ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
14010034 วัดบัวงาม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010035 วัดจําปา สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010036 วัดจงกลณี(ประสิทธิ์วิทยา) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010037 วัดสฎางค์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010038 วัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010039 วัดหัวหิน สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010040 วัดสะตือ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010042 ชุมชนวัดบ้านร่อม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010043 วัดดอนประดู่ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010044 วัดแค สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010045 วัดเทพคันธาราม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010046 วัดสามเรือน สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010047 วัดโพธิ์เอน สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010048 วัดบึง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010049 วัดวังแดงเหนือ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010051 วัดศาลาลอย สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010052 วัดนางคุ่ม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010053 ประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010054 บ่อแร่ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010056 วัดทุ่งมน สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010057 วัดบ้านแถว สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14012005 ท่าเรือ นิตยานุกูล'' สพม. สพม.เขต 3
14012006 ท่าหลวงวิทยานุกูล สพม. สพม.เขต 3
14010058 ชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010059 วัดทองทรงธรรม (สามัคคีนฤมิต) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010060 วัดมเหยงค์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010061 วัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010062 วัดตะโหนด (ประชารักษ์เวสสถิตวิทยา) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010063 นครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010065 วัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010066 วัดราษฎร์บำเพ็ญ (กริ่ง สง่า อุปภัมก์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010067 วัดบ้านดาบ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010068 วัดลาย (ทวีปัญญา) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010069 วัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010070 วัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010071 วัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010072 วัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010073 วัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010074 วัดปรีดาราม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010075 วัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010076 วัดมาบพระจันทร์(รัฐบำรุงประชาวิทยา) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010077 บ้านหนองโคก (อดุลถวิลราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14012007 นครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' สพม. สพม.เขต 3
14012008 ท่าช้างวิทยาคม สพม. สพม.เขต 3
14020169 วัดบางซ้ายใน สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020170 โคกตาพรหม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020171 ชุมชนวัดบางซ้ายนอก สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020172 วัดมฤคทายวัน สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020173 วัดสุคนธาราม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020174 วัดเทพมงคล สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020175 วัดฤกษ์บุญมี สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020176 วัดวังชะโด สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020177 คอตัน สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020178 วัดเศวตศิลาราม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020179 วัดใหม่ต้านทาน สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020180 วัดสามเพลง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020181 วัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020182 วัดดอนพัฒนาราม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020183 วัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020184 คชเวกวิทยา สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14022013 บางซ้ายวิทยา สพม. สพม.เขต 3
14020002 วัดกระแชง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020005 วัดอนุกุญชราราม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020006 วัดศิริสุขาราม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020007 วัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020008 ไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020009 บ้านเชียงรากน้อย สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020010 ศรีบางไทร สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020011 ไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020012 วัดเทพสนทวารี สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020013 วัดสง่างาม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020014 บ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020016 สินสังวาลย์อุทิศ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020017 วัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020018 วัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020020 วัดทางยาว สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020021 วัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020022 วัดโพธิ์แตงใต้ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020023 วัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์ อุปถัมภ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020024 วัดไม้ตราสมาชิการาม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020025 วัดเชิงเลน สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020026 วัดโบสถ์สมพรชัย สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020027 วัดสนามไชย สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020028 บางไทร สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020029 วัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020030 วัดสุนทราราม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020031 วัดขุนจ่าธรรมาราม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14022001 บางไทรวิทยา สพม. สพม.เขต 3
14020032 วัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020033 วัดโพธิ์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020034 วัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020035 วัดปราสาททอง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020036 วัดบุญกันนาวาส สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020037 วัดไทรน้อย สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020038 วัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020039 วัดน้ำเต้า (อุดมราษฎร์นิมิต) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020041 วัดโคก สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020042 วัดโบสถ์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020043 วัดบางบาล สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020044 ประชากรรังสฤษฏ์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020045 วัดกอไผ่(ปฏิพัทธ์สหราษฎร์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020046 วัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020047 วัดจุฬามณี (ชุณหะจัทนประชาสรรค์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020049 วัดขวิด (สำนักงานลากกินเเบ่งงเคราะห์123) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020050 วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020051 วัดแจ้ง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020053 วัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020054 วัดตะกู (เมตตาชนูปการ) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020055 วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020056 วัดไผ่ล้อม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14022002 บางบาล สพม. สพม.เขต 3
14010078 วัดจอมเกษ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010080 วัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010081 วัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010082 วัดศรีภวังค์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010083 วัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010084 วัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010085 วัดพระงาม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010086 วัดบางเดื่อ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010087 วัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010088 วัดเทพอุปการาม(อุป อุ่นพัฒนาประชาสรรค์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010089 วัดเกาะเลิ่ง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010091 วัดนาค สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010092 วัดบางเพลิง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010093 วัดแก้วตา สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010094 ชุมชนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010095 วัดบ้านม้า สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010096 วัดโพธิ์ทอง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010097 วัดอินกัลยา สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010098 วัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010099 วัดนนทรีย์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010100 วัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010102 วัดโพธิ์หอม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010103 วัดดาวคะนอง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010104 วัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010106 วัดดอกไม้ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010108 วัดตลาด สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010109 วัดไก่ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14012009 บางปะหัน สพม. สพม.เขต 3
14020057 วัดเชิงท่า สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020058 วัดทำเลไทยโปรดสัตว์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020061 ราษฎร์นิรมิตร สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020062 เชียงรากน้อย สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020063 วัดธรรมนาวา สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020064 วัดเปรมปรีชา สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020065 วัดตลาด (อุดมวิทยา) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020066 ราษฎร์บํารุง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020067 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020068 บ้านบางกระสั้น สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020069 วัดบางเคียน สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020070 วัดบ้านกลิ้ง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020071 วัดชีปะขาว 'รัฐราษฎร์บูรณะ' สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020072 วัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020073 วัดขนอนบ้านกรด สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020074 วัดสุทธิรุจิราราม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020075 เจ้าฟ้าสร้าง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020076 บ้านพลับ (วิสุทธิวังราช) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020077 วัดโพธิ์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020078 ปราสาททองวิทยา สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020079 วัดชุมพลนิกายาราม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020080 ชุมชนวัดกำแพง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020081 วัดบ้านสร้าง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020082 วัดทำใหม่ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020083 วัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020084 เสริมปัญญา (ไวยกัญญาอนุเคราะห์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020085 วัดลาดระโหง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020086 วัดยม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020087 วัดสามเรือน สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14022003 บางปะอิน ราชานุเคราะห์ ๑'' สพม. สพม.เขต 3
14022004 บางปะอิน สพม. สพม.เขต 3
14022005 อุดมศีลวิทยา สพม. สพม.เขต 3
14010206 วัดนครโปรดสัตว์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010207 วัดไก่เตี้ย(นิเทศธรรมกถาประชานุสรณ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010208 วัดโบสถ์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010209 วัดเขียนลาย (ทองคำวิทยานุสรณ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010210 วัดท้าวอู่ทอง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010211 โพธิ์ราษฎร์บำรุง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010212 ชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14012017 บ้านแพรกประชาสรรค์ สพม. สพม.เขต 3
14020088 วัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020089 วัดโคกทอง (บวรวิทยา) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020090 วัดโพธิ์เผือก สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020091 วัดดอนลาน สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020092 วัดตาลานเหนือ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020093 วัดท่าดินแดง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020094 วัดนาคู (จันทศึกษาคาร) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020095 วัดบ้านแค สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020096 วัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020097 วัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020098 วัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020099 วัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020100 วัดลาดชิด (ลาดชิดวิทยาคาร) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020101 วัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020102 วัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020103 วัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020104 วัดลาดชะโด สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020105 วัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020106 วัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020107 วัดอมฤต (สุทธิประสิทธิ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14022006 ผักไห่สุทธาประมุข สพม. สพม.เขต 3
14022007 ลาดชะโดสามัคคี สพม. สพม.เขต 3
14022008 วัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) สพม. สพม.เขต 3
14010003 ประชาสามัคคี สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010004 บ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010005 วัดกลางคลองสระบัว สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010006 วัดพนัญเชิง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010007 ประตูชัย สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010008 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010009 วัดไผ่ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010010 วัดพระงาม(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010011 วัดกษัตราธิราช สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010012 วัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010014 ปฐมวิทยาคาร สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010015 วัดกุฎีลาย สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010016 วัดทำใหม่ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010017 วัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010018 วัดช้าง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010019 วัดปากกราน สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010020 วัดพระญาติการาม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010021 วัดประดู่ทรงธรรม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010022 วัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010023 สุดินสหราษฎร์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010024 ลุมพลีชนูปถัมภ์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010025 วัดช้างใหญ่ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010026 วัดตูม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010027 วัดสว่างอารมณ์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010029 ตำหนักเพนียด สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010030 พรพินิตพิทยาคาร สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010031 วัดพุทไธศวรรย์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010032 วัดหันตรา สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14012001 อยุธยาวิทยาลัย สพม. สพม.เขต 3
14012002 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ สพม. สพม.เขต 3
14012003 อยุธยานุสรณ์ สพม. สพม.เขต 3
14012004 ปากกรานพิทยา สพม. สพม.เขต 3
14010110 วัดพระแก้ว 'โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร' สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010112 ชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปภัมภ์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010113 วัดโคกกรวด สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010114 วัดโคกสังข์ 'ประชานุกูล' สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010115 บ้านดอนข่อย สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010116 ตะโกดอนหญ้านาง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010119 วัดภาชี สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010121 วัดนาอุ่น สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010122 วัดหัวคุ้ง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010123 วัดดอนกลาง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010124 วัดหนองบัว สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010125 วัดอุทการาม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010126 วัดเจริญธรรม'เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์' สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010127 ชุมชนวัดระโสม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010128 วัดมาบโพธิ์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010129 วัดผดุงธรรม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010130 วัดหนองนาง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010131 วัดหนองเครือบุญ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010133 วัดหนองเป้า สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14012010 ภาชี'สุนทรวิทยานุกูล' สพม. สพม.เขต 3
14010189 วัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010191 วัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010192 วัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010193 วัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010195 วัดน้ำเต้า สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010196 วัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010197 วัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010199 วัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010201 ชุมชนวัดสุเมธ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010202 วัดกระโจมทอง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010203 วัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010204 วัดโพธิ์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010205 วัดปากคลอง (ประชามหาราช) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14012016 มหาราช'ประชานิมิต' สพม. สพม.เขต 3
14020108 รอซีดี สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020109 มาลาอีสงเคราะห์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020110 วัดราษฎร์ปุณณาราม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020111 ประสิทธิ์วิทยา สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020112 สามัคคีวิทยา สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020113 วัดโสภณเจติการาม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020114 คู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020115 วัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020116 สอนดี (ประชารัฐอนุสรณ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020117 วัดบันลือธรรม(ลำกะประชารัฐ) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020118 รุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020119 ลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020120 วัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020121 วัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020122 อุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020123 วัดสุทธาวาส สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020124 วัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020125 วัดตรีพาราสีมาเขต สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020126 สัตตปทุมบำรุง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020127 วิทยานนท์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020128 วัดราษฎร์บำรุง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020129 หงสประภาสประสิทธิ์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020130 วัดลาดประทุมคงคาราม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020131 วัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020132 วัดหลักชัย 'ประชาบรรลือฤทธิ์' สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14022009 ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา สพม. สพม.เขต 3
14010134 วัดธรรมจริยา สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010135 วัดศรีประชา สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010136 วัดวงษ์สวรรค์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010137 กลางคลอง 27 สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010138 วัดยมนาตามธรรม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010139 สุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010140 วัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010141 บ้านสร้าง (สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010142 บ้านบ่อตาโล่ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010143 วัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010144 มุสลิมบำรุง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010145 วัดศิวาราม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010146 พระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010147 วัดพะยอม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010148 ชลประทานอนุเคราะห์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010149 วัดบ้านช้าง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010150 บ้านกะทุ่มลาย สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010151 วังน้อยวิทยาภูมิ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010152 จรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010153 วัดลาดทราย สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010154 วัดกุฎีประสิทธิ์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010155 วัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010156 วัดสว่างอารมณ์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010157 วัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010158 สิทธิพยากรณ์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010159 คอตันคลอง 27 สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010160 บ้านลำแดง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14012011 วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ สพม. สพม.เขต 3
14012012 วังน้อย 'พนมยงค์วิทยา' สพม. สพม.เขต 3
14020133 วัดเจ้าเจ็ดใน สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020135 ชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020137 วัดไชยภูมิ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020138 วัดแก้วสุวรรณ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020139 วัดปิ่นแก้ว สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020140 วัดจรเข้ไล่ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020144 วัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020145 บ้านแถววิทยาคาร สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020147 วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020148 วัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020150 วัดกลาง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020151 วัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020152 วัดรางจระเข้ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020153 จรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020154 จุฬาราษฎร์วิทยา สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020155 วัดอู่ตะเภา สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020156 วัดเจ้าแปดทรงไตรย์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020157 ลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020159 ราษฎร์ศุภประดิษฐ์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020161 วัดบ้านแพน สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020162 วัดสามตุ่ม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020163 วัดคู้สลอด สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020164 วัดหัวเวียง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020165 วัดบางกะทิง(พิศิษฐ์วิทยาคาร) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020166 วัดบันไดช้าง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14020167 วัดประดู่โลกเชษฐ์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
14022010 เสนา เสนาประสิทธิ์ สพม. สพม.เขต 3
14022011 สาคลีวิทยา สพม. สพม.เขต 3
14022012 ลาดงาประชาบำรุง สพม. สพม.เขต 3
14010161 วัดสะแก สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010162 วัดโตนด สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010163 บ้านเป็ด สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010164 วัดคานหาม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010165 วัดโคกมะยม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010166 เชาวน์วัศ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010167 วัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010168 วัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010169 บ้านช้าง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010170 วัดบ้านหีบ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010171 วัดนางชี สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010172 วัดไทรงาม สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010173 วัดพรานนก สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010175 วัดโพธิ์สาวหาญ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010176 วัดโคกโพธิ์ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010177 วัดสามบัณฑิต สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010178 วัดดอนพุดซา สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010179 วัดกุ่มแต้ สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010180 วัดอุทัย (เชาวนวิทยา) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010181 บ้านข่อยโทน สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010182 วัดหนองน้ำส้ม ( เจียนวิทยาคาร ) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010183 บ้านคู้คด สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010184 วัดหนองไม้ซุง สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010185 วัดสนามทองมิตรภาพที่ 180 สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010186 วัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010187 วัดจำปา สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14010188 วัดโตนดเตี้ย สพป. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
14012013 อุทัย สพม. สพม.เขต 3
14012014 หนองน้ำส้มวิทยาคม สพม. สพม.เขต 3