ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
86010068 บ้านใหม่พัฒนา สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010069 ประชานิคม 2 สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010070 บ้านท่าลานทอง สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010071 ชุมชนบ้านคุริง (มิตรภาพที่ 25) สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010072 บ้านแก่งเพกา สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010073 บ้านหาดหงส์ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010074 ประชานิคม 3 สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010075 บ้านเขาพาง สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010076 บ้านหนองเรือ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010077 บ้านหัวว่าว สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010078 บ้านหาดส้มแป้น สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010079 อนุบาลท่าแซะ(บ้านท่าแซะ) สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010080 ชุมชนประชานิคม สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010082 บ้านทุ่งบิ่น สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010083 ไทยรัฐวิทยา 77(บ้านเนินสันติ) สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010086 วัดควนมณี สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010087 วัดวังครก สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010088 ประชาสันติ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010089 บ้านละมุ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010090 บ้านดอนเคี่ยม สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010091 บ้านรับร่อ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010092 บ้านหาดใน สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010093 บ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010094 บ้านเหมืองทอง สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010095 บ้านคันธทรัพย์ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010096 บ้านเนินทอง สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010097 บ้านสวนทรัพย์ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010098 บ้านพรุตะเคียน สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010099 บ้านใหม่สมบูรณ์ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010100 บ้านงาช้าง สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010101 ประชาพัฒนา สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010102 บ้านร้านตัดผม สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010103 บ้านทรายขาว สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010104 บ้านธรรมเจริญ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010105 บ้านตาหงษ์ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010106 บ้านกลาง สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010107 บ้านบึงลัด สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010108 ประชานิคม 4 สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010109 บ้านยายไท สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010110 บ้านหินแก้ว สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010111 บ้านน้ำเย็น สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010112 บ้านจันทึง สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86012009 ราชประชานุเคราะห์ 20 สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86012006 ท่าแซะรัชดาภิเษก สพม. สพม. เขต 11
86012007 ท่าข้ามวิทยา สพม. สพม. เขต 11
86012008 หงษ์เจริญวิทยาคม สพม. สพม. เขต 11
86020121 บ้านวังปลา สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020122 วัดผุสดีภูผาราม สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020123 บ้านเขาวงกรด สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020124 บ้านทับช้าง สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020125 บ้านแหลมยางนา สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020126 บ้านสามแยกจำปา สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020127 วัดเทพนิมิตวนาราม สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020128 ชุมชนวัดท่าสุธาราม สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020129 วัดท่าทอง สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020130 บ้านห้วยมุด สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020131 ราชประชานุเคราะห์ 3 สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020132 วัดมุจลินทาราม สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020133 ชุมชนวัดธรรมถาวร สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020134 บ้านอ่าวมะม่วง สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020135 วัดชลธีพฤกษาราม สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86022012 ทุ่งตะโกวิทยา สพม. สพม. เขต 11
86010113 บ้านทรายแก้ว สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010115 ไทยรัฐวิทยา 76 (บ้านพละ) สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010116 บ้านเขาเลี้ยว สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010118 บ้านไชยราช สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010119 บ้านวังช้าง สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010120 บ้านหินกบ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010121 บ้านบางจาก สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010122 บ้านชุมโค สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010124 บ้านดอนทราย สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010125 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010126 บ้านบ่ออิฐ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010127 บ้านทุ่งเรี้ย สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010128 ชุมชนมาบอำมฤต สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010129 วัดดอนยาง สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010130 บ้านห้วยรากไม้ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010131 ชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010132 บ้านคอกม้า สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010133 อนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฏร์บำรุง) สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010134 บ้านดอนตะเคียน สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010135 วัดดอนกุฎี สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010136 บ้านน้ำพุ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010137 บ้านถ้ำธง สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010139 บ้านปากคลอง สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010140 วัดบางแหวน สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010141 บ้านบ่อสำโรง สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010142 ไทยรัฐวิทยา 78 (วัดสามัคคีชัย) สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010143 อนุบาลบ้านเนินสำลี สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010144 วัดปากด่าน สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010145 บ้านสะพลี(บางกอกโพสต์ศึกษา) สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010146 บ้านทุ่งวัวแล่น สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86013001 ชุมพรปัญญานุกูล สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86012010 ปะทิววิทยา สพม. สพม. เขต 11
86012011 มาบอำมฤตวิทยา สพม. สพม. เขต 11
86020062 บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020063 บ้านคลองเหนก สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020064 บ้านพังเหา สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020065 บ้านปังหวาน สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020066 บ้านต่อตั้ง สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020067 บ้านปากทรง สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020068 พัฒนศึกษา สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020069 บ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020070 บ้านโหมงราษฎร์พัฒนา สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020072 อนุบาลพะโต๊ะ สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020073 บ้านตรัง (จันทสิงห์อุทิศ) สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020074 เพียงหลวง ๕ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิ สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020075 บ้านเขาตะเภาทอง สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020076 บ้านปากเลข สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86022006 พะโต๊ะวิทยา สพม. สพม. เขต 11
86010001 วัดขุนกระทิง สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010002 วัดหาดทรายแก้ว สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010004 บ้านในห้วย สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010006 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010008 อนุบาลชุมพร สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010009 วัดดอนทรายแก้ว สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010010 วัดพิชัยยาราม สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010011 บ้านคอสน สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010013 บ้านบางคอย สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010014 บ้านบางหลง สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010015 บ้านช่องไทรราษฎร์พัฒนา สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010016 บ้านทุ่งหงษ์ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010017 บ้านเขาบ่อ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010019 วัดดอนมะม่วง สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010020 วัดทุ่งคา สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010021 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร) สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010023 วัดหูรอ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010024 บ้านสามเสียม สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010025 ชุมชนบ้านนาชะอัง สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010027 วัดนาทุ่ง สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010029 บ้านหนองเนียน สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010030 วัดบางลึก สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010032 บ้านศาลาลอย สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010036 วัดคูขุด สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010037 บ้านดอนไทรงาม สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010039 บ้านคอเตี้ย สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010040 วัดดอนรวบ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010041 บ้านเขาวง สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010042 บ้านท่ามะปริง สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010043 วัดหัวกรูด สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010044 บ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์) สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010045 บ้านหัวถนน สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010046 บ้านหาดภราดรภาพ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010047 เมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010048 วัดดอนเมือง สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010049 วัดวังไผ่ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010050 ศรีอุทัยธรรมพัฒนา สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010052 ไทยรัฐวิทยา 66(บ้านนาเนียน) สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010053 วัดน้อมถวาย สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010055 บ้านนาแซะ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010056 บ้านท่าไม้ลาย สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010059 วัดเชิงกระ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010060 บ้านคลองสูบ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010061 บ้านเขาชันโต๊ะ สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010062 บ้านเขายาวราษฎร์พัฒนา สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010063 บ้านหาดทรายรี สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010064 บ้านทุ่งมะขาม สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010066 ชุมชนวัดหาดพันไกร สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86010067 บ้านหนองจันทน์หอม สพป. สพป.ชุมพร เขต 1
86012001 ศรียาภัย สพม. สพม. เขต 11
86012002 สอาดเผดิมวิทยา สพม. สพม. เขต 11
86012003 ปากน้ำชุมพรวิทยา สพม. สพม. เขต 11
86012004 ทุ่งคาพิทยาคาร สพม. สพม. เขต 11
86012005 ศรียาภัย ๒ สพม. สพม. เขต 11
86020046 สหกรณ์พัฒนา สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020047 บ้านทับใหม่ สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020048 วัดโสมสิริวัฒนาราม สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020049 วัดสุวรรณนิมิต สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020050 ชุมชนบ้านเขาหลาง สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020051 บ้านทรายทอง สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020052 บ้านแหลมสันติ สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020053 ประชาเอื้ออารี สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020054 สามัคคีวัฒนา สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020055 บ้านคลองสง สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020056 วัดปิยะวัฒนาราม สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020057 วัดปากน้ำละแม สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020058 บ้านดอนแค สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020059 บ้านดวด สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020060 บ้านเขาตากุน สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020061 บ้านสวนสมบูรณ์ สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86022005 ละแมวิทยา สพม. สพม. เขต 11
86020077 บ้านในหุบ สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020078 บ้านเขาค่าย สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020079 บ้านทุ่งคาโตนด สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020080 บ้านเขาทะลุ สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020081 บ้านห้วยกลาง สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020082 บ้านไทรล่า สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020083 บ้านเขาล้าน สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020084 บ้านน้ำฉา สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020085 บ้านคู สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020086 วัดจันทราวาส สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020087 บ้านนาเหรี่ยง สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020089 วัดบรรพตวารีเขต สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020090 วัดถ้ำเขาล้าน สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020091 บ้านเล็บกะรอก สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020092 วัดท้องตม สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020093 บ้านหาดทรายรี สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020094 บ้านหนองปลา สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020095 วัดท่าหิน (ดรุณศึกษา) สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020096 วัดชุมแสง สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020097 บ้านน้ำลอดน้อย สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020098 บ้านคลองน้อย สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020099 บ้านห้วยชัน สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020100 วัดธัญญาราม สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020101 ชุมชนสวี สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020102 อนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020103 บ้านไทยพัฒนา สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020104 บ้านห้วยทรายขาว สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020105 บ้านเขาน้อยสามัคคี สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020106 บ้านยางงาม สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020107 วัดนาสัก สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020108 บ้านแก่งกระทั่ง สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020109 บ้านห้วยใหญ่ สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020110 วัดหนองบัว สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020112 วัดเชิงคีรี สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020113 วัดควน สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020114 บ้านทุ่งเขาสะบ้า สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020115 ค่ายลูกเสืออำเภอสวี สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020117 บ้านแพรกแห้ง สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020118 วัดแหลมปอ สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020119 วัดพะงุ้น สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020120 บ้านห้วยทับทอง สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86022007 สวีวิทยา สพม. สพม. เขต 11
86022008 นาสักวิทยา สพม. สพม. เขต 11
86022009 ด่านสวีวิทยา สพม. สพม. เขต 11
86022010 เขาทะลุพิทยาคม สพม. สพม. เขต 11
86022011 ครนพิทยาคม สพม. สพม. เขต 11
86020001 วัดสุวรรณคีรี สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020003 วัดราชบุรณะ สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020004 บ้านดอนนน สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020006 บ้านในเหมือง สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020007 บ้านหนองปลา สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020008 วัดนพคุณ สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020010 บ้านควนตะวันออก สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020011 บ้านสะพานยูง สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020012 วัดอัมพาวาส สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020013 วัดราษฎร์อรุณ สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020014 วัดชลธีนิมิตร สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020015 บ้านบางหยี สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020016 บ้านท้องครก สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020017 บ้านน้ำลอด สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020019 บ้านหนองไก่ปิ้ง สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020020 วัดประสาทนิกร สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020021 บ้านปากน้ำหลังสวน "ประชานุเคราะห์" สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020022 วัดนาทิการาม สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020023 วัดราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020024 บ้านห้วยหลอด สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020025 บ้านน้ำตก สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020026 วัดชลธารวดี สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020027 บ้านคลองกก สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020030 บ้านหนองโพธิ์ มิตรภาพที่ 129 สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020032 สหกรณ์นิคมอุปถัมภ์ สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020033 วัดสว่างมนัส สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020034 วัดดอนชัย สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020035 บ้านคลองระ สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020036 ชุมชนวัดขันเงิน สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020037 วัดสมุหเขตตาราม สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020038 บ้านเขาแงน สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020039 ชุมชนวัดหาดสำราญ สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020040 บ้านในกริม สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020041 ประชาบุษยวิทย์ สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020042 บ้านสวนจันทน์ สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020043 วัดวาลุการาม สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86020044 วัดวิเวการาม สพป. สพป.ชุมพร เขต 2
86022001 สวนศรีวิทยา สพม. สพม. เขต 11
86022002 ปากน้ำหลังสวนวิทยา สพม. สพม. เขต 11
86022003 ชลธารวิทยา สพม. สพม. เขต 11
86022004 เมืองหลังสวน สพม. สพม. เขต 11
80040116 ชุมชนบ้านบางโหนด สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040117 วัดเขา (วันครู2501) สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040119 วัดกระดังงา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040120 บ้านเปร็ต สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040121 บ้านในเพลา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040122 บ้านวัดใน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040123 บ้านท่าน้อย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040124 ชุมชนวัดบางคู สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040125 บ้านเขาวังทอง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040126 วัดเจดีย์หลวง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040127 บ้านเขาหัวช้าง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040128 บ้านคลองเหลง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040129 บ้านคลองวัง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040130 บ้านควนทอง(ประชาอุทิศ) สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040131 บ้านแขวงเภา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040132 วัดคีรีวง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040133 บ้านท่าจันทน์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040135 บ้านท่าม่วง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80042010 ขนอมพิทยา สพม. สพม. เขต 12
80042011 ท้องเนียนคณาภิบาล สพม. สพม. เขต 12
80030248 บ้านลำหัก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030249 วัดสมควร สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030250 บ้านดอนทราย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030251 บ้านอายเลา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030252 บ้านไสหินตั้ง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030253 วัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030254 วัดทุ่งโพธิ์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030255 บ้านเหนือคลอง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030256 ทัศนาวลัย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030257 วัดนาหมอบุญ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030258 บ้านทุ่งบก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030259 บ้านคอกวัว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030261 วัดชะอวด สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030262 บ้านไสขาม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030263 บ้านชายควน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030264 บ้านควนโตน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030266 บ้านวังใส สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030268 วัดวังฆ้อง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030269 บ้านคอพรุ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80032026 มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ สพม. สพม. เขต 12
80020001 บ้านคลองขัน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020003 วัดเพ็ญญาติ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020004 วัดกะเปียด สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020005 บ้านปากน้ำ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020006 วัดควนสูง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020009 ฉวาง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020010 วัดมะเฟือง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020011 วัดโคกเมรุ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020012 บ้านนาเส สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020013 วัดนาเขลียง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020014 บ้านโคกมะขาม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020015 บ้านไสโคกเกาะ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020016 บ้านควนสวรรค์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020017 วัดควนยูง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020018 บ้านห้วยทรายขาว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020020 บ้านกันละ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020021 วัดไม้เรียง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020023 วัดหาดสูง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020024 บ้านหาดทรายแก้ว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020025 บ้านโคกยาง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020027 บ้านเศลาใต้ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020028 วัดมะปรางงาม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020029 บ้านป่าพาด สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020030 บ้านทอนวังปราง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020031 บ้านสวนอาย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020032 บ้านปลายคลองเพรง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020033 วัดโคกหาด สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020034 บ้านควน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020035 วัดเพ็ญมิตร สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020036 วัดสามัคคีนุกูล สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020037 วัดควนสะตอ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020038 บ้านคลองสาย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020039 บ้านห้วยปริก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020040 ชุมชนวัดสุวรรณาราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80022001 ฉวางรัชดาภิเษก สพม. สพม. เขต 12
80022003 ละอายพิทยานุสรณ์ สพม. สพม. เขต 12
80010113 วัดสระไคร สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010114 วัดป่าหวาย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010115 บ้านอ่าวตะเคียน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010116 บ้านปลายคลอง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010117 วัดบางหว้า สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010118 วัดโคกกะถิน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010119 บ้านหนองไม้แก่น สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010120 วัดดอนตรอ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010121 วัดสระเพลง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010122 บ้านปากช่อง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010123 ราษฎร์บำรุง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010124 วัดทางพูน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010126 วัดพังยอม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010127 วัดทุ่งเฟื้อ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010128 บ้านบางไทร สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010129 บ้านบางนกวัก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010130 บ้านทุ่งสร้าน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80012014 ทางพูนวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 12
80012015 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช สพม. สพม. เขต 12
80030042 ชุมชนควนดินแดง ม.173 สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030043 บ้านทุ่งใหญ่ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030044 บ้านลานนา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030045 วัดไม้เสียบ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030046 บ้่านตรอกแค สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030047 บ้านขอนหาด สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030048 บ้านใสถิน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030049 บ้านดอนตาสังข์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030050 วัดควนใส สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030051 บ้านทุ่งโชน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030052 ชุมชนวัดเขาลำปะ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030053 เขาพระทอง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030054 บ้านทุ่งไม้ไผ่ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030055 บ้านควนหนองหงส์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030056 บ้านควนมุด สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030057 บ้านทุ่งโป๊ะ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030058 วัดกาโห่ใต้ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030059 ตชด.บ้านท่าข้าม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030060 บ้านควนชิง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030061 บ้านทุ่งใคร สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030062 วัดควนยาว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030063 วัดควนป้อม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030064 วัดควนเคร็ง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030065 วัดปากควน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030066 วัดท่าสะท้อน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030067 บ้านปากบางกลม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030068 วัดจิกพนม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030069 วัดรักขิตวัน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030070 บ้านศาลาทวดทอง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030071 บ้านชะอวด สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030072 บ้านห้วยโส สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030073 วัดควนสมบูรณ์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030074 วัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030075 วัดดอนมะปราง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030076 วัดท่าเสม็ด สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030077 บ้านหนองหิน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030078 บ้านบางน้อย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030079 บ้านนางหลง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030080 วัดโคกทราง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030081 วัดหนองจิก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030082 บ้านพรุบัว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030083 วัดควนเถียะ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030084 บ้านตูล สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030085 บ้านกุมแป สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030086 บ้านควนเงิน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030087 วัดวังกลม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030088 บ้านหนองบัว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030089 บ้านท่าไทร สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030090 บ้านหนองนนทรี สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030091 บ้านควนมิตร สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030092 บ้านวังหอน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030270 ตชด.บ้านควนมีชัย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80032005 ชะอวด สพม. สพม. เขต 12
80032006 ชะอวดวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 12
80032007 เกาะขันธ์ประชาภิบาล สพม. สพม. เขต 12
80032008 ขอนหาดประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 12
80032009 ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา สพม. สพม. เขต 12
80020200 วัดควนส้าน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020201 บ้านคลองงา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020202 บ้านนา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020203 วัดมะนาวหวาน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020204 บ้านหน้าเหมน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020205 บ้านกุยเหนือ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020206 บ้านคลองกุย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020207 บ้านจันดี สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020208 ชุมชนบ้านนาวา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020209 องค์การสวนยาง 1 สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020210 บ้านคลองปีก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020211 บ้านไทรงาม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020213 วัดสวนขัน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020214 บ้านหนองเตย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020215 วัดจันดี สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020216 วัดหลักช้าง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020217 บ้านควนตม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020218 บ้านนาปราน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80022024 ช้างกลางประชานุกูล สพม. สพม. เขต 12
80030001 วัดท้ายทะเล สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030002 ชุมชนวัดท่าลิพง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030003 บ้านนา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030004 บ้านเกาะทวด สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030005 วัดบางยิ่ว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030006 บ้านศาลาตะเคียน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030007 วัดทายิการาม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030008 บ้านดอนโรง มิตรภาพที่ 196 สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030009 วัดแดง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030010 วัดพระบาท สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030011 วัดทองพูน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030012 ชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030013 บ้านบางพระ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030014 วัดดอนรักษา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030015 บ้านปากเชียร สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030016 วัดเทพนิมิต สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030017 บ้านยางกาญจน์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030018 วัดสระแก้ว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030019 วัดพระหอม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030020 วัดคลองขยัน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030021 วัดชัยสุวรรณ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030022 วัดบ้านเนิน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030023 วัดทวยเทพ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030024 บ้านหัวปอ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030025 วัดบางทองคำ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030026 บ้านท่าขนาน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030027 บ้านบางด้วน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030028 บ้านน้ำบ่อ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030029 บ้านเนินธัมมัง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030030 บ้านคงคาล้อม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030031 บ้านทุ่งขวัญแก้ว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030032 วัดบ่อล้อ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030033 วัดสระโพธิ์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030034 บ้านบางปรง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030035 บ้านดอนโตนด สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030039 วัดคงคาวดี สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030040 วัดทาบทอง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030041 วัดสระเกษ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80032001 เชียรใหญ่ สพม. สพม. เขต 12
80032002 วิเชียรประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 12
80032003 เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา สพม. สพม. เขต 12
80032004 ธัญญาวดีศึกษา สพม. สพม. เขต 12
80020187 บ้านแพรกกลาง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020188 บ้านเกาะขวัญ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020189 วัดสวนพิกุล สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020190 บ้านพรุวง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020191 พรรณราชลเขต สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020193 วัดวังรีบุญเลิศ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020194 บ้านวังตลับ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020195 บ้านนาพา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020196 วัดมุขธาราม(วัดปากท่าซอง) สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020197 บ้านปลายเส สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020198 วัดควนกอ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020199 บ้านปลายรา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80022023 ประสาธน์ราษฎร์บำรุง สพม. สพม. เขต 12
80040020 วัดดอนใคร สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040021 บ้านบ่อกรูด สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040022 บ้านพังปริง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040023 วัดเขาพนมไตรรัตน์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040024 บ้านปากดวด สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040025 วัดจันพอ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040026 วัดหญ้าปล้อง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040027 บ้านฉาง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040028 บ้านวังหิน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040029 บ้านหน้าเขาวัด สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040030 บ้านหนองหว้า สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040031 บ้านปากเจา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040032 วัดปลักปลา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040033 วัดจันทาราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040034 บ้านสำนักม่วง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040035 วัดป่า(ท่าขึ้น) สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040036 วัดหมาย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040037 วัดเทวดาราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040038 วัดยางงาม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040039 วัดทางขึ้น สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040040 วัดพระเลียบ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040041 วัดประดู่หอม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040042 วัดนางตรา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040043 ปทุมานุกูล สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040044 วัดชลธาราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040045 ราชประชานุเคราะห์ 8 สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040046 บ้านสระบัว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040047 บ้านท่าสูง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040048 บ้านในถุ้ง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040049 ท่าศาลา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040050 ชุมชนใหม่ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040051 บ้านสะพานหัน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040052 วัดพระอาสน์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040053 วัดโคกเหล็ก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040054 วัดสระประดิษฐ์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040055 บ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040056 วัดสโมสร สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040057 วัดโมคลาน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040058 วัดยางทอง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040059 บ้านทุ่งเกราะ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040060 วัดป่า(โมคลาน) สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040061 บ้านประชาอารี สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040062 วัดชัยธารามประดิษฐ์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040063 วัดสวนหมาก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040064 วัดน้ำตก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040065 ชุมชนวัดสระแก้ว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040066 บ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์) สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040067 บ้านชุมโลง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040068 บ้านอินทนิน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040069 บ้านหนับเภา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040070 วัดนากุน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040071 บ้านทุ่งชน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80042003 ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม. สพม. เขต 12
80042004 โมคลานประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 12
80042005 สระแก้วรัตนวิทย์ สพม. สพม. เขต 12
80020058 ราชประชานุเคราะห์ 6 สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020059 บ้านพูน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020060 วัดกะโสม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020061 บ้านคลองตูก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020062 สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020063 บ้านเขาตาว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020064 บ้านสามัคคีธรรม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020065 บ้านไสส้าน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020066 วัดนิคมคีรี สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020067 บ้านวังเต่า สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020068 บ้านหนองปลิง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020069 วัดเขาโร สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020070 บ้านนาพรุ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020071 บ้านหนองท่อม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020072 วัดทะเลมิตรภาพที่ 151 สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020073 ชุมชนบ้านไทรห้อง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020074 บ้านหน้าเขา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020075 วัดวังหีบ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020076 บ้านหนองหว้า สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020077 วัดเขากลาย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020078 บ้านนาตาแย้ม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020079 มหาราช 3 สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020080 บ้านจำปา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020081 บ้านน้ำพุ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020082 วัดถ้ำใหญ่ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020083 บ้านวังยวน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020084 วัดควนชม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020085 วัดก้างปลา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020086 บ้านชายคลอง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020087 วัดธรรมเผด็จ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020088 บ้านเกาะปราง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020089 บ้านบนควน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020090 บ้านเกาะยวน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020091 วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020092 บ้านวังยาว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020093 บ้านบ่อมอง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020094 วัดวังขรี สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020095 วัดทุ่งส้าน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020096 บ้านคอกช้าง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020097 ชุมชนวัดสำโรง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020098 วัดศิลาราย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020099 วัดราษฎร์ประดิษฐ์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020100 บ้านถ้ำตลอด สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020101 บ้านน้ำตก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020102 บ้านวังธน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020105 วัดคงคาเจริญ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020106 บ้านนาเกิดผล สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020107 บ้านคลองขุด สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80022011 ราชประชานุเคราะห์ 19 สพป. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
80022012 นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล สพป. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
80023001 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช สพป. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
80022006 ทุ่งสง สพม. สพม. เขต 12
80022007 สตรีทุ่งสง สพม. สพม. เขต 12
80022008 ทุ่งสงวิทยา สพม. สพม. เขต 12
80022009 ทุ่งสงสหประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 12
80022010 ก้างปลาวิทยาคม สพม. สพม. เขต 12
80020127 องค์การสวนยาง 2 สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020128 องค์การสวนยาง 3 สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020129 หมู่บ้านป่าไม้ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020130 บ้านทะเลสองห้อง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020131 บ้านบางปรน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020132 บ้านบ่อปลา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020133 บ้านควนประชาสรรค์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020134 วัดเสม็ดจวน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020135 วัดคงคาเลียบ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020136 ราชเวชพิศาล สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020137 วัดควนสระบัว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020138 บ้านนาท่อม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020139 บ้านพอโกบ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020140 บ้านบางตะเภา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020141 บ้านกรุงหยันใต้ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020142 วัดท่ายาง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020143 ชุมชนบ้านหน้าเขา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020144 บ้านโคกวัด สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020145 บ้านวังหิน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020146 วัดควนยูง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020147 วัดภูเขาหลัก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020148 บ้านนาใหญ่ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020150 วัดใหม่ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020151 บ้านห้วยรื่น สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020152 วัดขนาน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020153 บ้านหนองใหญ่ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020154 บ้านก่องาม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020155 บ้านบางรูป สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020156 วัดวิสุทธิวงศ์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020157 วัดประดิษฐาราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020158 บ้านทุ่งกรวด สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020159 บ้านไร่มุสลิม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020160 วัดควน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020161 บ้านไสใหญ่ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020162 บ้านสระนางมโนราห์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020163 บ้านควนลำภู สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020164 บ้านหนองคล้า สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020166 ราษฎร์ประชาอุทิศ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020167 บ้านควนอวดพัน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020168 คล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80022016 ทุ่งใหญ่วิทยาคม สพม. สพม. เขต 12
80022017 กรุงหยันวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 12
80022018 ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม. เขต 12
80022019 เสม็ดจวนวิทยาคม สพม. สพม. เขต 12
80022020 ทุ่งสังพิทยาคม สพม. สพม. เขต 12
80040136 บ้านปากลง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040137 วัดเปียน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040138 บ้านพิตำ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040139 บ้านนบ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040140 วัดเขาน้อย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040141 วัดคงคา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040142 บ้านขุนทะเล สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040143 วัดโรงเหล็ก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040144 บ้านโรงเหล็ก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040145 บ้านพังหรัน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040147 วัดนาเหรง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040148 บ้านในตูล สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040149 เคียงศิริ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80042012 คงคาประชารักษ์ สพม. สพม. เขต 12
80042013 นบพิตำวิทยา สพม. สพม. เขต 12
80020109 วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020110 บ้านไสโป๊ะ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020111 วัดเกาะสระ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020112 บ้านหนองยาง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020113 วัดหนองดี สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020115 บ้านไสยูงปัก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020116 ชุมชนบ้านสี่แยก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020117 บ้านคลองโอม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020118 วัดสุวรรณคีรี สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020119 บ้านนาโพธิ์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020121 ชุมชนวัดอัมพวัน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020122 บ้านนาบอน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020123 วัดเทวสิทธิ์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020126 บ้านคลองจัง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80022015 นาบอน สพม. สพม. เขต 12
80020169 วัดลำนาว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020170 บ้านปากแพรก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020171 โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020172 บ้านควนประ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020173 บ้านคลองเสาเหนือ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020174 บ้านไสเตาอ้อย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020175 บ้านนาตำเสา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020176 บ้านนิคมวังหิน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020177 สมสรร สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020178 บ้านเขาวง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020179 เจริญรัชต์ภาคย์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020180 สังวาลย์วิท 7 สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020181 ตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020182 บ้านไสยาสน์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020183 บ้านสวน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020184 วัดวังหิน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020185 บ้านหนองเจ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020186 ไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน) สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020219 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020220 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80022021 บางขันวิทยา สพม. สพม. เขต 12
80022022 วังหินวิทยาคม สพม. สพม. เขต 12
80030093 ชุมชนวัดบางบูชา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030094 วัดเกาะจาก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030095 วัดโบสถ์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030096 บ้านเกาะน้อย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030097 บ้านบางตะลุมพอ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030098 บ้านนำทรัพย์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030099 วัดขนาบนาก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030101 วัดโคกมะม่วง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030102 วัดตรงบน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030103 วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030104 วัดบ้านงาม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030105 วัดสุขุม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030106 วัดสามแพรก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030107 วัดมหิสสราราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030108 วัดศรีสุวรรณาราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030109 บ้านบางเนียน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030110 บ้านแสงวิมาน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030111 วัดบางมะขาม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030112 บ้านเกาะนางโดย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030113 บ้านเขาน้อย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030114 วัดปิยาราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030115 วัดกัลยานฤมิต สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030117 วัดคลองน้อย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030118 บ้านปากคลอง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030119 บ้านบางลึก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030120 วัดชมพูประดิษฐ์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030122 ชุมชนวัดมัชฌิมเขตชลาราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030123 บ้านบางมูลนาก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030125 บ้านเกาะทัง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030126 วัดสระ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030127 วัดหงส์แก้ว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030128 วัดกาญจนาราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030129 วัดบางไทร สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030130 วัดบางศาลา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030132 บ้านบางแรด สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030133 วัดแจ้ง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030136 วัดปากบางท่าพญา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030138 วัดบ้านใหม่บน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030139 วัดบางคุระ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030140 วัดรัตนาราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030141 บ้านท้องโกงกาง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030142 วัดบางทวด สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030143 วัดบางฉนาก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030144 บ้านบางวัง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030145 วัดพิบูลยาราม มิตรภาพที่ 232 สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030146 บ้านโก้งโค้ง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030147 บ้านชายทะเล สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030148 วัดปากแพรก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030149 วัดบางพระ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030150 วัดบางด้วน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030151 วัดหอยกัน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030152 วัดอัฒฑศาสนาราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030154 บ้านหัวลำพู สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030155 วัดเหมก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030156 วัดป่าระกำ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030157 วัดป่าระกำเหนือ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030159 วัดสองพี่น้อง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030160 วัดปากตรง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030161 วัดแหลมตะลุมพุก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030162 ราชประชานุเคราะห์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030271 บ้านหอยราก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80032012 ปากพนัง สพม. สพม. เขต 12
80032013 โศภนคณาภรณ์ สพม. สพม. เขต 12
80032014 อินทร์ธานีวิทยาคม สพม. สพม. เขต 12
80032015 สตรีปากพนัง สพม. สพม. เขต 12
80040001 ชุมชนวัดทอนหงส์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040002 บ้านในเขียว 1 สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040003 บ้านในเขียว 2 สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040004 บ้านวังลุง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040005 วัดใหม่ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040006 บ้านชุมขลิง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040007 วัดหลวงครู สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040008 วัดกำแพงถม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040009 วัดโยธาธรรม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040010 วัดนากัน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040011 วัดท้าวโทะ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040012 ชุมชนวัดอินทคีรี สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040013 วัดเขาขุนพนม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040014 วัดพรหมโลก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040015 วัดเขาปูน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040016 บ้านคลองแคว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040017 วัดโทเอก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040018 วัดป่ากิ่ว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040019 วัดสากเหล็ก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80042001 พรหมคีรีพิทยาคม สพม. สพม. เขต 12
80042002 บ้านเกาะวิทยา สพม. สพม. เขต 12
80010097 วัดแพร่ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010098 วัดไสมะนาว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010099 บ้านห้วยยูง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010100 วัดท้ายสำเภา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010101 บ้านไสใหญ่ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010102 วัดเชิงแตระ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010103 วัดราษฏร์เจริญวราราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010104 วัดพระพรหม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010105 บ้านห้วยระย้า สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010106 วัดห้วยพระ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010107 วัดท่าช้าง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010108 วัดมะม่วงตลอด สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010109 วัดกัด สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010110 วัดคันนาราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010111 วัดหนองแตน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010112 วัดพระเพรง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80012011 เฉลิมราชประชาอุทิศ สพม. สพม. เขต 12
80012012 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ สพม. สพม. เขต 12
80012013 พระพรหมพิทยานุสรณ์ สพม. สพม. เขต 12
80020041 ชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020043 วัดนางเอื้อย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020044 บ้านห้วยกลาง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020045 วัดหน้าเขา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020046 จุฬาภรณ์พิชญาคาร สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020047 บ้านปากระแนะ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020048 วัดในไร่ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020049 ชุมชนบ้านปากเสียว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020050 บ้านวังวัว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020051 บ้านคุ้งวังวัว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020052 วัดมังคลาราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020053 วัดโบราณาราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020054 บ้านนาเหนือ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020055 บ้านเหนือคลอง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020056 วัดทุ่งนาใหม่ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020057 วัดยางค้อม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80022004 พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ สพม. สพม. เขต 12
80022005 นางเอื้อยวิทยา สพม. สพม. เขต 12
80010001 วัดชัน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010002 บ้านย่านซื่อ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010003 วัดสวนพล สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010004 วัดบ้านตาล สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010005 อนุบาลนครศรีธรรมราช สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010006 วัดหนองบัว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010007 วัดน้ำรอบ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010008 วัดศาลาไพ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010009 วัดป่ายาง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010010 วัดเทพธิดาราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010011 วัดมหาชัยวนาราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010012 วัดป่าไหม้ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010013 วัดท่างาม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010014 บ้านปากพญา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010015 บ้านปากน้ำปากพญา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010017 วัดนาวง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010018 ชุมชนวัดหมน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010019 วัดสว่างอารมณ์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010020 วัดจังหูน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010021 วัดพังสิงห์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010023 บ้านหนองหนอน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010024 บ้านบางเตย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010025 วัดโดน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010026 วัดนารีประดิษฐ์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010027 บ้านบางหลวง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010028 วัดโพธาราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010029 บ้านบางกระบือ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010030 วัดราษฎร์เจริญ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010031 วัดพระมงกุฎ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010032 บ้านนาเคียน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010033 บ้านคลองดิน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010034 บ้านทวดเหนือ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010035 วัดน้ำสรง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010036 วัดดอนยาง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010037 วัดหญ้า สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010038 วัดพระมหาธาตุ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010039 บ้านเนิน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010040 วัดบางใหญ่ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010041 วัดมุจลินทราวาส สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010042 วัดตรีเอการาม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010043 วัดมัชฌิมภูมิ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010044 วัดสระแก้ว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010045 บ้านเกาะโพธิ์แจ้ง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010046 ชุมชนบ้านบางจาก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010047 วัดบางตะพาน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010048 วัดท่าสะท้อน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010049 ราชประชานุเคราะห์ 5 สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010050 บ้านคันธง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010051 วัดนางพระยา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010052 วัดหัวนอน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010053 วัดท่านคร สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010054 วัดมุขธารา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010055 วัดท่าแพ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010056 ราชประชานุเคราะห์ 4 สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010057 วัดไพศาลสถิต สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010058 บ้านห้วยไทร สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010059 บ้านปากน้ำเก่า สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010060 วัดวิสุทธิยาราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010061 วัดศรีมงคล สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010062 บ้านชะเอียน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010063 บ้านปากน้ำปากพูน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010064 วัดท่าม่วง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010065 วัดโบสถ์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010066 วัดมะม่วงทอง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010067 วัดหัวอิฐ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010068 บ้านทวดทอง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010069 วัดโพธิ์ทอง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010070 วัดวนาราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010071 วัดโพธิ์เสด็จ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010072 วัดทุ่งแย้ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010073 วัดมะม่วงสองต้น สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010074 วัดราษฎร์ประดิษฐ์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80012001 เบญจมราชูทิศ สพม. สพม. เขต 12
80012002 กัลยาณีศรีธรรมราช สพม. สพม. เขต 12
80012003 ปากพูน สพม. สพม. เขต 12
80012004 เมืองนครศรีธรรมราช สพม. สพม. เขต 12
80012005 โยธินบำรุง สพม. สพม. เขต 12
80012006 ตรีนิมิตรวิทยา สพม. สพม. เขต 12
80012007 ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ สพม. สพม. เขต 12
80012008 จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. สพม. เขต 12
80030163 วัดเทพมงคล สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030164 วัดควนเกย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030165 บ้านหนองมาก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030166 วัดวัวหลุง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030167 วัดคันธมาลี สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030169 วัดทุ่งหล่อ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030170 บ้านเกยเชน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030171 บ้านทุ่งเลน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030172 วัดปลายสระ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030173 สุนทราภิบาล สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030174 วัดสุวรรณโฆษิต สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030175 บ้านกลอง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030176 บ้านด่าน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030177 วัดมัชฌิมภูผา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030178 วัดเขาน้อย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030180 บ้านหนองกก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030181 บ้านม่วงงาม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030182 วัดพิศาลนฤมิต สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030183 วัดร่อนนา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030184 วัดเถลิงกิตติยาราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030185 บ้านห้วยไม้แก่น สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030186 วัดเทพนมเชือด สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030187 ชุมชนวัดสุวรรณรังษี สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030188 วัดเนกขัมมาราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030189 ร่อนพิบูลย์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030190 วัดพระอานนท์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030191 วัดหนา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030192 ราชประชานุเคราะห์ 7 สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030193 วัดโคกคราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030194 บ้านป่าแชง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030195 บ้านท่าเจริญ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030196 วัดธงทอง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030197 บ้านควนรุย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030198 วัดถลุงทอง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030199 บ้านปลายราง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030200 บ้านห้วยหาร สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030201 ชุมชนบ้านพุดหง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030202 วัดถ้ำเขาแดง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030203 วัดสามัคยาราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030204 วัดธาราวง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030205 บ้านท่าไทร สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80032016 ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ สพม. สพม. เขต 12
80032017 คีรีราษฎร์พัฒนา สพม. สพม. เขต 12
80032018 ควนเกยสุทธิวิทยา สพม. สพม. เขต 12
80032019 เสาธงวิทยา สพม. สพม. เขต 12
80032020 ตระพังพิทยาคม สพม. สพม. เขต 12
80010075 ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010076 วัดสมอ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010077 วัดวังไทร สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010078 วัดโคกโพธิ์สถิตย์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010079 วัดจันทร์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010080 ราษฎร์บำรุง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010081 บ้านสำนักใหม่ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010082 วัดสอ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010083 บ้านคดศอก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010084 วัดใหม่ทอน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010085 บ้านตลาด สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010086 วัดไทรงาม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010087 วัดคีรีกันทร์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010088 บ้านร่อน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010089 บ้านสันยูง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010090 ชุมชนลานสกา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010091 วัดปะ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010092 บ้านมะม่วงทอง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010093 วัดดินดอน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010094 วัดน้ำรอบ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010095 วัดวังหงส์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010096 วัดเจดีย์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80012009 สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. สพม. เขต 12
80012010 ขุนทะเลวิทยาคม สพม. สพม. เขต 12
80040072 วัดเขาน้อย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040073 บ้านทุ่งขันหมาก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040075 บ้านเขาใหญ่ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040076 วัดสุธรรมาราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040077 วัดคงคาเลียบ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040078 วัดกลาง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040079 บ้านน้ำขาว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040080 วัดชนาราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040081 บ้านต้นจันทน์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040082 บ้านปลายทอน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040083 วัดถ้ำเทียนถวาย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040084 ชุมชนวัดปัณณาราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040085 บ้านเขาฝ้าย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040086 บ้านเขาตาสัก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040087 บ้านคลองตีนเป็ด สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040088 วัดสุชน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040089 บ้านสุวรรณเขต สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040090 บ้านห้วยทรายทอง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040091 วัดธารน้ำฉา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040092 ชุมชนวัดเทพราช สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040093 บ้านเขายวนเฒ่า สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040094 บ้านเผียน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040095 บ้านน้ำฉา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040096 วัดชนสังขรณพิจิตร สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040097 วัดศิลาชลเขต สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040098 บ้านเขาทราย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040099 บ้านไสพลู สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040100 บ้านไสเหรียง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040101 วัดประทุมทายการาม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040102 บ้านบางฉาง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040103 วัดจอมทอง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040105 บ้านช่องเขาหมาก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040107 บ้านน้ำร้อน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040108 บ้านทุ่งหัวนา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040109 บ้านปราบราษฏร์อุทิศ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040110 วัดสโมสรสันนิบาต สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040111 บ้านทุ่งครั้ง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040112 วัดขรัวช่วย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040113 วัดปากด่าน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040114 วัดคงคาวดี สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040115 วัดสวนศิขรบรรพต สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80042006 สิชลคุณาธารวิทยา สพม. สพม. เขต 12
80042007 ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ สพม. สพม. เขต 12
80042008 สิชลประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 12
80042009 เทพราชพิทยาสรรค์ สพม. สพม. เขต 12
80030206 ชุมชนวัดเกาะเพชร สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030207 บ้านบางโหนด สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030208 บ้านเกาะสุด สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030209 วัดบูรณาวาส สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030210 บ้านลากชาย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030211 วัดบางตะพาน (เขมจาโร) สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030212 วัดสว่างอารมณ์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030213 วัดควนชะลิก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030215 วัดปากเหมือง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030216 บ้านหัวไทร สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030217 วัดดอนผาสุก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030218 วัดโคกยาง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030219 วัดอู่แก้ว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030220 บ้านโคกทราย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030221 บ้านห้วยน้ำเย็น มิตรภาพที่112 สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030222 วัดโคกพิกุล สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030223 วัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030224 วัดบ้านด่าน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030225 วัดท่าเสริม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030226 ชุมชนพิบูลสงคราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030227 บ้านสระนอก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030228 บ้านปากพรุ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030230 วัดบ่อโพง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030231 วัดบ้านราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030232 วัดรามแก้ว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030233 วัดปากระวะ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030234 วัดหน้าสตน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030235 วัดฉิมหลา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030236 บ้านหน้าศาล สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030237 วัดอิมอญ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030239 บ้านศาลาแก้ว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030240 บ้านหนองบอน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030241 บ้านลำคลอง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030242 วัดทะเลปัง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030243 หัวไทร(เรือนประชาบาล) สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030244 วัดท้ายโนต สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030245 บ้านท่าเตียน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030246 วัดแหลม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030247 วัดโคกสูง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80032021 หัวไทรบำรุงราษฎร์ สพม. สพม. เขต 12
80032022 แหลมราษฎร์บำรุง สพม. สพม. เขต 12
80032023 นพคุณประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 12
80032024 ทรายขาววิทยา สพม. สพม. เขต 12
80032025 เขาพังไกร สพม. สพม. เขต 12
93010047 บ้านพน สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010048 วัดเขาวงก์ สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010049 สามัคคีอนุสรณ์ สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010050 บ้านนาทุ่งโพธิ์ สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010051 บ้านป่าแก่ สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010052 บ้านพูด กรป.กลาง สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010053 บ้านคู สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010054 บ้านควนประกอบ สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010056 บ้านหน้าวัง สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010057 อนุบาลกงหรา สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010058 บ้านทอนตรน สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010059 บ้านวังปริง สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010060 บ้านต้นประดู่ สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010061 วัดควนขี้แรด สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010062 วัดพังกิ่ง สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010063 วัดหวัง สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93012008 กงหราพิชากร สพม. สพม. เขต 12
93012009 ชะรัดชนูปถัมภ์ สพม. สพม. เขต 12
93010064 อนุบาลเขาชัยสน สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010065 วัดหัวเขาชัยสน สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010068 บ้านลานช้าง(มิตรภาพ 45) สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010069 บ้านควนโคกยา สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010070 บ้านเทพราช สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010071 บ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ 8) สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010072 บ้านท่าลาด สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010073 บ้านนาหยา สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010074 วัดท่านางพรหม สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010075 วัดชุมประดิษฐ์ สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010076 วัดควนสามโพธิ์ สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010077 บ้านไสนายขัน สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010078 วัดโพธิยาราม สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010079 บ้านควนหมอทอง สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010080 บ้านเกาะทองสม สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010081 บ้านควนยวน สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010082 วัดท่าควาย สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010083 บ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010085 วัดแหลมจองถนน สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010086 วัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010087 วัดหานโพธิ์ สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010088 บ้านคลองขุด สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010089 ไทยรัฐวิทยา ๒๓ (วัดโคกโหนด) สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010091 วัดสะทัง สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010092 วัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์) สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010093 บ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์) สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93012010 หานโพธิ์พิทยาคม สพม. สพม. เขต 12
93012026 เขาชัยสน สพม. สพม. เขต 12
93010106 บ้านควนขนุน สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010107 บ้านโคกวา สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010108 บ้านควนพลี สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010109 วัดพิกุลทอง สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010110 วัดไทรโกบ สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010111 บ้านหยีในสามัคคี สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010112 บ้านควนดินแดง สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010113 บ้านใสอ้อย สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010114 วัดหรังแคบ สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010115 วัดป่าตอ สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010116 อนุบาลควนขนุน สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010117 บ้านโคกโดน สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010118 วัดทะเลน้อย สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010119 วัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010120 บ้านหัวป่าเขียว สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010121 วัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010122 บ้านขันหมู่ สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010123 วัดเกาะยาง สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010124 วัดลานแซะ สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010125 วัดโงกน้ำ สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010126 วัดพังดาน สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010127 วัดเขาโพรกเพลง สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010128 วัดควนปันตาราม สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010129 วัดสุนทราวาส สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010130 บ้านปากสระ สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010131 บ้านสํานักกอ สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010133 ชุมชนบ้านควนปริง สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010134 วัดทุ่งขึงหนัง สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010135 ทุ่งยางเปล สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010136 บ้านระหว่างควน สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010138 บ้านธรรมเถียร สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010139 บ้านควนพนางตุง (สินประชา) สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010140 วัดไทรงาม สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010141 บ้านชายคลอง สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010142 บ้านท่าช้าง สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010143 วัดเขาป้าเจ้ สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010144 วัดควนแพรกหา สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010145 วัดเขาอ้อ สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010146 วัดดอนศาลา สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010147 วัดเขาทอง สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010148 วัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010149 วัดประดู่เรียง สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010150 วัดแหลมโตนด สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010151 บ้านเตง สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93012013 ควนขนุน สพม. สพม. เขต 12
93012014 พนางตุง สพม. สพม. เขต 12
93012015 ดอนศาลานำวิทยา สพม. สพม. เขต 12
93012016 ปัญญาวุธ สพม. สพม. เขต 12
93012027 นาขยาดวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 12
93012028 อุดมวิทยายน สพม. สพม. เขต 12
93010094 บ้านคลองใหญ่ สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010095 บ้านท่าเชียด สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010096 บ้านพรุนายขาว สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010097 บ้านทุ่งหนองสิบบาท สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010098 วัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์) สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010099 บ้านหัวช้าง สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010100 วัดโหล๊ะจันกระ สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010101 บ้านควนอินนอโม สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010102 บ้านด่านโลด สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010103 บ้านร่มโพธิ์ไทร สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010104 บ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010105 วัดปลักปอม สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93012011 ประชาบำรุง สพม. สพม. เขต 12
93012012 ตะโหมด สพม. สพม. เขต 12
93010216 บ้านโคกสัก สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010217 วัดลอน สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010218 บ้านต้นสน สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010219 วัดรัตนวราราม สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010220 วัดสังฆวราราม สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010221 วัดปัณณาราม สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010223 อนุบาลบางแก้ว สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010224 บ้านหาดไข่เต่า สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010225 วัดนาปะขอ สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010226 วัดโตนด สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010227 วัดนาหม่อม (เชนวิทยา) สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010228 บ้านปากพล สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93012023 บางแก้วพิทยาคม สพม. สพม. เขต 12
93010152 วัดสุภาษิตาราม สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010153 วัดแหลมดินสอ สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010154 บ้านท่าเนียน สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010155 บ้านเกาะนางคำ สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010156 บ้านเกาะนางคำเหนือ สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010157 บ้านเกาะหมาก สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010158 บ้านเกาะเสือ สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010159 บ้านปากบางนาคราช สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010160 บ้านเกาะโคบ สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010161 บ้านท่าวา สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010162 บ้านช่องฟืน สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010163 วัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์) สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010164 บ้านโคกทราย สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010165 วัดไทรพอน สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010166 วัดควนเผยอ สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010167 บ้านดอนประดู่ สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010168 วัดหัวควน สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010169 บ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010170 อนุบาลปากพะยูน สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010171 ปากพะยูน สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010172 วัดโรจนาราม สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010173 วัดฝาละมี สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010174 บ้านควนพระสาครินทร์ สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010175 บ้านแหลม สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010176 วัดบางขวน สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010177 บ้านบางมวง สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010178 วัดพระเกิด สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010179 วัดควนนางพิมพ์ สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010180 บ้านม่วงทวน สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010181 บ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010182 สำนักสงฆ์ห้วยเรือ สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010183 บ้านทะเลเหมียง สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010184 บ้านควนนกหว้า สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93012017 ควนพระสาครินทร์ สพม. สพม. เขต 12
93012018 ปากพะยูนพิทยาคาร สพม. สพม. เขต 12
93012019 หารเทารังสีประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 12
93012029 มัธยมเกาะหมาก สพม. สพม. เขต 12
93010197 วัดควนเพ็ง สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010198 บ้านควนแหวง สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010199 วัดโคกตะเคียน สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010200 วัดพรุพ้อ สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010201 บ้านควนหินแท่น สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010202 บ้านทุ่งคลองควาย สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010203 บ้านโหล๊ะหาร สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010204 บ้านยางขาคีม สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010205 บ้านทุ่งนารี สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010206 บ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150) สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010207 วัดป่าบอนต่ำ(ระแบบ-ถวิลประชาสรรค์) สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010208 อนุบาลป่าบอน สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010209 วัดท่าดินแดง สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010210 บ้านน้ำตก สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010211 วัดควนเคี่ยม สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010213 บ้านหนองธง สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010214 มิตรมวลชน ๑ สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93010215 บ้านเหมืองตะกั่ว สพป. สพป.พัทลุง เขต 2
93012022 ป่าบอนพิทยาคม สพม. สพม. เขต 12
93010229 ประชารัฐบำรุง 2 สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010230 วัดคลองใหญ่ สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010231 บ้านห้วยกรวด สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010232 บ้านปากเหมือง สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010233 บ้านไสเลียบ สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010234 บ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010235 บ้านเนินทราย สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010236 บ้านศาลาน้ำ สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010237 บ้านบ่อทราย สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010238 บ้านตลิ่งชัน สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010239 อนุบาลป่าพะยอม สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010240 บ้านไสกุน สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010241 บ้านลานข่อย สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010242 บ้านทุ่งชุมพล สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010243 บ้านห้วยน้ำดำ สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010244 บ้านห้วยศรีเกษร สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010245 บ้านถ้ำลา สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93012024 ป่าพะยอมพิทยาคม สพม. สพม. เขต 12
93012025 นิคมควนขนุนวิทยา สพม. สพม. เขต 12
93010002 วัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010004 วัดควนแร่ สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010005 วัดบ้านสวน สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010006 บ้านควนกุฎ สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010007 วัดประดู่ทอง สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010009 อนุบาลพัทลุง สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010012 วัดปากสระ สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010013 วัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010014 บ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์) สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010015 วัดท่าสำเภาใต้ สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010016 วัดท่าสำเภาเหนือ สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010017 วัดสุวรรณวิหารน้อย สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010019 วัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์) สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010020 บ้านทุ่งลาน สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010021 วัดประจิมทิศาราม สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010023 บ้านไสถั่ว สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010024 วัดอภยาราม สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010025 วัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์) สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010026 วัดควนอินทร์นิมิตร สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010027 วัดอัมพวนาราม(มิตรภาพที่89) สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010028 วัดนาท่อม สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010029 วัดโคกแย้ม สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010030 บ้านนาโหนด สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010031 วัดหัวหมอน สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010032 วัดบ่วงช้าง สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010033 บ้านต้นไทร สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010035 บ้านแหลมยาง สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010036 บ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา) สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010037 วัดเขาแดง สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010038 วัดควนถบ สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010039 อนุบาลเมืองพัทลุง สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010040 วัดกลาง สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010041 วัดโอ่(ปิปฺผลิกประชาสรรค์) สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010043 บ้านเตาปูน สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010044 วัดปากประ สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010045 วัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010046 วัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา) สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93012007 ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93012001 พัทลุง สพม. สพม. เขต 12
93012002 พัทลุงพิทยาคม สพม. สพม. เขต 12
93012003 พรหมพินิตชัยบุรี สพม. สพม. เขต 12
93012004 ประภัสสรรังสิต สพม. สพม. เขต 12
93012005 วชิรธรรมสถิต สพม. สพม. เขต 12
93012006 สตรีพัทลุง สพม. สพม. เขต 12
93010246 บ้านขัน สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010247 อนุบาลศรีนครินทร์ สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010248 วัดทุ่งยาว (สิริราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010249 บ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์) สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010250 วัดบ้านนา สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010251 วัดลำใน สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010252 บ้านนาวง สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010253 บ้านโตน สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010254 วัดเกษตรนิคม สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010255 บ้านโหละหนุน สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010256 บ้านอ่างทอง สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010257 วัดร่มเมือง สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010185 บ้านเขาปู่ สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010186 บ้านเหรียงงาม สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010187 วัดใสประดู่ สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010188 ชุณหะวัณ สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010189 วัดโพรงงู สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010190 บ้านไทรทอง สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010191 อนุบาลศรีบรรพต สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010192 บ้านโหล๊ะเร็ด สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010193 วัดตะแพน สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010194 บ้านสวนโหนด สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93010196 บ้านหัสคุณ สพป. สพป.พัทลุง เขต 1
93012020 ศรีบรรพตพิทยาคม สพม. สพม. เขต 12
93012021 ตะแพนพิทยา สพม. สพม. เขต 12
84010033 บ้านบ่อน้ำร้อน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010034 บ้านแม่โมกข์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010035 บ้านกำสนราษฎร์อุทิศ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010036 วัดเขานางเภา สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010037 บ้านไสใน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010038 วัดกาญจนาราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010039 บ้านคลองสระ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010040 บ้านม่วงลีบ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010041 วัดคงคาล้อม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010042 บ้านมะม่วงหวาน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010043 บ้านไสตอ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010044 วัดพุฒ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010046 บ้านหัวหมากล่าง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010047 บ้านห้วยโศก สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010048 บ้านควนราชา สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010049 บ้านหัวหมากบน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010050 บ้านห้วยด่าน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010051 วัดกงตาก สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010052 บ้านไสขาม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010053 วัดปากคู สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010054 วัดวชิรประดิษฐ์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010055 วัดแสงประดิษฐ์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010056 วัดนิกรประสาท สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010057 บ้านดอนสน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010058 วัดเขาพระนิ่ม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010059 บ้านท่าโพธิ์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010060 วัดดอนยาง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010061 วัดประสพ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010062 บ้านบางสำโรง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010063 วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010064 บ้านศิลางาม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010065 วัดบ้านใน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010066 วัดอุทยาราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010067 ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010068 บ้านกงหนิง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010069 บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010070 บ้านดอนหลวง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010071 บ้านวังทองสามัคคี สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010072 บ้านทับท้อน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010073 บ้านบ่อโฉลก สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010074 วัดเขาแก้ว สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010075 บ้านวังหวาย สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010076 บ้านควนนิมิต สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010077 บ้านคลองกรูด สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010078 วัดวังไทร สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010079 บ้านคีรีรอบ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010080 บ้านกำสนประชาสรรค์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010081 บ้านท่าเสาเภา สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010082 บ้านหนองเปล สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010083 บ้านปากกะแดะ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010084 วัดพ่วง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84012010 กาญจนดิษฐ์ สพม. สพม. เขต 11
84012011 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สพม. สพม. เขต 11
84012012 ท่าอุแทพิทยา สพม. สพม. เขต 11
84012013 ท่าเฟืองวิทยา สพม. สพม. เขต 11
84010133 บ้านเกาะเต่า สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010134 บ้านโฉลกหลำ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010135 บ้านมะเดื่อหวาน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010136 บ้านศรีธนู สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010137 วัดสมัยคงคา สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010138 วัดราษฎร์เจริญ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010139 บ้านท้องนายปาน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010140 บ้านหาดริ้น สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010141 ชุมชนบ้านใต้ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84012018 เกาะพะงันศึกษา สพม. สพม. เขต 11
84010112 วัดคีรีวงการาม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010113 วัดสันติวราราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010114 วัดสว่างอารมณ์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010115 บ้านหาดงาม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010116 วัดบุณฑริการาม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010117 บ้านบ่อผุด สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010118 บ้านบางรักษ์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010119 บ้านปลายแหลม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010120 บ้านหน้าค่าย สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010122 วัดภูเขาทอง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010123 บ้านแหลมหอย สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010124 บ้านดอนธูป สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010125 วัดนาราเจริญสุข สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010127 วัดกลาง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010128 วัดคุณาราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010129 วัดประเดิม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010130 วัดแจ้ง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010132 บ้านอ่างทอง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84012016 เกาะสมุย สพม. สพม. เขต 11
84012017 ทีปราษฎร์พิทยา สพม. สพม. เขต 11
84020066 บ้านตะเคียนทอง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020067 บ้านปากทำเรียง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020068 วัดโกศาวาส สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020069 วัดอินทราวาส สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020070 บ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020071 บ้านบ่อน้ำผุด สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020072 วัดถ้ำสิงขร สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020073 บ้านดอนสุวรรณ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020074 บ้านย่านยาว สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020076 บ้านหินดาน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020077 บ้านปากโตน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020078 บ้านโตนยาง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020079 บ้านทรายแก้ว สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020080 บ้านท่าขนอน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020081 คีรีรัฐนิคม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020082 วัดน้ำหัก สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020083 บ้านบางขนุน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020084 มหาราชบ้านแสงอรุณ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020085 บ้านน้ำราด สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020086 บ้านทำเนียบ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020087 วัดนิลาราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020088 บ้านยาง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020090 บ้านปากหาร สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020091 บ้านเชี่ยวหมวง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020092 บ้านวังพลาย สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020094 บ้านท่าไคร สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020095 บ้านบางพระ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020096 บ้านมะเลาะ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020097 บ้านย่านมะปราง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84022005 คีรีรัฐวิทยาคม สพม. สพม. เขต 11
84022010 มัธยมบ้านทำเนียบ สพม. สพม. เขต 11
84030055 บ้านเกาะแก้ว สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030056 บ้านเขาตอก สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030057 บ้านคลองจัน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030058 บ้านทุ่งจูด สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030059 บ้านสี่แยกสามัคคี สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030060 บ้านบางประสามัคคี สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030061 วัดดอนพยอม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030062 วัดเพ็งประดิษฐาราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030063 ศึกษาประชาคม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030064 สุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 130 สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030065 จิตประชาราษฎร์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030066 บ้านในปราบราษฎร์ประสงค์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030067 ไทยรัฐวิทยา 22 สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030068 บ้านเขารักษ์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030069 บ้านเขาสามยอด สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030070 บ้านทับใหม่ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030071 บ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1 สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030072 บ้านไร่ยาว สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030073 บ้านบางดี สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030074 บ้านพรหมรังสิต สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030075 บ้านสี่แยกคลองศิลา สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030076 สมบูรณ์ประชาสรรค์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030077 บ้านคลองโร สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030078 บ้านควนคีรีวงศ์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030079 บ้านควนสามัคคี สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030080 บ้านบางใหญ่สามัคคี สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030081 บ้านห้วยมุด สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030082 มิตรประชาราษฎร์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030083 วัดอรัญคามวารี สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84032001 บ้านเสด็จพิทยาคม สพม. สพม. เขต 11
84032004 เคียนซาพิทยาคม สพม. สพม. เขต 11
84032008 พ่วงพรมครวิทยา สพม. สพม. เขต 11
84030165 บ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030166 บ้านบางหอย สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030167 บ้านปลายศอก สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030168 บ้านปลายคลอง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030169 บ้านคลองพังกลาง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030170 บ้านยวนปลา สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030171 บ้านบางปาน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030172 วัดสองแพรก สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030173 บ้านควนสินชัย สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030174 บ้านควนสระ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030175 วัดสมัยสุวรรณ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84032013 ชัยบุรีพิทยา สพม. สพม. เขต 11
84020001 วัดชยาราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020002 สารภีอุทิศ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020003 บ้านตะกรบ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020004 บ้านห้วยพุน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020005 วัดวิชิตธาราราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020006 วัดไตรรัตนากร สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020008 บ้านนาแค สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020009 บ้านหนองมน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020010 บ้านนา สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020011 บ้านห้วยตาหมิง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020012 บ้านพรุยายชี สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020013 วัดวิโรจนาราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020014 บ้านคลองไม้แดง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020015 บ้านลุ่มชุมแสง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020016 บ้านห้วยไผ่ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020017 วัดเขาพนมแบก สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020018 วัดเดิมเจ้า สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020019 วัดเววน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020020 บ้านเหนือน้ำ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020022 วัดพุมเรียง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020023 วัดโพธาราม(โพธิพิทยากร) สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020024 บ้านทือ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020025 บ้านทุ่งนางเภา สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020026 วัดสุทธาวาส สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020027 วัดจาย(สุทธบุรราษฎร์) สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020028 วัดธารน้ำไหล (แคล้วประชานันท์) สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020029 วัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล) สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020030 บ้านไทรงาม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020031 บ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020032 วัดพระบรมธาตุไชยา สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84022003 ไชยาวิทยา สพม. สพม. เขต 11
84022009 เขาพนมแบกศึกษา สพม. สพม. เขต 11
84022011 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สพม. สพม. เขต 11
84010085 วัดชลคราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010086 วัดนทีวัฒนาราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010087 วัดนอก สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010088 บ้านศรีชัยคราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010089 วัดท้องอ่าว สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010090 ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010091 บ้านเกาะแรต สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010092 บ้านปากดอนสัก สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010093 อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010095 บ้านน้ำฉา สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010096 บ้านห้วยเสียด สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010097 วัดสิงขร สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010098 บ้านเกาะนกเภา สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010099 ชุมชนบ้านนางกำ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010100 บ้านใหม่สามัคคี สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010101 วัดคีรีวง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010102 บ้านคอกช้าง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010103 บ้านดอนเสาธง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010105 บ้านคลองคราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010106 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้9 สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010107 บ้านดินแดงสามัคคี สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010131 บ้านเกาะพลวย สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84012015 ปากแพรกวิทยาคม สพม. สพม. เขต 11
84020135 บ้านควนรา สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020136 วัดน้ำพุ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020137 วัดบางน้ำจืด สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020138 บ้านควนสุวรรณ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020140 บ้านท่าแซะ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020141 วัดนันทาราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020142 วัดอัมพาราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020143 วัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020144 วัดบางปอ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020145 บ้านคลองวัว สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020146 วัดบ่อมะปริง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020148 ชุมชนวัดจันทาราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020149 บ้านคชาธาร สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020150 บ้านหน้าซึง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020151 วัดบางคราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020152 วัดประตูใหญ่ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020153 วัดท่า สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020215 บ้านเคี่ยมเพาะ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84022002 ท่าฉางวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 11
84022008 เสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม. เขต 11
84020033 บ้านกลาง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020034 บ้านคลองพา สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020035 บ้านชายท่า สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020036 บ้านมะม่วงงาม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020037 บ้านท่าไท สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020038 บ้านขวัญพัฒน์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020039 บ้านควนสูง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020040 บ้านคันธุลี สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020041 วัดสังขประดิษฐ์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020044 ตลาดหนองหวาย สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020045 บ้านปากน้ำท่ากระจาย สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020046 บ้านหนองปรือ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020047 วัดชัยธาราวาส สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020048 วัดสุมังคลาราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020049 บ้านเกาะมุกด์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020050 บ้านดอนมะกอก สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020051 บ้านศรีพนม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2