ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
25010041 ชุมชนบ้านทุ่งแฝก สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010042 วัดโคกป่าแพง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010043 บ้านหนองช้างลง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010044 บ้านชำโสม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010045 บ้านนางเลง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010046 วัดปากแพรก สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010047 วัดสระดู่(บู่บำรุงวิทย์) สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010048 บ้านโปร่งสะเดา สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010049 บ้านเขาไม้แก้ว สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010050 บ้านคลองตามั่น สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010051 บ้านคลองเจ้าแรง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010052 บ้านนาคลองกลาง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010053 บ้านหนองประดู่ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010054 บ้านหนองหัวช้าง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010055 บ้านโนนสะอาด สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010056 บ้านหนองบัว สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010057 วัดศรีสุวรรณาราม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010058 วัดตันทาราม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010059 บ้านหนองอนามัย สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010060 วัดเนาวรัตนาราม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010061 บ้านท่าอุดม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010062 บ้านหนองมันปลา สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010063 วัดศรีสวัสดิ์ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010064 บ้านหนองไผ่ล้อม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010065 บ้านหนองโดน สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010066 วัดปากน้ำ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010067 บ่อทองวิทยา สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010068 บ้านกุงประชาสรรค์ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010069 บ้านบุเสี้ยว สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010070 บ้านพระปรง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010071 วัดวัฒนารังษี สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010072 บ้านหนองนาใน สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010074 บ้านหนองสัง(ไลอุทิศ) สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010075 อนุบาลกบินทร์บุรี สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010076 บรรหารวิทยา สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010077 บ้านไผ่ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010078 วัดราษฎร์รังษี สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010079 บ้านโคกหอม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010080 บ้านโคกสว่าง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010081 บ้านโนนหัวบึง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010082 บ้านหนองปรือ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010083 บ้านตรอกปลาไหล สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010084 บ้านซ่ง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010085 วัดย่านรี สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010086 บ้านเขาด้วน สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010087 ชุมชนบ้านเขาลูกช้าง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010088 บ้านโคกกระท้อน สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010089 ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010090 บ้านหนองตลาด สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010091 บ้านคลองร่วม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010092 วัดใหม่พรหมสุวรรณ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010093 บ้านหนองศรีวิชัย สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010094 วัดวังหวาย สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010095 บ้านหนองจิก สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010096 วัดรัตนโชติการาม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010097 วัดรัตนชมภู สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010098 วัดเกาะแดง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010099 บ้านวังตะเคียน สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010100 บ้านหนองคล้า สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010101 บ้านแก่ง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010102 วัดจันทรังษีถาวร สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010103 วัดเนินสูง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010104 บ้านเขากระแต สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010105 บ้านคลองระกำ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010106 บ้านหนองหอย สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010107 บ้านวังมะกรูด สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010108 บ้านเขาถ้ำ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010109 บ้านไทยเจริญ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010110 บ้านคลองสิบสอง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010111 บ้านโปร่งใหญ่ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010112 บ้านใหม่พัฒนา สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010113 บ้านคลองหันแดง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010114 บ้านวังกวาง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010115 บ้านวังดินสอ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010116 บ้านเขาปูน สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010117 บ้านทด สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010118 บ้านโคกลาน สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010119 บ้านโคกสั้น สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010120 บ้านคลองอุดม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010121 วัดโคกขี้เหล็ก สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010122 วัดโคกอุดม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010123 วัดหาดสูง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010124 บ้านเขาดิน(ประชาอุทิศ) สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010125 บ้านปราสาท สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010126 บ้านวังบัวทอง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25012008 กบินทร์วิทยา สพม. สพม.เขต 7
25012009 ลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง สพม. สพม.เขต 7
25012010 กบินทร์บุรี สพม. สพม.เขต 7
25012011 วังตะเคียนวิทยาคม สพม. สพม.เขต 7
25012012 วังดาลวิทยาคม สพม. สพม.เขต 7
25010127 บ้านท่าสะตือ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010128 บ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010129 บ้านราษฎร์เจริญ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010130 บ้านวังรี สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010131 บ้านแก่งดินสอ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010132 บ้านคลองมะไฟ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010133 บ้านอุดมบรรพต สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010134 บ้านหินเทิน สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010135 บ้านทุ่งแฝก สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010136 ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010137 บ้านคลองตาหมื่น สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010138 สหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010139 บ้านกระเดียง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010140 อนุบาลนาดี สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010141 บ้านบุสูง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010142 บ้านโนนสูง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010143 บ้านโนนแสนสุข สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010144 บ้านขุนศรี สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010145 บ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010146 บ้านบุพราหมณ์ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010147 บ้าน ก.ม.80 สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010148 บ้านทับลาน สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010149 บ้านหนองสองห้อง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010150 บ้านหนองตะแบก สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010151 ชุมชนบ้านสำพันตา สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010152 บ้านหนองแหน สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010153 บ้านโคกกระจง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25010154 วัดสารวนาราม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
25012015 มณีเสวตรอุปถัมภ์ สพม. สพม.เขต 7
25012016 ร่มเกล้า ปราจีนบุรี สพม. สพม.เขต 7
25010155 วัดกระทุ่มแพ้ว สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010156 วัดบางกระเบา สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010157 ไผ่แถวอนุสรณ์ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010158 บ้านบางขาม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010160 วัดบางเตย สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010161 ชุมชนวัดบางแตน สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010162 บ้านปากคลองบางกระดาน สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010163 บ้านบางปลาร้า (กมลราษฎร์นุกูล) สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010164 นิคมพัฒนา สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010165 อนุบาลวัดบ้านสร้าง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010166 วัดหัวไผ่ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010167 วัดพิกุลวนาราม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010168 บ้านคลองบางไซ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010170 บ้านหนองงูเหลือม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010171 บ้านคลองสารภี สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010172 วัดอินทาราม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010173 บ้านบางรุ่งโรจน์ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010174 วัดใหม่โพธิ์เย็น สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010175 วัดคลองเฆ่ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010176 วัดเทพพิทักษ์บุญญาราม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010177 ประชุมเขตศึกษา สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010178 วัดมูลเหล็ก สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010179 บ้านคลองสอง (ราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25012018 ชิตใจชื่น สพม. สพม.เขต 7
25012020 กระทุ่มแพ้ววิทยา สพม. สพม.เขต 7
25010180 วัดไชยมงคล สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010181 บ้านด่าน สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010182 วัดเกาะลอย สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010183 วัดศรีสุทธาวาส สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010184 วัดหนองคุ้ม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010185 วัดทุ่งสบก สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010186 วัดเนินสูง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010187 วัดใหม่กวางทอง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010188 วัดตะเคียนทอง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010192 วัดศรีมงคล สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010193 วัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010194 วัดบ้านโนน สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010195 บ้านหอย(เติมเอนจิเนียริ่งอุปถัมภ์) สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010196 วัดเกาะมะไฟ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010197 วัดบุฝ้าย สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010198 บ้านว่านบ้านด่าน สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010199 บ้านโคกสว่าง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010200 วัดขิงกระชาย สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010201 อนุบาลประจันตคาม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010202 วัดดงไชยมัน สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010203 ชุมชนวัดศรีประจันตคาม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010204 ชุมชนวัดบ้านโง้ง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010205 วัดโพธิ์งาม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010206 วัดพรหมรังษีมิตรภาพที่ 1 สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010207 บ้านเขานันทา สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010208 บ้านคลองแก้มช้ำ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010209 วัดอินทร์ไตรย์ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010210 บ้านประเถท(โพธิพิทยาราม) สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010212 วัดหนองแก้ว สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010213 วัดโคกเขื่อน สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010214 วัดประดิษฐาราม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010215 วัดประสาทรังสฤษฎิ์ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25012021 ประจันตราษฎร์บำรุง สพม. สพม.เขต 7
25012022 สุวรรณวิทยา สพม. สพม.เขต 7
25012023 วัดพรหมประสิทธิ์ สพม. สพม.เขต 7
25010001 วัดท้าวอู่ทอง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010003 บ้านหนองชะอม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010004 บ้านแหลมหิน สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010005 วัดภักดีสุนทราวาส สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010006 ชุมชนบ้านขอนขว้าง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010008 บ้านดงบัง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010009 วัดนิโครธาวาส สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010010 ชุมชนวัดหนองจวง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010012 วัดลำดวน สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010013 วัดหาดสะแก สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010014 วัดเลียบ(หร่ำวิทยานุกูล) สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010015 วัดกระแจะ(ธวัชชัยนุสรณ์) สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010016 บ้านห้วยเกษียร สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010017 วัดเนินไม้หอม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010018 บ่อแร่-ธารเลา สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010019 บ้านเนินหอม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010020 วัดเนินสูง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010022 วัดประสาธน์รังสรรค์ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010024 วัดทุ่งตะลุมพุก สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010025 วัดประชาวาส สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010026 วัดหัวกรด สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010027 วัดสามัคคีภิรมย์ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010028 วัดสง่างาม(สุทธิเกียรติวิทยา) สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010029 วัดบ้านพระ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010031 อนุบาลเมืองปราจีนบุรี สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010034 บ้านแหลมไผ่ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010035 บ้านหนองเต่า สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010037 วัดบางคาง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010038 วัดโบสถ์วิทยา สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010039 เมืองปราจีนบุรี สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010040 อนุบาลปราจีนบุรี สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25012007 โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25012001 ปราจิณราษฎรอำรุง สพม. สพม.เขต 7
25012002 ปราจีนกัลยาณี สพม. สพม.เขต 7
25012003 ปราจิณราษฎรอำรุง2"อดุลศาสนกิจศึกษา" สพม. สพม.เขต 7
25012005 ไทยรัฐวิทยา ๗ สพม. สพม.เขต 7
25010216 วัดราษฎร์เจริญศรัทธาธรรม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010217 บ้านประพาส สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010218 บ้านวังทะลุ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010219 บ้านวังขอน สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010220 บ้านดงกระทงยาม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010221 บ้านย่านนางวิ่ง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010222 บ้านโป่งไผ่ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010223 วัดบุยายใบ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010224 วัดหลังถ้ำวิทยาคาร สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010225 บ้านท่าตูม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010227 วัดบุพพาราม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010228 วัดอรัญไพรศรี สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010229 อนุบาลศรีมหาโพธิ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010230 บ้านหนองกระทุ่ม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010231 บ้านหนองหอย สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010232 บ้านหว้าเอน สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010233 วัดสัมพันธ์ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010234 วัดระเบาะไผ่ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010235 บ้านปรือวายใหญ่ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010236 วัดใหม่ประชุมชนมิตรภาพที่ 76 สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010237 บ้านโป่งกะพ้อ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010238 บ้านมาบเหียง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010239 วัดหนองโพรง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010240 บ้านโคกกระเจียว สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010241 วัดนพคุณทอง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010242 วัดหนองหูช้าง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010244 หัวซาวิทยา สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010245 ชุมชนบ้านเกาะสมอ(สามัคคีวิทยา) สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010246 บ้านหนองปรือน้อย สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010247 วัดเนินผาสุก สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010248 วัดลิรัญดอน สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25012024 ศรีมหาโพธิ สพม. สพม.เขต 7
25012025 กรอกสมบูรณ์วิทยาคม สพม. สพม.เขต 7
25010249 วัดคู้ลำพัน สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010250 วัดหนองเกตุ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010251 บ้านโป่งตะเคียน สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010252 วัดสระข่อย สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010253 วัดแสงสว่าง สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010254 บ้านโคกพนมดี สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010255 วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010256 อนุบาลศรีมโหสถ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010257 วัดสระมะเขือ สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25010258 วัดไผ่งาม สพป. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
25012026 ศรีมโหสถ สพม. สพม.เขต 7