพป.นครนายก
26010147 อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป. สพป.นครนายก
26010148 วัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล) สพป. สพป.นครนายก
26012010 องครักษ์ สพม. สพม.เขต 7
26012011 ภัทรพิทยาจารย์ สพม. สพม.เขต 7
25010041 ชุมชนบ้านทุ่งแฝก สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010042 วัดโคกป่าแพง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010043 บ้านหนองช้างลง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010044 บ้านชำโสม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010045 บ้านนางเลง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010046 วัดปากแพรก สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010047 วัดสระดู่(บู่บำรุงวิทย์) สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010048 บ้านโปร่งสะเดา สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010049 บ้านเขาไม้แก้ว สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010050 บ้านคลองตามั่น สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010051 บ้านคลองเจ้าแรง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010052 บ้านนาคลองกลาง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010053 บ้านหนองประดู่ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010054 บ้านหนองหัวช้าง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010055 บ้านโนนสะอาด สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010056 บ้านหนองบัว สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010057 วัดศรีสุวรรณาราม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010058 วัดตันทาราม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010059 บ้านหนองอนามัย สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010060 วัดเนาวรัตนาราม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010061 บ้านท่าอุดม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010062 บ้านหนองมันปลา สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010063 วัดศรีสวัสดิ์ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010064 บ้านหนองไผ่ล้อม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010065 บ้านหนองโดน สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010066 วัดปากน้ำ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010067 บ่อทองวิทยา สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010068 บ้านกุงประชาสรรค์ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010069 บ้านบุเสี้ยว สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010070 บ้านพระปรง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010071 วัดวัฒนารังษี สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010072 บ้านหนองนาใน สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010074 บ้านหนองสัง(ไลอุทิศ) สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010075 อนุบาลกบินทร์บุรี สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010076 บรรหารวิทยา สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010077 บ้านไผ่ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010078 วัดราษฎร์รังษี สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010079 บ้านโคกหอม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010080 บ้านโคกสว่าง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010081 บ้านโนนหัวบึง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010082 บ้านหนองปรือ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010083 บ้านตรอกปลาไหล สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010084 บ้านซ่ง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010085 วัดย่านรี สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010086 บ้านเขาด้วน สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010087 ชุมชนบ้านเขาลูกช้าง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010088 บ้านโคกกระท้อน สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010089 ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010090 บ้านหนองตลาด สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010091 บ้านคลองร่วม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010092 วัดใหม่พรหมสุวรรณ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010093 บ้านหนองศรีวิชัย สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010094 วัดวังหวาย สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010095 บ้านหนองจิก สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010096 วัดรัตนโชติการาม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010097 วัดรัตนชมภู สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010098 วัดเกาะแดง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010099 บ้านวังตะเคียน สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010100 บ้านหนองคล้า สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010101 บ้านแก่ง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010102 วัดจันทรังษีถาวร สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010103 วัดเนินสูง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010104 บ้านเขากระแต สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010105 บ้านคลองระกำ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010106 บ้านหนองหอย สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010107 บ้านวังมะกรูด สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010108 บ้านเขาถ้ำ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010109 บ้านไทยเจริญ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010110 บ้านคลองสิบสอง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010111 บ้านโปร่งใหญ่ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010112 บ้านใหม่พัฒนา สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010113 บ้านคลองหันแดง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010114 บ้านวังกวาง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010115 บ้านวังดินสอ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010116 บ้านเขาปูน สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010117 บ้านทด สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010118 บ้านโคกลาน สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010119 บ้านโคกสั้น สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010120 บ้านคลองอุดม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010121 วัดโคกขี้เหล็ก สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010122 วัดโคกอุดม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010123 วัดหาดสูง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010124 บ้านเขาดิน(ประชาอุทิศ) สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010125 บ้านปราสาท สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010126 บ้านวังบัวทอง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25012008 กบินทร์วิทยา สพม. สพม.เขต 7
25012009 ลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง สพม. สพม.เขต 7
25012010 กบินทร์บุรี สพม. สพม.เขต 7
25012011 วังตะเคียนวิทยาคม สพม. สพม.เขต 7
25012012 วังดาลวิทยาคม สพม. สพม.เขต 7
25010127 บ้านท่าสะตือ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010128 บ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010129 บ้านราษฎร์เจริญ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010130 บ้านวังรี สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010131 บ้านแก่งดินสอ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010132 บ้านคลองมะไฟ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010133 บ้านอุดมบรรพต สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010134 บ้านหินเทิน สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010135 บ้านทุ่งแฝก สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010136 ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010137 บ้านคลองตาหมื่น สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010138 สหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010139 บ้านกระเดียง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010140 อนุบาลนาดี สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010141 บ้านบุสูง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010142 บ้านโนนสูง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010143 บ้านโนนแสนสุข สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010144 บ้านขุนศรี สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010145 บ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010146 บ้านบุพราหมณ์ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010147 บ้าน ก.ม.80 สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010148 บ้านทับลาน สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010149 บ้านหนองสองห้อง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010150 บ้านหนองตะแบก สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010151 ชุมชนบ้านสำพันตา สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010152 บ้านหนองแหน สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010153 บ้านโคกกระจง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010154 วัดสารวนาราม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25012015 มณีเสวตรอุปถัมภ์ สพม. สพม.เขต 7
25012016 ร่มเกล้า ปราจีนบุรี สพม. สพม.เขต 7
25010155 วัดกระทุ่มแพ้ว สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010156 วัดบางกระเบา สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010157 ไผ่แถวอนุสรณ์ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010158 บ้านบางขาม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010160 วัดบางเตย สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010161 ชุมชนวัดบางแตน สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010162 บ้านปากคลองบางกระดาน สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010163 บ้านบางปลาร้า (กมลราษฎร์นุกูล) สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010164 นิคมพัฒนา สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010165 อนุบาลวัดบ้านสร้าง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010166 วัดหัวไผ่ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010167 วัดพิกุลวนาราม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010168 บ้านคลองบางไซ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010170 บ้านหนองงูเหลือม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010171 บ้านคลองสารภี สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010172 วัดอินทาราม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010173 บ้านบางรุ่งโรจน์ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010174 วัดใหม่โพธิ์เย็น สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010175 วัดคลองเฆ่ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010176 วัดเทพพิทักษ์บุญญาราม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010177 ประชุมเขตศึกษา สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010178 วัดมูลเหล็ก สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010179 บ้านคลองสอง (ราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25012018 ชิตใจชื่น สพม. สพม.เขต 7
25012020 กระทุ่มแพ้ววิทยา สพม. สพม.เขต 7
25010180 วัดไชยมงคล สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010181 บ้านด่าน สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010182 วัดเกาะลอย สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010183 วัดศรีสุทธาวาส สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010184 วัดหนองคุ้ม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010185 วัดทุ่งสบก สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010186 วัดเนินสูง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010187 วัดใหม่กวางทอง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010188 วัดตะเคียนทอง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010192 วัดศรีมงคล สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010193 วัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010194 วัดบ้านโนน สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010195 บ้านหอย(เติมเอนจิเนียริ่งอุปถัมภ์) สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010196 วัดเกาะมะไฟ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010197 วัดบุฝ้าย สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010198 บ้านว่านบ้านด่าน สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010199 บ้านโคกสว่าง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010200 วัดขิงกระชาย สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010201 อนุบาลประจันตคาม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010202 วัดดงไชยมัน สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010203 ชุมชนวัดศรีประจันตคาม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010204 ชุมชนวัดบ้านโง้ง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010205 วัดโพธิ์งาม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010206 วัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010207 บ้านเขานันทา สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010208 บ้านคลองแก้มช้ำ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010209 วัดอินทร์ไตรย์ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010210 บ้านประเถท(โพธิพิทยาราม) สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010212 วัดหนองแก้ว สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010213 วัดโคกเขื่อน สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010214 วัดประดิษฐาราม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010215 วัดประสาทรังสฤษฎิ์ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25012021 ประจันตราษฎร์บำรุง สพม. สพม.เขต 7
25012022 สุวรรณวิทยา สพม. สพม.เขต 7
25012023 วัดพรหมประสิทธิ์ สพม. สพม.เขต 7
25010001 วัดท้าวอู่ทอง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010003 บ้านหนองชะอม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010004 บ้านแหลมหิน สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010005 วัดภักดีสุนทราวาส สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010006 ชุมชนบ้านขอนขว้าง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010008 บ้านดงบัง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010009 วัดนิโครธาวาส สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010010 ชุมชนวัดหนองจวง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010012 วัดลำดวน สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010013 วัดหาดสะแก สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010014 วัดเลียบ(หร่ำวิทยานุกูล) สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010015 วัดกระแจะ(ธวัชชัยนุสรณ์) สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010016 บ้านห้วยเกษียร สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010017 วัดเนินไม้หอม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010018 บ่อแร่-ธารเลา สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010019 บ้านเนินหอม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010020 วัดเนินสูง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010022 วัดประสาธน์รังสรรค์ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010024 วัดทุ่งตะลุมพุก สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010025 วัดประชาวาส สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010026 วัดหัวกรด สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010027 วัดสามัคคีภิรมย์ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010028 วัดสง่างาม(สุทธิเกียรติวิทยา) สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010029 วัดบ้านพระ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010031 อนุบาลเมืองปราจีนบุรี สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010034 บ้านแหลมไผ่ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010035 บ้านหนองเต่า สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010037 วัดบางคาง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010038 วัดโบสถ์วิทยา สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010039 เมืองปราจีนบุรี สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010040 อนุบาลปราจีนบุรี สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25012007 โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25012001 ปราจิณราษฎรอำรุง สพม. สพม.เขต 7
25012002 ปราจีนกัลยาณี สพม. สพม.เขต 7
25012003 ปราจิณราษฎรอำรุง2"อดุลศาสนกิจศึกษา" สพม. สพม.เขต 7
25012005 ไทยรัฐวิทยา ๗ สพม. สพม.เขต 7
25010216 วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010217 บ้านประพาส สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010218 บ้านวังทะลุ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010219 บ้านวังขอน สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010220 บ้านดงกระทงยาม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010221 บ้านย่านนางวิ่ง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010222 บ้านโป่งไผ่ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010223 วัดบุยายใบ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010224 วัดหลังถ้ำวิทยาคาร สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010225 บ้านท่าตูม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010227 วัดบุพพาราม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010228 วัดอรัญไพรศรี สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010229 อนุบาลศรีมหาโพธิ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010230 บ้านหนองกระทุ่ม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010231 บ้านหนองหอย สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010232 บ้านหว้าเอน สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010233 วัดสัมพันธ์ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010234 วัดระเบาะไผ่ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010235 บ้านปรือวายใหญ่ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010236 วัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010237 บ้านโป่งกะพ้อ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010238 บ้านมาบเหียง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010239 วัดหนองโพรง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010240 บ้านโคกกระเจียว สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010241 วัดนพคุณทอง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010242 วัดหนองหูช้าง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010244 หัวซาวิทยา สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010245 ชุมชนบ้านเกาะสมอ(สามัคคีวิทยา) สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010246 บ้านหนองปรือน้อย สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010247 วัดเนินผาสุก สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010248 วัดลิรัญดอน สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25012024 ศรีมหาโพธิ สพม. สพม.เขต 7
25012025 กรอกสมบูรณ์วิทยาคม สพม. สพม.เขต 7
25010249 วัดคู้ลำพัน สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010250 วัดหนองเกตุ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010251 บ้านโป่งตะเคียน สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010252 วัดสระข่อย สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010253 วัดแสงสว่าง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010254 บ้านโคกพนมดี สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010255 วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010256 อนุบาลศรีมโหสถ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010257 วัดสระมะเขือ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010258 วัดไผ่งาม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25012026 ศรีมโหสถ สพม. สพม.เขต 7
11020001 สุเหร่าคลองใหม่ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020002 เฉลิมมณีฉายวิทยาคาร สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020003 วัดมงคลโคธาวาส สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020004 วัดสร่างโศก สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020005 วัดสว่างอารมณ์ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020006 วัดสีล้ง สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020007 ไทยรัฐวิทยา ๗๑ (ก่อสร้างคลองด่าน) สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020008 วัดปานประสิทธาราม สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020009 บ้านท้องคุ้ง สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020010 วัดนิยมยาตรา สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020011 ตลาดคลองสวน สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020012 คลองกระแชงเตย สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020013 คลองพระยานาคราช สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020014 วัดสุคันธาวาส สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020015 วัดคอลาด สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020016 คลองหลุมลึก สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020017 คลองสะบัดจาก สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020018 ปากคลองชวดใหญ่ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020019 วัดบางบ่อ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020020 อนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020021 คลองกันยา สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020022 วัดบางพลีน้อย สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020023 วัดเกาะแก้ว สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020024 วัดนาคราช สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020025 ธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020026 วัดโคธาราม สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020027 วัดลาดหวาย สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020028 วัดบางเพรียง สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020029 ตลาดบางพลีน้อย สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020030 คลองบ้านระกาศ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020031 วัดบางนางเพ็ง สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020032 ชุมชนวัดบ้านระกาศ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020033 ตลาดปากคลองเจ้า สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020035 วัดกาหลง สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020036 วัดเปร็งราษฎร์บำรุง (ศรีวรพินิจวิทยาคาร) สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11022001 บางบ่อวิทยาคม สพม. สพม.เขต 6
11022002 เปร็งวิสุทธาธิบดี สพม. สพม.เขต 6
11022003 หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ สพม. สพม.เขต 6
11022004 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. สพม.เขต 6
11020037 คลองปลัดเปรียง สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020038 วัดสลุด สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020039 วัดหนามแดง (เขียวอุทิศ) สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020040 วัดบางโฉลงนอก สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020041 วัดบางโฉลงใน สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020042 หนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020043 คลองบางน้ำจืด สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020044 วัดราษฎร์บูรณะ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020045 คลองบางกะอี่ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020046 คลองบางกะสี สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020047 สุเหร่าบางปลา สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020048 สุเหร่าบางกะสี สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020049 วัดราษฎร์นิยมธรรม สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020050 คลองบางแก้ว สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020051 คลองบางกระบือ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020052 ธนสิทธิ์อนุสรณ์ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020053 เตรียมปริญญานุสรณ์ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020054 วัดบางพลีใหญ่กลาง สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020055 วัดบางพลีใหญ่ใน สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020056 วัดกิ่งแก้ว สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020057 คลองลาดกระบัง สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020058 เทวะคลองตรง สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020059 พรหมพิกุลทอง สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020060 ราชวินิตสุวรรณภูมิ สพม. สพม.เขต 6
11022005 บางพลีราษฎร์บำรุง สพม. สพม.เขต 6
11022006 พูลเจริญวิทยาคม สพม. สพม.เขต 6
11022007 ราชวินิตบางแก้ว สพม. สพม.เขต 6
11022008 บางแก้วประชาสรรค์ สพม. สพม.เขต 6
11020061 ละมูลรอดศิริ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020062 วัดบัวโรย สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020063 วัดเสาธงกลาง สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020064 วัดเสาธงนอก สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020065 วัดมงคลนิมิตร สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020066 สุเหร่าบ้านไร่ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020067 อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปี สปช.) สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020068 รัตนโกสินทร์ 9 สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020069 คลองเจริญราษฎร์ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020070 วัดหัวคู้ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020071 ปากคลองมอญ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020072 วัดจรเข้ใหญ่ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11020073 วัดศรีวารีน้อย สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 2
11022009 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สพม. สพม.เขต 6
11010029 วัดคันลัด สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010030 วัดป่าเกด สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010031 วัดบางกระสอบ(เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010032 วัดบางกอบัว(ขลิบราษฎร์บุรณะ) สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010033 วัดราษฎร์รังสรรค์ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010034 พลอยจาตุรจินดา สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010035 วัดครุนอก สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010036 วัดครุใน (ปีตะนีลานนทศึกษา) สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010038 อนุบาลสุขสวัสดิ์ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010039 วัดชมนิมิตร สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010040 บ้านบางจาก สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010041 วัดบางน้ำผึ้งใน สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010042 วัดบางน้ำผึ้งนอก สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010043 วัดกลาง(ธรรมวิธานราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010044 วัดรวก(สายราษฎร์สงเคราะห์) สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010045 วัดบางกะเจ้ากลาง(ศิลาทิราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010046 วัดกองแก้ว(ผาดกาบแก้ว) สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010047 วัดบางขมิ้น(คำปุ่นราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010048 วัดบางหญ้าแพรก สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010049 วัดท้องคุ้ง สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010050 ฉัตรทิพย์เทพวิทยา สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010051 วัดแหลม สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010052 วัดบางฝ้าย สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010053 วัดบางหัวเสือ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010054 วัดโยธินประดิษฐ์ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010055 วัดมหาวงษ์ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010056 วัดสำโรงเหนือ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010057 วัดปุณหังสนาวาส(ทิพย์สมบัติบุญ-ชุ่มอุทิศ) สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010058 วัดสวนส้ม(สุขประนุกูล) สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11012008 วัดทรงธรรม สพม. สพม.เขต 6
11012009 ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมฯ สพม. สพม.เขต 6
11012010 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สพม. สพม.เขต 6
11012011 วิสุทธิกษัตรี สพม. สพม.เขต 6
11010059 ชุมชนวัดสาขลา สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010060 วัดศรีคงคาราม สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010061 บ้านขุนสมุทรไทย สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010062 วัดคู่สร้าง สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010063 คลองนาเกลือน้อย(กลิ่นอยู่อุปถัมภ์) สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010064 วัดใหญ่ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010065 วัดแค สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010066 วัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร) สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010067 วัดคลองมอญ(บัญญัติราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010068 คลองสองพี่น้อง (ใจดีอุปถัมภ์) สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010069 อนุบาลพระสมุทรเจดีย์ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010071 วัดไตรมิตรวราราม สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010072 ป้อมพระจุลจอมเกล้า สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010073 วัดแหลมฟ้าผ่า สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010075 บ้านขุนสมุทร สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11012012 สาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ สพม. สพม.เขต 6
11012013 ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สพม. สพม.เขต 6
11012014 มัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม สพม. สพม.เขต 6
11010001 วัดราษฎร์โพธิ์ทอง สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010002 คลองแสนสุข(สิทธิไชยบำรุง) สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010003 บ้านคลองหลวง สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010004 คลองสำโรง สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010005 วัดบางด้วน สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010006 วัดบางนางเกรง สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010007 วัดสุขกร สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010008 คลองเสาธง สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010009 คลองบางปู สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010010 ชุมชนวัดราษฎร์บำรุง สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010011 พิบูลประชาบาล สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010012 วัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010013 เอี่ยมสุรีย์ (อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010014 นิลรัตน์อนุสรณ์ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010015 วัดบางโปรง สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010016 คลองมหาวงก์ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010017 คลองบางปิ้ง สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010018 วัดไตรสามัคคี สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010019 อินทรัมพรรย์อนุสรณ์ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010020 พร้านีลวัชระ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010021 อนุบาลวัดพิชัยสงคราม สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010022 วัดแพรกษา สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010023 นาคดีอนุสรณ์ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010024 คลองใหม่ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010025 วัดคลองเก้า สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010026 วัดด่านสำโรง สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010027 มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11010028 คลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สพป. สพป.สมุทรปราการ เขต 1
11012001 สมุทรปราการ สพม. สพม.เขต 6
11012002 สตรีสมุทรปราการ สพม. สพม.เขต 6
11012003 มัธยมวัดด่านสำโรง สพม. สพม.เขต 6
11012004 เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สพม. สพม.เขต 6
11012005 หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา สพม. สพม.เขต 6
11012006 นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สพม. สพม.เขต 6
11012007 มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ สพม. สพม.เขต 6
11012015 ปทุมคงคา สมุทรปราการ สพม. สพม.เขต 6
27010110 อนุบาลเขาฉกรรจ์ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010111 บ้านนา(สามัคคีวิทยา) สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010112 บ้านวังรี สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010114 บ้านพรสวรรค์ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010116 บ้านเขาสามสิบ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010117 วัดพวงนิมิต สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010118 บ้านคลองสิบสาม สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010119 บ้านพระเพลิง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010121 บ้านภูเงิน สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010122 บ้านบึงพระราม สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010123 บ้านหนองปักหลัก สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010124 บ้านใหม่ไทรทอง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010125 บ้านท่าเต้น สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010126 บ้านท่าผักชี สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010127 บ้านเนินสายฝน (แหลมทอง) สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010128 บ้านคลองนางาม สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010129 บ้านเขาน้อยสามัคคี สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010130 บ้านคลองเจริญ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010131 บ้านหนองกะทะ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010132 บ้านซับมะนาว สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010133 บ้านธารนพเก้า สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010134 บ้านหนองหว้า สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010135 บ้านคลองธรรมชาติ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010136 บ้านเขาดิน สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010062 บ้านคลองไก่เถื่อน สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010063 บ้านเขาตาง้อก สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010064 ทับทิมสยาม05 สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010065 บ้านคลองหาด สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010066 บ้านเขาดิน สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010067 บ้านคลองหาดสาขาบ้านเขาช่องแคบ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010068 อนุบาลคลองหาด สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010069 บ้านเขาเลื่อม สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010070 อนุบาลคลองหาด(สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ) สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010071 บ้านวังวน สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010072 บ้านวังยาง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010073 บ้านนาดี สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010074 บ้านซับถาวร สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010075 บ้านพรหมนิมิต สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010076 บ้านวังปืน สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010077 บ้านซับน้อย สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010078 สามัคคีราษฎร์บำรุง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010079 สามัคคีสกุลอรุณวิทยา สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010080 บ้านหินกอง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010081 มหาธิคุณวิทยา สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010082 บ้านชุมทอง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010083 บ้านห้วยไคร้ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27012001 คลองหาดพิทยาคม สพม. สพม.เขต 7
27020122 บ้านโคกสูง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020123 บ้านหนองเสม็ด สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020124 บ้านละลมติม สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020125 บ้านโนนหมากมุ่น สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020126 สมาคมไลออนส์(บ้านอ่างศิลา) สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020127 บ้านหนองจาน สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020128 สหัสหงษ์มหาคุณ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020129 บ้านหนองแอก สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020130 วัดหนองม่วง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020131 อนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020132 บ้านโคกสามัคคี สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020133 ชุมชนบ้านหนองแวง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020134 บ้านหนองเม็ก สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020135 บ้านหนองมั่ง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27022009 ทัพพระยาพิทยา สพม. สพม.เขต 7
27020001 บ้านโคคลาน สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020002 ประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ 1 สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020003 บ้านไทยสามัคคี สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020004 บ้านกุดเวียน สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020005 บ้านทัพเซียม สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020006 บ้านนางามมิตรภาพที่131 สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020007 กองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020008 บ้านแก้วเพชรพลอย สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020009 อนุบาลตาพระยา สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020010 บ้านตะโก สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020011 บ้านกะสัง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020012 เพชรรัตนราชสุดา สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020013 บ้านหนองบัวสันติสุข สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020014 บ้านรัตนะ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020015 บ้านทัพไทย สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020016 บ้านโคกปราสาท สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020017 ทับทิมสยาม03 สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020018 บ้านทดวงศ์สมบูรณ์ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020019 กองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020020 บ้านหนองผักแว่น สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020021 วัดหนองติม สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020022 บ้านโคกไพล สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020023 บ้านเจริญสุข สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020024 บ้านมะกอก สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020025 บ้านโคกเพร็ก สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020026 บ้านโคกทหาร สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020027 บ้านแสง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020028 บ้านโคกแจง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27022003 ทัพราชวิทยา สพม. สพม.เขต 7
27022007 ซับม่วงวิทยา สพม. สพม.เขต 7
27022008 ตาพระยา สพม. สพม.เขต 7
27010001 บ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010002 บ้านลุงพลู สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010003 วนาสงเคราะห์ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010004 บ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์) สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010005 บ้านคลองน้ำใส สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010006 บ้านหนองขี้เห็น สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010007 สามัคคีประชาสรรค์ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010009 วัดใหม่โพธิ์ทอง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010010 บ้านวังจั่น สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010011 บ้านท่าเกษม สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010012 บ้านคลองอุดมสุข สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010013 บ้านหนองนกกระเรียน สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010014 บ้านทุ่งพระ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010015 อนุบาลเมืองสระแก้ว สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010016 บ้านคลองปลาโด สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010017 บ้านคลองศรีเมือง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010018 บ้านคลองผักขม สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010019 บ้านโป่งดาวเรือง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010020 บ้านคลองน้ำเขียว สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010021 บ้านท่ากะบาก สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010022 บ้านหนองเตียน สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010023 บ้านกิโลสาม สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010024 บ้านป่าระกำ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010025 บ้านแก้ง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010026 บ้านห้วย สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010027 บ้านเหล่ากกโก สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010028 เขาสิงโต สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010029 บ้านแสงจันทร์ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010030 บ้านเนินดินแดง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010031 บ้านคลองหมากนัด สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010032 บ้านเทศมงคล สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010033 บ้านท่าระพา สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010034 บ้านเนินสวนอ้อย สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010035 บ้านหนองไทร สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010036 บ้านเขามะกา สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010037 บ้านหนองข่า สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010038 บ้านศาลาลำดวน สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010039 บ้านหนองผูกเต่า สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010040 บ้านท่าช้าง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010041 บ้านคลองสำอางค์ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010042 บ้านคลองหมี สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010043 บ้านสี่แยก สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010044 อนุบาลวัดสระแก้ว สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010045 บ้านเนินสะอาด สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010048 บ้านทุ่งหินโคน สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010049 บ้านแก่งสีเสียด สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010050 ธรรมยานประยุต• สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010051 บ้านน้ำซับเจริญ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010052 บ้านทุ่งพลวง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010053 บ้านใหม่ถาวร สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010054 บ้านเนินผาสุก สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010055 บ้านคลองมะละกอ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010056 บ้านเขาข่า สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010057 บ้านคลองคันฉอ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010058 บ้านหน้าสถานี สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010059 บ้านโคกมะตูม สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010060 บ้านคลองบุหรี่ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010061 บ้านท่าแยก สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27012003 สระแก้ว สพม. สพม.เขต 7
27012007 ท่าเกษมพิทยา สพม. สพม.เขต 7
27010084 วัดคลองตาสูตรสามัคคี สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010085 บ้านคลองหินปูน สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010086 บ้านหนองสมบูรณ์ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010087 บ้านดอนดินแดง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010089 ชุมชนบ้านตาหลังใน สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010090 บ้านท่าตาสี สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010091 บ้านทัพหลวง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010092 บ้านหนองปรือ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010093 บ้านใหม่สระบุรี สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010094 บ้านหนองผักหนาม สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010095 บ้านหนองแก สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010096 บ้านมหาเจริญ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010097 บ้านพรสวรรค์ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010098 บ้านด่านชัยพัฒนา สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010099 บ้านซับเจริญ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010100 บ้านเขาตะกรุบพัฒนา สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010101 วังจระเข้ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010102 บ้านคลองใหญ่ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010103 บ้านแก่งสะเดา สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010104 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010105 อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179 สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010106 วัดเกศแก้ว สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010108 บ้านวังบูรพา สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010109 บ้านวังแดง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27012002 วังน้ำเย็นวิทยาคม สพม. สพม.เขต 7
27012005 วังหลังวิทยาคม สพม. สพม.เขต 7
27010137 บ้านวังทอง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010138 บ้านเขาแหลม สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010139 บ้านคลองยายอินทร์ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010140 บ้านคลองอุดม สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010141 บ้านวังดารา สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010142 วังไผ่ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010143 อนุบาลวังสมบูรณ์ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010144 บ้านซับสิงโต สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010145 บ้านไร่สามศรี สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010146 บ้านคลองทราย สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010147 บ้านวังใหม่ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010148 ซับเกษมวังชุมทอง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010149 บ้านวังสำลี สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010150 บ้านไพรจิตรวิทยา สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010151 วังศรีทอง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010152 บ้านไทรทอง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010153 บ้านคลองเจริญสุข สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010154 บ้านโคกน้อย สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27012011 วังสมบูรณ์วิทยาคม สพม. สพม.เขต 7
27012012 วังไพรวิทยาคม สพม. สพม.เขต 7
27020029 บ้านห้วยชัน สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020030 ช่องกุ่มวิทยา สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020031 ชุมชนบ้านแซร์ออ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020032 บ้านใหม่ทหารบกพัฒนา สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020033 บ้านเขาพรมสุวรรณ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020034 บ้านท่าเกวียน สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020035 บ้านเขาจาน สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020037 บ้านสี่แยก สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020038 บ้านคลองมะนาว สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020039 บ้านหนองยาง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020040 บ้านโนน สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020041 บ้านทับใหม่ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020042 บ้านซับใหญ่ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020043 วัดสารคุณสโมสร สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020044 ประชาเกษตรพัฒนา สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020045 วัดห้วยเดื่อ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020046 บ้านโป่งคอม สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020047 บ้านหนองหอย สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020049 บ้านหนองใหญ่ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020050 บ้านทดน้อย สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020051 อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020053 บ้านพร้าว สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020054 บ้านเนินผาสุก สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020055 บ้านหนองแสง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020057 บ้านโนนผาสุก สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020058 บ้านหนองตะเคียนบอน สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020059 ร่มเกล้า สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020061 บ้านใหม่ไทยพัฒนา สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020062 บ้านวังรี สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020063 บ้านหนองน้ำใส สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020064 บ้านหนองเรือ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020065 บ้านเนินสะอาด สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020066 บ้านซับนกแก้ว สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020067 บ้านซับนกแก้ว(สาขาบ้านหนองหัวช้าง) สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020068 บ้านบุกะสัง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020069 บ้านหนองหมู สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020070 บ้านหนองแวง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020071 บ้านหนองหล่ม สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020072 บ้านภักดีแผ่นดิน สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020073 บ้านท่าช้าง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020074 บ้านใหม่ศรีจำปาทอง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020076 วัดพุทธิสาร สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020077 ไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020078 คลองยางนุสรณ์ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020079 บ้านบ่อนางชิง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27022006 ร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม.เขต 7
27020080 บ้านวังยาว สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020081 บ้านหนองหมูน้อย สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020082 บีกริม สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020083 บ้านคลองวัว สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020085 อพป.คลองน้ำใส สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020086 บ้านแสนสุข สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020087 บ้านเขาน้อย สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020088 บ้านกุดหิน สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020089 บ้านจัดสรรสามัคคี สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020090 บ้านคลองหว้า สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020091 สระปทุม สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020092 บ้านโคกสะแบง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020093 บ้านท่าข้าม สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020094 บ้านหนองแข้ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020095 บ้านด่าน สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020097 บ้านกุดม่วง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020098 บ้านตุ่น สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020099 บ้านไทยสามารถ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020100 อนุบรรพต สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020101 อนุบาลศรีอรัญโญทัย สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020102 ชุมชนบ้านใหม่หนองไทร สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020104 บ้านโคก สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020105 ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020106 นิคมสงเคราะห์ 2 สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020107 ชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020108 กรุงไทย สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020109 บ้านคลองยางประชาสรรค์ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020110 บ้านหนองปรือ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020111 บ้านทดเจริญ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020112 บ้านกุดแต้ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020113 บ้านหนองผักบุ้ง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020114 บ้านฟากห้วย สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020116 เมืองไผ่ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020117 บ้านหนองสังข์ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020118 บ้านเหล่าอ้อย สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020119 บ้านหันทราย สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020120 บ้านหนองบัว สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020121 บ้านบ่อหลวง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27022002 อรัญประเทศ สพม. สพม.เขต 7
27022005 คลองน้ำใสวิทยาคาร สพม. สพม.เขต 7