ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
24020153 วัดก้อนแก้ว สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020154 ก้อนแก้วราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020155 โสภณประชาเทวารุทธารักษ์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020156 วัดคลองเขื่อน สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020157 วัดบ้านกล้วย สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020158 ราษฎรนุกูล สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020159 วัดบางตลาด สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020162 วัดบางโรง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020163 วัดสามร่ม สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24022013 ก้อนแก้วพิทยาคม สพม. สพม.เขต 6
24020133 บ้านกรอกสะแก สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020134 บ้านหนองคอก สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020135 บ้านห้วยตะปอก สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020136 บ้านร่มโพธิ์ทอง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020137 บ้านเทพประทาน สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020138 บ้านทุ่งส่าย สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020139 บ้านหนองขาหยั่ง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020140 บ้านธรรมรัตน์ใน สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020141 บ้านศรีเจริญทอง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020142 บ้านวังหิน สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020143 บ้านหนองปลาซิว สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020144 บ้านท่ากลอย สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020145 วัดทุ่งยายชี สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020146 บ้านหนองปรือกันยาง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020147 บ้านท่าคาน สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020148 บ้านหนองประโยชน์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020149 บ้านอ่างเตย สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020150 วัดเทพพนาราม สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020151 สียัดพัฒนา สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020152 บ้านอ่างเสือดำ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24022012 มัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา สพม. สพม.เขต 6
24020001 สุตะโชติประชาสรรค์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020002 ท่าระหัดราษฎร์สฤษฎิ์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020003 วัดบางกระเจ็ด (บุญมีอนุสรณ์) สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020004 วัดสามแยก สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020005 วัดบางกระดาน สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020006 วัดใหม่บางคล้า สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020007 วัดกกสับ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020008 วัดปากน้ำโจ้โล้ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020009 วัดสาวชะโงก สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020010 วัดเสม็ดใต้ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020011 วัดสนามช้าง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020012 วัดหัวสวน สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020014 บ้านปลายคลอง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020015 วัดศรีสุตาราม สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020017 วัดเสม็ดเหนือ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020018 วัดลาดบัวขาว สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020019 วัดหัวไทร สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020020 วัดทางข้ามน้อย สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020021 วัดคูมอญ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24022001 วัดเปี่ยมนิโครธาราม สพม. สพม.เขต 6
24022002 บางคล้าพิทยาคม สพม. สพม.เขต 6
24010043 บ้านคลอง 21 สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010044 บ้านปลายคลอง 20 สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010045 วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010046 วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010047 สุเหร่าดอนเกาะกา สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010048 วัดบึงตาหอม สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010049 บ้านดอนเกาะกา สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010050 บ้านบึงพระอาจารย์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010051 วัดสุวรรณเตมีย์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010052 สุเหร่าลำชะล่า สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010053 สุเหร่าสมอเอก สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010054 ตลาดคลอง 16 สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010055 เฉลิมช่วงวิทยาทาน สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010056 วัดรามัญ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010057 สุเหร่าปากคลอง 20 สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010058 สุเหร่าดอนกลาง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010059 สุเหร่าคู้ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010060 ปากคลองบางขนาก สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010062 วัดเกตุสโมสร สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010064 วัดประชาบำรุง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010065 ประชาฤกษ์สมบูรณ์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010066 บึงเทพยา สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010068 สุเหร่าใหม่ปากคลอง 17 สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010069 สุเหร่าแคราย สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010070 สกุลดีประชาสรรค์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010071 วัดบึงน้ำรักษ์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010072 สุเหร่าคลอง 15 สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010073 สุเหร่าดารุลนาอีม สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010074 สุเหร่าคลองหกวา สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010075 สุเหร่าคลอง 14 สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010076 สิทธิสุนทรอุทิศ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010077 วัดบางสาย สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010078 วัดตะพังคลี สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010079 วัดนีลราษฎร์ศรัทธาบำรุง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010080 วัดญาณรังษาราม สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010081 สะแกโดดประชาสรรค์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010082 วัดบางไทร สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010083 วัดไผ่ดำ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010084 วัดหลวงแพ่ง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010085 วัดสว่างอารมณ์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010086 วัดคลองเจ้า สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010087 วัดแคราย สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010088 วัดบึงทองหลาง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010089 ปากบึงสิงโต สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010090 วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010091 สุเหร่าคลอง 20 สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010092 สุเหร่าคลอง 19 สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010093 วัดพุทธอุดมวิหาร สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010094 สุเหร่าคลอง 18 สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010095 บึงสิงโต สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010096 วัดคลอง 18 สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24012010 บางน้ำเปรี้ยววิทยา สพม. สพม.เขต 6
24012011 ดอนฉิมพลีพิทยาคม สพม. สพม.เขต 6
24012012 หมอนทองวิทยา สพม. สพม.เขต 6
24012013 ไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม.เขต 6
24012014 การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ (อนุสรณ์วันเด็กแห่ง สพม. สพม.เขต 6
24010097 วัดเขาดิน สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010098 วัดบางแสม สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010099 คลองพานทอง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010101 บ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร 10ฯ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010102 จันทร์เจริญ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010103 ประกอบราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010104 วัดท่าสะอ้าน สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010105 วัดลาดยาว สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010106 วัดบางเกลือ(ประชารัฐบำรุง) สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010107 วัดล่าง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010108 วัดบน สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010109 พระพิมลเสนี สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010110 พรหมานุเคราะห์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010111 สามัคคีราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010113 วัดบางผึ้ง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010114 บ้านบางข้าว สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010115 วัดบางวัว(สายเสริมวิทย์) สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010117 วัดบางสมัคร สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010118 วัดพิมพาวาส สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010119 แสมขาววิทยาคาร สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010120 วัดสองคลอง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010121 บ้านสีล้ง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010122 สกัด 80 สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010123 คลองขวาง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010124 วัดสุขาราม สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010125 สกัด 40 สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010126 วัดหล่อเจริญราษฎร์วราราม สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010127 คลองตาเอี่ยม สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010128 วัดสุคันธศีลาราม สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24012015 บางปะกง(บวรวิทยายน) สพม. สพม.เขต 6
24010129 วัดคลองสวน (พิบูลธรรมขันธ์) สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010130 สุเหร่าเกาะไร่ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010131 สุเหร่าจรเข้น้อย สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010132 วัดพนมพนาวาส สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010133 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010134 วัดลาดบัว สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010135 วัดใหม่ประเวศ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010136 วัดดอนทราย สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010137 วัดประศาสน์โสภณ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010138 วัดเทพราช สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010139 วัดกลางราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010140 วัดผาณิตาราม สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010141 วัดสนามจันทร์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010142 วัดคลองบ้านโพธิ์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010143 วัดคลองต้นหมัน สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010144 วัดพิพิธประสาทสุนทร สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010145 วัดกระทุ่ม สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010147 วัดสามกอ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010149 วัดประชาบำรุงกิจ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010150 วัดแสนภูดาษ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010151 วัดอินทาราม สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010152 วัดดอนสีนนท์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010153 วัดหนองกระสังสามัคคี สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010154 วัดอรัญญิการาม สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010155 วัดศรีมงคล สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24012019 ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24012016 พุทธิรังสีพิบูล สพม. สพม.เขต 6
24012017 วิทยาราษฎร์รังสรรค์ สพม. สพม.เขต 6
24012018 ผาณิตวิทยา สพม. สพม.เขต 6
24020112 วัดสวรรค์นิมิต สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020114 บ้านเนินไร่ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020115 วัดไผ่แก้ว สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020116 วัดแปลงยาว สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020117 ตลาดบางบ่อ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020118 บ้านคลองสอง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020119 ไม้แก้วประชานุเคราะห์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020120 ไทรทองอุปถัมภ์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020121 วัดวังกะจะ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020122 ทุ่งสะเดาประชาสรรค์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020123 วัดวังเย็น สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020124 หนองปรือประชาสรรค์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020125 บ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020126 วัดหนองไม้แก่น สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020127 วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020128 บ้านหนองน้ำขาวเจริญราษฎร์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020129 บ้านเขาสะท้อน สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020130 วัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020131 บ้านหนองสทิต สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020132 วัดอ่าวช้างไล่ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24022009 ไผ่แก้ววิทยา สพม. สพม.เขต 6
24022010 หนองไม้แก่นวิทยา สพม. สพม.เขต 6
24022011 แปลงยาวพิทยาคม สพม. สพม.เขต 6
24020022 วัดพงษาราม (มณีนันทศึกษาลัย) สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020023 บ้านแหลมตะคร้อ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020024 วัดหนองเสือ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020025 วัดชายเคืองวนาราม สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020026 บ้านห้วยพลู(ราษฎร์ทิพยานนท์) สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020027 วัดนาน้อย สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020029 บ้านไร่ดอน สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020030 วัดดอนขี้เหล็ก สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020031 บ้านชำขวาง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020032 บ้านปรือวาย สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020033 บ้านม่วงโพรง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020034 วัดแหลมเขาจันทร์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020035 บ้านห้วยหิน สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020036 บ้านหนองกลางดง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020037 บ้านหนองเหียง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020038 สว่างศรัทธาธรรมสถาน สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020039 วัดลำมหาชัย สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020040 วัดหนองปรือ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020041 บ้านหนองแสง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020043 วัดโคกหัวข้าว สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020044 วัดดอนทอง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020045 วัดท่าลาดเหนือ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020046 วัดหนองเค็ด สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020047 วัดธารพูด สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020048 วัดหัวกระสังข์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020049 วัดเกาะแก้วสุวรรณาราม สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020050 บ้านหนองหว้า สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020051 บ้านหนองสองห้อง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020052 บ้านเขาหินซ้อน สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020053 ไพบูลย์ประชานุกูล สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020054 วัดท่าเกวียน สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020055 วัดนาเหล่าบก สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020056 วัดแหลมไผ่ศรี สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020057 วัดต้นตาล สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020058 วัดหนองปาตอง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020059 วัดบึงกระจับ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020060 วัดสระสองตอน สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020061 สุวรรณคีรี สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020062 วัดบ้านซ่อง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020063 วัดหนองแหน สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020064 วัดดงยาง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020065 วัดหนองบัว สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24022003 หนองแหนวิทยา สพม. สพม.เขต 6
24022004 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา สพม. สพม.เขต 6
24022005 พนมสารคาม(พนมอดุลวิทยา) สพม. สพม.เขต 6
24010001 วัดจุกเฌอ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010002 วัดชนะสงสาร สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010003 วัดพรหมสุวรรณ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010004 วัดจรเข้น้อย สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010005 สุเหร่าลาดน้ำขาว สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010006 สุเหร่าสมอเซ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010007 สุเหร่าคลองใหญ่ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010008 บ้านเกาะดอน สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010009 ตลาดเปร็ง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010010 แพ่งพิทยาภูมิ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010011 บ้านคลองเจ้า สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010012 สุเหร่าหลวงแพ่ง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010013 วัดคู้เกษมสโมสร สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010014 วัดไชยธารา สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010015 วัดเทพนิมิตร สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010016 วัดประตูน้ำท่าไข่ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010017 วัดนิโครธาราม สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010018 วัดบ้านนา สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010021 บ้านบางแก้ว สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010022 วัดเกาะจันทาราม สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010023 วัดสมานรัตนาราม สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010024 วัดเที่ยงพิมลมุข สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010025 วัดราษฎร์ศรัทธาทำ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010026 วัดดอนทอง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010027 บ้านวนท่าแครง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010028 วัดเกาะ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010029 วัดแพรกนกเอี้ยง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010030 บ้านแขวงกลั่น สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010031 วัดบางปลานัก สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010033 วัดทด สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010034 วัดโพธาราม สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010035 วัดบางปรง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010036 วัดบางพระ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010039 วัดนครเนื่องเขต สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010040 บ้านวังตะเคียน สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010041 วัดหนามแดง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24010042 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
24012001 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ สพม. สพม.เขต 6
24012002 ดัดดรุณี สพม. สพม.เขต 6
24012003 วัดโสธรวรารามวรวิหาร สพม. สพม.เขต 6
24012004 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา สพม. สพม.เขต 6
24012005 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 สพม. สพม.เขต 6
24012007 เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี สพม. สพม.เขต 6
24012008 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 สพม. สพม.เขต 6
24012009 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา สพม. สพม.เขต 6
24020066 วัดเกาะแก้วเวฬุวัน สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020067 วัดหินดาษ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020068 วัดสะแกงาม สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020069 วัดน้ำฉ่า สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020070 บ้านท่าโพธิ์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020071 วัดจรเข้ตาย (พินิจค้าประชาสรรค์) สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020072 วัดแสนภุมราวาส สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020073 วัดบางคา สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020074 วัดไผ่ขวาง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24022006 ราชสาส์นวิทยา สพม. สพม.เขต 6
24020076 วัดดอนท่านา สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020077 บางพะเนียง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020078 บ้านอ่างทอง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020079 บ้านท่าม่วง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020080 บ้านยางแดง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020081 บ้านหนองยาง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020082 บ้านสระไม้แดง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020083 บ้านห้วยน้ำใส สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020084 ไทยรัฐวิทยา 41 สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020085 บ้านท่าเลียบ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020086 บ้านนา สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020087 บ้านโป่งเจริญ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020088 บ้านหินแร่ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020089 บ้านทุ่งส่อหงษา สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020090 วัดชำป่างาม สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020091 บ้านนาโพธิ์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020092 บ้านท่ากระดาน สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020093 บ้านกระบกเตี้ย สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020094 บ้านสุ่งเจริญ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020095 บ้านโปร่งเกตุ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020096 บ้านโป่งตาสา สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020097 บ้านท่าทองดำ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020098 บ้านคลองอุดม สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020099 บ้านคลองยายสร้อย สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020100 บ้านหนองใหญ่ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020101 บ้านวังคู สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020102 บ้านอ่างตะแบก สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020103 บ้านโคกตะเคียนงาม สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020104 บ้านมาบนาดี สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020105 สวนป่าอุปถัมภ์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020106 บ้าน ก.ม.7 สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020107 บ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020108 บ้านห้วยหิน สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020109 บ้านลาดกระทิง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020110 บ้านท่าซุง สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24020111 บ้านห้วยน้ำทรัพย์ สพป. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
24022007 สนามชัยเขต สพม. สพม.เขต 6