ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
20020104 วัดเขาวนาพุทธาราม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020105 บ้านหนองชุมเห็ด สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020106 บ้านเนินทุ่ง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020107 บ้านเขาสัตตพรหม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020108 บ้านหนองยายหมาด สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020109 บ้านเขาวังแก้ว สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020110 บ้านแปลง(รามคำแหงอนุสรณ์ ๗) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020111 อนุบาลเกาะจันทน์ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020112 บ้านโค้งประดู่ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020113 บ้านเจ็ดเนิน สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020114 บ้านชุมนุมปรกฟ้า สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020116 วัดท่าบุญมี สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020117 บ้านห้วยหวาย สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020118 บ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020119 บ้านสามแยก สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20022008 เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา สพม. สพม. เขต 18
20022009 เกาะจันทร์พิทยาคาร สพม. สพม. เขต 18
20032009 เกาะสีชัง สพม. สพม. เขต 18
20020075 บ้านอ่างกระพงศ์ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020076 บ้านธรรมรัตน์ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020077 บ้านคลองโค สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020078 บ้านขุนชำนาญ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020079 บ้านวังมะเดื่อ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020080 บ้านคลองปริง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020081 บ้านบึงตะกู สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020082 บ้านตลาดเนินหิน(สุรกิจบวรราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020084 บ้านเนินดินแดง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020085 บ้านโปร่งเกตุ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020086 บ้านบ่อกวางทอง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020087 วัดสำเภาทอง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020088 บ้านหนองเกตุ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020089 บ้านหนองเสม็ด สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020090 อนุบาลบ่อทอง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020091 บ้านทับสูง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020093 บ้านทับร้าง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020094 บ้านคลองใหญ่ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020095 บ้านคลองยาง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020096 บ้านคลองกุ่ม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020097 สวนป่าคลองตาเพชรบน สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020098 บ้านคลองตาเพชร สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020100 บ้านเขาใหญ่ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020101 วัดสุวรรณารัญญิกาวาส สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020102 บ้านทุ่งน้อย สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020103 บ้านคลองโอ่ง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20022007 บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา สพม. สพม. เขต 18
20030001 บ้านห้วยไข่เน่า สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030002 บ้านภูไทร สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030003 ชุมชนวัดเขาไม้แก้ว สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030004 วัดบุญสัมพันธ์ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030005 บ้านโรงหีบ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030006 บ้านตะเคียนเตี้ย สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030007 บ้านนาวัง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030008 วัดเวฬุวนาราม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030009 บ้านโป่งสะเก็ต สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030010 อนุบาลบางละมุง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030011 วัดสุกรีย์บุญญาราม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030012 บ้านบางละมุง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030013 บ้านทุ่งกราด สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030014 วัดโป่ง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030015 วัดสว่างอารมณ์ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030016 บ้านมาบประชัน สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030017 ชุมชนบ้านหนองปรือ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030018 วัดสุทธาวาส สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030019 บ้านเนินพลับหวาน สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030020 วัดเขาโพธิ์ทอง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030021 บ้านทุ่งกลม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030022 บ้านสันติคาม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030023 วัดหนองเกตุใหญ่ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030024 วัดหนองเกตุน้อย สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030025 ห้วยใหญ่ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030026 บ้านนอก สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030027 บ้านทุ่งคา สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030028 บ้านมาบฟักทอง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030029 บ้านทุ่งละหาน สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030031 บ้านชากนอก สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030032 บ้านบึง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20032001 บางละมุง สพม. สพม. เขต 18
20032002 โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร สพม. สพม. เขต 18
20032003 ผินแจ่มวิชาสอน สพม. สพม. เขต 18
20010042 บ้านมาบลำบิด สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010043 บ้านโสม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010044 บ้านมาบคล้า สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010045 วัดหนองน้ำเขียว สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010046 บ้านหมื่นจิต สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010047 ชุมชนบ้านหัวกุญแจ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010048 อนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010049 บ้านหนองปลาไหล สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010050 บ้านมาบกรูด สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010051 บ้านห้วยมะไฟ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010052 บ้านเขาแรต สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010053 บ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010054 บ้านห้วยยาง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010055 บ้านเกาะไม้แหลม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010056 บ้านหนองเขิน สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010057 บ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010058 บ้านหนองซ้ำซาก สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010059 บ้านโป่ง(อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010060 บ้านเขาดิน สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010061 วัดหนองบอนแดง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010063 วัดหนองยาง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010064 บ้านหนองไผ่แก้ว(พูลสุขสหการอุปถัมภ์) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010065 บ้านป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010066 บ้านหนองปรือ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010067 วัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010068 บ้านเนินโมก สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010069 บ้านป่าแดง(ไชยอุปถัมภ์) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010071 วัดคลองใหญ่ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010072 วัดอรุณรังษี สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010073 วัดหนองชันจันทนาราม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010074 บ้านตาลดำ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010075 บ้านบึงกระโดน (ศิริสิงห์อุปถัมภ์) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010076 ชุมชนบ้านอ่างเวียน สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20012009 บ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์) สพม. สพม. เขต 18
20012010 บ้านบึง(มนูญวิทยาคาร) สพม. สพม. เขต 18
20012011 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี สพม. สพม. เขต 18
20012012 คลองกิ่วยิ่งวิทยา สพม. สพม. เขต 18
20020025 อนุบาลพนัสศึกษาลัย สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020026 วัดโคกเพลาะ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020027 วัดเนินตามาก สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020029 บ้านหนองหัวหมู(บำรุงราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020030 วัดนากระรอก สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020031 วัดใหม่ท่าโพธิ์ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020032 ไทยรัฐวิทยา42 สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020033 วัดโคกพระศิลาราม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020034 บ้านเนิน สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020035 วัดโป่งปากดง(สง่า รุธิระราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020036 วัดเนินสัก สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020037 บ้านน้ำซับ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020038 บ้านสระนา สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020039 บ้านหนองสองห้อง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020040 วัดอัมพวนาราม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020041 วัดนาวังหิน สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020042 บ้านเนินหลังเต่า สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020043 วัดเซิดสำราญ(บ้านเซิดวิทยาคาร) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020044 วัดบ้านศาลา สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020045 วัดกลางคลองหลวง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020046 ชุมชนวัดโบสถ์ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020047 วัดหลวงพรหมาวาส สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020048 บ้านเขาดินวังตาสี สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020049 วัดแก้วศิลาราม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020050 บ้านสระสี่เหลี่ยม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020051 วัดหนองม่วงใหม่ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020052 บ้านหนองขยาด สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020053 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020054 วัดทรงธรรม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020056 บ้านทรายมูล สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020057 วัดหนองปรือ(สามัคคีราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020058 บ้านหนองข่า สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020059 บ้านไร่เสธ์ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020060 บ้านหนองไผ่แก้ว สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020061 วัดแปลงเกต สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020062 บ้านเขาอำนวยสุข สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020063 วัดหนองสังข์ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020064 วัดหน้าพระธาตุ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020065 วัดบ้านกลาง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020066 ชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020067 วัดทุ่งเหียง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020068 บ้านหนองยาง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020069 วัดชุมแสงศรีวนาราม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020070 บ้านหนองพรหม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020071 วัดป่าแก้ว สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020072 บ้านแปลงกระถิน สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020073 วัดเขาคีรีรมย์(ฤทธิพรรณราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020074 วัดหัวถนน(สภาจังหวัด2502) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20022003 พนัสพิทยาคาร สพม. สพม. เขต 18
20022004 ทุ่งเหียงพิทยาคม สพม. สพม. เขต 18
20022006 อุทกวิทยาคม สพม. สพม. เขต 18
20020001 วัดเกาะลอย(วิเวกวิทยาคาร) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020003 วัดโคกขี้หนอน สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020004 วัดวรพรตสังฆาวาส สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020005 บ้านบางแสม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020006 วัดบางนาง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020007 บ้านเนินถาวร สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020008 บ้านบางหัก สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020009 วัดบ้านเก่า สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020010 วัดศรีประชาราม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020011 บ้านย่านซื่อ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020012 อนุบาลวัดโคกท่าเจริญ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020013 วัดพานทอง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020014 วัดหนองแช่แว่น สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020015 วัดบ้านไร่ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020016 วัดบ้านงิ้ว สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020017 อนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่ม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020018 ชุมชนวัดหนองตำลึง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020019 บ้านห้วยตากด้าย สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020020 วัดหนองกะขะ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020021 วัดห้วยยาง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020022 วัดหนองกาน้ำ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020023 วัดโป่งตามุข สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20020024 วัดแหลมแค สพป. สพป.ชลบุรี เขต 2
20022001 พานทองสภาชนูปถัมภ์ สพม. สพม. เขต 18
20022002 พานทอง สพม. สพม. เขต 18
20010001 วัดบุญญราศรี สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010003 วัดดอนดำรงธรรม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010004 วัดท้องคุ้ง 'ไพโรจน์ประชาสรรค์' สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010005 วัดนาเขื่อน สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010006 นาป่ามโนรถ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010007 วัดราษฏร์สโมสร สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010008 อนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010009 อนุบาลวัดช่องลม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010010 อนุบาลชลบุรี สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010011 อนุบาลวัดอุทยานนที สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010012 วัดใหม่เกตุงาม(วิบูลย์ราษฏร์วิทยา) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010013 อนุบาลวัดอรัญญิกาวาส สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010014 บ้านสวนอุดมวิทยา สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010015 วัดธรรมนิมิตต์ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010016 วัดสำนักบก สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010018 วัดเสม็ด(วุฒิสุนทรวิทยา) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010019 วัดเตาปูน สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010020 วอนนภาศัพท์ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010021 วัดบางเป้ง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010022 บ้านแหลมแท่น สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010023 อนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010024 บ้านหนองตะโก สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010025 วัดผาสุการาม(สุวรรณวิทยาคาร) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010026 บ้านวังตะโก สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010027 บ้านห้วยสาลิกา สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010028 อนุบาลวัดอู่ตะเภา สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010029 วัดศรีพโลทัย สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010030 ชุมชนวัดหนองรี สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010031 บ้านช่องมะเฟือง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010032 บ้านหัวโกรก สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010033 บ้านชากพุดซา สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010034 บ้านห้วยกะปิ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010036 บ้านไร่ใหหลำ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010037 วัดราษฏร์ศรัทธา สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010038 วัดตาลล้อม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010039 พระตำหนักมหาราช สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010040 บ้านปากคลองโรงนาค สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20012008 โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20012001 ชลบุรี (สุขบท) สพม. สพม. เขต 18
20012002 ชลราษฎรอำรุง สพม. สพม. เขต 18
20012003 ชลกันยานุกูล สพม. สพม. เขต 18
20012004 แสนสุข สพม. สพม. เขต 18
20012005 บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) สพม. สพม. เขต 18
20012006 อ่างศิลาพิทยาคม สพม. สพม. เขต 18
20012007 หนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ สพม. สพม. เขต 18
20030033 บ้านหุบบอน สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030034 บ้านสุรศักดิ์ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030035 บ้านเขาคันทรง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030036 บ้านระเวิง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030037 บ้านพันเสด็จนอก สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030038 บ้านชากยายจีน สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030039 วัดมโนรม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030040 วัดแหลมฉบัง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030041 วัดใหม่เนินพยอม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030042 วัดบ้านนา สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030044 บ้านบ่อวิน สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030045 บ้านเขาหิน สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030046 อนุบาลบ้านบางพระ(ฉิ่งนาวิกอนุสรณ์)ศรีราชา สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030047 บ้านห้วยกรุ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030048 วัดตโปทาราม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030049 บ้านห้วยกุ่ม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030050 วัดเขาฉลาก สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030051 บ้านทางตรง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030052 วัดอัมพวัน สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030053 วัดหนองคล้า สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030054 บ้านวังค้อ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030055 บ้านหนองปรือ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030056 บ้านบึง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030057 บริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030058 วัดจุกกะเฌอ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030059 วัดพระประทานพร สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030060 วัดนาพร้าว สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030061 วัดรังษีสุทธาวาส สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030062 วัดพิบูลสัณหธรรม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030063 วัดวังหิน สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030065 บ้านเขาดิน สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030066 บ้านโค้งดารา สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030067 บ้านเขาตะแบก สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030068 บ้านเนินตอง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030070 วัดหนองขาม(ไตรราษฏร์อำรุง) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20032004 ศรีราชา สพม. สพม. เขต 18
20032005 ทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) สพม. สพม. เขต 18
20032006 บึงศรีราชาพิทยาคม สพม. สพม. เขต 18
20032007 สุรศักดิ์วิทยาคม สพม. สพม. เขต 18
20032008 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี สพม. สพม. เขต 18
20030072 บ้านหินวง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030073 วัดหนองจับเต่า สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030074 บ้านอำเภอ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030075 วัดนาจอมเทียน สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030076 ชุมชนบ้านบางเสร่ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030077 เกล็ดแก้ว สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030078 บ้านเขาชีจรรย์ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030079 จุกเสม็ด สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030080 บ้านขลอด สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030081 บ้านเขาบายศรี สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030082 บ้านกม.ห้า สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030084 อนุบาลบ้านเตาถ่าน สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030085 บ้านสัตหีบ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030086 วัดเขาคันธมาทน์ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20030087 ชุมชนบ้านช่องแสมสาร สพป. สพป.ชลบุรี เขต 3
20032010 สัตหีบวิทยาคม สพม. สพม. เขต 18
20032012 สิงห์สมุทร สพม. สพม. เขต 18
20010078 บ้านชากนา (ประเสริฐราษฎร์พัฒนา) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010079 บ้านคลองสิบแปด สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010080 บ้านคลองตะเคียน สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010081 ชุมชนบ้านคลองพลู สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010082 บ้านหนองเสือช้าง สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010083 วัดเฉลิมลาภ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010084 บ้านท่าจาม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010085 บ้านห้วยมะระ(เทวานุกูลวิทยา) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010086 อนุบาลหนองใหญ่ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010087 บ้านหนองผักหนาม สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010088 บ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์) สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20010089 บ้านหนองประดู่ สพป. สพป.ชลบุรี เขต 1
20012013 หนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา สพม. สพม. เขต 18