ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
10010015 สายน้ำทิพย์ สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10010016 ดาราคาม สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10012037 ปทุมคงคา สพม. สพม.เขต 2
10012038 สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ ฯ สพม. สพม.เขต 2
10022034 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย สพม. สพม.เขต 2
10022035 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ สพม. สพม.เขต 2
10020004 บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10022017 หอวัง สพม. สพม.เขต 2
10022018 สารวิทยา สพม. สพม.เขต 2
10030011 วัดหนัง สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10030012 อนุบาลวัดนางนอง สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10032040 มัธยมวัดสิงห์ สพม. สพม.เขต 1
10032041 วัดราชโอรส สพม. สพม.เขต 1
10032042 บางมดวิทยา สพม. สพม.เขต 1
10022021 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง สพม. สพม.เขต 2
10022022 สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) สพม. สพม.เขต 2
10022023 ดอนเมืองจาตุรจินดา สพม. สพม.เขต 2
10012029 พิบูลประชาสรรค์ สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10012027 สุรศักดิ์มนตรี สพม. สพม.เขต 2
10012028 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม สพม. สพม.เขต 2
10010004 ราชวินิต สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10010005 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10012016 เศรษฐเสถียร สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10012002 มัธยมวัดเบญจมบพิตร สพม. สพม.เขต 1
10012005 วัดราชาธิวาส สพม. สพม.เขต 1
10012008 โยธินบูรณะ สพม. สพม.เขต 1
10012011 วัดน้อยนพคุณ สพม. สพม.เขต 1
10012013 ราชวินิต มัธยม สพม. สพม.เขต 1
10030006 วัดช่างเหล็ก สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10032003 สุวรรณพลับพลาพิทยาคม สพม. สพม.เขต 1
10032006 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพม. สพม.เขต 1
10032009 โพธิสารพิทยากร สพม. สพม.เขต 1
10032011 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร สพม. สพม.เขต 1
10032012 มหรรณพาราม สพม. สพม.เขต 1
10032034 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูถัมภ์ ฯ สพม. สพม.เขต 1
10032035 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล สพม. สพม.เขต 1
10032036 วัดพุทธบูชา สพม. สพม.เขต 1
10032037 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สพม. สพม.เขต 1
10030001 วัดประยุรวงศาวาส สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10032001 ศึกษานารี สพม. สพม.เขต 1
10032004 วัดอินทาราม สพม. สพม.เขต 1
10032007 มัธยมวัดดาวคนอง สพม. สพม.เขต 1
10032010 ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ สพม. สพม.เขต 1
10030007 วัดอมรินทราราม สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10030008 โฆสิตสโมสร สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10032013 ชิโนรสวิทยาลัย สพม. สพม.เขต 1
10032014 สตรีวัดระฆัง สพม. สพม.เขต 1
10032015 สุวรรณารามวิทยาคม สพม. สพม.เขต 1
10032016 มัธยมวัดดุสิตาราม สพม. สพม.เขต 1
10032017 มัธยมวัดนายโรง สพม. สพม.เขต 1
10032018 สวนอนันต์ สพม. สพม.เขต 1
10030002 วัดเจ้ามูล สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10030003 วัดสังข์กระจาย สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10030004 วัดหงส์รัตนาราม สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10030005 ประถมทวีธาภิเศก สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10032002 ทวีธาภิเศก สพม. สพม.เขต 1
10032005 วัดประดู่ในทรงธรรม สพม. สพม.เขต 1
10032008 ฤทธิณรงค์รอน สพม. สพม.เขต 1
10022002 บางกะปิ สพม. สพม.เขต 2
10022005 เทพลีลา สพม. สพม.เขต 2
10022016 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ สพม. สพม.เขต 2
10032019 พิทยาลงกรณ์พิทยาคม สพม. สพม.เขต 1
10032020 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน สพม. สพม.เขต 1
10032021 ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน สพม. สพม.เขต 1
10032043 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม. สพม.เขต 1
10022001 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน สพม. สพม.เขต 2
10030009 ราชวินิตประถมบางแค สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10032032 ปัญญาวรคุณ สพม. สพม.เขต 1
10032033 ราชวินิตบางแคปานขำ สพม. สพม.เขต 1
10010014 วัดเวตวันธรรมาวาส สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10012034 ศีลาจารพิพัฒน์ สพม. สพม.เขต 1
10012035 โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) สพม. สพม.เขต 1
10012036 ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 สพม. สพม.เขต 1
10012043 สิริรัตนาธร สพม. สพม.เขต 2
10032038 ศึกษานารีวิทยา สพม. สพม.เขต 1
10032039 นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม.เขต 1
10032030 วัดบวรมงคล สพม. สพม.เขต 1
10032031 วิมุตยารามพิทยากร สพม. สพม.เขต 1
10012003 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. สพม.เขต 2
10012006 พุทธจักรวิทยา สพม. สพม.เขต 2
10022008 มัธยมวัดบึงทองหลาง สพม. สพม.เขต 2
10022014 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร สพม. สพม.เขต 2
10022015 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ สพม. สพม.เขต 2
10012017 เตรียมอุดมศึกษา สพม. สพม.เขต 1
10020005 บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10022019 ราชดำริ สพม. สพม.เขต 2
10010006 วัดพลับพลาชัย สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10010007 วัดโสมนัส สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10012018 วัดสระเกศ สพม. สพม.เขต 1
10012019 เทพศิรินทร์ สพม. สพม.เขต 1
10012020 สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สพม. สพม.เขต 1
10010012 อนุบาลสามเสนฯ สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10012026 สามเสนวิทยาลัย สพม. สพม.เขต 1
10012021 พระโขนงพิทยาลัย สพม. สพม.เขต 2
10012022 วชิรธรรมสาธิต สพม. สพม.เขต 2
10010001 วัดชนะสงคราม สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10010002 อนุบาลวัดปรินายก สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10010003 พระตำหนักสวนกุหลาบ สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10012001 สตรีวิทยา สพม. สพม.เขต 1
10012004 สวนกุหลาบวิทยาลัย สพม. สพม.เขต 1
10012009 วัดบวรนิเวศ สพม. สพม.เขต 1
10012010 วัดราชบพิธ สพม. สพม.เขต 1
10012012 เบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ สพม. สพม.เขต 1
10012014 มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ สพม. สพม.เขต 1
10012015 วัดสังเวช สพม. สพม.เขต 1
10030010 วัดนาคปรก สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10032022 วัดนวลนรดิศ สพม. สพม.เขต 1
10032023 วัดรางบัว สพม. สพม.เขต 1
10032024 สตรีวัดอัปสรสวรรค์ สพม. สพม.เขต 1
10032025 ไชยฉิมพลีวิทยาคม สพม. สพม.เขต 1
10032026 จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม สพม. สพม.เขต 1
10022003 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. สพม.เขต 2
10022006 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ สพม. สพม.เขต 2
10010008 ประถมนนทรี สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10010009 วัดด่าน สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10012023 นนทรีวิทยา สพม. สพม.เขต 2
10012024 เจ้าพระยาวิทยาคม สพม. สพม.เขต 2
10010017 พญาไท สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10012039 ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ สพม. สพม.เขต 1
10012040 สันติราษฎร์วิทยาลัย สพม. สพม.เขต 1
10012041 มักกะสันพิทยา สพม. สพม.เขต 1
10032028 บางปะกอกวิทยาคม สพม. สพม.เขต 1
10032029 แจงร้อนวิทยา สพม. สพม.เขต 1
10022009 พรตพิทยพยัต สพม. สพม.เขต 2
10022010 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า สพม. สพม.เขต 2
10022011 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง สพม. สพม.เขต 2
10022024 ลาดปลาเค้าพิทยาคม สพม. สพม.เขต 2
10022025 สตรีวิทยา ๒ สพม. สพม.เขต 2
10020008 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10022032 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สพม. สพม.เขต 2
10022033 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สพม. สพม.เขต 2
10010018 อนุบาลพิบูลเวศม์ สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10012042 มัธยมวัดธาตุทอง สพม. สพม.เขต 2
10020006 วัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10022020 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สพม. สพม.เขต 2
10022029 ศรีพฤฒา สพม. สพม.เขต 2
10022030 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. สพม.เขต 2
10022031 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สพม. สพม.เขต 2
10010010 มหาวีรานุวัตร สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10010011 วัดชัยชนะสงคราม สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10012025 ไตรมิตรวิทยาลัย สพม. สพม.เขต 1
10010013 ทุ่งมหาเมฆ สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10012033 โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10012030 วัดสุทธิวราราม สพม. สพม.เขต 2
10012031 ยานนาเวศวิทยาคม สพม. สพม.เขต 2
10012032 สตรีศรีสุริโยทัย สพม. สพม.เขต 2
10020007 ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10022027 ฤทธิยะวรรณาลัย สพม. สพม.เขต 2
10022028 ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ สพม. สพม.เขต 2
10032027 มัธยมวัดหนองแขม สพม. สพม.เขต 1
10022004 มัธยมวัดหนองจอก สพม. สพม.เขต 2
10022007 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ สพม. สพม.เขต 2
10022039 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ สพม. สพม.เขต 2
10022026 ราชวินิตบางเขน สพม. สพม.เขต 2
10020001 วัดอุทัยธาราม สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10020003 พิบูลอุปถัมภ์ สพป. สพป.กรุงเทพมหานคร
10022012 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ สพม. สพม.เขต 2
10022013 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา สพม. สพม.เขต 2
10022041 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ สพม. สพม.เขต 2