ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
19020001 ชุมชนวัดบำรุงธรรม สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020002 วัดกะเหรี่ยงคอม้า สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020003 วัดบึงไม้ สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020004 วัดสุนทริกาวาส สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020005 วัดโคกกรุง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020006 วัดชำผักแพว สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020007 วัดบ้านดง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020008 บ้านโคกสะอาด สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020009 วัดนาบุญ สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020010 วัดตาลเดี่ยว สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020011 วัดขอนหอม สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020012 วัดเตาปูน สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020013 นิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020014 บ้านซับบอน สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020016 บ้านหนองผักบุ้ง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020017 วัดป่าไผ่ สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020019 ชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020020 อนุบาลทับกวาง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020021 วัดท่าคล้อ สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020022 วัดถ้ำเต่า สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020024 วัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020025 วัดท่าสีโพธิ์เหนือ สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020026 วัดโป่งมงคล สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020027 วัดโป่งก้อนเส้า สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020028 วัดท่ามะปราง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020029 วัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020030 บ้านป่าวังกวาง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020031 บ้านช่อง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020032 วัดบ่อโศรก สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020033 วัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020035 วัดสองคอนกลาง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020036 บ้านหนองสองห้อง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020037 วัดเขาลาดวนาราม สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020038 วัดบุรีการาม สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020039 วัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020040 วัดห้วยคงคาวราวาส สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020041 วัดศรัทธาเรืองศรี สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020042 บ้านผังสามัคคี สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020043 บ้านหินซ้อน สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19022001 แก่งคอย สพม. สพม.เขต 4
19022004 สองคอนวิทยาคม สพม. สพม.เขต 4
19022006 บ้านท่ามะปรางวิทยา สพม. สพม.เขต 4
19010125 วัดมงคล สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010126 วัดลาดเขาปูน สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010127 วัดสุนันทาราม สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010129 วัดแพะโคก สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010130 วัดท่าวัว สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010131 บ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ 213 สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010132 วัดพุแค สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010133 วัดวังเลน สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010134 วัดหนองหว้า สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010135 วัดใหม่สามัคคีธรรม สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010136 หน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010137 บ้านหนองจาน สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010138 บ้านเขารวก (ร่วมมิตรพัฒนา) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010139 บ้านคุ้งเขาเขียว (สำเภาราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010140 วัดป่าคา สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010141 วัดห้วยบง (บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์ 3) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010142 วัดสาธุประชาสรรค์ สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19012011 เทพศิรินทร์ พุแค สพม. สพม.เขต 4
19010062 วัดโคกโพธิ์(โอภาสราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010063 วัดดอนทอง(ราษฎร์ร่วมจิต) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010064 อนุบาลดอนพุด(พิพัฒน์ดวงราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010065 วัดหนองมน(ลอยเคลือบประชานุกูล) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010066 วัดช้าง สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010067 วัดบ้านรี สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19012002 ดอนพุดวิทยา สพม. สพม.เขต 4
19010040 วัดโคกใหญ่ สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010041 วัดหนองนางปุ๋ย สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010042 วัดโพธิ์ทอง สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010043 โคกมะขามจั่นเสือสามัคคี สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010044 ชุมชนบ้านตลาดน้อย(ประชานุกูล) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010045 วัดสารภี สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010046 วัดสุนทรเทพมุนีมิตรภาพที่ 188 สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010047 บ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010048 วัดมหาโลก(มหาโลกวิทยาคาร) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010049 วัดม่วงน้อย สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010050 อนุบาลบ้านหมอ 'พัฒนราษฎร์' สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010051 วัดหนองพันเรือ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ 167) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010052 วัดมะขามเรียง สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010053 วัดโคกงาม สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010054 วัดบ่อพระอินทร์ สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010055 วัดปัญจาภิรมย์ สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010056 วัดสร่างโศก(อบศรีประชาอุปถัมภ์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010057 วัดราษฎร์บำรุง สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010058 วัดหนองคล้า(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 153) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010059 วัดโคกเสลา สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010060 บ้านหนองบัว(ประชาสงเคราะห์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19012007 บ้านหมอ "พัฒนานุกูล" สพม. สพม.เขต 4
19010078 อนุบาลวัดพระพุทธบาท สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010079 พระพุทธบาท สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010080 บ้านเขาพลัด สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010081 วัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์ สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010082 บ้านซับชะอม สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010083 ธารเกษม สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010084 บ้านพุซาง สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010085 วัดตรีบุญญาราม สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010086 นิคมสร้างตนเองจังหวัดสระบุรี (พิบูลสงเคราะห์ 2) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010087 บ้านซับครก สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010088 บ้านสระลำใย สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010089 วัดนายาว(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 411) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010090 ท้ายพิกุล(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 68) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010091 ประชาสงเคราะห์รังสรรค์ สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010092 วัดหนองคณฑี(พลานุกูล) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010093 บ้านพุกร่าง(พลอุปถัมภ์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010094 บ้านเขาเลี้ยว สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010095 บ้านหนองใหญ่ สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010096 นิคมสงเคราะห์ 2 สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010097 บ้านธารทองแดง สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010098 วัดตาลเสี้ยน(สีมาราษฎร์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010099 วัดส้มป่อย สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010100 วัดหนองจิก สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010101 วัดบ้านโพธิ์ (มิตรภาพที่ 132) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010102 วัดศรีจอมทอง สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010104 วัดหนองสุทธะ สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19012001 สุธีวิทยา สพม. สพม.เขต 4
19012006 พระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา) สพม. สพม.เขต 4
19020110 บ้านซับกระดาน สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020112 บ้านซับสนุ่น สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020113 บ้านโป่งเกตุ สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020114 บ้านซับน้อยใต้สามัคคี สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020115 บ้านเขาไม้เกวียน สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020116 ไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020117 บ้านหลังเขา สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020119 วัดบ้านหมาก สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020120 อนุบาลมวกเหล็ก สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020121 วัดมวกเหล็กใน สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020122 บ้านซับพริก สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020123 นิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020124 บ้านหนองตอตะเคียน สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020125 บ้านหนองโป่ง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020126 บ้านหนองเอี่ยว สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020127 บ้านซับปลากั้ง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020128 บ้านเขานมนาง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020129 บ้านคลองม่วงเหนือ สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020130 บ้านซับน้อยเหนือ สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020131 บ้านลำพญากลาง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020132 บ้านโป่งไทร สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020133 บ้านซับดินดำ สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020134 บ้านท่าพลู สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020135 บ้านลำสมพุง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020136 บ้านหนองผักหนอก สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020137 วัดสวนทองรวมมิตร สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020138 บ้านคลองไทร สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020139 บ้านหนองมะค่า สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19022008 มวกเหล็กวิทยา สพม. สพม.เขต 4
19022009 ซับน้อยเหนือวิทยาคม สพม. สพม.เขต 4
19010001 วัดกุดนกเปล้า สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010002 วัดทุ่งสาริกา(ที-สาโรจน์อุปถัมภ์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010003 วัดโนนสภาราม (นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010004 วัดถนนเหล็ก สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010005 วัดป่าสัก สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010006 วัดหนองบัว สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010007 วัดห้วยลี่ สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010008 วัดบ้านกล้วย สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010010 บ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010011 วัดสุวรรณคีรี สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010012 อนุบาลสระบุรี สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010013 อนุบาลศาลาแดง สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010014 ชุมชนวัดหนองโนใต้ สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010015 วัดป๊อกแป๊ก สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010016 วัดนาร่อง สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010017 บ้านป่าไม้พระฉาย สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010018 วัดเขาจำปา(เทียนราษฎร์อุทิศ) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010019 วัดโคกหนามแท่ง สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010020 วัดพระพุทธฉาย สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010021 วัดหนองยาวใต้ สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010022 วัดหนองเขื่อนช้าง สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010023 วัดหนองยาวสูง สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19012003 สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สพม. สพม.เขต 4
19012004 สระบุรีวิทยาคม สพม. สพม.เขต 4
19020141 วัดปากน้ำ สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020143 วัดคำพราน สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020144 บ้านท่าฤทธิ์ สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020145 อนุบาลวังม่วง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020146 วัดสว่างอารมณ์ สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020147 บ้านป่าลานหินดาด สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020148 บ้านโป่งเก้ง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020149 บ้านโป่งตะขบ สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020150 วัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ) สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020151 วัดวังยาง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020152 วัดสวนมะเดื่อสามัคคี สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020153 บ้านหนองกรดสามัคคี สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020154 บ้านปึกสำโรง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020155 บ้านมณีโชติสามัคคี สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19022010 วังม่วงวิทยาคม สพม. สพม.เขต 4
19020086 ชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020087 วัดเขาแก้วมุขดาราม สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020088 วัดสมานมิตรมงคล สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020089 วัดหนองไทร สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020091 บ้านราษฎร์เจริญ สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020092 วัดเขาน้อยจอมสวรรค์ สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020093 วัดเจริญธรรม สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020094 วัดศรีสัจจาวาส สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020095 วัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020096 วัดบ้านดอน สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020097 วัดหนองตาบุญ สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020098 ชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020099 วัดเกาะเซิงหวาย สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020100 บ้านบางกง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020101 วัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020102 วัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020103 วัดสหกรณ์รังสรรค์ สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020104 วัดหนองโพธิ์ สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020105 อนุบาลวิหารแดง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020106 บ้านหัวถนน สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020107 วัดคลองใหม่ สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020108 วัดสร้างบุญ สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020109 วัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19022003 ประเทียบวิทยาทาน สพม. สพม.เขต 4
19010105 วัดต้นตาล(ต้นตาลประชาสฤษฎิ์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010106 วัดท่าช้าง(ท่าช้างประกฤติศึกษา) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010107 วัดบ้านยาง สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010109 บ้านสันประดู่(คำประชานุสรณ์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010110 วัดพระยาทด(สุชลิตวิทยา) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010111 วัดโพธิ์(นาควิทยานุสรณ์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010112 วัดตะเฆ่(ม่วงงามนุเคราะห์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010113 วัดบ้านโคก(มงคลประชาสรรค์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010114 วัดจันทบุรี(พิมพ์ประชานุเคราะห์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010115 วัดบ้านชุ้ง(อิสระวิทยา) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010116 วัดสมุหประดิษฐ์(วันครู 2501) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010117 วัดเจ้าฟ้า(ยอดวิทยานุกูล) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010118 อนุบาลเสาไห้ สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010119 บ้านเขาดินใต้ สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010120 บ้านม่วงฝ้าย สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010121 บ้านหนองกะเบา สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010122 วัดบำเพ็ญพรต(ประมาณราษฎร์วิทยาฯ) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010123 วัดห้วยหวาย สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19012009 เสาไห้ 'วิมลวิทยานุกูล' สพม. สพม.เขต 4
19012010 โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา สพม. สพม.เขต 4
19020045 วัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020046 วัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020047 วัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020049 วัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020050 ชุมชนวัดไทยงาม สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020051 วัดหนองจอกใหญ่ สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020052 วัดหนองผักชี สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020053 วัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020054 วัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020055 สันมะค่าบกน้อยสามัคคี สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020056 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020057 วัดโพนทอง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020058 วัดโคกกลาง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020059 วัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020060 วัดหนองอ่างทอง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020061 อนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020063 วัดหนองตะเฆ่ สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020064 วัดบ้านไผ่ สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020065 วัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020066 วัดบ้านจาน สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020067 วัดหนองครก สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020069 วัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020070 วัดหนองปลาหมอ สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020071 บ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020072 วัดหนองปลิง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020073 วัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020074 บ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020075 วัดคลองห้า สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020076 วัดราษฎร์บำรุง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020077 วัดลำบัว สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020078 วัดหนองโรง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020079 วัดบ้านลาด สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020080 วัดห้วยขมิ้น สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020081 วัดห้วยทองหลาง สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020082 หินกอง(พิบูลอนุสรณ์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020083 บ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1 สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19020085 วัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 2
19022002 หนองแค 'สรกิจพิทยา' สพม. สพม.เขต 4
19022005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี สพม. สพม.เขต 4
19022007 หินกองวิทยาคม สพม. สพม.เขต 4
19010024 วัดไก่เส่า (พันธุ์พิทยาคาร) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010025 วัดบ้านใหม่ สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010026 วัดเขาดิน สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010028 วัดหนองกะธาตุ สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010029 วัดหนองสองห้อง สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010030 วัดอู่ตะเภา สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010031 วัดหนองกบ(ไทยกล้าประชานุกูล) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010032 วัดหนองทางบุญ สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010033 อนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010034 วัดหนองกีบม้า สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010037 วัดหนองสีดา สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010039 วัดหนองหัวโพ สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19012008 หนองแซงวิทยา สพม. สพม.เขต 4
19010069 วัดสว่างอารมณ์ สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010070 บ้านหลังสวนประชาสามัคคี สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010071 ชุมชนบ้านกลับ(สราญราษฎร์) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010072 วัดหัวถนน สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010073 ชุมชนหนองโดน(ประมาณราษฎร์บริบาล) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19010077 อนุบาลหนองโดน (สนิทประชากร) สพป. สพป.สระบุรี เขต 1
19012005 หนองโดนวิทยา สพม. สพม.เขต 4