ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
18010197 บ้านเก่า สพป. สพป.ชัยนาท
18010198 บ้านทุ่งโพธิ์ สพป. สพป.ชัยนาท
18010199 บ้านกะบกเตี้ย สพป. สพป.ชัยนาท
18010200 บ้านกลาง(วิโรจน์สามัคคีประชาสรรค์) สพป. สพป.ชัยนาท
18010201 บ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.ชัยนาท
18010202 อนุบาลเนินขาม สพป. สพป.ชัยนาท
18010203 บ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ) สพป. สพป.ชัยนาท
18010204 บ้านหนองยาง สพป. สพป.ชัยนาท
18010205 บ้านสุขเดือนห้า สพป. สพป.ชัยนาท
18010206 บ้านหนองเด่น สพป. สพป.ชัยนาท
18013001 ศึกษาพิเศษชัยนาท สพป. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
18012015 เนินขามรัฐประชานุเคราะห์ สพม. สพม.เขต 5
18010033 วัดพิกุลงาม สพป. สพป.ชัยนาท
18010034 ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์) สพป. สพป.ชัยนาท
18010035 อนุบาลมโนรมย์ สพป. สพป.ชัยนาท
18010038 วัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์) สพป. สพป.ชัยนาท
18010039 ไทยรัฐวิทยา57(บ้านท่าฉนวน) สพป. สพป.ชัยนาท
18010040 วัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์) สพป. สพป.ชัยนาท
18010041 บ้านหางน้ำหนองแขม(โออุปถัมภ์) สพป. สพป.ชัยนาท
18010043 บ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา) สพป. สพป.ชัยนาท
18010044 บ้านเขาแหลม สพป. สพป.ชัยนาท
18010045 บ้านหัวถนน สพป. สพป.ชัยนาท
18010047 วัดหัวหว้า สพป. สพป.ชัยนาท
18010048 วัดคลองกลาง(พวงเกิดราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.ชัยนาท
18010049 วัดโคกแจง(ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร สพป. สพป.ชัยนาท
18010050 บ้านเนินไผ่(ไพศาลชลประชาสรรค์) สพป. สพป.ชัยนาท
18010052 วัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์) สพป. สพป.ชัยนาท
18010053 ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร) สพป. สพป.ชัยนาท
18010055 บ้านดอนแตง สพป. สพป.ชัยนาท
18010056 คงรักษ์ประชานุเคราะห์ สพป. สพป.ชัยนาท
18010057 วัดอู่ตะเภา(สถิตราษฎร์นุกูล) สพป. สพป.ชัยนาท
18010058 วัดหนองตาตน สพป. สพป.ชัยนาท
18012004 อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ สพม. สพม.เขต 5
18012005 สาครพิทยาคม สพม. สพม.เขต 5
18010002 วัดหลวงพ่อขาว สพป. สพป.ชัยนาท
18010004 วัดส่องคบ(ท้ายเมืองอนุสรณ์) สพป. สพป.ชัยนาท
18010005 วัดฝาง สพป. สพป.ชัยนาท
18010006 วัดไผ่โพธิ์ทอง สพป. สพป.ชัยนาท
18010008 วัดงิ้ว่(เรือไทยสงเคราะห์) สพป. สพป.ชัยนาท
18010009 วัดอัมพวัน สพป. สพป.ชัยนาท
18010010 บ้านท่าไม้ สพป. สพป.ชัยนาท
18010012 วัดธรรมามูล สพป. สพป.ชัยนาท
18010013 ชุมชนวัดดักคะนน สพป. สพป.ชัยนาท
18010015 วัดสระเนินพระราม สพป. สพป.ชัยนาท
18010016 บ้านหนองแค สพป. สพป.ชัยนาท
18010017 วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ สพป. สพป.ชัยนาท
18010018 ชุมชนวัดวังเคียน สพป. สพป.ชัยนาท
18010019 วัดนางลือ สพป. สพป.ชัยนาท
18010020 วัดศรีวิชัย สพป. สพป.ชัยนาท
18010021 พระยาตาก สพป. สพป.ชัยนาท
18010022 อนุบาลชัยนาท สพป. สพป.ชัยนาท
18010023 ลัดดาประชาสรรค์ สพป. สพป.ชัยนาท
18010024 อนุบาลเมืองชัยนาท สพป. สพป.ชัยนาท
18010025 วัดโรงวัว สพป. สพป.ชัยนาท
18010026 วัดหนองเต่าดำ สพป. สพป.ชัยนาท
18010027 วัดแหลมหว้า สพป. สพป.ชัยนาท
18010028 วัดดอนรังนก สพป. สพป.ชัยนาท
18010029 วัดหนองพังนาค สพป. สพป.ชัยนาท
18010030 วัดเนินถ่าน สพป. สพป.ชัยนาท
18010031 รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์ สพป. สพป.ชัยนาท
18012003 ราชประชานุเคราะห์ 46 สพป. สพป.ชัยนาท
18012001 ชัยนาทพิทยาคม สพม. สพม.เขต 5
18010060 วัดบ่อแร่(วิจิตรราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ชัยนาท
18010061 วัดหนองจิก สพป. สพป.ชัยนาท
18010063 วัดคลองบุญ สพป. สพป.ชัยนาท
18010064 วัดหนองน้อย สพป. สพป.ชัยนาท
18010065 อนุบาลวัดสิงห์ สพป. สพป.ชัยนาท
18010067 สำราญราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ชัยนาท
18010068 วัดวังหมัน สพป. สพป.ชัยนาท
18010069 บ้านท่าข้ามวังน้ำ สพป. สพป.ชัยนาท
18010070 บ้านสามัคคีธรรมวิทยา สพป. สพป.ชัยนาท
18010071 บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136 สพป. สพป.ชัยนาท
18010072 บ้านทุ่งกว้าง สพป. สพป.ชัยนาท
18010074 วัดโคกสุก สพป. สพป.ชัยนาท
18010075 วัดดอนตาล สพป. สพป.ชัยนาท
18010076 วัดดอนตูมกมลาวาส สพป. สพป.ชัยนาท
18010077 วัดหนองบัว(รัฐปทุมราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.ชัยนาท
18012006 วัดสิงห์ สพม. สพม.เขต 5
18010106 บ้านทุ่งกระถิน สพป. สพป.ชัยนาท
18010107 ชุมชนวัดโคกดอกไม้ สพป. สพป.ชัยนาท
18010108 วัดเทพรัตนวนาราม สพป. สพป.ชัยนาท
18010110 เทพรัตน์ สพป. สพป.ชัยนาท
18010111 วัดอารีทวีวนาราม สพป. สพป.ชัยนาท
18010112 วัดหนองแขม สพป. สพป.ชัยนาท
18010113 วัดโพธิ์งาม สพป. สพป.ชัยนาท
18010114 วัดสนามชัย สพป. สพป.ชัยนาท
18010115 วัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์) สพป. สพป.ชัยนาท
18010116 วัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต) สพป. สพป.ชัยนาท
18010117 วัดท่ากระแส สพป. สพป.ชัยนาท
18010118 วัดโพธิ์ทอง สพป. สพป.ชัยนาท
18010119 วัดหัวเด่น สพป. สพป.ชัยนาท
18010120 วัดโฆสิตาราม สพป. สพป.ชัยนาท
18010121 วัดหอระฆัง สพป. สพป.ชัยนาท
18010122 วัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์) สพป. สพป.ชัยนาท
18010123 วัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258) สพป. สพป.ชัยนาท
18010124 วัดสระไม้แดง สพป. สพป.ชัยนาท
18010125 วัดกำแพง สพป. สพป.ชัยนาท
18010126 วัดหัวตะพาน สพป. สพป.ชัยนาท
18010127 วัดพระแก้ว สพป. สพป.ชัยนาท
18010128 อนุบาลสรรคบุรี สพป. สพป.ชัยนาท
18010129 วัดใหม่สรรคบุรีวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์) สพป. สพป.ชัยนาท
18010130 วัดโพธาราม สพป. สพป.ชัยนาท
18010131 วัดพร้าว สพป. สพป.ชัยนาท
18010132 วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ชัยนาท
18010133 วัดท่า สพป. สพป.ชัยนาท
18010134 วัดธรรมิกาวาส สพป. สพป.ชัยนาท
18010135 วัดจั่นเจริญศรี สพป. สพป.ชัยนาท
18010136 วัดโบสถ์ สพป. สพป.ชัยนาท
18010137 วัดบำเพ็ญบุญ สพป. สพป.ชัยนาท
18010138 วัดจันทน์ สพป. สพป.ชัยนาท
18010139 วัดคลองงิ้ว สพป. สพป.ชัยนาท
18010140 วัดดอนโพธิ์ศรี สพป. สพป.ชัยนาท
18010141 ชุมชนวัดมาติการาม สพป. สพป.ชัยนาท
18012010 คุรุประชาสรรค์ สพม. สพม.เขต 5
18012011 ห้วยกรดวิทยา สพม. สพม.เขต 5
18010078 วัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338) สพป. สพป.ชัยนาท
18010079 วัดเขาแก้ว สพป. สพป.ชัยนาท
18010080 บ้านโป่งแค สพป. สพป.ชัยนาท
18010081 ชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์) สพป. สพป.ชัยนาท
18010082 วัดบ้านหนอง สพป. สพป.ชัยนาท
18010083 บางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐประชานุกูล) สพป. สพป.ชัยนาท
18010084 วัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3) สพป. สพป.ชัยนาท
18010085 เขื่อนเจ้าพระยา สพป. สพป.ชัยนาท
18010086 ชุมชนวัดสวนลำไย(เสนาณรงค์อุปถัมภ์2) สพป. สพป.ชัยนาท
18010087 วัดกรุณา สพป. สพป.ชัยนาท
18010088 วัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา) สพป. สพป.ชัยนาท
18010089 วัดโคกจันทน์ สพป. สพป.ชัยนาท
18010090 บ้านคลองยาง สพป. สพป.ชัยนาท
18010091 วัดตะกู(สมจิตรัชนีอุปถัมภ์) สพป. สพป.ชัยนาท
18010092 วัดคงคาราม(คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์) สพป. สพป.ชัยนาท
18010093 วัดมะปราง สพป. สพป.ชัยนาท
18010095 วัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์) สพป. สพป.ชัยนาท
18010097 วัดดอนตะไล้ สพป. สพป.ชัยนาท
18010098 อนุบาลสรรพยา สพป. สพป.ชัยนาท
18010099 วัดโพธิมงคล สพป. สพป.ชัยนาท
18010100 วัดกำแพง สพป. สพป.ชัยนาท
18010101 วัดหลวงสิริบูรณาราม สพป. สพป.ชัยนาท
18010102 วัดยางศรีเจริญ สพป. สพป.ชัยนาท
18010103 วัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.ชัยนาท
18010104 วัดโพธิ์ประสิทธิ์ สพป. สพป.ชัยนาท
18010105 วัดหาดอาษา สพป. สพป.ชัยนาท
18012007 สรรพยาวิทยา สพม. สพม.เขต 5
18012008 บุญนาคพิทยาคม สพม. สพม.เขต 5
18012009 ชยานุกิจพิทยาคม สพม. สพม.เขต 5
18010180 วัดศรีสโมสร สพป. สพป.ชัยนาท
18010182 บ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ) สพป. สพป.ชัยนาท
18010183 บ้านวังหัวเรือ สพป. สพป.ชัยนาท
18010184 วัดวังน้ำขาว สพป. สพป.ชัยนาท
18010185 บ้านหนองหวาย สพป. สพป.ชัยนาท
18010186 อนุบาลหนองมะโมง สพป. สพป.ชัยนาท
18010187 บ้านน้ำพุ สพป. สพป.ชัยนาท
18010188 บ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี) สพป. สพป.ชัยนาท
18010190 บ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำลองราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.ชัยนาท
18010192 บ้านหนองตะขบ สพป. สพป.ชัยนาท
18010193 บ้านดอนใหญ่ สพป. สพป.ชัยนาท
18010194 วัดเขาดิน(วันครู 2502) สพป. สพป.ชัยนาท
18010195 บ้านเขาเกล็ด สพป. สพป.ชัยนาท
18010196 บ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์) สพป. สพป.ชัยนาท
18012014 ศรีสโมสรวิทยา สพม. สพม.เขต 5
18010142 วัดราษฎร์ศรัทธาราม สพป. สพป.ชัยนาท
18010143 วัดเด่นใหญ่ สพป. สพป.ชัยนาท
18010144 บ้านสระแก้ว สพป. สพป.ชัยนาท
18010145 บ้านหนองแจง สพป. สพป.ชัยนาท
18010146 วัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ) สพป. สพป.ชัยนาท
18010147 วัดวิจิตรังสิตาราม สพป. สพป.ชัยนาท
18010148 ชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา) สพป. สพป.ชัยนาท
18010149 วัดบ้านใหม่ สพป. สพป.ชัยนาท
18010150 ไกรราษฎร์วิทยา สพป. สพป.ชัยนาท
18010151 บ้านวังเดือนห้า สพป. สพป.ชัยนาท
18010152 บ้านรางจิก สพป. สพป.ชัยนาท
18010153 วัดพรหมวิหาร สพป. สพป.ชัยนาท
18010154 บ้านไพรนกยูง(วันชัยประชาสรรค์) สพป. สพป.ชัยนาท
18010155 บ้านหนองอ้ายสาม สพป. สพป.ชัยนาท
18010156 วัดคลองธรรม สพป. สพป.ชัยนาท
18010157 บ้านดอนกะโดน สพป. สพป.ชัยนาท
18010158 ท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา) สพป. สพป.ชัยนาท
18010159 วัดวิจิตรรังสรรค์ สพป. สพป.ชัยนาท
18010160 วัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.ชัยนาท
18010161 วัดถ้ำเข้ สพป. สพป.ชัยนาท
18010162 วัดวงเดือน สพป. สพป.ชัยนาท
18010163 วัดคลองเกษม สพป. สพป.ชัยนาท
18010164 วัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343) สพป. สพป.ชัยนาท
18010165 วัดศรีเจริญธรรม สพป. สพป.ชัยนาท
18010166 วัดอรัญญวาสี สพป. สพป.ชัยนาท
18010167 บ้านชัฏฝาง สพป. สพป.ชัยนาท
18010168 ดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523 สพป. สพป.ชัยนาท
18010169 วัดหนองแซง สพป. สพป.ชัยนาท
18010170 วัดสระดู่ สพป. สพป.ชัยนาท
18010171 วัดทองนพคุณ สพป. สพป.ชัยนาท
18010172 บ้านหมื่นเทพ สพป. สพป.ชัยนาท
18010173 วัดท่าแก้ว สพป. สพป.ชัยนาท
18010174 ชุมชนคลองจันทน์ สพป. สพป.ชัยนาท
18010175 วัดโคกหมู สพป. สพป.ชัยนาท
18010176 บ้านหนองต่อ สพป. สพป.ชัยนาท
18010177 อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณาสุชัยประชาสรรค์) สพป. สพป.ชัยนาท
18010178 วัดสวนอัมพวัน สพป. สพป.ชัยนาท
18012012 หันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. สพม.เขต 5
18012013 หันคาพิทยาคม สพม. สพม.เขต 5
80023002 สำหรับคนพิการทางร่างกายและการเคลื่อนไหวของจังหวัดน สพป. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
82013001 โสตศึกษาจังหวัดพังงา สพป. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ