ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
22010066 บ้านช่องกะพัด สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010067 วัดแก่งหางแมว สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010068 บ้านโป่งวัว สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010069 บ้านหนองบัวทอง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010070 บ้านโคกวัด สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010071 วัดขุนซ่อง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010072 วัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010073 วัดเขาวงกต สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010074 บ้านหนองเจ๊กสร้อย สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010075 บ้านเนินจำปา สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010076 บ้านวังอีแอ่น สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010077 บ้านบ่อไฟไหม้ สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010078 บ้านคลองครก สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010079 บ้านวังไม้แดง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010080 บ้านซอยสองฯ สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010081 บ้านประแกต สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร สพม. สพม. เขต 17
22020001 วัดเกวียนหัก สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020002 วัดซึ้งบน สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020003 วัดอิมั้ง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020004 บ้านช้างข้าม สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020006 วัดตกพรม สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020007 วัดสะตอน้อย สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020009 บ้านตรอกนอง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020010 วัดตะปอนใหญ่ สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020011 วัดตะปอนน้อย สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020012 บ้านหนองเสม็ด สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020013 บ้านบ่อ สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020014 มิตรภาพ 20 สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020015 วัดวังสรรพรส สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020016 บ้านหนองระหาน สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020017 บ้านทรัพย์สินพูน สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020018 บ้านบ่อเวฬุ สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020019 บ้านเขาทอง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020020 บ้านโชคดี สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020021 วัดเกาะจิก สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020022 บ้านท่าขาหย่าง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020023 วัดบางชัน สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020024 วัดมาบไผ่ สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020026 วัดเวฬุวัน สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020027 วัดซึ้งล่าง(ประชาอุทิศพิทยาคาร) สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020029 วัดวันยาวล่าง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22022001 ตกพรมวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 17
22022002 บ่อวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 17
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก สพม. สพม. เขต 17
22020113 วัดน้ำขุ่น สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020114 วัดคลองพลู สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020115 วัดทุ่งกบิล สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020116 บ้านจันทเขลม สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020117 บ้านชากไทย สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020119 บ้านเนินมะหาด สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020120 วัดตะเคียนทอง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020121 วัดคลองตะเคียน สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020123 วัดพลวง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020124 วัดกะทิง (ขันธสโรอุปถัมภ์) สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020125 บ้านคลองน้ำเป็น สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22022013 ราชประชานุเคราะห์ 48 สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22022011 คิชฌกูฏวิทยา สพม. สพม. เขต 17
22022012 คลองพลูวิทยา สพม. สพม. เขต 17
22010030 บ้านศรัทธาตะพง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010032 บ้านตาเลียว สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010033 บ้านวังปลา สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010034 บ้านแก่งน้อย สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010036 บ้านเขาแก้ววิทยา สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010038 บ้านคลองกะพง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010040 บ้านเนินดินแดง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010041 บ้านมาบโอน สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010042 วัดบูรพาพิทยาราม สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010043 วัดเสม็ดโพธิ์ศรี สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010044 วัดโขมง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010045 วัดคลองขุด สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010046 วัดหมูดุด สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010047 บ้านเจ้าหลาว สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010049 บ้านเตาหม้อ สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010050 บ้านสังข์ทอง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010051 วัดหนองคัน สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010052 วัดแขมหนู สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010054 วัดตะกาดเง้า สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010055 อนุบาลบ้านหนองคล้าฯ สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010056 วัดทุ่งเบญจา สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010057 บ้านสะพานเลือก สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010059 วัดรำพัน สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010060 วัดท่าศาลา สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010061 บ้านไร่เก่า สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010063 ไทยรัฐวิทยา 14 (ท่าใหม่บ้านสิ้ว) สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010065 วัดสามผาน สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22012005 ท่าใหม่(พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล) สพม. สพม. เขต 17
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม สพม. สพม. เขต 17
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ สพม. สพม. เขต 17
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม สพม. สพม. เขต 17
22010082 วัดหนองแหวน สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010083 วัดโขดหอย สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010084 วัดนาซา สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010085 บ้านยางระหง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010086 วัดช้างข้าม สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010088 วัดหนองไทร สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010089 บ้านเขามะปริง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010090 วัดนายายอาม สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010091 บ้านต้นกระบก สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010092 วัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010093 วัดวังเวียน สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010094 บ้านห้วงกระแจะ สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010095 วัดวังหิน สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010096 วัดหนองสีงา สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010097 บ้านคลองลาว สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010099 วัดสนามไชย สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010100 บ้านหนองหงส์ สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010101 วัดท่าแคลง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22012010 นายายอามพิทยาคม สพม. สพม. เขต 17
22012011 มัธยมท่าแคลง สพม. สพม. เขต 17
22020030 บ้านหนองบอน สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020031 วัดผักกาด สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020032 บ้านคลองใหญ่ สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020033 บ้านป่าวิไล สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020034 บ้านดงจิก สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020035 บ้านทุ่งกร่าง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020036 บ้านเนินดินแดง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020037 บ้านแหลม สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020038 บ้านปั้นหม้อ สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020039 บ้านโป่งน้ำร้อน สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020040 บ้านใหม่ สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020041 บ้านเขาหอม สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020042 บ้านทรัพย์ประเมิน สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020043 บ้านสามสิบพัฒนา สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020045 บ้านคลองตาคง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020046 วัดพังงอน สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020047 วัดทับไทร สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020048 บ้านทุ่งม่วง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020049 บ้านคลองคต สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020050 ราษฎร์พัฒนาสามัคคี สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020051 บ้านคลองบอน สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020052 บ้านโพธิ์ สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020053 บ้านแปลง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020054 บ้านจางวาง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020055 บ้านนาสนาดก์ สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22022004 เครือหวายวิทยาคม สพม. สพม. เขต 17
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม สพม. สพม. เขต 17
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร สพม. สพม. เขต 17
22020056 วัดทุ่งเพล สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020057 บ้านวังตัก สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020058 วัดน้ำรัก สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020060 บ้านหนองสลุด สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020061 วัดมะทาย สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020062 วัดโป่ง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020063 บ้านทัพนคร สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020064 บ้านทุ่งบอน สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020065 บ้านมะขาม สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020067 วัดวังจะอ้าย สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020069 วัดขนุน(พรหมราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020071 วัดบ้านอ่าง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22022007 มะขามสรรเสริญ สพม. สพม. เขต 17
22010001 วัดเกาะขวาง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010002 วัดเกาะตะเคียน สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010003 วัดเกาะโตนด(จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์) สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010005 วัดเขาน้อย สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010006 วัดคมบาง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010007 วัดเนินยาง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010008 วัดทองทั่ว สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010009 วัดเนินสูง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010011 วัดจันทนาราม สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010012 วัดไผ่ล้อม สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010013 บ้านคลองน้ำใส สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010014 บ้านแก้ว สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010015 วัดโยธานิมิต สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010017 วัดสิงห์ สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010018 วัดพลับ สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010019 บ้านท่าแฉลบ สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010020 วัดดอนตาล สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010021 วัดพลับพลา สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010022 วัดโป่งแรด สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010023 อนุบาลจันทบุรี สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010024 สฤษดิเดช สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010025 บ้านชำโสม สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010026 วัดแสลง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010027 วัดหนองบัว สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010028 วัดเสม็ดงาม สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22010029 วัดเนินโพธิ์ สพป. สพป.จันทบุรี เขต 1
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี สพม. สพม. เขต 17
22012002 บางกะจะ สพม. สพม. เขต 17
22012003 ศรียานุสรณ์ สพม. สพม. เขต 17
22012004 เบญจมานุสรณ์ สพม. สพม. เขต 17
22020092 บ้านตามูล (รัฐประชาสงเคราะห์) สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020093 วัดสำโรง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020094 สังวาลย์วิทย์ 6 สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020095 บ้านประตง(ศูนย์อนุบาลอ.สอยดาว) สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020096 บ้านสมเด็จเจ้าพระยาอุปถัมภ์ สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020098 บ้านทับสงฆ์ สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020099 บ้านโป่งเจริญชัย สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020100 บ้านทับช้าง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020101 บ้านไทรงาม สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020102 ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 2 สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020103 บ้านไผ่ล้อมสามัคคี สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020104 บ้านซับตารี สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020105 หนองมะค่า สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020106 โฆวินทะ สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020107 บ้านกระทิงทอง สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020108 บ้านเขาแก้ว สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020109 บ้านตาเรือง (ตำรวจชายแดนสงเคราะห์) สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020110 บ้านทรัพย์เจริญ สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020111 สตรีวิทยาอุปถัมภ์ 2 สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020112 บ้านสวนส้ม สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22022009 สอยดาววิทยา สพม. สพม. เขต 17
22022010 ทุ่งขนานวิทยา สพม. สพม. เขต 17
22020072 บ้านเกาะเปริด(เจริญรัตน์ราษฎร์นุกูล) สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020073 วัดเขาตาหน่วย สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020074 บ้านคลองใหญ่ สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020077 วัดบางกะไชย สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020078 บ้านแหลมสิงห์ สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020079 วัดบางสระเก้า สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020081 บ้านคลองกลอย สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020082 วัดปากน้ำ (ประสาทวิทยาคาร) สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020083 ปากน้ำแหลมสิงห์ สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020084 วัดท่าหัวแหวน สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020085 วัดท่าเขา สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020086 พลิ้ว สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020087 บ้านน้ำตกพลิ้ว สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020089 วัดหนองชิ่ม สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22020091 บ้านอีมุย สพป. สพป.จันทบุรี เขต 2
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์) สพม. สพม. เขต 17