ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
77020001 บ้านหนองกระทิง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020002 วัดกุยบุรี สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020003 อนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020004 บ้านบน สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020005 บ้านหนองตาเสือ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020007 บ้านหนองหมู สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020008 บ้านหนองเตาปูน สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020009 บ้านหนองบัว สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020010 บ้านปากเหมือง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020011 บ้านเขาแดง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020012 วัดทุ่งน้อย สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020013 วัดดอนยายหนู สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020014 บ้านดอนบ่อกุ่ม สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020015 บ้านดอนมะขาม สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020016 สามแยกป่าถล่ม สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020017 บ้านป่าถล่ม สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020018 บ้านสามกระทาย สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020019 บ้านดอนกลาง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020020 บ้านสำโหรง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020021 บ้านรวมไทย สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020022 บ้านโป่งกะสัง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020023 บ้านหนองเกด สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020024 บ้านยางชุม สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020025 ดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020026 บ้านไร่บน สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020027 บ้านหาดขาม สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77022001 กุยบุรีวิทยา สพม. สพม. เขต 10
77022002 ยางชุมวิทยา สพม. สพม. เขต 10
77010041 บ้านพุตะแบก สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010042 วัดทุ่งกลาง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010043 บ้านดอนใจดี สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010044 บ้านมะเดื่อทอง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010045 วัดนาหูกวาง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010046 วัดนาล้อม สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010047 บ้านหนองพิกุล สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010048 วัดทุ่งประดู่ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010049 อนุบาลทับสะแก สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010050 บ้านดอนทราย สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010051 ประชาราษฏร์บำรุง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010052 สมาคมเลขานุการสตรี 2 สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010053 บ้านเหมืองแร่ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010054 บ้านทุ่งตาแก้ว สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010055 อ่างทองพัฒนา สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010056 บ้านไร่ใน สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010057 บ้านหินเทิน สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010058 บ้านเนินดินแดง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010059 ประชาพิทักษ์ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010060 บ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010061 บ้านทุ่งยาว สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010062 บ้านอ่างทอง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010063 บ้านสีดางาม สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010064 บ้านวังยาง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010065 วัดหนองหอย สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010067 บ้านหนองมะค่า สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77012004 ทับสะแกวิทยา สพม. สพม. เขต 10
77012005 ห้วยยางวิทยา สพม. สพม. เขต 10
77010068 บ้านห้วยทรายขาว สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010069 บ้านดอนทอง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010070 วัดนาผักขวง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010071 บ้านถ้ำเขาน้อย สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010072 บ้านดอนสง่า สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010073 อนุบาลบางสะพาน สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010074 ไตรกิตทัตตานนท์ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010075 บ้านดงไม้งาม สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010076 บ้านมรสวบ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010077 บ้านเขามัน สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010078 สมาคมเลขานุการสตรี 1 สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010079 บ้านหนองจันทร์ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010080 บ้านยางเขา สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010081 บ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010082 บ้านวังยาว สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010083 บ้านทองมงคล สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010084 บ้านราษฏร์ประสงค์ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010085 บ้านธรรมรัตน์ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010086 บ้านในล็อค สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010087 วัดธงชัยธรรมจักร สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010088 วัดดอนยาง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010089 บ้านหนองมงคล สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010090 บ้านดอนสูง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010091 บ้านหนองระแวง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010092 วัดถ้ำคีรีวงศ์ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010095 บ้านหินกอง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010096 บ้านชะม่วง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010097 บ้านสวนหลวง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010098 บ้านห้วยแก้ว สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010099 บางสะพาน สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010100 บ้านท่าขาม สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010101 บ้านดอนสำราญ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010102 บ้านอ่าวยาง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010103 บ้านคลองลอย สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010104 บ้านวังน้ำเขียว สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010105 ธนาคารออมสิน สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010106 บ้านทุ่งเชือก สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010107 บ้านดอนสำนัก สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77012009 โสตศึกษาเทพรัตน์ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77012006 บางสะพานวิทยา สพม. สพม. เขต 10
77012007 ธงชัยวิทยา สพม. สพม. เขต 10
77012008 ชัยเกษมวิทยา สพม. สพม. เขต 10
77010108 มูลนิธิศึกษา สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010109 บ้านไร่บนสามัคคี สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010110 บ้านบางเจริญ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010111 บ้านทองอินทร์ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010112 บ้านช้างเผือก สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010113 บ้านไชยราช สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010114 อนุบาลบางสะพานน้อย สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010115 บ้านบางเบิด สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010116 บ้านฝั่งแดง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010117 วัดกำมะเสน สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010119 บ้านห้วยสัก สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010120 บ้านทุ่งสีเสียด สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010121 บ้านทรายทอง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010122 บ้านหนองฆ้อง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010123 บ้านทุ่งไทร สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010124 บ้านบางสะพานน้อย สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010125 วัดดอนตะเคียน สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010126 บ้านปากคลอง(ราษฏร์อุปกรณ์) สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010127 บ้านทุ่งกะโตน สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010128 บ้านหนองห้วยฝาด สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010129 วัดเขาราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010130 บ้านปากแพรก สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77012010 บางสะพานน้อยวิทยาคม สพม. สพม. เขต 10
77020028 ชลประทานปราณบุรีสาขาบ้านวังปลา สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020031 บ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020033 บ้านหนองกา สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020034 วัดนาห้วย สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020035 อนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020036 บ้านปากน้ำปราณ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020038 บ้านปรือน้อย สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020039 บ้านวังก์พง(รัฐราษฏร์บำรุง)มิตรภาพที่158 สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020040 บ้านหนองหอย สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020041 บ้านวังยาว สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020044 ชลประทานปราณบุรี สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020045 บ้านห้วยพลับ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020046 บ้านวังวน(ชูชีพ-สนิทพลอยน้อยอุปถัมภ์) สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020047 บ้านหนองยิงหมี สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020048 บ้านหนองตาเย็น สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77022003 เมืองปราณบุรี สพม. สพม. เขต 10
77022004 ปากน้ำปราณวิทยา สพม. สพม. เขต 10
77022005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี สพม. สพม. เขต 10
77010001 บ้านหนองกก สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010002 บ้านทุ่งเคล็ด สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010005 ด่านสิงขร สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010006 อุดมราชภักดี สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010007 บ้านทางหวาย สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010008 บ้านหนองหิน สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010009 บ้านคลองวาฬ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010010 บ้านหว้ากอ (มิตรภาพที่72) สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010011 บ้านห้วยใหญ่ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010012 เศรษฐพานิชวิทยา สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010013 พัฒนาประชานุเคราะห์ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010014 บ้านห้วยน้ำพุ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010015 ประชารังสรรค์ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010016 วัดปากคลองเกลียว สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010017 บ้านท่าฝาง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010019 วัดบ่อนอก(ทองวิทยา) สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010020 บ้านคอกช้าง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010021 บ้านหนองปุหลก สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010022 บ้านยุบพริก สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010023 บ้านคลองชายธง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010024 ยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010025 อนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ) สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010026 อนุบาลประจวบคีรีขันธ์ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010027 ประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010029 บ้านบึง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010030 บ้านคั่นกระได สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010031 บ้านอ่าวน้อย สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010032 บ้านหนองเสือ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010033 บ้านหนองยายเอม สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010034 เนินแก้ววิทยาคาร สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010035 บ้านย่านซื่อ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010036 ไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010037 สามัคคีร่วมจิต สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010038 วังมะเดื่อ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010039 ประชาบูรณะวิทยา สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010040 หาดสนุกราษฏร์บำรุง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77012001 ประจวบวิทยาลัย สพม. สพม. เขต 10
77012002 อ่าวน้อยวิทยานิคม สพม. สพม. เขต 10
77012003 หว้ากอวิทยาลัย สพม. สพม. เขต 10
77020074 บ้านไร่เก่าสามร้อยยอด สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020075 บ้านสามร้อยยอด (บุญรักอุทิศ) สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020077 บ้านหนองน้ำกลัด สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020079 บ้านหนองจิก สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020080 อนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก) สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020081 บ้านเกาะไผ่ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020082 บ้านสิบสองหุ้น สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020083 บ้านหนองไทร สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020084 บ้านนาวัลเปรียง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020085 บ้านศาลาลัย สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020086 บ้านหนองเป่าปี่ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020087 บ้านเนินกรวด สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020088 บ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020089 บ้านลาดวิถี สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020090 บ้านหนองคาง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020091 บ้านเกาะนาน้อย สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020092 บ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020093 บ้านเขาโป่ง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020094 วัดเกษตรกันทราราม สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020095 บ้านบางปู สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020096 บ้านใหม่ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020097 บ้านพุน้อย สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020098 บ้านพุใหญ่ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020099 บ้านหนองข้าวเหนียว สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020100 บ้านหัวตาลแถว สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77022010 สามร้อยยอดวิทยาคม สพม. สพม. เขต 10
77020049 บ้านห้วยมงคล สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020050 บ้านวังข่อย สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020051 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020052 บ้านหนองพรานพุก สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020053 บ้านทุ่งยาว สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020054 บ้านทับใต้ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020055 บ้านห้วยไคร้ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020057 บ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020058 บ้านเนินพยอม สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020059 บ้านหนองพลับ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020061 บ้านหนองกระทุ่ม สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020062 โรตารี่กรุงเทพ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020063 บ้านคอกช้างพัฒนา สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020064 บ้านห้วยไทรงาม สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020065 วไลย สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020066 ละเมาะ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020067 อานันท์ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020068 บ้านหนองซอ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020069 บ้านหนองคร้า สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020070 อนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน) สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020071 บ้านวังโบสถ์ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020072 บ้านหนองเหียง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020073 บ้านหนองตะเภา สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77023001 นเรศวรห้วยผึ้ง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77022007 หัวหิน สพม. สพม. เขต 10
77022008 หัวหินวิทยาคม สพม. สพม. เขต 10
77022009 หนองพลับวิทยา สพม. สพม. เขต 10
76020109 ชลประทานแก่งกระจาน สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020110 บ้านวังนางนวล สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020111 บ้านตะเคียนงาม สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020112 บ้านน้ำทรัพย์ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020113 บ้านต้นเกด สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020114 บ้านแม่คะเมย สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020115 บ้านพุเข็ม สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020116 บ้านเขากลิ้ง สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020117 บ้านหนองหงษ์ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020118 บ้านท่าเรือ (ประสาทอนุสรณ์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020119 บ้านป่าเด็ง สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020120 บ้านมะขามโพรง สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020121 บ้านห้วยกวางจริง สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020123 บ้านหนองมะกอก สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020124 บ้านหนองสะแก สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020125 บ้านซ่อง สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020126 บ้านทุ่งเคล็ด สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020128 บ้านห้วยปลาดุก สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020129 อ.ฮ.ลิงค์ (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020130 บ้านสองพี่น้อง (สายปัญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020131 บ้านหนองปืนแตก สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020132 บ้านด่านโง สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020133 บ้านห้วยไผ่ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020134 บ้านพุสวรรค์ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76022010 แก่งกระจานวิทยา สพม. สพม. เขต 10
76022011 ป่าเด็งวิทยา สพม. สพม. เขต 10
76010043 บ้านเขาย้อย สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010044 วัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010045 วัดยาง (เย็นประชาสรรค์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010046 บ้านวัง สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010047 วัดดอนทราย (สัมฤทธิ์ราษฎร์นุเคราะห์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010048 วัดเทพประชุมนิมิตร (สาครราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010049 วัดโพธิ์ (ชื่นศรีผดุง) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010050 วัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010051 วัดหนองส้ม สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010052 บ้านสระพัง สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010053 บ้านหนองชุมพล สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010054 บ้านหนองประดู่ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010055 ไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพุม่วง) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010056 วัดทรงธรรม สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010057 บ้านเนินรัก สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010058 วัดมณีเลื่อน สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010059 บ้านคีรีวงศ์ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010060 วัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010061 วัดเขาสมอระบัง สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010063 วัดเวฬุวนาราม สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010064 วัดกุญชรวชิราราม (พัฒนาวิเทศประชาสรรค์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010065 วัดห้วยโรง (หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76012007 โยธินบูรณะ เพชรบุรี สพม. สพม. เขต 10
76012008 เขาย้อยวิทยา สพม. สพม. เขต 10
76020001 นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร (พิบูลย์สงเคราะห์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020002 บ้านหุบกะพง สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020003 บ้านหนองยาว ( ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์ ) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020004 ชาวไร่ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020005 บ้านร่องระกำ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020006 บ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020007 บ้านดอนขุนห้วย สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020008 บ้านนายาง (วิเทศปริยัติราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020009 บ้านดอน สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020010 บ้านเนินทราย สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020011 บ้านบางเกตุ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020012 บ้านบางเก่า สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020013 วัดโตนดหลวง (สุขประสิทธิ์วิทยา) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020014 บ้านทุ่งขาม สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020015 บ้านโป่งแย้ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020016 บ้านไร่ใหม่พัฒนา สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020017 บ้านรางจิก สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020018 บ้านหนองเขื่อน สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020019 วัดช้างแทงกระจาด (จันทร์จำนง) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020020 บ้านดอนมะกอก สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020021 บ้านอ่างหิน สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020022 บ้านบ่อไร่ (ร่วมจิตอนุกูล) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020023 วัดหนองศาลา (ธรรมกรประสาท) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020024 บ้านบ่อหลวง สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020025 บ้านพุหวาย สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020026 บ้านหนองขาม สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76022005 ราชประชานุเคราะห์ 47 สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76023001 เพชรบุรีปัญญานุกูล สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76022001 โตนดหลวงวิทยา สพม. สพม. เขต 10
76022002 ห้วยทรายประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 10
76022003 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภู สพม. สพม. เขต 10
76022004 ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี สพม. สพม. เขต 10
76020027 บ้านท่ามะริด สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020028 บ้านทุ่งโป่ง สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020030 บ้านโพรงเข้ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020031 บ้านยางชุม สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020032 บ้านสารเห็ด สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020033 บ้านหนองเขาอ่อน สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020034 บ้านเขากระปุก สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020035 บ้านโป่งเกตุ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020036 บ้านหนองคอไก่ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020037 บ้านหนองตาฉาว (จตฺตราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020038 บ้านเขาอ่างแก้ว สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020039 บ้านหนองโรง สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020040 บ้านสระพระ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020041 บ้านหนองขานาง สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020042 เขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020043 วัดเขื่อนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020044 วัดท่าขาม (สะเทื้อนราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020045 วัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020046 บ้านท่าไม้รวก สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020047 บ้านท่าลาว (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020048 บ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020049 บ้านหนองเตียน สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020050 วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020051 บ้านท่ากระเทียม สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020052 บ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020053 บ้านหนองแขม สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020054 วัดเขากระจิว มิตรภาพที่ 103 สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020055 บ้านหนองบ้วย สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020057 สหกรณ์บำรุงวิทย์ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020058 บ้านหนองน้ำถ่าย สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020059 บ้านห้วยตะแกะ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020060 วัดเขาปากช่อง สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020061 วัดท่าเหว สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020062 บ้านในดง สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020063 บ้านดอนเตาอิฐ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020065 วัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020066 วัดมาบปลาเค้า (ธรรมโชติผดุง) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020067 บ้านท่าโล้ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020068 วัดวังไคร้ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020069 บ้านท่าหัวลบ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020070 บ้านแม่ประจันต์ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020071 บ้านหนองเกตุ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020072 บ้านหันตะเภา สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020073 วัดหนองบัว สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020074 วัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76022006 หนองจอกวิทยา สพม. สพม. เขต 10
76022007 หนองชุมแสงวิทยา สพม. สพม. เขต 10
76022008 ท่ายางวิทยา สพม. สพม. เขต 10
76020075 วัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020076 วัดอินจำปา (มงคลคุรุราษฎร์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020078 วัดม่วงงาม สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020079 วัดถ้ำรงค์ (ผ่านผดุง) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020080 วัดโพธิ์กรุ (ผินผดุง) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020081 วัดเขาทะโมน (เรือนวงศ์ทองศรี) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020082 วัดหาดทราย (เรือนมั่นนิรมิต) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020083 วัดท่าศาลาราม (เรือนบุญนาคาลัย) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020084 วัดจันทาราม (เติมไลราษฎร์อนุเคราะห์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020085 บ้านดงห้วยหลวง สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020087 วัดลาดศรัทธาราม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 128) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020088 วัดกุ่ม (เรือนพูนพิทยา) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020089 วัดหนองกาทอง (ม่วงนิรมิตร) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020090 วัดดอนกอก (ล้วนประชาสรรค์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020091 บ้านแหลมทอง สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020092 บ้านไร่โคก (อินทร์ประชาสรรค์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020093 บ้านไร่ถิ่นน้อย (อาจอำรุง) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020094 บ้านหนองไก่เถื่อน สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020095 วัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020096 วัดวังบัว(ศรสายราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020097 บ้านลาดโพธิ์ (สุทธิราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020098 วัดห้วยเสือ (มงคลประชาสรรค์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020100 วัดหว้า สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020101 วัดช่อม่วง สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020102 บ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020103 บ้านโป่งสลอด สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020104 วัดโพธิ์ลอย (เรือนวงศ์ผดุง) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020105 บ้านหนองโสน (รัฐราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020106 บ้านพุตุม สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020107 บ้านหนองจอก(อุดมธรรมอุปถัมภ์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76020108 วัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 2
76022009 บ้านลาดวิทยา สพม. สพม. เขต 10
76010081 บ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010082 บ้านคลองมอญ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010083 วัดไทรทอง (สาครราษฎร์สงเคราะห์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010084 วัดกุฎิ (นันทวิเทศประชาสรรค์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010085 บ้านเหมืองไทร สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010086 บ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010087 วัดราษฎร์ศรัทธา สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010089 วัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010090 วัดดอนผิงแดด (ผลสิริราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010091 วัดปากคลอง (ศุทยาลัยอุทิศ) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010092 วัดเขาตะเครา (ประสพประชาสรรค์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010093 บ้านทุ่งเฟื้อ (เอมสะอาดอำนวย) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010094 วัดบางลำภู สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010095 บ้านบางหอ (โสภณเชาวน์ราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010097 วัดคุ้งตำหนัก สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010098 บ้านสามแพรก สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010099 วัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010100 วัดเกาะแก้ว สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010101 วัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010102 วัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010103 บ้านแหลม สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010104 วัดในกลาง สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010105 วัดอุตมิงค์ (จันทสิริราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010107 มิตรภาพที่ 34 สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010108 วัดนอกปากทะเล สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010109 บ้านดอนมะขาม สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010110 วัดสมุทรโคดม สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010111 วัดสมุทรธาราม สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76012011 วชิรธรรมโศภิต สพม. สพม. เขต 10
76012012 บางตะบูนวิทยา สพม. สพม. เขต 10
76012013 บ้านแหลมวิทยา สพม. สพม. เขต 10
76010001 อนุบาลเพชรบุรี สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010003 บ้านพี่เลี้ยง (อิ่มอุทิศ) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010004 วัดพระรูป (จันทศรีสงเคราะห์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010005 วัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010006 วัดถิ่นปุรา (เดชสมบูรณ์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010007 บ้านดอนยาง สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010008 บ้านหนองมะขาม สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010009 วัดหนองควง (ปริยัติพุทธสรราษฎร์นุเคราะห์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010011 วัดอินทาราม สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010012 วัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010013 บ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010014 วัดไสกระดาน (ปี2556ไม่มีนักเรียน) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010015 วัดทองนพคุณ (เจริญราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010017 วัดโพธิ์ทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010018 วัดบันไดทอง (วิเศษศึกษา) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010020 วัดดอนไก่เตี้ย สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010021 วัดโพพระใน (รุ่งรังสฤษฏ์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010023 วัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010024 บ้านบ่อหวาย สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010025 บ้านไร่ดอน สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010026 วัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010027 วังตะโก (ช้องประชาพิทักษ์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010028 วัดเวียงคอย(สว่างแสงวิทยา) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010029 วัดใหม่ท่าศิริ (สุพรรณวิทยาคาร) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010030 วัดลาดโพธิ์ (รวมราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010031 วัดหนองหว้า (เสธิยสาธร) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010032 บ้านบ่อโพง สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010033 บ้านดอนนาลุ่ม สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010034 บ้านโตนดน้อย สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010035 บ้านบ่อขม สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010036 บ้านหนองพลับ (อินทจิตบำรุง) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010037 บ้านดอนยี่กรอก สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010038 วัดสิงห์ (ขจิตพุทธสรศึกษา) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010039 วัดเขมาภิรัติการาม(เกษมราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010040 บ้านบางกุฬา สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010041 หาดเจ้าสำราญ (พรหมานุกูล) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010042 วัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76012001 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี สพม. สพม. เขต 10
76012002 เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี สพม. สพม. เขต 10
76012003 บางจานวิทยา สพม. สพม. เขต 10
76012004 วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) สพม. สพม. เขต 10
76012005 คงคาราม สพม. สพม. เขต 10
76012006 ดอนยางวิทยา สพม. สพม. เขต 10
76010066 บ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่ 192 (อนุสรณ์แด่พลเอกกฤษณ์ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010067 บ้านหนองรี สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010068 บ้านสามเรือน สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010069 บ้านพุพลู สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010070 บ้านยางน้ำกลัดใต้ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010071 บ้านปากรัตน์ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010073 บ้านท่าเสลา สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010074 บ้านลิ้นช้าง สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010075 บ้านยางน้ำกลัดเหนือ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010076 บ้านจะโปรง สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010077 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010078 บ้านไทรงาม สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010079 บ้านอ่างศิลา สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76010080 บ้านหนองหญ้าปล้อง (อุดมวนา) สพป. สพป.เพชรบุรี เขต 1
76012009 หนองหญ้าปล้องวิทยา สพม. สพม. เขต 10
75010038 อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010039 วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010040 วัดบางใหญ่(ประภัสสรประชานุกูล) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010041 วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010042 บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010043 ศาลจ้าวอาม้า สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010044 วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010045 วัดตะโหนดราย(พรหมสวัสดิ์สาทร) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010046 วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010049 วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010050 วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรัตน์) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010053 วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010054 คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010055 ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010056 วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010057 วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010058 บ้านยายแพง(พิศผ่องประชานุสรณ์) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010061 วัดเกตการาม(พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75012004 เมธีชุณหะวัณวิทยาลัย สพม. สพม. เขต 10
75012005 สกลวิสุทธิ สพม. สพม. เขต 10
75010001 วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010002 วัดคลองโคน สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010003 วัดธรรมประสิทธิ์ สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010005 วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010006 บ้านคลองบางกก สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010007 วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010008 วัดลาดเป้ง สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010009 ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010010 บ้านบางบ่อ สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010012 วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010013 วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010014 วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010015 วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010018 วัดศรัทธาธรรม สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010019 วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010020 บ้านฉู่ฉี่ สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010021 วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010022 วัดจันทร์เจริญสุข สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010023 วัดช่องลม(ธรรมโชติ) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010024 วัดโรงธรรม(มิตรภาพที่ 70) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010025 วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010027 เมืองสมุทรสงคราม สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010028 อนุบาลสมุทรสงคราม สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010029 บ้านลาดใหญ่สามัคคี สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010030 วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010031 วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010032 วัดสวนแก้ว สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010033 บ้านเขตเมือง สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010034 บ้านตะวันจาก สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010035 บ้านลาดใหญ่ สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010036 วัดปากสมุทรสาขาบ้านคลองสองร่อง สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010037 วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75012001 ศรัทธาสมุทร สพม. สพม. เขต 10
75012002 ถาวรานุกูล สพม. สพม. เขต 10
75012003 ท้ายหาด สพม. สพม. เขต 10
75010063 วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010065 วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010066 วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010067 วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010068 วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010069 วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010070 วัดจุฬามณี(มาลยานุสาวรีย์) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010073 บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010074 วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010075 วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010076 วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010077 วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010078 บ้านคลองสมบูรณ์ สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010079 บ้านแพรกหนามแดง สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010081 บ้านต้นลำแพน สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010082 บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010083 วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010084 จตุวัฎมหาราชานุสรณ์ สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010085 วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010086 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010088 วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010089 วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010092 วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75010093 วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง) สพป. สพป.สมุทรสงคราม
75012006 อัมพวันวิทยาลัย สพม. สพม. เขต 10
75012007 วัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) สพม. สพม. เขต 10
75012008 เทพสุวรรณชาญวิทยา สพม. สพม. เขต 10
75012009 วัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ สพม. สพม. เขต 10
74010059 บ้านคลองกระทุ่มแบน สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010060 วัดราษฎร์บํารุง สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010061 บ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010062 วัดสุวรรณรัตนาราม สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010063 บ้านดอนไก่ดี สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010064 วัดศรีสําราญราษฎร์บํารุง สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010066 วัดนางสาว สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010067 บ้านท้องคุ้ง สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010068 บ้านปลายคลองน้อย สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010069 วัดท่าเสา สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010070 วัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร) สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010071 วัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร) สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010072 วัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร) สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010073 บ้านสวนหลวง สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010074 วัดใหม่หนองพะอง สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010075 วัดหนองนกไข่ สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010076 วังนกไข่ สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010077 บ้านคลองแค สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010078 วัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.สมุทรสาคร
74012006 กระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ) สพม. สพม. เขต 10
74012007 อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สพม. สพม. เขต 10
74012008 กุศลวิทยา สพม. สพม. เขต 10
74010011 วัดชัยมงคล สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010079 วัดคลองตันราษฎร์บํารุง สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010080 บ้านคลองตัน สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010081 บ้านรางสายบัว สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010082 วัดเจ็ดริ้ว สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010083 วัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์ สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010084 ไทยรัฐวิทยา 9 (วัดใหม่ราษฎร์นุกูล) สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010085 วัดยกกระบัตร สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010087 ทํานบแพ้ว สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010088 วัดโรงเข้ สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010089 หลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์ สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010090 วัดธรรมโชติ สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010091 บ้านโรงเข้ สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010092 วัดสวนส้ม(ชื่นสินอนุสรณ์) สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010093 บ้านดําเนินสะดวก(กิมลี้มณีฉาย) สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010094 บ้านคลองสําโรง สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010095 วัดดอนโฆสิตาราม สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010096 วัดหนองบัว สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010098 บ้านดอนไผ่(อุดม-สอางค์อุ่นสุวรรณ) สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010099 วัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์) สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010101 วัดกระโจมทอง สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010102 วัดหลักสองราษฎร์บํารุง สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010103 อนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500) สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010104 บ้านวังจรเข้ สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010105 วัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010106 บ้านเจริญสุข สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010107 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010108 วัดธัญญารามราษฎร์บํารุง สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010109 บ้านคลองหลวง สพป. สพป.สมุทรสาคร
74012009 วัดธรรมจริยาภิรมย์ สพม. สพม. เขต 10
74012010 หลักสองส่งเสริมวิทยา สพม. สพม. เขต 10
74012011 วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ สพม. สพม. เขต 10
74010001 วัดกาหลง ( พึ่งสุนทรอุทิศ ) สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010002 วัดนาขวาง สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010003 บ้านชายทะเลกาหลง สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010004 วัดราษฎร์รังสรรค์ สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010005 วัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010006 วัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์) สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010007 บ้านสันดาบ สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010009 บ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที่ 95 สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010010 สหกรณ์นิคมเกลือ สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010012 วัดน่วมกานนท์ สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010013 วัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บํารุง) สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010014 วัดชีผ้าขาว สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010015 หลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010016 วัดใหญ่จอมปราสาท สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010017 บ้านท่าทราย สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010018 วัดศรีเมือง สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010019 บ้านยกกระบัตร สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010020 วัดคลองครุ สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010021 บ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์) สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010022 วัดปัจจันตาราม สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010023 วัดราษฎร์ธรรมาราม สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010024 วัดบางปิ้ง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010025 บ้านบางปิ้ง สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010026 เทพนรรัตน์ สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010027 วัดศรีวนาราม สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010028 วัดเจริญสุขาราม สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010029 บ้านชายทะเลบางกระเจ้า สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010030 วัดบางกระเจ้า สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010031 วัดวิสุทธาราม สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010032 บ้านคลองซื่อ สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010033 เมืองสมุทรสาคร สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010034 วัดบางพลี สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010035 วัดบางน้ำวน(รอดพิทยาคม) สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010036 วัดเกตุมดีศรีวราราม สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010037 บ้านหนองหาดใหญ่ สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010038 บ้านบางนํ้าจืด สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010039 วัดโพธิ์แจ้ สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010040 วัดสามัคคีศรัทธาราม สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010041 วัดศรีสุทธาราม สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010042 วัดบางหญ้าแพรก สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010043 สมุทรมณีรัตน์ สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010044 วัดบางปลา สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010045 บ้านอ้อมโรงหีบ สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010046 วัดพันธุวงษ์ สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010047 วัดศิริมงคล สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010048 วัดเกาะ(สําลีราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010049 วัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบํารุง) สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010050 วัดใต้บ้านบ่อ สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010051 วัดบางขุด สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010052 วัดกระซ้าขาว สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010053 สหกรณ์กสิกรรมชายทะเล สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010054 บ้านโคก สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010055 วัดบ้านไร่(ประชานุกูล) สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010056 เอกชัย สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010057 วัดป้อมวิเชียรโชติการาม สพป. สพป.สมุทรสาคร
74010058 อนุบาลสมุทรสาคร สพป. สพป.สมุทรสาคร
74012001 สมุทรสาครวิทยาลัย สพม. สพม. เขต 10
74012002 สมุทรสาครบูรณะ สพม. สพม. เขต 10
74012003 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทสาคร ในพร สพม. สพม. เขต 10
74012004 พันท้ายนรสิงห์วิทยา สพม. สพม. เขต 10
74012005 สมุทรสาครวุฒิชัย สพม. สพม. เขต 10