ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
21020001 วัดกะแส สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020002 บ้านคลองป่าไม้ สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020003 บ้านเนินไม้หอม สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020004 บ้านยางงาม สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020005 ชุมชนวัดกลางกร่ำ สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020006 วัดชากมะกรูด สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020007 วัดสุขไพรวัน สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020008 บ้านหนองคุย สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020010 บ้านชำสมอ สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020011 วัดเขาน้อย สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020012 วัดกองดิน สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020013 วัดเขาสำรอง สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020014 วัดไตรรัตนาราม สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020015 วัดคลองปูน สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020016 วัดเนินยาง สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020017 บ้านเนินสมบูรณ์ สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020018 วัดเขากะโดน สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020019 วัดบุนนาค สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020020 บ้านคลองทุเรียน สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020021 บ้านมาบเหลาชะโอน สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020022 วัดสันติวัน สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020023 วัดสมอโพรง สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020024 วัดคลองชากพง สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020025 วัดพลงไสว สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020027 วัดหนองกันเกรา สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020028 วัดโพธิ์ทอง สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020029 บ้านดอนสำราญ สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020030 วัดพลงช้างเผือก สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020031 วัดสารนารถธรรมาราม สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020032 วัดมงคลวุฒาวาส สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020033 วัดชุมนุมสูง สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020034 บ้านเนินสุขสำรอง สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020035 วัดทุ่งควายกิน สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020036 วัดเนินเขาดิน สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020037 วัดหนองกะพ้อ สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020038 บ้านหนองไทร สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020039 วัดถนนกะเพรา สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020040 วัดจำรุง สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020041 วัดเนินทราย สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020042 วัดบ้านนา สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020043 บ้านทุ่งเค็ด สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020044 บ้านท่าลำบิด สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020045 บ้านห้วงหิน สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020046 ชุมชนวัดตะเคียนงาม สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020048 วัดท่ากง สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020049 วัดเกาะลอย สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020050 วัดปากน้ำพังราด สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020051 วัดพังราด สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020052 บ้านวังหิน สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020053 วัดวังหว้า สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020054 บ้านเนินหย่อง สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020055 บ้านเนินดินแดง สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020056 บ้านเจริญสุข สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020057 บ้านเขาหินแท่น สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020058 บ้านหนองน้ำขุ่น สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020059 บ้านสองสลึง สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020060 บ้านสองพี่น้อง สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020061 บ้านเต้าปูนหาย สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020062 บ้านห้วยยาง สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020063 วัดคงคาวราราม สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21022001 แกลง(วิทยสถาวร) สพม. สพม. เขต 18
21022004 ชำนาญสามัคคีวิทยา สพม. สพม. เขต 18
21022006 สุนทรภู่พิทยา สพม. สพม. เขต 18
21022007 ห้วยยางศึกษา สพม. สพม. เขต 18
21022008 มกุฎเมืองราชวิทยาลัย สพม. สพม. เขต 18
21020079 บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020080 บ้านมะเดื่อ สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020081 บ้านชำฆ้อ สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020082 บ้านศรีประชา สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020083 บ้านเขาช่องลม สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020084 บ้านน้ำเป็น สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020085 บ้านสามแยกน้ำเป็น สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020086 บ้านมาบช้างนอน สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020087 บ้านเหมืองแร่ สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020088 บ้านน้ำใส สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020089 บ้านห้วยทับมอญ สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020090 บ้านยางเอน สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020091 บ้านสีระมัน สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020092 บ้านน้ำกร่อย สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21022003 เขาชะเมาวิทยา สพม. สพม. เขต 18
21022005 ชำฆ้อพิทยาคม สพม. สพม. เขต 18
21010112 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 1 สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010113 นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 2 สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010114 นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 5 สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010115 วัดชากผักกูด สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010116 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 4 สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010117 นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 6 สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010118 นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 9 สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010119 บ้านหนองระกำ สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010120 ชุมชนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 7 สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010121 นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 3 สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010122 วัดมาบข่า สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010123 วัดกระเฉท สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21012012 นิคมวิทยา สพม. สพม. เขต 18
21010059 วัดห้วงหิน สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010060 บ้านบึงต้นชัน สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010061 วัดห้วงหิน สาขาโรงเรียนวัดชากกอไผ่ สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010062 บ้านเขาลอย สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010063 วัดหนองตะแบก สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010064 ชุมชนวัดหนองคอกหมู สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010065 วัดบ้านเก่า สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010066 วัดตาขัน สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010067 บ้านหลังเขา สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010068 วัดหนองพะวา สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010069 บ้านคลองยายเมือง สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010070 บ้านเขาหวาย สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010071 บ้านชากมะหาด สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010073 วัดบ้านค่าย สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010074 วัดไผ่ล้อม สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010075 บ้านหนองสะพาน สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010076 วัดเกาะ สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010077 วัดปทุมาวาส สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010078 บ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010079 บ้านมาบป่าหวาย สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010080 วัดหนองกรับ สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010081 บ้านคลองขนุน สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010082 บ้านหนองฆ้อ สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010083 บ้านท่าเสา สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010084 วัดดอนจันทน์ สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010085 วัดละหารไร่ สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010086 บ้านหนองละลอก สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010087 วัดเชิงเนิน สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010088 วัดหนองกระบอก สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010089 บ้านมาบตอง สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21012010 บ้านค่าย สพม. สพม. เขต 18
21010045 บ้านพยูน สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010046 วัดบ้านฉาง สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010047 วัดประชุมมิตรบำรุง สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010048 วัดเนินกระปรอก สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010049 บ้านเขาห้วยมะหาด สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010050 วัดพลา สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010051 บ้านคลองทราย สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010052 วัดคีรีภาวนาราม สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010053 ชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010054 บ้านคลองบางไผ่ สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010055 วัดสระแก้ว สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010056 วัดสมบูรณาราม สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010057 วัดสำนักกะท้อน สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010058 วัดชากหมาก สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21012004 บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา สพม. สพม. เขต 18
21010090 บ้านคลองกรำ สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010091 ชุมชนบริษัทน้ำตาลตะวันออก สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010092 บ้านหนองบอน สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010093 บ้านปลวกแดง สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010094 บ้านมาบเตย สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010095 บ้านมาบยางพร สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010096 บ้านสะพานสี่ สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010097 บ้านห้วยปราบ สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010099 บ้านแม่น้ำคู้ สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010100 นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 8 สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010101 นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 10 สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010102 นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 13 สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010104 บ้านหมอมุ่ย สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010105 บ้านปากแพรก สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010108 บ้านคลองน้ำแดง สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010109 บ้านเขาคลองซอง สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010110 บ้านบึงตาต้า สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010111 บ้านหนองไร่ สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21012011 ปลวกแดงพิทยาคม สพม. สพม. เขต 18
21010001 วัดแกลงบน สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010002 วัดธงหงส์ สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010003 บ้านสมานมิตร สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010004 บ้านตะพุนทอง สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010005 บ้านไร่จันดี สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010006 บ้านเขายายชุม สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010007 สามัคคีราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010008 วัดท่าเรือ สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010009 วัดตะเคียนทอง สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010010 วัดบ้านดอน สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010011 บ้านหนองจอก สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010012 วัดเกาะกลอย สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010013 วัดปลวกเกตุ สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010014 วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010015 วัดตะพงนอก สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010017 วัดยายดา สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010018 บ้านเนินเสาธง สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010019 ชุมชนวัดทับมา สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010020 อนุบาลระยอง สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010021 วัดนาตาขวัญ สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010022 บ้านชะวึก สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010023 บ้านเขาวังม่าน สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010024 วัดน้ำคอก สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010025 วัดเนินพระ สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010026 อนุบาลระยองวัดหนองสนม สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010027 วัดกรอกยายชา สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010028 วัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010029 ชุมชนวัดบ้านแลง สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010031 บ้านตะเกราทอง สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010032 วัดเภตราสุขารมย์ สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010033 วัดในไร่ สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010034 วัดเขาสำเภาทอง สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010035 เกาะแก้วพิศดาร สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010036 บ้านหนองแฟบ สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010037 บ้านมาบตาพุด สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010038 วัดตากวน สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010039 บ้านสำนักทอง สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010040 บ้านยายจั่น สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010041 วัดธรรมสถิต สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010042 วัดห้วยโป่ง สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010043 วัดชากลูกหญ้า สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21010044 วัดมาบชลูด สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21012002 ระยองปัญญานุกูล สพป. สพป.ระยอง เขต 1
21012001 วัดป่าประดู่ สพม. สพม. เขต 18
21012003 ระยองวิทยาคม สพม. สพม. เขต 18
21012005 เพรักษมาตาวิทยา สพม. สพม. เขต 18
21012006 มาบตาพุดพันพิทยาคาร สพม. สพม. เขต 18
21012007 ระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม สพม. สพม. เขต 18
21012008 ระยองวิทยาคมปากน้ำ สพม. สพม. เขต 18
21012009 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยองทร์ ระยอง สพม. สพม. เขต 18
21020064 บ้านชุมแสง สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020065 บ้านหนองม่วง สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020066 บ้านบึงตะกาด สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020067 บ้านเขาตาอิ๋น สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020068 บ้านแก่งหวาย สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020069 บ้านคลองไผ่ สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020070 ไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020071 วัดป่ายุบ สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020072 บ้านยุบตาเหน่ง สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020073 บ้านคลองบางบ่อ สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020074 บ้านพลงตาเอี่ยม สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020075 บ้านชงโค สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020076 ชุมชนบ้านวังจันทน์ สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21020078 บ้านเขาตลาด สพป. สพป.ระยอง เขต 2
21022002 วังจันทร์วิทยา สพม. สพม. เขต 18