ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
27010110 อนุบาลเขาฉกรรจ์ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010111 บ้านนา(สามัคคีวิทยา) สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010112 บ้านวังรี สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010114 บ้านพรสวรรค์ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010116 บ้านเขาสามสิบ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010117 วัดพวงนิมิต สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010118 บ้านคลองสิบสาม สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010119 บ้านพระเพลิง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010121 บ้านภูเงิน สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010122 บ้านบึงพระราม สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010123 บ้านหนองปักหลัก สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010124 บ้านใหม่ไทรทอง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010125 บ้านท่าเต้น สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010126 บ้านท่าผักชี สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010127 บ้านเนินสายฝน (แหลมทอง) สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010128 บ้านคลองนางาม สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010129 บ้านเขาน้อยสามัคคี สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010130 บ้านคลองเจริญ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010131 บ้านหนองกะทะ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010132 บ้านซับมะนาว สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010133 บ้านธารนพเก้า สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010134 บ้านหนองหว้า สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010135 บ้านคลองธรรมชาติ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010136 บ้านเขาดิน สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010062 บ้านคลองไก่เถื่อน สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010063 บ้านเขาตาง้อก สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010064 ทับทิมสยาม05 สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010065 บ้านคลองหาด สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010066 บ้านเขาดิน สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010067 บ้านคลองหาดสาขาบ้านเขาช่องแคบ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010068 อนุบาลคลองหาด สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010069 บ้านเขาเลื่อม สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010070 อนุบาลคลองหาด(สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ) สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010071 บ้านวังวน สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010072 บ้านวังยาง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010073 บ้านนาดี สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010074 บ้านซับถาวร สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010075 บ้านพรหมนิมิต สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010076 บ้านวังปืน สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010077 บ้านซับน้อย สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010078 สามัคคีราษฎร์บำรุง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010079 สามัคคีสกุลอรุณวิทยา สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010080 บ้านหินกอง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010081 มหาธิคุณวิทยา สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010082 บ้านชุมทอง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010083 บ้านห้วยไคร้ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27012001 คลองหาดพิทยาคม สพม. สพม.เขต 7
27020122 บ้านโคกสูง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020123 บ้านหนองเสม็ด สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020124 บ้านละลมติม สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020125 บ้านโนนหมากมุ่น สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020126 สมาคมไลออนส์(บ้านอ่างศิลา) สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020127 บ้านหนองจาน สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020128 สหัสหงษ์มหาคุณ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020129 บ้านหนองแอก สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020130 วัดหนองม่วง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020131 อนุบาลธรรมศิริวิทยาคาร สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020132 บ้านโคกสามัคคี สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020133 ชุมชนบ้านหนองแวง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020134 บ้านหนองเม็ก สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020135 บ้านหนองมั่ง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27022009 ทัพพระยาพิทยา สพม. สพม.เขต 7
27020001 บ้านโคคลาน สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020002 ประเสริฐ-น้อย รุจิรวงศ์ 1 สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020003 บ้านไทยสามัคคี สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020004 บ้านกุดเวียน สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020005 บ้านทัพเซียม สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020006 บ้านนางามมิตรภาพที่131 สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020007 กองทัพบกอุทิศบ้านหนองไผ่ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020008 บ้านแก้วเพชรพลอย สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020009 อนุบาลตาพระยา สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020010 บ้านตะโก สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020011 บ้านกะสัง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020012 เพชรรัตนราชสุดา สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020013 บ้านหนองบัวสันติสุข สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020014 บ้านรัตนะ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020015 บ้านทัพไทย สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020016 บ้านโคกปราสาท สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020017 ทับทิมสยาม03 สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020018 บ้านทดวงศ์สมบูรณ์ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020019 กองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020020 บ้านหนองผักแว่น สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020021 วัดหนองติม สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020022 บ้านโคกไพล สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020023 บ้านเจริญสุข สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020024 บ้านมะกอก สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020025 บ้านโคกเพร็ก สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020026 บ้านโคกทหาร สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020027 บ้านแสง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020028 บ้านโคกแจง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27022003 ทัพราชวิทยา สพม. สพม.เขต 7
27022007 ซับม่วงวิทยา สพม. สพม.เขต 7
27022008 ตาพระยา สพม. สพม.เขต 7
27010001 บ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010002 บ้านลุงพลู สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010003 วนาสงเคราะห์ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010004 บ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์) สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010005 บ้านคลองน้ำใส สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010006 บ้านหนองขี้เห็น สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010007 สามัคคีประชาสรรค์ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010009 วัดใหม่โพธิ์ทอง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010010 บ้านวังจั่น สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010011 บ้านท่าเกษม สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010012 บ้านคลองอุดมสุข สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010013 บ้านหนองนกกระเรียน สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010014 บ้านทุ่งพระ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010015 อนุบาลเมืองสระแก้ว สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010016 บ้านคลองปลาโด สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010017 บ้านคลองศรีเมือง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010018 บ้านคลองผักขม สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010019 บ้านโป่งดาวเรือง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010020 บ้านคลองน้ำเขียว สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010021 บ้านท่ากะบาก สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010022 บ้านหนองเตียน สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010023 บ้านกิโลสาม สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010024 บ้านป่าระกำ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010025 บ้านแก้ง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010026 บ้านห้วย สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010027 บ้านเหล่ากกโก สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010028 เขาสิงโต สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010029 บ้านแสงจันทร์ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010030 บ้านเนินดินแดง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010031 บ้านคลองหมากนัด สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010032 บ้านเทศมงคล สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010033 บ้านท่าระพา สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010034 บ้านเนินสวนอ้อย สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010035 บ้านหนองไทร สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010036 บ้านเขามะกา สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010037 บ้านหนองข่า สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010038 บ้านศาลาลำดวน สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010039 บ้านหนองผูกเต่า สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010040 บ้านท่าช้าง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010041 บ้านคลองสำอางค์ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010042 บ้านคลองหมี สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010043 บ้านสี่แยก สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010044 อนุบาลวัดสระแก้ว สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010045 บ้านเนินสะอาด สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010048 บ้านทุ่งหินโคน สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010049 บ้านแก่งสีเสียด สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010050 ธรรมยานประยุต• สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010051 บ้านน้ำซับเจริญ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010052 บ้านทุ่งพลวง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010053 บ้านใหม่ถาวร สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010054 บ้านเนินผาสุก สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010055 บ้านคลองมะละกอ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010056 บ้านเขาข่า สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010057 บ้านคลองคันฉอ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010058 บ้านหน้าสถานี สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010059 บ้านโคกมะตูม สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010060 บ้านคลองบุหรี่ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010061 บ้านท่าแยก สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27012003 สระแก้ว สพม. สพม.เขต 7
27012007 ท่าเกษมพิทยา สพม. สพม.เขต 7
27010084 วัดคลองตาสูตรสามัคคี สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010085 บ้านคลองหินปูน สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010086 บ้านหนองสมบูรณ์ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010087 บ้านดอนดินแดง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010089 ชุมชนบ้านตาหลังใน สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010090 บ้านท่าตาสี สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010091 บ้านทัพหลวง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010092 บ้านหนองปรือ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010093 บ้านใหม่สระบุรี สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010094 บ้านหนองผักหนาม สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010095 บ้านหนองแก สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010096 บ้านมหาเจริญ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010097 บ้านพรสวรรค์ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010098 บ้านด่านชัยพัฒนา สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010099 บ้านซับเจริญ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010100 บ้านเขาตะกรุบพัฒนา สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010101 วังจระเข้ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010102 บ้านคลองใหญ่ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010103 บ้านแก่งสะเดา สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010104 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010105 อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179 สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010106 วัดเกศแก้ว สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010108 บ้านวังบูรพา สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010109 บ้านวังแดง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27012002 วังน้ำเย็นวิทยาคม สพม. สพม.เขต 7
27012005 วังหลังวิทยาคม สพม. สพม.เขต 7
27010137 บ้านวังทอง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010138 บ้านเขาแหลม สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010139 บ้านคลองยายอินทร์ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010140 บ้านคลองอุดม สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010141 บ้านวังดารา สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010142 วังไผ่ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010143 อนุบาลวังสมบูรณ์ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010144 บ้านซับสิงโต สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010145 บ้านไร่สามศรี สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010146 บ้านคลองทราย สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010147 บ้านวังใหม่ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010148 ซับเกษมวังชุมทอง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010149 บ้านวังสำลี สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010150 บ้านไพรจิตรวิทยา สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010151 วังศรีทอง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010152 บ้านไทรทอง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010153 บ้านคลองเจริญสุข สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27010154 บ้านโคกน้อย สพป. สพป.สระแก้ว เขต 1
27012011 วังสมบูรณ์วิทยาคม สพม. สพม.เขต 7
27012012 วังไพรวิทยาคม สพม. สพม.เขต 7
27020029 บ้านห้วยชัน สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020030 ช่องกุ่มวิทยา สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020031 ชุมชนบ้านแซร์ออ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020032 บ้านใหม่ทหารบกพัฒนา สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020033 บ้านเขาพรมสุวรรณ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020034 บ้านท่าเกวียน สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020035 บ้านเขาจาน สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020037 บ้านสี่แยก สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020038 บ้านคลองมะนาว สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020039 บ้านหนองยาง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020040 บ้านโนน สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020041 บ้านทับใหม่ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020042 บ้านซับใหญ่ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020043 วัดสารคุณสโมสร สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020044 ประชาเกษตรพัฒนา สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020045 วัดห้วยเดื่อ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020046 บ้านโป่งคอม สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020047 บ้านหนองหอย สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020049 บ้านหนองใหญ่ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020050 บ้านทดน้อย สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020051 อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020053 บ้านพร้าว สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020054 บ้านเนินผาสุก สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020055 บ้านหนองแสง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020057 บ้านโนนผาสุก สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020058 บ้านหนองตะเคียนบอน สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020059 ร่มเกล้า สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020061 บ้านใหม่ไทยพัฒนา สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020062 บ้านวังรี สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020063 บ้านหนองน้ำใส สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020064 บ้านหนองเรือ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020065 บ้านเนินสะอาด สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020066 บ้านซับนกแก้ว สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020067 บ้านซับนกแก้ว(สาขาบ้านหนองหัวช้าง) สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020068 บ้านบุกะสัง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020069 บ้านหนองหมู สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020070 บ้านหนองแวง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020071 บ้านหนองหล่ม สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020072 บ้านภักดีแผ่นดิน สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020073 บ้านท่าช้าง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020074 บ้านใหม่ศรีจำปาทอง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020076 วัดพุทธิสาร สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020077 ไทยรัฐวิทยา 83 (บ้านห้วยโจด) สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020078 คลองยางนุสรณ์ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020079 บ้านบ่อนางชิง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27022006 ร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม.เขต 7
27020080 บ้านวังยาว สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020081 บ้านหนองหมูน้อย สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020082 บีกริม สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020083 บ้านคลองวัว สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020085 อพป.คลองน้ำใส สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020086 บ้านแสนสุข สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020087 บ้านเขาน้อย สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020088 บ้านกุดหิน สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020089 บ้านจัดสรรสามัคคี สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020090 บ้านคลองหว้า สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020091 สระปทุม สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020092 บ้านโคกสะแบง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020093 บ้านท่าข้าม สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020094 บ้านหนองแข้ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020095 บ้านด่าน สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020097 บ้านกุดม่วง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020098 บ้านตุ่น สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020099 บ้านไทยสามารถ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020100 อนุบรรพต สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020101 อนุบาลศรีอรัญโญทัย สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020102 ชุมชนบ้านใหม่หนองไทร สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020104 บ้านโคก สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020105 ส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม 3 สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020106 นิคมสงเคราะห์ 2 สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020107 ชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020108 กรุงไทย สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020109 บ้านคลองยางประชาสรรค์ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020110 บ้านหนองปรือ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020111 บ้านทดเจริญ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020112 บ้านกุดแต้ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020113 บ้านหนองผักบุ้ง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020114 บ้านฟากห้วย สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020116 เมืองไผ่ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020117 บ้านหนองสังข์ สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020118 บ้านเหล่าอ้อย สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020119 บ้านหันทราย สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020120 บ้านหนองบัว สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27020121 บ้านบ่อหลวง สพป. สพป.สระแก้ว เขต 2
27022002 อรัญประเทศ สพม. สพม.เขต 7
27022005 คลองน้ำใสวิทยาคาร สพม. สพม.เขต 7