ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
22010066 บ้านช่องกะพัด สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010067 วัดแก่งหางแมว สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010068 บ้านโป่งวัว สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010069 บ้านหนองบัวทอง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010070 บ้านโคกวัด สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010071 วัดขุนซ่อง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010073 วัดเขาวงกต สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อย สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010075 บ้านเนินจำปา สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010076 บ้านวังอีแอ่น สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้ สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010078 บ้านคลองครก สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010079 บ้านวังไม้แดง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010080 บ้านซอยสองฯ สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010081 บ้านประแกต สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร สพม. สพม. เขต 17
22020001 วัดเกวียนหัก สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020002 วัดซึ้งบน สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020003 วัดอิมั้ง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020004 บ้านช้างข้าม สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020006 วัดตกพรม สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020007 วัดสะตอน้อย สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020009 บ้านตรอกนอง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020010 วัดตะปอนใหญ่ สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020011 วัดตะปอนน้อย สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020012 บ้านหนองเสม็ด สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020013 บ้านบ่อ สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020014 มิตรภาพ 20 สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020015 วัดวังสรรพรส สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020016 บ้านหนองระหาน สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020017 บ้านทรัพย์สินพูน สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020018 บ้านบ่อเวฬุ สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020019 บ้านเขาทอง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020020 บ้านโชคดี สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020021 วัดเกาะจิก สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020022 บ้านท่าขาหย่าง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020023 วัดบางชัน สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020024 วัดมาบไผ่ สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020026 วัดเวฬุวัน สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020027 วัดซึ้งล่าง(ประชาอุทิศพิทยาคาร) สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020029 วัดวันยาวล่าง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22022001 ตกพรมวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 17
22022002 บ่อวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 17
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก สพม. สพม. เขต 17
22020113 วัดน้ำขุ่น สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020114 วัดคลองพลู สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020115 วัดทุ่งกบิล สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020116 บ้านจันทเขลม สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020117 บ้านชากไทย สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020119 บ้านเนินมะหาด สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020120 วัดตะเคียนทอง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020121 วัดคลองตะเคียน สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020123 วัดพลวง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020124 วัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020125 บ้านคลองน้ำเป็น สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22022013 ราชประชานุเคราะห์ 48 สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22022011 คิชฌกูฏวิทยา สพม. สพม. เขต 17
22022012 คลองพลูวิทยา สพม. สพม. เขต 17
22010030 บ้านศรัทธาตะพง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010032 บ้านตาเลียว สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010033 บ้านวังปลา สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010034 บ้านแก่งน้อย สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยา สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010038 บ้านคลองกะพง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010040 บ้านเนินดินแดง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010041 บ้านมาบโอน สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010042 วัดบูรพาพิทยาราม สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010044 วัดโขมง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010045 วัดคลองขุด สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010046 วัดหมูดุด สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010047 บ้านเจ้าหลาว สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010049 บ้านเตาหม้อ สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010050 บ้านสังข์ทอง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010051 วัดหนองคัน สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010052 วัดแขมหนู สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010054 วัดตะกาดเง้า สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าฯ สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010056 วัดทุ่งเบญจา สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010057 บ้านสะพานเลือก สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010059 วัดรำพัน สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010060 วัดท่าศาลา สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010061 บ้านไร่เก่า สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว) สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010065 วัดสามผาน สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22012005 ท่าใหม่(พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล) สพม. สพม. เขต 17
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม สพม. สพม. เขต 17
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ สพม. สพม. เขต 17
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม สพม. สพม. เขต 17
22010082 วัดหนองแหวน สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010083 วัดโขดหอย สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010084 วัดนาซา สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010085 บ้านยางระหง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010086 วัดช้างข้าม สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010088 วัดหนองไทร สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010089 บ้านเขามะปริง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010090 วัดนายายอาม สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010091 บ้านต้นกระบก สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010093 วัดวังเวียน สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010094 บ้านห้วงกระแจะ สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010095 วัดวังหิน สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010096 วัดหนองสีงา สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010097 บ้านคลองลาว สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010099 วัดสนามไชย สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010100 บ้านหนองหงส์ สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010101 วัดท่าแคลง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22012010 นายายอามพิทยาคม สพม. สพม. เขต 17
22012011 มัธยมท่าแคลง สพม. สพม. เขต 17
22020030 บ้านหนองบอน สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020031 วัดผักกาด สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020032 บ้านคลองใหญ่ สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020033 บ้านป่าวิไล สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020034 บ้านดงจิก สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020035 บ้านทุ่งกร่าง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020036 บ้านเนินดินแดง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020037 บ้านแหลม สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020038 บ้านปั้นหม้อ สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020039 บ้านโป่งน้ำร้อน สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020040 บ้านใหม่ สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020041 บ้านเขาหอม สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020042 บ้านทรัพย์ประเมิน สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020043 บ้านสามสิบพัฒนา สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020045 บ้านคลองตาคง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020046 วัดพังงอน สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020047 วัดทับไทร สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020048 บ้านทุ่งม่วง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020049 บ้านคลองคต สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020050 ราษฎร์พัฒนาสามัคคี สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020051 บ้านคลองบอน สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020052 บ้านโพธิ์ สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020053 บ้านแปลง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020054 บ้านจางวาง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020055 บ้านนาสนาดก์ สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22022004 เครือหวายวิทยาคม สพม. สพม. เขต 17
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม สพม. สพม. เขต 17
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร สพม. สพม. เขต 17
22020056 วัดทุ่งเพล สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020057 บ้านวังตัก สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020058 วัดน้ำรัก สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020060 บ้านหนองสลุด สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020061 วัดมะทาย สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020062 วัดโป่ง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020063 บ้านทัพนคร สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020064 บ้านทุ่งบอน สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020065 บ้านมะขาม สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020067 วัดวังจะอ้าย สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020069 วัดขนุน(พรหมราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020071 วัดบ้านอ่าง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22022007 มะขามสรรเสริญ สพม. สพม. เขต 17
22010001 วัดเกาะขวาง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010002 วัดเกาะตะเคียน สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010003 วัดเกาะโตนด(จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์) สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010005 วัดเขาน้อย สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010006 วัดคมบาง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010007 วัดเนินยาง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010008 วัดทองทั่ว สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010009 วัดเนินสูง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010011 วัดจันทนาราม สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010012 วัดไผ่ล้อม สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010013 บ้านคลองน้ำใส สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010014 บ้านแก้ว สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010015 วัดโยธานิมิต สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010017 วัดสิงห์ สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010018 วัดพลับ สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010019 บ้านท่าแฉลบ สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010020 วัดดอนตาล สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010021 วัดพลับพลา สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010022 วัดโป่งแรด สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010023 อนุบาลจันทบุรี สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010024 สฤษดิเดช สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010025 บ้านชำโสม สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010026 วัดแสลง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010027 วัดหนองบัว สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010028 วัดเสม็ดงาม สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010029 วัดเนินโพธิ์ สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. สพม. เขต 17
22012002 บางกะจะ สพม. สพม. เขต 17
22012003 ศรียานุสรณ์ สพม. สพม. เขต 17
22012004 เบญจมานุสรณ์ สพม. สพม. เขต 17
22020092 บ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020093 วัดสำโรง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020094 สังวาลย์วิทย์ 6 สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020095 บ้านประตง(ศูนย์อนุบาลอ.สอยดาว) สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020096 บ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020098 บ้านทับสงฆ์ สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020099 บ้านโป่งเจริญชัย สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020100 บ้านทับช้าง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020101 บ้านไทรงาม สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020102 ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020103 บ้านไผ่ล้อมสามัคคี สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020104 บ้านซับตารี สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020105 หนองมะค่า สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020106 โฆวินทะ สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020107 บ้านกระทิงทอง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020108 บ้านเขาแก้ว สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020109 บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์) สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020110 บ้านทรัพย์เจริญ สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020111 สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020112 บ้านสวนส้ม สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22022009 สอยดาววิทยา สพม. สพม. เขต 17
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สพม. สพม. เขต 17
22020072 บ้านเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล) สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020073 วัดเขาตาหน่วย สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020074 บ้านคลองใหญ่ สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020077 วัดบางกะไชย สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020078 บ้านแหลมสิงห์ สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020079 วัดบางสระเก้า สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020081 บ้านคลองกลอย สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020082 วัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร) สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020083 ปากน้ำแหลมสิงห์ สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020084 วัดท่าหัวแหวน สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020085 วัดท่าเขา สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020086 พลิ้ว สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020087 บ้านน้ำตกพลิ้ว สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020089 วัดหนองชิ่ม สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020091 บ้านอีมุย สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์) สพม. สพม. เขต 17
20020104 วัดเขาวนาพุทธาราม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020105 บ้านหนองชุมเห็ด สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020106 บ้านเนินทุ่ง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020107 บ้านเขาสัตตพรหม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020108 บ้านหนองยายหมาด สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020109 บ้านเขาวังแก้ว สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020110 บ้านแปลง(รามคำแหงอนุสรณ์ ๗) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020111 อนุบาลเกาะจันทน์ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020112 บ้านโค้งประดู่ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020113 บ้านเจ็ดเนิน สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020114 บ้านชุมนุมปรกฟ้า สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020116 วัดท่าบุญมี สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020117 บ้านห้วยหวาย สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020118 บ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020119 บ้านสามแยก สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20022008 เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา สพม. สพม. เขต 18
20022009 เกาะจันทร์พิทยาคาร สพม. สพม. เขต 18
20032009 เกาะสีชัง สพม. สพม. เขต 18
20020075 บ้านอ่างกระพงศ์ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020076 บ้านธรรมรัตน์ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020077 บ้านคลองโค สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020078 บ้านขุนชำนาญ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020079 บ้านวังมะเดื่อ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020080 บ้านคลองปริง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020081 บ้านบึงตะกู สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020082 บ้านตลาดเนินหิน(สุรกิจบวรราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020084 บ้านเนินดินแดง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020085 บ้านโปร่งเกตุ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020086 บ้านบ่อกวางทอง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020087 วัดสำเภาทอง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020088 บ้านหนองเกตุ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020089 บ้านหนองเสม็ด สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020090 อนุบาลบ่อทอง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020091 บ้านทับสูง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020093 บ้านทับร้าง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020094 บ้านคลองใหญ่ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020095 บ้านคลองยาง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020096 บ้านคลองกุ่ม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020097 สวนป่าคลองตาเพชรบน สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020098 บ้านคลองตาเพชร สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020100 บ้านเขาใหญ่ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020101 วัดสุวรรณารัญญิกาวาส สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020102 บ้านทุ่งน้อย สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020103 บ้านคลองโอ่ง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20022007 บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา สพม. สพม. เขต 18
20030001 บ้านห้วยไข่เน่า สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030002 บ้านภูไทร สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030004 วัดบุญสัมพันธ์ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030005 บ้านโรงหีบ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ย สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030007 บ้านนาวัง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030008 วัดเวฬุวนาราม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030009 บ้านโป่งสะเก็ต สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030010 อนุบาลบางละมุง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030011 วัดสุกรีย์บุญญาราม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030012 บ้านบางละมุง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030013 บ้านทุ่งกราด สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030014 วัดโป่ง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030015 วัดสว่างอารมณ์ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030016 บ้านมาบประชัน สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030018 วัดสุทธาวาส สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030019 บ้านเนินพลับหวาน สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030020 วัดเขาโพธิ์ทอง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030021 บ้านทุ่งกลม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030022 บ้านสันติคาม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030024 วัดหนองเกตุน้อย สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030025 ห้วยใหญ่ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030026 บ้านนอก สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030027 บ้านทุ่งคา สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030028 บ้านมาบฟักทอง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030029 บ้านทุ่งละหาน สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030031 บ้านชากนอก สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030032 บ้านบึง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20032001 บางละมุง สพม. สพม. เขต 18
20032002 โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สพม. สพม. เขต 18
20032003 ผินแจ่มวิชาสอน สพม. สพม. เขต 18
20010042 บ้านมาบลำบิด สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010043 บ้านโสม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010044 บ้านมาบคล้า สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010045 วัดหนองน้ำเขียว สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010046 บ้านหมื่นจิต สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010047 ชุมชนบ้านหัวกุญแจ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010048 อนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010049 บ้านหนองปลาไหล สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010050 บ้านมาบกรูด สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010051 บ้านห้วยมะไฟ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010052 บ้านเขาแรต สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010053 บ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010054 บ้านห้วยยาง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010055 บ้านเกาะไม้แหลม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010056 บ้านหนองเขิน สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010057 บ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010058 บ้านหนองซ้ำซาก สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010059 บ้านโป่ง(อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010060 บ้านเขาดิน สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010061 วัดหนองบอนแดง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010063 วัดหนองยาง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010064 บ้านหนองไผ่แก้ว(พูลสุขสหการอุปถัมภ์) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010065 บ้านป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010066 บ้านหนองปรือ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010067 วัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010068 บ้านเนินโมก สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010069 บ้านป่าแดง(ไชยอุปถัมภ์) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010071 วัดคลองใหญ่ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010072 วัดอรุณรังษี สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010073 วัดหนองชันจันทนาราม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010074 บ้านตาลดำ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010075 บ้านบึงกระโดน (ศิริสิงห์อุปถัมภ์) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010076 ชุมชนบ้านอ่างเวียน สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20012009 บ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์) สพม. สพม. เขต 18
20012010 บ้านบึง(มนูญวิทยาคาร) สพม. สพม. เขต 18
20012011 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สพม. สพม. เขต 18
20012012 คลองกิ่วยิ่งวิทยา สพม. สพม. เขต 18
20020025 อนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020026 วัดโคกเพลาะ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020027 วัดเนินตามาก สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020029 บ้านหนองหัวหมู(บำรุงราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020030 วัดนากระรอก สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020031 วัดใหม่ท่าโพธิ์ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020032 ไทยรัฐวิทยา42 สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020033 วัดโคกพระศิลาราม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020034 บ้านเนิน สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020035 วัดโป่งปากดง(สง่า รุธิระราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020036 วัดเนินสัก สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020037 บ้านน้ำซับ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020038 บ้านสระนา สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020039 บ้านหนองสองห้อง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020040 วัดอัมพวนาราม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020041 วัดนาวังหิน สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020042 บ้านเนินหลังเต่า สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020043 วัดเซิดสำราญ(บ้านเซิดวิทยาคาร) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020044 วัดบ้านศาลา สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020045 วัดกลางคลองหลวง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020046 ชุมชนวัดโบสถ์ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020047 วัดหลวงพรหมาวาส สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020048 บ้านเขาดินวังตาสี สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020049 วัดแก้วศิลาราม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020050 บ้านสระสี่เหลี่ยม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020051 วัดหนองม่วงใหม่ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020052 บ้านหนองขยาด สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020053 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020054 วัดทรงธรรม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020056 บ้านทรายมูล สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020057 วัดหนองปรือ(สามัคคีราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020058 บ้านหนองข่า สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020059 บ้านไร่เสธ์ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020060 บ้านหนองไผ่แก้ว สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020061 วัดแปลงเกต สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020062 บ้านเขาอำนวยสุข สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020063 วัดหนองสังข์ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020064 วัดหน้าพระธาตุ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020065 วัดบ้านกลาง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020066 ชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020067 วัดทุ่งเหียง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020068 บ้านหนองยาง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020069 วัดชุมแสงศรีวนาราม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020070 บ้านหนองพรหม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020071 วัดป่าแก้ว สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020072 บ้านแปลงกระถิน สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020073 วัดเขาคีรีรมย์(ฤทธิพรรณราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020074 วัดหัวถนน(สภาจังหวัด2502) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20022003 พนัสพิทยาคาร สพม. สพม. เขต 18
20022004 ทุ่งเหียงพิทยาคม สพม. สพม. เขต 18
20022006 อุทกวิทยาคม สพม. สพม. เขต 18
20020001 วัดเกาะลอย(วิเวกวิทยาคาร) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020003 วัดโคกขี้หนอน สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020004 วัดวรพรตสังฆาวาส สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020005 บ้านบางแสม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020006 วัดบางนาง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020007 บ้านเนินถาวร สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020008 บ้านบางหัก สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020009 วัดบ้านเก่า สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020010 วัดศรีประชาราม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020011 บ้านย่านซื่อ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020012 อนุบาลวัดโคกท่าเจริญ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020013 วัดพานทอง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020014 วัดหนองแช่แว่น สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020015 วัดบ้านไร่ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020016 วัดบ้านงิ้ว สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020017 อนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่ม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020018 ชุมชนวัดหนองตำลึง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020019 บ้านห้วยตากด้าย สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020020 วัดหนองกะขะ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020021 วัดห้วยยาง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020022 วัดหนองกาน้ำ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020023 วัดโป่งตามุข สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020024 วัดแหลมแค สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20022001 พานทองสภาชนูปถัมภ์ สพม. สพม. เขต 18
20022002 พานทอง สพม. สพม. เขต 18
20010001 วัดบุญญราศรี สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010003 วัดดอนดำรงธรรม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010004 วัดท้องคุ้ง 'ไพโรจน์ประชาสรรค์' สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010005 วัดนาเขื่อน สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010006 นาป่ามโนรถ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010007 วัดราษฏร์สโมสร สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010008 อนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010009 อนุบาลวัดช่องลม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010010 อนุบาลชลบุรี สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010011 อนุบาลวัดอุทยานนที สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010012 วัดใหม่เกตุงาม(วิบูลย์ราษฏร์วิทยา) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010013 อนุบาลวัดอรัญญิกาวาส สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010014 บ้านสวนอุดมวิทยา สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010015 วัดธรรมนิมิตต์ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010016 วัดสำนักบก สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010018 วัดเสม็ด(วุฒิสุนทรวิทยา) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010019 วัดเตาปูน สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010020 วอนนภาศัพท์ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010021 วัดบางเป้ง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010022 บ้านแหลมแท่น สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010023 อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010024 บ้านหนองตะโก สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010025 วัดผาสุการาม(สุวรรณวิทยาคาร) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010026 บ้านวังตะโก สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010027 บ้านห้วยสาลิกา สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010028 อนุบาลวัดอู่ตะเภา สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010029 วัดศรีพโลทัย สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010030 ชุมชนวัดหนองรี สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010031 บ้านช่องมะเฟือง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010032 บ้านหัวโกรก สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010033 บ้านชากพุดซา สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010034 บ้านห้วยกะปิ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010036 บ้านไร่ใหหลำ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010037 วัดราษฏร์ศรัทธา สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010038 วัดตาลล้อม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010039 พระตำหนักมหาราช สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010040 บ้านปากคลองโรงนาค สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20012008 โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20012001 ชลบุรี (สุขบท) สพม. สพม. เขต 18
20012002 ชลราษฎรอำรุง สพม. สพม. เขต 18
20012003 ชลกันยานุกูล สพม. สพม. เขต 18
20012004 แสนสุข สพม. สพม. เขต 18
20012005 บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) สพม. สพม. เขต 18
20012006 อ่างศิลาพิทยาคม สพม. สพม. เขต 18
20012007 หนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ สพม. สพม. เขต 18
20030033 บ้านหุบบอน สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030034 บ้านสุรศักดิ์ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030035 บ้านเขาคันทรง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030036 บ้านระเวิง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030037 บ้านพันเสด็จนอก สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030038 บ้านชากยายจีน สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030039 วัดมโนรม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030040 วัดแหลมฉบัง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030041 วัดใหม่เนินพยอม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030042 วัดบ้านนา สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030044 บ้านบ่อวิน สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030045 บ้านเขาหิน สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชา สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030047 บ้านห้วยกรุ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030048 วัดตโปทาราม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030049 บ้านห้วยกุ่ม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030050 วัดเขาฉลาก สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030051 บ้านทางตรง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030052 วัดอัมพวัน สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030053 วัดหนองคล้า สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030054 บ้านวังค้อ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030055 บ้านหนองปรือ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030056 บ้านบึง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030058 วัดจุกกะเฌอ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030059 วัดพระประทานพร สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030060 วัดนาพร้าว สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030061 วัดรังษีสุทธาวาส สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030063 วัดวังหิน สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030065 บ้านเขาดิน สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030066 บ้านโค้งดารา สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030067 บ้านเขาตะแบก สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030068 บ้านเนินตอง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20032004 ศรีราชา สพม. สพม. เขต 18
20032005 ทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) สพม. สพม. เขต 18
20032006 บึงศรีราชาพิทยาคม สพม. สพม. เขต 18
20032007 สุรศักดิ์วิทยาคม สพม. สพม. เขต 18
20032008 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี สพม. สพม. เขต 18
20030072 บ้านหินวง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030073 วัดหนองจับเต่า สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030074 บ้านอำเภอ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030075 วัดนาจอมเทียน สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030077 เกล็ดแก้ว สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030078 บ้านเขาชีจรรย์ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030079 จุกเสม็ด สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030080 บ้านขลอด สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030081 บ้านเขาบายศรี สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030082 บ้านกม.ห้า สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่าน สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030085 บ้านสัตหีบ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030086 วัดเขาคันธมาทน์ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสาร สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20032010 สัตหีบวิทยาคม สพม. สพม. เขต 18
20032012 สิงห์สมุทร สพม. สพม. เขต 18
20010078 บ้านชากนา (ประเสริฐราษฎร์พัฒนา) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010079 บ้านคลองสิบแปด สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010080 บ้านคลองตะเคียน สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010081 ชุมชนบ้านคลองพลู สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010082 บ้านหนองเสือช้าง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010083 วัดเฉลิมลาภ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010084 บ้านท่าจาม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010085 บ้านห้วยมะระ(เทวานุกูลวิทยา) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010086 อนุบาลหนองใหญ่ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010087 บ้านหนองผักหนาม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010088 บ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010089 บ้านหนองประดู่ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20012013 หนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา สพม. สพม. เขต 18
23010110 บ้านคลองเจ้า สพป. สพป.ตราด
23010111 บ้านอ่าวพร้าว สพป. สพป.ตราด
23010112 อนุบาลเกาะกูด สพป. สพป.ตราด
23010113 บ้านเกาะหมาก(สถิตย์สุทธิวงษ์) สพป. สพป.ตราด
23012017 เกาะกูดวิทยาคม สพม. สพม. เขต 17
23010114 บ้านคลองพร้าว สพป. สพป.ตราด
23010115 อนุบาลเกาะช้าง สพป. สพป.ตราด
23010116 วัดคลองสน สพป. สพป.ตราด
23010117 บ้านบางเบ้า สพป. สพป.ตราด
23010118 วัดวัชคามคชทวีป สพป. สพป.ตราด
23010119 วัดสลักเพชร สพป. สพป.ตราด
23010053 ชุมชนบ้านเขาสมิง สพป. สพป.ตราด
23010054 ชุมชนบ้านเขาสมิงสาขาวัดลำภูราย สพป. สพป.ตราด
23010055 บ้านดงกลาง สพป. สพป.ตราด
23010056 วัดสลัก สพป. สพป.ตราด
23010057 บ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.ตราด
23010058 บ้านอ่างกะป่อง สพป. สพป.ตราด
23010059 วัดท่าโสม(คุณสารราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ตราด
23010060 บ้านตามาง (อมฤทธิ์อุปถัมภ์) สพป. สพป.ตราด
23010062 บ้านเกษมสุข สพป. สพป.ตราด
23010063 บ้านเจียรพัฒนา สพป. สพป.ตราด
23010064 บ้านมณฑล สพป. สพป.ตราด
23010065 บ้านดอนสูง สพป. สพป.ตราด
23010066 วัดดินแดง สพป. สพป.ตราด
23010067 วัดเสนาณรงค์ สพป. สพป.ตราด
23010068 วัดประณีต สพป. สพป.ตราด
23010069 วัดฆ้อ สพป. สพป.ตราด
23010070 บ้านโป่ง สพป. สพป.ตราด
23010071 บ้านหนองบัว สพป. สพป.ตราด
23010072 วัดตาพลาย สพป. สพป.ตราด
23010073 ชุมชนวัดแสนตุ้ง สพป. สพป.ตราด
23010074 วัดท่าหาด สพป. สพป.ตราด
23010075 บ้านห้วงพัฒนา สพป. สพป.ตราด
23010076 บ้านเนินตะบก สพป. สพป.ตราด
23010077 วัดพนมพริก สพป. สพป.ตราด
23012010 เขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์) สพม. สพม. เขต 17
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม. เขต 17
23012012 ประณีตวิทยาคม สพม. สพม. เขต 17
23010042 อนุบาลวัดคลองใหญ่ สพป. สพป.ตราด
23010043 บ้านคลองจาก สพป. สพป.ตราด
23010044 บ้านเนินตาล สพป. สพป.ตราด
23010045 บ้านตาหนึก สพป. สพป.ตราด
23010046 บ้านคลองมะนาว สพป. สพป.ตราด
23010047 บ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์) สพป. สพป.ตราด
23010048 บ้านหนองม่วง สพป. สพป.ตราด
23010049 วัดห้วงโสม สพป. สพป.ตราด
23010050 บ้านโขดทราย สพป. สพป.ตราด
23010051 บ้านคลองมะขาม สพป. สพป.ตราด
23010052 บ้านหาดเล็ก สพป. สพป.ตราด
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม สพม. สพม. เขต 17
23010078 บ้านหนองแฟบ สพป. สพป.ตราด
23010079 วัดช้างทูน สพป. สพป.ตราด
23010080 บ้านด่านชุมพล สพป. สพป.ตราด
23010081 บ้านปะเดา สพป. สพป.ตราด
23010082 บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล สพป. สพป.ตราด
23010083 เพียงหลวง ๖ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริว สพป. สพป.ตราด
23010084 บ้านสระใหญ่ สพป. สพป.ตราด
23010085 ไทยรัฐวิทยา ๔๔ (บ้านนนทรีย์) สพป. สพป.ตราด
23010086 บ้านมะนาว สพป. สพป.ตราด
23010087 บ้านคลองแอ่ง สพป. สพป.ตราด
23010088 บ้านตางาม สพป. สพป.ตราด
23010089 บ้านจัดสรร สพป. สพป.ตราด
23010090 บ้านปะอา สพป. สพป.ตราด
23010091 ชุมชนบ้านตากแว้ง สพป. สพป.ตราด
23010092 ชุมชนวัดบ่อไร่ สพป. สพป.ตราด
23010093 อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ สพป. สพป.ตราด
23010094 อัมพรจินตกานนท์ สพป. สพป.ตราด
23010095 คีรีศรีสาครวิทยา สพป. สพป.ตราด
23010096 บ้านหนองบอน สพป. สพป.ตราด
23012015 ราชประชานุเคราะห์ 49 สพป. สพป.ตราด
23012013 บ่อไร่วิทยาคม สพม. สพม. เขต 17
23012014 หนองบอนวิทยาคม สพม. สพม. เขต 17
23010001 บ้านนาเกลือ สพป. สพป.ตราด
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัตน์ อุปถัมภ์) สพป. สพป.ตราด
23010003 วัดตะกาง สพป. สพป.ตราด
23010005 คลองขวาง สพป. สพป.ตราด
23010006 บ้านทุ่งไก่ดัก สพป. สพป.ตราด
23010007 วัดวรุณดิตถาราม สพป. สพป.ตราด
23010009 ชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์) สพป. สพป.ตราด
23010010 วัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์) สพป. สพป.ตราด
23010011 บ้านโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์) สพป. สพป.ตราด
23010012 บ้านไร่ป่า สพป. สพป.ตราด
23010013 อนุบาลตราด สพป. สพป.ตราด
23010014 อนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ตราด
23010015 บ้านท่าประดู่ สพป. สพป.ตราด
23010016 บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) สพป. สพป.ตราด
23010017 บ้านเนินตาแมว สพป. สพป.ตราด
23010018 บ้านสวนใน สพป. สพป.ตราด
23010019 วัดบุปผาราม(คุณวุฒิอุปถัมภ์)มิตรภาพที่100 สพป. สพป.ตราด
23010020 วัดวัง(กิ่ม - บุญอยู่ อุทิศ) สพป. สพป.ตราด
23010021 วัดแหลมหิน สพป. สพป.ตราด
23010022 วัดหนองคันทรง สพป. สพป.ตราด
23010023 วัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์) สพป. สพป.ตราด
23010024 วัดสุวรรณมงคล สพป. สพป.ตราด
23010025 วัดไทรทอง สพป. สพป.ตราด
23010026 บ้านปากคลองน้ำเชี่ยว สพป. สพป.ตราด
23010028 วัดห้วงน้ำขาว สพป. สพป.ตราด
23010029 บ้านเปร็ดใน สพป. สพป.ตราด
23010030 บ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3) สพป. สพป.ตราด
23010031 บ้านบางปรง สพป. สพป.ตราด
23010033 วัดคลองขุด สพป. สพป.ตราด
23010035 วัดบางปรือ สพป. สพป.ตราด
23010036 วัดแหลมกลัด สพป. สพป.ตราด
23010037 บ้านคลองประทุน สพป. สพป.ตราด
23010038 วัดสะพานหิน สพป. สพป.ตราด
23010039 วัดอ่าวใหญ่ สพป. สพป.ตราด
23010040 บ้านแหลมพร้าว สพป. สพป.ตราด
23010041 ชุมชนวัดอ่าวช่อ สพป. สพป.ตราด
23012001 ตราษตระการคุณ สพม. สพม. เขต 17
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ สพม. สพม. เขต 17
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม สพม. สพม. เขต 17
23012004 คีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ สพม. สพม. เขต 17
23012005 เขาน้อยวิทยาคม สพม. สพม. เขต 17
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร สพม. สพม. เขต 17
23012007 เนินทรายวิทยาคม สพม. สพม. เขต 17
23010097 บ้านคลองใหญ่ สพป. สพป.ตราด
23010098 บ้านเนินดินแดง สพป. สพป.ตราด
23010099 บ้านธรรมชาติล่าง สพป. สพป.ตราด
23010100 วัดทองธรรมชาติ สพป. สพป.ตราด
23010101 อนุบาลวัดน้ำเชี่ยว สพป. สพป.ตราด
23010102 ชุมชนวัดบางกระดาน(สวนราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ตราด
23010104 บ้านอ่าวตาลคู่ สพป. สพป.ตราด
23010105 วัดบางปิดบน สพป. สพป.ตราด
23010106 วัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์) สพป. สพป.ตราด
23010107 วัดแหลมมะขามสาขาบ้านแหลมทองหลาง สพป. สพป.ตราด
23010108 วัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตติวิทยา) สพป. สพป.ตราด
23010109 ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) สพป. สพป.ตราด
23012016 แหลมงอบวิทยาคม สพม. สพม. เขต 17
21020001 วัดกะแส สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020002 บ้านคลองป่าไม้ สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020003 บ้านเนินไม้หอม สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020004 บ้านยางงาม สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020005 ชุมชนวัดกลางกร่ำ สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020006 วัดชากมะกรูด สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020007 วัดสุขไพรวัน สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020008 บ้านหนองคุย สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020010 บ้านชำสมอ สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020011 วัดเขาน้อย สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020012 วัดกองดิน สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020013 วัดเขาสำรอง สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020014 วัดไตรรัตนาราม สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020015 วัดคลองปูน สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020016 วัดเนินยาง สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020017 บ้านเนินสมบูรณ์ สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020018 วัดเขากะโดน สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020019 วัดบุนนาค สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020020 บ้านคลองทุเรียน สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020021 บ้านมาบเหลาชะโอน สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020022 วัดสันติวัน สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020023 วัดสมอโพรง สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020024 วัดคลองชากพง สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020025 วัดพลงไสว สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020027 วัดหนองกันเกรา สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020028 วัดโพธิ์ทอง สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020029 บ้านดอนสำราญ สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020030 วัดพลงช้างเผือก สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020031 วัดสารนารถธรรมาราม สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020032 วัดมงคลวุฒาวาส สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020033 วัดชุมนุมสูง สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020034 บ้านเนินสุขสำรอง สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020035 วัดทุ่งควายกิน สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020036 วัดเนินเขาดิน สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020037 วัดหนองกะพ้อ สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020038 บ้านหนองไทร สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020039 วัดถนนกะเพรา สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020040 วัดจำรุง สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020041 วัดเนินทราย สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020042 วัดบ้านนา สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020043 บ้านทุ่งเค็ด สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020044 บ้านท่าลำบิด สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020045 บ้านห้วงหิน สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020046 ชุมชนวัดตะเคียนงาม สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020048 วัดท่ากง สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020049 วัดเกาะลอย สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020050 วัดปากน้ำพังราด สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020051 วัดพังราด สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020052 บ้านวังหิน สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020053 วัดวังหว้า สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020054 บ้านเนินหย่อง สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020055 บ้านเนินดินแดง สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020056 บ้านเจริญสุข สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020057 บ้านเขาหินแท่น สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020058 บ้านหนองน้ำขุ่น สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020059 บ้านสองสลึง สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020060 บ้านสองพี่น้อง สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020061 บ้านเต้าปูนหาย สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020062 บ้านห้วยยาง สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020063 วัดคงคาวราราม สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21022001 แกลง(วิทยสถาวร) สพม. สพม. เขต 18
21022004 ชำนาญสามัคคีวิทยา สพม. สพม. เขต 18
21022006 สุนทรภู่พิทยา สพม. สพม. เขต 18
21022007 ห้วยยางศึกษา สพม. สพม. เขต 18
21022008 มกุฎเมืองราชวิทยาลัย สพม. สพม. เขต 18
21020079 บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020080 บ้านมะเดื่อ สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020081 บ้านชำฆ้อ สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020082 บ้านศรีประชา สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020083 บ้านเขาช่องลม สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020084 บ้านน้ำเป็น สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020085 บ้านสามแยกน้ำเป็น สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020086 บ้านมาบช้างนอน สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020087 บ้านเหมืองแร่ สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020088 บ้านน้ำใส สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020089 บ้านห้วยทับมอญ สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020090 บ้านยางเอน สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020091 บ้านสีระมัน สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020092 บ้านน้ำกร่อย สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21022003 เขาชะเมาวิทยา สพม. สพม. เขต 18
21022005 ชำฆ้อพิทยาคม สพม. สพม. เขต 18
21010112 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 1 สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010113 นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 2 สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010114 นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5 สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010115 วัดชากผักกูด สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010116 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010117 นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6 สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010118 นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 9 สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010119 บ้านหนองระกำ สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010120 ชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7 สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010121 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3 สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010122 วัดมาบข่า สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010123 วัดกระเฉท สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21012012 นิคมวิทยา สพม. สพม. เขต 18
21010059 วัดห้วงหิน สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010060 บ้านบึงต้นชัน สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010061 วัดห้วงหิน สาขาโรงเรียนวัดชากกอไผ่ สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010062 บ้านเขาลอย สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010063 วัดหนองตะแบก สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010064 ชุมชนวัดหนองคอกหมู สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010065 วัดบ้านเก่า สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010066 วัดตาขัน สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010067 บ้านหลังเขา สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010068 วัดหนองพะวา สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010069 บ้านคลองยายเมือง สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010070 บ้านเขาหวาย สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010071 บ้านชากมะหาด สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010073 วัดบ้านค่าย สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010074 วัดไผ่ล้อม สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010075 บ้านหนองสะพาน สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010076 วัดเกาะ สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010077 วัดปทุมาวาส สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010078 บ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010079 บ้านมาบป่าหวาย สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010080 วัดหนองกรับ สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010081 บ้านคลองขนุน สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010082 บ้านหนองฆ้อ สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010083 บ้านท่าเสา สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010084 วัดดอนจันทน์ สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010085 วัดละหารไร่ สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010086 บ้านหนองละลอก สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010087 วัดเชิงเนิน สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010088 วัดหนองกระบอก สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010089 บ้านมาบตอง สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21012010 บ้านค่าย สพม. สพม. เขต 18
21010045 บ้านพยูน สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010046 วัดบ้านฉาง สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010047 วัดประชุมมิตรบำรุง สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010048 วัดเนินกระปรอก สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010049 บ้านเขาห้วยมะหาด สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010050 วัดพลา สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010051 บ้านคลองทราย สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010052 วัดคีรีภาวนาราม สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010053 ชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010054 บ้านคลองบางไผ่ สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010055 วัดสระแก้ว สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010056 วัดสมบูรณาราม สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010057 วัดสำนักกะท้อน สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010058 วัดชากหมาก สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21012004 บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา สพม. สพม. เขต 18
21010090 บ้านคลองกรำ สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010091 ชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010092 บ้านหนองบอน สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010093 บ้านปลวกแดง สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010094 บ้านมาบเตย สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010095 บ้านมาบยางพร สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010096 บ้านสะพานสี่ สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010097 บ้านห้วยปราบ สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010099 บ้านแม่น้ำคู้ สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010100 นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8 สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010101 นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 10 สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010102 นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 13 สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010104 บ้านหมอมุ่ย สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010105 บ้านปากแพรก สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010108 บ้านคลองน้ำแดง สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010109 บ้านเขาคลองซอง สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010110 บ้านบึงตาต้า สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010111 บ้านหนองไร่ สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21012011 ปลวกแดงพิทยาคม สพม. สพม. เขต 18
21010001 วัดแกลงบน สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010002 วัดธงหงส์ สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010003 บ้านสมานมิตร สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010004 บ้านตะพุนทอง สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010005 บ้านไร่จันดี สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010006 บ้านเขายายชุม สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010007 สามัคคีราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010008 วัดท่าเรือ สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010009 วัดตะเคียนทอง สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010010 วัดบ้านดอน สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010011 บ้านหนองจอก สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010012 วัดเกาะกลอย สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010013 วัดปลวกเกตุ สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010014 วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010015 วัดตะพงนอก สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010017 วัดยายดา สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010018 บ้านเนินเสาธง สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010019 ชุมชนวัดทับมา สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010020 อนุบาลระยอง สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010021 วัดนาตาขวัญ สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010022 บ้านชะวึก สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010023 บ้านเขาวังม่าน สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010024 วัดน้ำคอก สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010025 วัดเนินพระ สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010026 อนุบาลระยองวัดหนองสนม สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010027 วัดกรอกยายชา สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010028 วัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010029 ชุมชนวัดบ้านแลง สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010031 บ้านตะเกราทอง สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010032 วัดเภตราสุขารมย์ สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010033 วัดในไร่ สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010034 วัดเขาสำเภาทอง สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010035 เกาะแก้วพิศดาร สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010036 บ้านหนองแฟบ สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010037 บ้านมาบตาพุด สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010038 วัดตากวน สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010039 บ้านสำนักทอง สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010040 บ้านยายจั่น สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010041 วัดธรรมสถิต สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010042 วัดห้วยโป่ง สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010043 วัดชากลูกหญ้า สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010044 วัดมาบชลูด สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21012002 ระยองปัญญานุกูล สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21012001 วัดป่าประดู่ สพม. สพม. เขต 18
21012003 ระยองวิทยาคม สพม. สพม. เขต 18
21012005 เพรักษมาตาวิทยา สพม. สพม. เขต 18
21012006 มาบตาพุดพันพิทยาคาร สพม. สพม. เขต 18
21012007 ระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม สพม. สพม. เขต 18
21012008 ระยองวิทยาคมปากน้ำ สพม. สพม. เขต 18
21012009 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยองทร์ ระยอง สพม. สพม. เขต 18
21020064 บ้านชุมแสง สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020065 บ้านหนองม่วง สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020066 บ้านบึงตะกาด สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020067 บ้านเขาตาอิ๋น สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020068 บ้านแก่งหวาย สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020069 บ้านคลองไผ่ สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020070 ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020071 วัดป่ายุบ สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020072 บ้านยุบตาเหน่ง สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020073 บ้านคลองบางบ่อ สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020074 บ้านพลงตาเอี่ยม สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020075 บ้านชงโค สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020076 ชุมชนบ้านวังจันทน์ สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020078 บ้านเขาตลาด สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21022002 วังจันทร์วิทยา สพม. สพม. เขต 18