ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
30060128 บ้านอุทัยทอง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060129 บ้านหนองขามนาดี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060130 บ้านหนองบง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060131 บ้านโนนรัง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060132 บ้านหนองสะเดา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060133 บ้านโนนสำราญ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060134 บ้านหินลาดหนองโดน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060135 บ้านนาแค สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060136 บ้านโสกน้ำขุ่น สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060137 บ้านกอก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060138 บ้านแก้งสนามนาง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060139 บ้านโนนระเวียง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060140 บ้านหนองโคบาล สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060141 บ้านหนองเต่า สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060142 บ้านศาลาหนองขอน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060143 บ้านหนองขามน้อย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060144 บ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060145 บ้านหนองบัว(ชาลีราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060146 บ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060147 บ้านหัวหนองฯ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060148 บ้านสีสุก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060149 บ้านโสกสนวน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060150 บ้านดอนไผ่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060151 บ้านโนนสูง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30062009 บึงพะไล สพม. สพม. เขต 31
30062010 แก้งสนามนางพิทยาคม สพม. สพม. เขต 31
30050167 บ้านขามทะเลสอ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050168 บ้านโคกแฝก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050169 อนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050170 บ้านโนนตาล สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050171 บ้านบึงอ้อ(ปุ่นอุปถัมภ์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050172 บ้านบุระไหว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050173 บ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050174 บ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050175 บ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050176 บ้านโนน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050177 บ้านโกรกกระหาด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050178 บ้านโคกแขวน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050179 บ้านโตนดพูนผลวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050180 บ้านพันดุง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050181 บ้านหนองสะแก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050182 บ้านหนองสรวง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050183 บ้านหนองกก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050184 บ้านหนองตะครอง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30052011 ขามทะเลสอวิทยา สพม. สพม. เขต 31
30050137 อนุบาลขามสะแกแสง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050138 บ้านคู(ประชาอุปถัมภ์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050139 บ้านหญ้าคาโนนแจง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050140 บ้านหนองจาน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050141 บ้านหนุก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050142 บ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050143 บ้านโนนผักชี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050144 บึงพัฒนาประชาร่วมจิต สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050145 บ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050146 บ้านหนองโพธิ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050147 บ้านครึมม่วง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050148 บ้านงิ้ว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050149 บ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050150 บ้านสระแจง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050151 บ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050152 ชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050153 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050154 บ้านบุตะโก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050155 บ้านหนองโบสถ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050156 บ้านคูเมือง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050157 บ้านเมืองนาท สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050158 บ้านเสมา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050159 บ้านหนองโพธิ์นามาบ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050160 บ้านห้วยโนนพฤกษ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050161 บ้านเหนือทัพรั้ง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050163 บ้านโนนมะเกลือ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050164 ชุมชนหนองหัวฟาน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050165 บ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050166 บ้านหนองปรือ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30052010 ขามสะแกแสง สพม. สพม. เขต 31
30060001 บ้านขาม(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบ) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060002 บ้านมะค่า สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060003 บ้านตะหนอด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060004 ปริยัติไพศาล สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060005 บ้านโคกเสี่ยว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060006 บ้านน้อยหนองหนาด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060007 บ้านปอบิด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060008 บ้านเมืองคง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060009 บ้านหนองหว้า สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060010 วัดกู่สามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060011 บ้านไทรโยง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060012 บ้านสี่เหลี่ยม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060013 บ้านดอนใหญ่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060014 บ้านศรีนิมิต สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060015 บ้านหนองแขม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060016 บ้านโคกตะพาบ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060017 บ้านตะโกโคก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060018 บ้านตะโกทุ่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060019 บ้านตาจั่น สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060020 บ้านตาชู สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060021 บ้านหนองบัวทุ่ง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060022 ชุมชนบ้านวัด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060023 บ้านกระถิน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060024 บ้านคอนเมือง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060025 บ้านตะคร้อ(มิตรภาพ4) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060026 บ้านหนองบัวสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060027 บ้านหนองพรานปาน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060028 บ้านทองหลาง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060029 บ้านหนองบัวกระจาย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060030 บ้านตลุกสาหร่าย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060031 บ้านโนนเต็ง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060032 วัดบ้านหนองกก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060033 บ้านประคำ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060034 บ้านปรางค์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060036 บ้านดอนถั่วแปบพัฒนา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060037 บ้านดอนทะแยง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060038 บ้านตะโก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060039 บ้านทัพมะขาม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060040 ชุมชนคงวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060041 บ้านโคกเพ็ด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060042 บ้านตลุกหินปูน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060043 วันครู 2502 สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060044 บ้านหนองบง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060045 บ้านตากิ่ม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060046 บ้านหนองสะแก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060047 บ้านหนองหญ้าขาว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060048 วนาประชารัฐบำรุง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060049 ห้วยไหวัฒนา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060050 บ้านหนองบัว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060051 บ้านห้วยทราย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060052 บ้านเก่าค้อ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060053 บ้านโจด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060054 บ้านดอนกลาง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060055 บ้านหนองม่วง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060056 บ้านหมัน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30062001 เมืองคง สพม. สพม. เขต 31
30062003 เทพาลัย สพม. สพม. เขต 31
30030001 บ้านโกรกสำโรง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030002 บ้านไชยวาล สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030003 บ้านดอนแสนสุข สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030004 บ้านหนองต้อ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030005 บ้านหนองใหญ่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030006 บ้านใหญ่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030007 บ้านสระผักโพด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030008 บ้านซับก้านเหลือง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030009 บ้านหนองโสน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030010 บ้านหนองหว้าประชาอาสา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030011 บ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030012 บ้านโคกกระชายโนนกุ่ม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030013 บ้านโคกใบบัว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030014 บ้านมาบกราด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030015 บ้านตะกุดโนนระเวียง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030016 บ้านหนองโบสถ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030017 บ้านไผ่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030018 ชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาฯ) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030019 บ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030020 จอมทองวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030021 บ้านหนองหว้าดอนตะเกียด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030022 บ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030023 บ้านทุ่งแขวน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030024 บ้านพนาหนองหิน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030025 บ้านหนองรัง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030026 บ้านแชะ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030027 บ้านดอนกรูด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030028 บ้านหนองตะแบก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030029 บ้านเทพนิมิต สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030030 บ้านซับสะเดา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030031 บ้านบุตาโฮ-โนนกลาง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030032 ครบุรีวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030033 บ้านอังโกน-ห้วยทราย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030034 บ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030035 บ้านบุยายแลบ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030036 บ้านมาบตะโกเอน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030037 บ้านหนองสองห้อง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030038 บ้านหนองไทร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030039 บ้านทรัพย์เจริญ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030040 บ้านโปร่งสนวน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030041 บ้านไร่แหลมทอง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030042 บ้านลำเพียก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030043 บ้านหนองแคทราย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030044 บ้านบุหว้าสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030045 บ้านหนองหินโคน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030046 บ้านสระว่านพระยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030047 บ้านหนองเมา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030048 ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030049 บ้านโคกสะอาด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030050 บ้านหนองเสือบอง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30032002 จระเข้หินสังฆกิจวิทยา สพม. สพม. เขต 31
30020001 ไทรทอง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020002 บ้านดงพลอง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020003 บ้านทรัพย์เจริญ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020004 บ้านพระนารายณ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020005 บ้านหนองขามน้อย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020006 วัดหนองบัวยอดแก้ว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020007 จักราชราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020009 บ้านตะกุดเครือปลอก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020010 บ้านโนนพฤกษ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020011 บ้านหนองบัวกลาง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020012 บ้านหนองนกกวัก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020013 หนองพลวงพิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020014 บ้านตูมราษฎร์บูรณะ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020015 บ้านทองหลาง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020016 รัฐการุณวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020017 วัดเหมสูง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020019 บ้านโนนตาพรม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020020 บ้านช่องโค สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020021 บ้านละกอ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020022 ลุงถ่อนราษฎร์อุทิศ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020023 อรพิมพ์วิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020024 ชุมชนสว่างวิทยา(สาขาบ้านหนองบัวขาว) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020025 บ้านโกรกไม้แดง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020026 บ้านโคกสำโรง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020027 วัดหินมงคล สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020028 บ้านบุวังหว้า สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020029 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020030 ขามสงเคราะห์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020031 ชุมชนสว่างวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020032 ชาติวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020033 บ้านโนนทะยุง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020034 บ้านโนนพะไล สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020035 บ้านหนองขาม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020036 ราษฎร์บำรุง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020037 สามัคคีวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020038 บ้านหนองแมว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020039 วัดหนองนกคุ่ม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020040 ชุมชนบ้านบุสามัคคีพัฒนา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020041 บ้านโคกพระ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020042 วัดหนองจอก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020043 วัดหนองพลวง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020044 บ้านสวนปอ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020045 บ้านหินโคน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020046 เสมาอุปถัมภ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020047 บ้านหนองจระเข้หิน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30022001 จักราชวิทยา สพม. สพม. เขต 31
30020161 บ้านกรูด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020162 สมบูรณ์วัฒนา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020163 เพชรมาตุคลา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020164 พิมานประชาสันต์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020165 ไทรงามเฉลิมพระเกียรติ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020166 อนุบาลท่าช้างเฉลิมพระเกียรติ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020167 โนนตาวิทย์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020168 บ้านกันผม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020169 บ้านพระพุทธ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020170 บ้านด่านพัฒนา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020171 ภูทองวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020172 ชุมชนวัดรวง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020173 บ้านนาตาวงษ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020174 วัดสลักได สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020175 สมานมิตรวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020176 อำนวยศิลป์สารกิจ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020177 โคกวังวนวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020178 บ้านโสง(คุรุประชาสรรค์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020179 บ้านหนองบัวโคก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020180 บ้านหนองยาง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30022013 ท่าช้างราษฏร์บำรุง สพม. สพม. เขต 31
30070126 พิกุลทอง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070127 หนองบัวรีราษฎร์อุทิศ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070128 ตลาดไทร โนนดู่ หนองจิกวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070129 สองห้องแวงน้อยวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070130 บ้านหนองบัว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070131 บ้านหนองแวงสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070132 วัดเจริญราษฎร์บำรุง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070133 วัดโพธิ์ศรีบรรจง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070134 บ้านหนองหว้าประชาสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070135 บ้านหนองตาด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070136 ท่าลาด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070137 บ้านพะงาดวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070138 บ้านลุงประดู่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070139 บ้านหนองตะคลอง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070140 บ้านหนองนกคู่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070141 หนองปรือแก้ว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070142 ไทยรัฐวิทยา82(โคกตองเจริญ) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070143 ห้วยบงวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070144 บ้านโคกหินช้าง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070145 โนนตูม'รัฐราษฎร์รังสรรค์' สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070146 บ้านสว่างนาดี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070147 บ้านสาหร่ายวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070148 บ้านหนองโดนรกฟ้า สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070149 บ้านหนองหว้าตาดำ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070150 วัดสองพี่น้อง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070151 หนองปรือแดง(ศิริราษฎร์ปการ) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070152 บ้านโนนยอ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070153 บ้านยางวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070154 อนุบาลชุมพวงวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070155 บ้านโคกเพชร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070156 บ้านดงบัง(สว่างวิทยา) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070157 บ้านโนนรัง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070158 บ้านหนองข่าวิทยานุสรณ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070159 บ้านหนองทุ่มโนนหาดวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070160 บ้านใหม่พัฒนา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070161 บ้านใหม่ปฎิรูป สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070162 บ้านละโว้ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070163 บ้านขามขุนร่ม'ประชาสามัคคี' สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070164 บ้านดอนลำดวน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070165 บ้านประสุข สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070166 วัดโชติการาม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070167 อาสนาราม(เปล่งอุปถัมภ์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070168 ประโดกสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070169 บ้านเมืองไผ่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070170 บ้านหนองหลักสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070171 โนนขุยสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30072007 ชุมพวงศึกษา สพม. สพม. เขต 31
30020048 บ้านดอน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020050 วัดพะโค สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020051 โชคชัยพรหมบุตรบริหาร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020052 บ้านบิง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020053 บ้านบึงทับปรางค์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020054 บ้านพิชิตคเชนทร์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020055 บ้านด่านเกวียน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020056 บ้านตูม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020057 บ้านหนองบอน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020058 บ้านขี้ตุ่น(แหล่งจะหลุง) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020059 บ้านหนองกก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020060 ชลประทานบ้านกอโจด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020061 บ้านโจด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020062 บ้านท่าเยี่ยมวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020063 บ้านโนนเพชร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020064 ชุมชนดอนไพล สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020065 ชลประทานนาตลิ่งชัน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020066 บ้านบึงพระ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020067 บ้านท่าลาดขาว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020068 บ้านบึงไทย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020069 บ้านท่าอ่าง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020070 บ้านกุดโบสถ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020071 บ้านดอนพราหมณ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020072 บ้านหนองเสาเดียว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020073 บ้านโนนปอแดง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020074 บ้านโค้งกระโดน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020075 บ้านดอนเกตุ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020076 บ้านดะแลง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020077 บ้านปอพราน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020078 บ้านหนองปรึก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020079 บ้านปรางค์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020080 วัดกุดสวาย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020081 ชุมชนพลับพลา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020082 บ้านกอกวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020083 บ้านคลองกลาง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020084 บ้านท่าตะเคียน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020085 บ้านละลม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020086 บ้านกุดจอกน้อย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020087 บ้านกุดจอกใหญ่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30022006 โชคชัยสามัคคี สพม. สพม. เขต 31
30050001 บ้านถนนหักใหญ่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050002 บ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050003 บ้านสำนักพิมาน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050004 บ้านหนองกระเทียมเหนือ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050005 วัดกุดพิมาน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050006 บ้านหาญ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050007 วัดถนนหักน้อยดอนกลอย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050008 บ้านใหม่เจริญสุข สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050009 บ้านจั่นโคกรักษ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050010 ด่านขุนทด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050011 บ้านละเลิงพิมาน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050012 วัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050013 บ้านพระมะขามสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050014 บ้านหนองบง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050015 บ้านดอนด่านใน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050016 ชุมชนบ้านกุดม่วง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050017 ไชยณรงค์วิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050018 บ้านโกรกลึก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050019 บ้านหนองละมั่ง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050020 บ้านหินลาด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050021 บ้านหินหล่อง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050022 บ้านตะเคียน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050023 บ้านคลองแค สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050024 บ้านโนนเต็ง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050025 บ้านโนนเมือง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050027 บ้านกุดโดก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050028 บ้านเก่า-บ้านน้อย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050029 บ้านโนนสะเดา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050030 บ้านมะเริง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050031 บ้านวังโป่ง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050032 บ้านสระพัง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050033 วัดบ้านกลาง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050034 บ้านประดู่งาม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050035 บ้านแปรง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050036 บ้านฝายโบสถ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050038 บ้านหนองปรือ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050039 บ้านหนองพลวง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050040 บ้านดอน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050041 บ้านโนนสง่า สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050042 บ้านโป่งกระสัง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050043 บ้านพันชนะ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050044 บ้านมาบกราด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050045 บ้านหลุง(ใหม่บุรพาคม) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050046 วัดสระจรเข้ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050047 บ้านหนองสาร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050048 บ้านเกาะลอย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050049 บ้านดอนใหญ่หนองโสน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050050 บ้านวังสนวน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050051 บ้านหนองขุยคูเมือง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050052 บ้านหนองหัน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050053 บ้านหนองแหน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050054 บ้านใหม่ชัยพฤกษ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050055 บ้านใหม่ศรีสุข สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050056 วัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050057 บ้านหนองไทร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050058 บ้านหนองแดง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050059 บ้านหนองสะแก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050060 บ้านโคกสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050061 บ้านหนองกระเทียมใต้ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050062 วัดกุดน้ำใส สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050063 บ้านจะบู สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050064 บ้านโนนระเวียง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050065 บ้านเมืองตะโก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050066 บ้านหนองบัวตะเกียด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050067 บ้านห้วย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050068 บ้านสระขี้ตุ่น สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050069 บ้านดอนมุกมัน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050070 บ้านโค้งตะคร้อ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050071 บ้านหนองบัวละคร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050072 บ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050073 บ้านหินเพิง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050074 บ้านหนองใหญ่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050075 บ้านห้วยบง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050076 บ้านซับพลู สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050077 บ้านซับยาง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050078 บ้านป่ารังงาม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050079 บ้านศิลาร่วมสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050080 บ้านหนองกราดน้อย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050081 บ้านน้อยพัฒนา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050082 บ้านปราสาท สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050083 บ้านห้วยจรเข้ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050084 บ้านกุดนางทอหูก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050085 บ้านค่ายทะยิง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050086 บ้านทุ่งสว่าง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050089 บ้านหินดาด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050090 บ้านท่าขี้เหล็ก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30052001 มัธยมด่านขุนทด สพม. สพม. เขต 31
30052002 หนองกราดวัฒนา สพม. สพม. เขต 31
30052005 หนองบัวละครวิทยา สพม. สพม. เขต 31
30050185 บ้านบึงปรือ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050186 บ้านห้วยน้ำเค็ม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050187 บ้านคลองขามป้อม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050188 บ้านกุดสระแก้ว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050189 บ้านวังยายทอง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050190 บ้านทำนบเทวดา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050191 บ้านสำนักตะคร้อ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050192 บ้านหนองโพธิ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050193 บ้านหนองบัวหลวง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050194 บ้านโคกกระบือ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050195 บ้านโนนทอง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050197 บ้านวังสมบูรณ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050198 บ้านหนองแวง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050199 บ้านหิงห้อย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050200 บ้านใหม่เจริญผล สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050201 บ้านสะพานหิน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30070172 บ้านโกรกสำโรง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070173 บ้านดอนยาว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070174 บ้านนาดี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070175 บ้านป่าตะแบง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070176 ชุมชนโนนแดง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070177 บ้านจาบ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070178 บ้านดอนตัดเรือ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070179 บ้านหนองบง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070180 วัดบ้านตะเภาหนุน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070181 บ้านหนองม่วง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070182 วัดบ้านโคกหนองแวง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070183 บ้านโนนตาเถร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070184 วัดบ้านทุ่งรี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070185 วัดบ้านหินตั้ง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070186 วังหินประชาสรรค์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070187 แกสำโรงวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070188 บ้านฝาง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070189 บ้านหนองหญ้าขาว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070190 บ้านสำพะเนียง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070191 คูเตยราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30072010 ภู่วิทยา สพม. สพม. เขต 31
30072011 มิตรภาพวิทยา สพม. สพม. เขต 31
30050091 บัวปุ่นสันเทียะอนุสรณ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050092 บ้านกำปัง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050093 บ้านจาน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050094 บ้านนา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050095 บ้านอ้อไพล สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050096 ศรีชลสินธุ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050097 บ้านกะพี้ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050098 บ้านค้างพลู สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050099 วัดหนองราง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050100 บ้านซินหนองเขวา(คุรุราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050101 บ้านโนนพุทรา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050102 ชุมชนบ้านด่านจาก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050103 บ้านตะคร้อ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050104 บ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050105 บ้านถนนโพธิ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050106 บ้านดอนสระจันทร์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050107 โนนไทย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050108 บ้านด่านกรงกราง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050109 บ้านโนนหวาย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050110 วัดสระจรเข้ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050111 ศิริบ้านไร่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050112 บ้านใหม่โคกพรม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050113 บ้านกระดาน(รัฐประชาสรรค์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050114 บ้านบัลลังก์สะอาด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050115 บ้านโพธิ์ตาสี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050116 บ้านเมืองเก่า สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050117 บ้านสระตะเฆ่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050118 บ้านหนองแจง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050119 บึงคำคู สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050120 เทพคงคา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050121 บ้านหนองกลางดอน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050122 บุ่งสะอาดวัฒนา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050123 บ้านวัง(สายอนุกูล) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050124 ดอนน้ำใสวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050125 บ้านหนองดุม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050126 บ้านมะเกลือโกรกกระสัง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050127 บ้านมะค่าดอนทะยิง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050128 ชุมชนบ้านโคกสวาย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050129 บ้านโคกหนองไผ่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050130 บ้านบุสายออ(บุญเขตบริหาร) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050131 บ้านสระตอง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050133 บ้านทรงธรรม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050134 บ้านนารายณ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050135 บ้านสำโรง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050136 บ้านหนองประดู่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30010079 ไตรคามสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010080 บ้านเกรียมโนนสำโรง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010081 บ้านไพ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010082 บ้านหนองพลอง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010083 บ้านขามเฒ่า สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010084 บ้านจันอัด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010085 บ้านด่านติง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010086 บ้านเหล่าพิทยาคม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010087 บ้านส้มมิตรภาพที่93 สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010088 บ้านดอนชมพู(สังฆประชานุเคราะห์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010089 บ้านเปลาะปลอเมืองที(ประชารัฐสามัคคี) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010090 บ้านศรีสุข(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010091 บ้านดอนหวาย(สิงห์คุรุประชาสรรค์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010092 บ้านโนนมะกอก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010093 บ้านหนองหว้า(ประชาสรรค์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010094 วัดบ้านด่านคนคบ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010095 บ้านคอนน้อย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010096 บ้านด่านทองหลาง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010097 บ้านโตนด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010098 บ้านด่านเกวียน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010099 อนุบาลตลาดแค สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010100 บ้านธารปราสาท สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010101 บ้านวังม่วง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010102 บ้านหญ้าคาใต้ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010103 บ้านหญ้าคาเหนือ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010104 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์3ฯ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010105 ชุมชนบ้านเพชร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010106 บ้านขนายดี(ประชารัฐบำรุง) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010107 บ้านขามชั่งโค สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010108 บ้านบิง(สุประชาจูงกลางนุสสรณ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010109 บ้านสำโรง(คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010110 บ้านมะรุม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010111 บ้านเสลาถั่วแปบ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010112 บ้านหญ้าคา ว.ท.อ. สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010113 บ้านหนองนา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010114 บ้านเปราะหอมพัฒนา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010115 บ้านพลสงคราม(แพงรัฐราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010116 บ้านหนองม้า สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010117 บ้านหนองตะไก้(ประชาพัฒนา) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010118 บ้านมะค่า(คงฤทธิบัวสุวรรณอนุสรณ์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010119 บ้านเดิ่นหัวบึงวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010120 บ้านพลจลก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010121 บ้านหนองแจง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010122 บ้านกระเพรา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010123 บ้านคล้าโนนคราม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010124 ดอนท้าววิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010125 บ้านปราสาท(สุวรรณราษฎร์ฯ) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010126 บ้านเมืองที สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010127 บ้านหนองอ้อ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010128 บ้านกระถินหนองเครือชุด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010129 บ้านดอนผวา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010130 บ้านสะพาน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010131 บ้านคอหงษ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010132 บ้านหนองโจด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010133 ไตรมิตรวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010134 บ้านโนนมันเทศ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010135 บ้านซาด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010136 บ้านดงพลอง(สำนักงานสลากกินแบ่งฯ) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010137 บ้านเพิก(รัฐประชาสามัคคี) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010138 บ้านไพล(ไตรมิตรสามัคคี) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010139 บ้านหลุมข้าว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010140 บ้านใหม่(คุรุราษฎร์พัฒนา) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010141 โพธารามพิทยาคม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010142 กันเกราพิทยาคม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010143 บ้านดอนม่วง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010144 บ้านถนนถั่ว(กองทัพบกประชาสามัคคี) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010145 บ้านหนองจำปา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30012014 โนนสูงศรีธานี สพม. สพม. เขต 31
30012015 ศรีสุขวิทยา สพม. สพม. เขต 31
30012016 ธารปราสาทเพชรวิทยา สพม. สพม. เขต 31
30060152 บ้านโนนดู่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060153 บ้านหนองคอม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060154 บ้านหลุบกุง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060155 บ้านห้วยม่วง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060156 วัดบ้านศาลาดิน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060157 ชุมชนบ้านหนองบัวลาย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060158 บ้านขามป้อม(สังวาลย์อนุสรณ์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060159 วังโพน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060160 บ้านป่าหวาย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060161 บ้านหนองแสง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060162 บ้านแดงน้อย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060163 บ้านฝาผนัง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060164 บ้านเพ็ดน้อย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060165 บ้านหนองจาน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060166 บ้านหนองผือ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060167 บ้านคึมมะอุ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060168 ชุมชนหนองแวงสุวิทย์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060074 บ้านโคกเพ็ด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060075 วัดบ้านงิ้ว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060076 บ้านดอนแร้ง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060077 บ้านอ้อยช้าง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060079 บ้านหนองหว้าเอน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060080 ไทยรัฐวิทยา18 สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060081 บ้านโคกสว่าง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060082 บ้านโคกสี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060083 บ้านดอนคนทา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060084 บ้านโสกงูเหลือม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060085 บ้านหญ้าคาประชาเนรมิต สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060086 บ้านกู่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060087 บ้านโคกน้อย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060088 บ้านทองหลางน้อย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060089 วัดบ้านกระเบื้อง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060090 บ้านขามหนองแวง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060091 บ้านโคกสะอาด (ประชาราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060092 บ้านดอนหันโนนเพ็ด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060093 บ้านตะคร้อโนนทอง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060094 บ้านโนนทองหลาง(ตุ๊ประสิทธิ์ประชาสรรค์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060095 บ้านหนองนาโคกไผ่ล้อมสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060096 วัดบ้านดอนชุมช้าง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060097 บ้านโคกสะอาดสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060098 บ้านหันดอนดู่(วิจิตรอุปถัมภ์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060099 วัดบ้านไร่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060100 วัดบ้านหนองแวง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060101 บ้านโนนกระพี้วิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060102 บ้านหนองเม็ก(สถาพรประชานุเคราะห์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060103 บ้านดอนฆ่าเสือ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060104 บ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060105 วัดบ้านหนองตะไก้ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060106 บ้านหนองปรือคึมม่วง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060107 บ้านห้วยโจด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060108 วัดบ้านหนองหัวช้าง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060109 บ้านเสมา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060110 บ้านหนองแจ้งน้อย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060111 บ้านนาดอนบก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060112 บ้านบุเสมาทอง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060113 บ้านหญ้าคาดอนเค็ง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060114 วัดบ้านหนองไข่ผำ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060115 บ้านหนองแจ้งใหญ่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060116 บ้านโนนมะเฟือง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060117 บ้านหนองกระทุ่ม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060118 บ้านหนองพลวง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060119 บ้านกระพี้ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060120 บ้านคูขาด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060121 บ้านสระครก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060122 บ้านห้วยยาง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060123 ขามเตี้ยพิทยาคม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060124 บ้านดงบัง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060125 บ้านด่านช้าง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060126 วัดบ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060127 วัดบ้านเก่างิ้ว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30062008 เกล็ดลิ้นวิทยา สพม. สพม. เขต 31
30060057 บ้านโคกกระเบี้องสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060058 บ้านดอนตะหนิน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060059 บ้านตลุกพลวง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060060 บ้านสระสี่เหลี่ยม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060061 บ้านหนองโจด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060062 บ้านหนองปรือโป่ง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060063 บ้านหนองม่วงช่างพิม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060064 บ้านโนนเพ็ด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060066 ชุมชนบ้านช่อระกา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060067 บ้านขามเวียน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060068 ชุมชนบ้านเหลื่อม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060069 บ้านโต้นสามัคคีวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060070 บ้านดอนเปล้า สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060071 บ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060072 บ้านโนนทองหลาง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060073 บ้านวังโพธิ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30062005 บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ สพม. สพม. เขต 31
30070001 บ้านกระทุ่มราย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070002 บ้านเขว้าวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070003 บ้านหนองแวง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070004 วัดบ้านดอนตะหนิน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070005 วัดบ้านสี่เหลี่ยม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070006 วัดบ้านหนองเดิ่น สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070007 หนองกรดวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070008 บ้านละเลิงหิน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070009 บ้านหนองแสง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070010 ดอนมัน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070011 ช่องแมวพิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070012 ดอนใหญ่พัฒนา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070013 วัดปลักแรต สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070014 สระประดู่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070015 วัดบ้านหนองกก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070016 ดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070017 บ้านตลาดไทร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070018 บ้านประทาย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070019 วัดบ้านขี้เหล็ก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070020 วัดบ้านทุ่งสว่าง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070021 บ้านโคกล่ามขี้เหล็ก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070022 บ้านฝาผนัง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070023 บ้านวังม่วง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070024 บ้านหญ้าคา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070025 วัดบ้านหนองสะแบง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070026 บ้านโนนสูง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070027 ปราสาทหินนางรำ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070028 บ้านหนองห่าง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070029 บ้านหนองบัวนาค สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070030 บ้านหนองคอกควาย(คุรุประชานุสรณ์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070032 รวมมิตรพัฒนา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070033 โนนเพ็ดวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070034 ชุมชนประทาย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070035 บ้านเตยกระโตน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070036 บ้านหนองโน(คุรุราษฎร์พัฒนา) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070037 บ้านหันเตย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070038 วัดบ้านถนนโพธิ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070039 วัดบ้านนางิ้ว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070040 บ้านดอนวัว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070041 บ้านดอนสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070042 เมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070043 วัดบ้านหนองคู สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070044 หนองม่วงหนองแวง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070045 บ้านคึมหญ้านาง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070046 บ้านโนนภิบาลโคกกลาง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070047 บ้านหนองพลวงน้อย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070048 วัดบ้านโคกพระ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070049 วัดบ้านโคกสีโนนรัง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070050 วัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070051 บ้านทุ่งมนวิทยาคาร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070052 ไตรราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070053 วัดบ้านโคกเพ็ด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070054 วัดบ้านตำแย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070055 บ้านหนองพลวง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070056 วัดบ้านหนองขาม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070057 วัดบ้านหนองคึม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070058 หนองกุงวันชาติ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070059 ดอนกอกเกตสมบูรณ์สามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070060 คมเพชรวิทยาคาร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070061 บ้านหันห้วยทราย (คุรุสังฆประชาบำรุง) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070062 สัมพันธมิตรวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070063 สี่แยกศรีอรัญวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070064 อัมพวันวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30072003 หันห้วยทรายพิทยาคม สพม. สพม. เขต 31
30030084 บ้านนางเหริญ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030085 วัดหลุมข้าว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030086 บ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030087 วัดศีรษะกระบือ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030088 บ้านหนองล้างช้าง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030089 วัดมกุฎไทยาราม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030090 หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030091 ม่วงแก้ววิทยาคาร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030092 จตุคามวิทยาคม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030093 บ้านโกรกหว้า สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030094 วัดบ้านพร้าว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030095 วัดบ้านส่อง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030096 วัดไม้เสี่ยว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030097 บ้านหนองผักไร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030098 บ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030099 ชุมชนบ้านตะขบ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030100 บ้านเขาพญาปราบ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030101 บ้านคลองสาริกา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030102 บ้านน้อย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030103 บ้านบุหัวช้าง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030104 บ้านยางกระทุง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030105 ป่าไม้อุทิศ 2 สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030106 บ้านโคกสำราญ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030107 บ้านวังหิน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030108 บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030109 บ้านหนองตาด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030110 บ้านหนองนมนาง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030111 บ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030112 ไผ่สีสุก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030113 อาจวิทยาคาร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030114 วังวารีวนราษฎร์วัฒนา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030115 วัดพรหมราช สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030116 วัดโพธิ์เมืองสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030117 สวนหมากสงเคราะห์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030118 ธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030119 บ้านพันธ์สงวน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030120 บ้านหนองหญ้าขาว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030121 บ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030122 แหลมรวกบำรุง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030123 วัดโคกสระน้อย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030124 วัดทุ่งจาน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030125 วัดม่วง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030126 วัดหงษ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030127 บ้านกลาง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030128 บ้านบ่อปลา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030129 รักเมืองไทย 1(มูลนิธิเตชะไพบูลย์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030130 หนองนกเขียนสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030131 บ้านโนนแดง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030132 บ้านหนองกก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030133 บ้านหนองกระทุ่ม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030134 บ้านหลุมเงิน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030135 ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030136 บ้านเมืองปักสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030137 โพธิ์ทองวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030138 บ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030139 บ้านคลองซับน้อยสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030140 บ้านวังตะเคียน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030141 บ้านพัดทะเล สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030142 บ้านลำนางแก้ว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030143 บ้านเก่าปอแดง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030144 บ้านขี้เหล็ก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030145 บ้านคลองเตย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030146 บ้านโป่งสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030147 วัดโพธินิมิตร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030148 บ้านหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030149 สะแกราชวิทยาคม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030150 วัดใหม่สำโรง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030151 หนองประดู่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030152 วัดโพนทราย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030153 หนองชุมแสงศรัทธาคาร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030154 บ้านพุปลาไหล สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030155 บ้านหนองโดน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030156 บ้านปลายดาบ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30032011 ปักธงชัยประชานิรมิต สพม. สพม. เขต 31
30032012 สมเด็จพระธีรญาณมุนี สพม. สพม. เขต 31
30040120 บุญบันดาลวิทยานุสรณ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040121 เบทาโกรวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040122 วัดกลางดง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040123 วัดมิตรภาพวนาราม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040124 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 5 สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040125 บ้านหนองตะกู สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040126 ขนงพระใต้ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040128 บ้านเขาจันทน์หอม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040129 วัดขนงพระเหนือ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040130 บ้านซับเศรษฐี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040131 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 4 สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040132 บ้านหนองหมาก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040133 วันอาสาพัฒนา 2520 สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040134 บ้านโป่งวัวแดง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040135 บ้านวังสีสด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040136 บ้านหนองไข่น้ำ(ลำพญากลาง) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040137 บ้านหนองตอ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040138 เสนารัฐวิทยาคาร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040139 บ้านป่าไผ่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040140 บ้านสอยดาว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040141 บ้านสายชนวน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040142 บ้านหนองกะทุ่ม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040143 บ้านปากช่อง(คุรุสามัคคี 1) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040144 บ้านปางแก(สภาประชานุกูล) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040145 บ้านลำทองหลาง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040147 บ้านหนองตาแก้ว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040148 บ้านหนองมะค่า'ทองศรีสงเคราะห์' สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040149 บ้านหนองอีเหลอ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040150 เติมแสงไขปากช่องวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040151 บ้านซับน้ำเย็น สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040152 วัดบันไดม้า สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040153 บ้านโป่งตาลอง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040154 บ้านหนองคุ้มวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040155 บ้านหนองจอก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040156 บ้านหนองซ่อมตะเคียนงาม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040157 สระน้ำใสวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040158 ผ่านศึกสงเคราะห์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040159 บ้านซับใต้ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040160 บ้านโนนกระโดน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040161 บ้านโศกน้อย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040162 บ้านหัวป้าง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040163 บ้านเขาแก้ว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040164 บ้านคลองมะค่าหิน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040165 บ้านวังกะทะ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040166 บ้านหนองขวางวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040167 ประชารัฐวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040168 บ้านป่ากล้วย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040169 บ้านกุดโง้ง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040170 บ้านซับน้อย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040171 บ้านวังไทร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040172 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 2 สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040173 บ้านหินดาด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040174 บ้านหินเพิง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040175 บ้านเขาวง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040176 บ้านโป่งกะสัง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040177 บ้านนา(ประสิทธิ์วิทยาคาร) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040178 วัดวชิราลงกรณวราราม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040179 ไตรรัตน์วิทยาคาร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040180 บ้านคลองยาง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040181 บ้านซับหวาย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040182 บ้านท่ามะนาว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040183 บ้านท่าเลื่อนสามัคคี(คส.๕ อุปถัมภ์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040184 บ้านหนองสาหร่าย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040185 นิคมชลประทานสงเคราะห์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040186 นิคมสร้างตนเองลำตะคอง 1 สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040187 บ้านบ่อทอง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040188 บ้านคลองเดื่อ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040189 บ้านคลองเสือ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040190 บ้านท่าช้าง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040191 บ้านปรางคล้า สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040192 บ้านหมูสี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040193 บ้านคลองดินดำ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040194 บ้านบุ่งเตย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30042012 ปากช่อง สพม. สพม. เขต 31
30042013 มัธยมวชิราลงกรณวราราม สพม. สพม. เขต 31
30050202 กุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050203 บ้านกุดไผ่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050204 บ้านดอนขวาง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050205 บ้านตะเคียนงาม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050206 บ้านโนนงิ้ว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050207 บ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050208 บ้านห้วยหุงเกลือ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050209 บ้านห้วยสามขา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050210 บ้านป่าเพกา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050212 พังเทียม(คุรุสามัคคี 2) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050213 บ้านโกรกช้างน้อย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050214 บ้านหนองกกตลุกผักไร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050215 บ้านทองหลาง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050216 บ้านโพนไพล สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050217 ชายพะเนาหนองโพธิ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050218 บ้านกุดจิกหนองแห้ว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050219 มาบกราดวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050221 บ้านเจริญผล สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050222 ถนนสุรนารายณ์(คุรุรัฐประชาสรรค์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050223 สระพระขมาดไพร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050225 บ้านตลุกชั่งโค สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050226 บ้านถนนหัก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050227 บ้านหนองกก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050228 บ้านหนองหอย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050229 บ้านบุเขว้า สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30050230 บ้านทำนบพัฒนา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 5
30052016 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 สพม. สพม. เขต 31
30070066 บ้านกระเบื้อง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070067 บ้านตลาดประดู่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070068 บ้านโนนตะแบก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070069 บ้านโนนพุทรา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070070 ราษฎร์สโมสร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070071 บ้านกระเบื้องใหญ่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070072 บ้านเตยประชาบำรุง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070073 บ้านทับควาย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070074 บ้านชีวาน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070075 บ้านซาด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070076 บ้านดอนเขว้า สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070077 บ้านขามใต้ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070078 บ้านดงประชานุกูล สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070079 บ้านโนนโชงโลง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070080 บ้านมะกอก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070081 บ้านศาลา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070082 บ้านกล้วย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070083 บ้านโนนม่วง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070084 บ้านท่าหลวง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070085 บ้านถนน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070086 จารย์ตำรา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070087 บ้านหวายโนนโพธิ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070088 มะค่าสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070089 นิคมสร้างตนเองพิมาย 1 สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070090 นิคมสร้างตนเองพิมาย 3 สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070091 นิคมสร้างตนเองพิมาย 6 สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070092 บ้านโนนกระเบื้องหนองหัวช้างสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070093 บ้านโพธิ์งามหนองหญ้าขาววิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070094 บ้านสะแกงาม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070095 บ้านใหม่ฉมวก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070096 นิคมสร้างตนเองพิมาย 2 สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070097 กุลโน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070098 ท้าวสุรนารี(ระดมอนุสรณ์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070099 บ้านม่วงขามประชารักษ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070100 อนุบาลสุริยาอุทัยพิมาย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070101 ชุมชนบ้านวังหิน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070102 บ้านดอนแซะ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070103 บ้านหนองปรือ(รัฐราษฎร์พัฒนา) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070105 ชุมชนบ้านหนองจิก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070106 บ้านโคกขาม(นาคพัฒนา) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070107 บ้านตะคร้อ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070108 บ้านตะบอง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070109 บ้านลุงตามัน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070110 บ้านหนองขาม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070111 บ้านฉกาจช่องโค สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070112 บ้านพุทรา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070113 พิมายสามัคคี 1 สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070114 นิคมสร้างตนเองพิมาย 5 สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070115 วัดวังน้ำ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070116 บ้านคล้า สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070117 บ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070118 บ้านท่าแดง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070119 บ้านสัมฤทธิ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070120 นิคมสร้างตนเองพิมาย 4 สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070121 หนองบัวลอย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070122 บ้านดอนหวาย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070123 บ้านหนองบัวคำ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070124 บ้านหนองโสน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070125 เพชรหนองขาม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30072004 พิมายวิทยา สพม. สพม. เขต 31
30072005 พิมายดำรงวิทยาคม สพม. สพม. เขต 31
30072006 นิคมพิมายศึกษา สพม. สพม. เขต 31
30010001 ตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010002 บ้านโป่งแมลงวัน (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010003 โคกเพชรสระมโนรา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010004 บ้านหนองเป็ดน้ำ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010005 บ้านหนองรังกา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010006 สุขานารี 2 (หนองขอน) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010007 บ้านโคกสูง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010008 บ้านลำเชิงไกร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010009 วัดสว่างอารมณ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010010 บ้านบึงทับช้าง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010011 บ้านกรูดหนองออก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010012 บ้านกล้วยจอหอ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010013 บ้านจอหอ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010014 บ้านระกาย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010015 บ้านไชยมงคล(สืบสินวิทยา) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010016 บ้านหนองพลวงใหญ่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010017 บ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010018 เมืองนครราชสีมา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010019 วัดสระแก้ว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010020 สวนหม่อน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010021 สามัคคีรถไฟ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010022 สุขานารี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010023 อนุบาลนครราชสีมา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010024 วัดทุ่งสว่าง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010025 ชลประทานสงเคราะห์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010026 บ้านหนองไผ่ล้อม'พยัคฆเดชบำเพ็ญ' สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010027 เคหะประชาสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010028 บ้านหลักร้อย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010029 วัดโคกพรมตั้งตรงจิตร๗ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010030 บ้านหัวทะเล สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010031 บ้านโคกไผ่-ขนาย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010032 บึงพญาปราบ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010033 บ้านมะค่า สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010034 บ้านลองตอง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010035 บ้านหนองบัว(สหรัฐพิบูลประชาสรรค์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010036 ตำบลบ้านโพธิ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010037 บ้านภูเขาลาด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010038 บ้านมะขามเฒ่า(เปรมประชารัฐวิทยา) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010039 บ้านยางน้อยหัวสิบ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010040 ชุมชนบ้านศีรษะละเลิง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010041 บ้านคนชุม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010042 บ้านพลกรัง(เดชาติวงศ์คงฤทธิ์อนุสรณ์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010043 บ้านบึงตะโก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010044 บ้านพะเนา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010045 บ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010046 บ้านพุดซา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010047 บ้านละลมโพธิ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010048 บึงสาลี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010049 บ้านหนองยารักษ์-ลำโพง(รัฐประชาสรรค์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010050 บ้านหนองพลวง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010051 เสนานุเคราะห์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010052 บ้านบึงสาร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010053 บ้านทุ่งกระโดน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010054 บ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010055 บ้านโกรกเดือนห้า สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010056 อ่างห้วยยาง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010057 บ้านฝ้ายนาตมส้มป่อย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010058 บ้านหนองกระทุ่ม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010059 บ้านหนองไข่น้ำ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010060 บ้านกระโดน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010061 บ้านหนองปรู สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010062 บ้านต่างตา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010063 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010064 บ้านหนองตาคง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010065 วัดบ้านหนองบัวศาลา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010066 อ่างหนองแหนประชาสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010068 ทหารอากาศบำรุง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010069 บ้านทับช้าง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010070 บ้านหนองสมอประชาพัฒนา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010071 ประชาสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010072 บ้านมาบมะค่า สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010073 บ้านยองแยง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010074 บ้านหนองระเวียง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010075 บ้านหมื่นไวย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010076 ชุมชนบ้านประโดก-โคกไผ่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010077 บ้านดอนขวาง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30010078 บ้านพะไล สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30012013 นครราชสีมาปัญญานุกูล สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 1
30012001 ราชสีมาวิทยาลัย สพม. สพม. เขต 31
30012002 สุรนารีวิทยา สพม. สพม. เขต 31
30012003 บุญวัฒนา สพม. สพม. เขต 31
30012004 มหิศราธิบดี สพม. สพม. เขต 31
30012005 โคราชพิทยาคม สพม. สพม. เขต 31
30012006 สุรธรรมพิทักษ์ สพม. สพม. เขต 31
30012007 สุรนารีวิทยา 2 สพม. สพม. เขต 31
30012008 พุดซาพิทยาคม สพม. สพม. เขต 31
30012009 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา สพม. สพม. เขต 31
30012011 บุญวัฒนา 2 สพม. สพม. เขต 31
30012012 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ สพม. สพม. เขต 31
30070192 บ้านกระเบื้องวิทยาคาร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070193 ท่าเรือวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070194 บ้านท่าเยี่ยมวิทยายล สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070195 จตุคามพิทยาคม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070196 บ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070197 บ้านโนนปีบ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070198 เมืองจากวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070199 บ้านโนนตำหนัก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070200 อรพิมวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070201 บ้านโนนไม้งาม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070202 เมืองยาง'คุรุราษฎร์อุทิศ' สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070203 บ้านนางโทพัฒนา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070204 บ้านโนนตาสุดวิทยาสรรค์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070205 บ้านโนนเพชรพิทยาคม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070206 โนนสมบูรณฺ์หนองมะเขือ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070207 บ้านนา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070208 บ้านครบุรีศึกษา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070209 บ้านละหานสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30072012 กระเบื้องนอกพิทยาคม สพม. สพม. เขต 31
30070210 ชุมชนลำทะเมนชัยศึกษา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070211 บ้านขุยวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070212 บ้านหนองโป่ง(ราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070213 บ้านหนองไผ่พิทยาคม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070214 บ้านดงหลบ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070215 บ้านมาบป่าแดง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070216 บ้านสี่เหลี่ยม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070217 บ้านหนองจาน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070218 วัดจันทนาราม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070219 บ้านหนองมะเขือ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070220 บ้านหนองจานใต้ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070221 บ้านช่องแมว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070222 บ้านโสกดู่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070223 บ้านหนองดู่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070224 บ้านหนองม่วงวิทยาคาร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070225 บ้านหนองยาง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070226 บ้านหินแร่หนองนกเป็ดวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070227 หนองอ้อวิทยาคม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070228 บ้านลำทะเมนชัย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070229 บ้านไพล สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070230 บ้านหนองแวง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30070231 บ้านอ้อประชาสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 7
30072015 ลำทะเมนไชยพิทยาคม สพม. สพม. เขต 31
30030157 บ้านไทยสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030158 บ้านบุไผ่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030159 บ้านคลองกุ่ม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030160 บ้านคลองหินร่อง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030162 บ้านระเริง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030163 บ้านหนองไม้สัก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030164 บ้านไทรงาม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030165 บ้านคลองทุเรียน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030166 บ้านคลองบง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030167 บ้านศาลเจ้าพ่อ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030168 บ้านซับไทรทอง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030169 บ้านน้ำซับ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030170 บ้านบุตะโก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030171 บ้านคลองทราย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030172 เจียรวนนท์อุทิศ 2 สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030173 บ้านคลองใบพัด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030174 บ้านคลองสะท้อน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030175 บ้านท่าวังไทรสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030176 บ้านวังหมี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030177 บ้านโคกสันติสุข สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030178 บ้านโนนสาวเอ้ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030179 บ้านบุเจ้าคุณ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030180 บ้านซับเต่า สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030181 บ้านโนนเหลื่อม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030182 ด่านอุดมวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030183 บ้านบะใหญ่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030184 บ้านวังน้ำเขียว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030185 บ้านหนองแวง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030186 บ้านหนองโสมง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030187 บ้านห้วยน้ำเค็ม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30040055 บ้านปางละกอ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040056 บ้านวังกระสวย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040057 บ้านวังโรงน้อย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040058 บ้านซับใต้ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040059 บ้านโนนรัง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040060 บ้านกุดน้อย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040062 บ้านโนนเสลา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040064 บ้านหนองสลักได สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040065 บ้านใหม่(ประชาอุปถัมภ์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040066 พรพิทยาคม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040067 เจซี.โคราชอนุสรณ์ 1 สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040068 นิยมมิตรวิทยาคาร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040069 บ้านซับศรีจันทร์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040070 บ้านมะค่างาม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040071 เที่ยงธรรมวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040072 บ้านปางโก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040073 ประชาราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040074 รามวิทยาประชานุสรณ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040075 บ้านดอนเมือง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040076 นาหว้าไตรประชาคม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040077 หนองแวงพิทยาคม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040078 บ้านหนองโอง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040079 บ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040080 คีรีวัฒนา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040081 บ้านกุดชะนวน'รัฐราษฎร์สวัสดิ์อุทิศ' สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040082 บ้านโนนกุ่มมิตรภาพที่210 สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040083 บ้านหนองขาม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040084 เจียรวนนท์อุทิศ 1 สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040085 ถนนมิตรภาพ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040086 บ้านคลองตะแบก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040087 บ้านซับตะเคียน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040088 บ้านเลิศสวัสดิ์(ราษฎร์รังสรรค์วิทยา) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040089 บ้านลาดบัวขาว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040090 บ้านหนองบัว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040091 บ้านใหม่สำโรง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040092 หนองน้ำขุ่น สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040093 บ้านห้วยลุง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040094 บ้านโนนประดู่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040095 บ้านวังราง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040096 บ้านวังโรงใหญ่สามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040097 บ้านหนองกระทุ่ม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040098 สันติพัฒนา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040100 บ้านถนนคด(ศรีวิทยาคาร) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040101 บ้านนาดีศรีสะอาด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040102 ไทยวัฒนาประชารัฐ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040103 คลองแจ้งวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040104 คลองไทรวิทยาสิทธิ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040105 ทับ6วิทยาคาร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040106 สง่าพัฒนา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040107 หนองน้ำใส สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040108 บ้านหนองกก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040109 ห้วยทรายวิทยาคม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040110 บ้านห้วยตะแคงใต้ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040111 บ้านห้วยตะแคง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040112 บ้านหนองบัวน้อย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040113 บ้านหนองไม้ตาย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040114 โนนกราดสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040115 บ้านซับชุมพล สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040116 บ้านโนนสง่า สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040117 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040118 บ้านหนองหญ้าขาว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040119 บ้านหนองห่าน(ประชาสามัคคี) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30042009 หนองน้ำใสพิทยาคม สพม. สพม. เขต 31
30060169 วัดบ้านโนนประดู่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060170 บ้านเสว(ราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060171 เบญจราษฎร์ศึกษา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060172 วัดบ้านมะค่า สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060173 บ้านโพนทอง(สุวรรณราษฎร์รังสฤษฎ์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060174 บ้านโนนสัง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060175 วัดบ้านโนนกอก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060176 บ้านแฝก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060177 วัดบ้านสามเมือง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060178 วัดบ้านสีดา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060179 วัดบ้านดอนโก่ย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060180 บ้านหญ้าคา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060181 บ้านหินแห่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060182 วัดบ้านดอนเต็ง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060183 วัดบ้านเมืองสูง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060184 บ้านหนองตาด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30060185 บ้านหัวนาคำ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 6
30062013 สีดาวิทยา สพม. สพม. เขต 31
30040001 บ้านกุดจิก(รัชชุศิริอนุกูล) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040002 บ้านสลักใด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040003 จตุรคามสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040004 โค้งยางวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040006 บ้านนาตะโครก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040008 บ้านห้วยตะคร้อ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040009 บ้านนากลาง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040010 บ้านนาใหญ่(เสถียรราษฎร์รัฐผดุง) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040011 บ้านหนองบอน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040012 โนนค่าวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040013 บ้านกุดปลาเข็งเหมืองลี่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040014 บ้านกุดหัวช้าง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040015 บ้านโคกหินเหล็กไฟ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040016 บ้านโคกมะกอก(ก.ร.ป.กลางอุปถัมภ์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040018 วัดกุดเวียน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040019 สันติวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040020 บ้านห้วยไผ่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040021 บ้านบุตาสง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040022 บ้านวังรางใหญ่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040023 บ้านวังรางน้อย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040024 บ้านหนองม่วง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040025 บ้านหนองไม้ตาย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040026 บ้านหนองเลา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040027 บ้านมะเกลือเก่า(ศาสนการบริรักษ์บำรุง) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040028 บ้านไร่โคกสูง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040029 บ้านหนองเบน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040030 ชินวงศ์อุปถัมภ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040031 บ้านโคกสว่าง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040032 บ้านทุ่งสะแบง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040033 บ้านมะเกลือใหม่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040034 บ้านใหม่สันติ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040035 กิริวัฒนศักดิ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040036 บ้านบุใหญ่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040037 บ้านสระเพลง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040038 อนุบาลประชารัฐสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040039 ระดมวิทยานุสรณ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040040 แหลมทองวิทยานุสรณ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040042 เสมาวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040043 บ้านส้มกบงาม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040044 บ้านโสกแจ้ง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040045 บ้านแก่นท้าว(อโศกวุฒิกรสงเคราะห์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040046 บ้านทะเล(เสมาประชาสรรค์) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040047 บ้านน้อยกุดคล้า สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040048 บ้านโป่ง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040049 บ้านหนองตะไก้ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040050 บ้านหนองพยอม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040051 บ้านหนองแวง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040053 บ้านกุดขมิ้น สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30040054 บ้านสองคร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 4
30030051 บ้านกุดโบสถ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030052 บ้านโคกโจด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030053 บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030054 บ้านท่าเยี่ยม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030055 บ้านสมบัติเจริญ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030056 บ้านหนองสนวน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030057 บ้านหนองแดง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030058 บ้านโนนสมบูรณ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030059 บ้านบ่อลิงประชาสรรค์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030060 บ้านราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030061 บ้านราษฎร์พัฒนา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030062 บ้านลำไซกง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030063 ตะแบกวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030064 บ้านปางไม้ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030065 สามัคคีประชาสรรค์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030066 บ้านโคกไม้งาม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030067 บ้านสระตะเคียน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030068 บ้านสันติสุข สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030069 บ้านหนองใหญ่พัฒนา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030070 บ้านดอนแขวนประชานุกูล สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030071 บ้านสุขไพบูลย์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030072 บ้านหนองขนาก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030073 บ้านหนองตะเข้-หนองตูม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030074 บ้านหน้ากลองวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030075 สกัดนาควิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030076 ชุมชนบ้านเสิงสาง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030077 ท้าวสุรนารี(2521) สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030078 บ้านสระประทีป สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030079 บ้านหนองไผ่ใหญ่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030080 บ้านหนองหลักศิลา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030081 หนองไผ่วิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030082 บ้านประชาสันต์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30030083 บ้านหนองหิน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 3
30032008 โนนสมบูรณ์วิทยา สพม. สพม. เขต 31
30032009 เสิงสาง สพม. สพม. เขต 31
30020135 บ้านซับตะคร้อ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020136 บ้านสระซาง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020137 บ้านใหม่ไทยเจริญ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020138 บ้านใหม่สมบูรณ์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020139 บ้านถนนหัก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020140 บ้านลุงเขว้า สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020141 บ้านหนองจาน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020142 บ้านท่าตะแบก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020143 บ้านทุ่งหัวขวาน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020144 บ้านพระ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020145 บ้านสารภี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020146 บ้านยอกขาม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020147 บ้านหนองตะไก้ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020148 บ้านสว่างวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020149 บ้านหนองไทร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020150 บ้านหนองบุนนาก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020151 เทียมนครวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020152 บ้านหนองไม้ไผ่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020153 บ้านสระมะค่า สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020154 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020155 บ้านหนองกระทุ่ม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020156 บ้านบุกระโทก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020157 บ้านคลองสารเพชร สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020158 บ้านหนองลูกควาย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020159 บ้านหนองสะแก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020160 บ้านหนองหัวแรด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30022011 หนองบุญมากประสงค์วิทยา สพม. สพม. เขต 31
30020088 กงรถราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020089 บ้านซ่าเลือด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020090 บ้านโนนขี้ตุ่น สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020091 บ้านหนองบัวรองสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020092 บ้านหัวทำนบ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020093 บ้านจอมศรี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020094 บ้านหนองม่วงหวาน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020095 บ้านหนองม่วงใหญ่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020096 บ้านหัวอ้อทะมวงสามัคคี สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020097 บ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020098 วัดหนองนา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020099 บ้านนาตะคุ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020100 บ้านตะโก สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020101 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020102 ชุมชนบ้านทับสวาย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020103 บ้านโนนทอง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020104 บ้านโนนสำราญ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020105 บ้านเมืองพลับพลา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020106 บ้านท่าลี่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020107 บ้านสระแก้ว สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020108 บ้านหนองชุมแสง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020109 บ้านหลุ่งตะเคียน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020110 รักชาติประชาบำรุง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020111 บ้านกระทุ่มแท่น สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020112 บ้านตะแกรง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020113 บ้านหนองนกเขา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020114 บ้านหนองสาย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020115 บ้านกู่โกสีย์วิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020116 บ้านเมืองรัง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020117 บ้านหนองปรือ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020118 บ้านหนองโพดเพชรพิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020119 บ้านหลุ่งประดู่ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020120 บ้านโคกพลวง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020121 บ้านโนนสุวรรณแสงวิทยา สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020122 บ้านหนองม่วง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020123 บ้านห้วยแคน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020124 อนุบาลมณีราษฏร์คณาลัย สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020125 บ้านห้วยปอ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020126 บ้านสวนหอม สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020127 บ้านแสนสุข สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020128 บ้านหนองโสน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020129 บ้านหัวสะพาน สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020130 บ้านหินดาด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020131 บ้านโคกสะอาด สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020132 บ้านตะคร้อ สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020133 บ้านสระมะค่า สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30020134 บ้านหนองพลอง สพป. สพป.นครราชสีมา เขต 2
30022007 เมืองพลับพลาพิทยาคม สพม. สพม. เขต 31
30022009 ห้วยแถลงพิทยาคม สพม. สพม. เขต 31