ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
42010080 ชุมชนบ้านโสกวิทยาคาร สพป. สพป.เลย เขต 1
42010081 บ้านนาป่าหนาด สพป. สพป.เลย เขต 1
42010082 บ้านตาดซ้อ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010083 บ้านท่าบม สพป. สพป.เลย เขต 1
42010084 บ้านนาเบน สพป. สพป.เลย เขต 1
42010085 บ้านวังอาบช้างมิตรภาพที่ 141 สพป. สพป.เลย เขต 1
42010086 บ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 สพป. สพป.เลย เขต 1
42010087 บ้านหินตั้ง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010088 บ้านแสนสำราญ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010089 บ้านคกมาด สพป. สพป.เลย เขต 1
42010090 บ้านโนนสว่าง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010091 อนุบาลเชียงคาน'ปทุมมาสงเคราะห์' สพป. สพป.เลย เขต 1
42010092 บ้านเชียงคาน'วิจิตรวิทยา' สพป. สพป.เลย เขต 1
42010093 บ้านน้อย สพป. สพป.เลย เขต 1
42010094 บ้านสงเปือย สพป. สพป.เลย เขต 1
42010095 บ้านผากลางดง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010096 ไทยรัฐวิทยา 96 (ชุมชนบ้านธาตุ) สพป. สพป.เลย เขต 1
42010097 บ้านธาตุวิทยา สพป. สพป.เลย เขต 1
42010098 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010099 บ้านห้วยพอด สพป. สพป.เลย เขต 1
42010100 บ้านผาพอด สพป. สพป.เลย เขต 1
42010101 ชุมชนบ้านนาบอน สพป. สพป.เลย เขต 1
42010102 บ้านใหม่ตาแสง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010103 บ้านโพน สพป. สพป.เลย เขต 1
42010104 บ้านใหม่ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010105 บ้านแก่งมี้ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010106 บ้านนาซ่าว สพป. สพป.เลย เขต 1
42010107 บ้านผาแบ่น สพป. สพป.เลย เขต 1
42010108 ห้วยซวกคกเลาใต้ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010109 บ้านอุมุง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010110 บ้านบุฮม สพป. สพป.เลย เขต 1
42010111 บ้านคกเลา สพป. สพป.เลย เขต 1
42010112 เพียงหลวง 18 สพป. สพป.เลย เขต 1
42010113 บ้านน้ำพร สพป. สพป.เลย เขต 1
42010114 บ้านคกงิ้ว สพป. สพป.เลย เขต 1
42010115 บ้านกลาง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010116 บ้านท่าดีหมี สพป. สพป.เลย เขต 1
42010117 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา สพป. สพป.เลย เขต 1
42010118 บ้านหาดทรายขาวผามุม สพป. สพป.เลย เขต 1
42010119 บ้านสาระแพ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010120 บ้านหัวแก่ง สพป. สพป.เลย เขต 1
42012006 เชียงคาน สพม. สพม. เขต 19
42012007 เขาแก้ววิทยาสรรพ์ สพม. สพม. เขต 19
42012008 ธาตุพิทยาคม สพม. สพม. เขต 19
42012009 จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม. สพม. เขต 19
42010149 บ้านกกจาน สพป. สพป.เลย เขต 3
42010150 บ้านน้ำหมัน สพป. สพป.เลย เขต 3
42010151 บ้านห้วยมุ่น สพป. สพป.เลย เขต 3
42010152 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010153 บ้านตูบค้อ สพป. สพป.เลย เขต 3
42010154 บ้านน้ำเย็น สพป. สพป.เลย เขต 3
42010155 บ้านแก่งครก สพป. สพป.เลย เขต 3
42010156 บ้านนาหว้าน้อย สพป. สพป.เลย เขต 3
42010157 บ้านโคกงาม สพป. สพป.เลย เขต 3
42010158 บ้านห้วยตาด สพป. สพป.เลย เขต 3
42010159 บ้านนาเจียง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010160 บ้านหนองหลวง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010161 บ้านชั่งสี่ สพป. สพป.เลย เขต 3
42010162 บ้านหนองสนุ่น สพป. สพป.เลย เขต 3
42010164 บ้านศาลาน้อย สพป. สพป.เลย เขต 3
42010165 ด่านซ้าย สพป. สพป.เลย เขต 3
42010166 อนุบาลด่านซ้าย สพป. สพป.เลย เขต 3
42010167 บ้านนาทุ่ม สพป. สพป.เลย เขต 3
42010168 บ้านน้ำพุ สพป. สพป.เลย เขต 3
42010169 บ้านห้วยปลาฝา สพป. สพป.เลย เขต 3
42010170 บ้านแก่งม่วง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010171 บ้านแก่วตาว สพป. สพป.เลย เขต 3
42010172 บ้านนาหมูม่น สพป. สพป.เลย เขต 3
42010173 บ้านนาดี สพป. สพป.เลย เขต 3
42010174 บ้านหัวนาแหลม สพป. สพป.เลย เขต 3
42010175 บ้านโพนหนอง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010176 บ้านหนองผือ สพป. สพป.เลย เขต 3
42010177 บ้านปากหมัน สพป. สพป.เลย เขต 3
42010178 บ้านนาทอง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010179 บ้านนาข่า สพป. สพป.เลย เขต 3
42010180 บ้านเครือคู้ สพป. สพป.เลย เขต 3
42010181 บ้านปากโป่ง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010182 บ้านห้วยน้ำเมย สพป. สพป.เลย เขต 3
42010183 บ้านโป่งชี สพป. สพป.เลย เขต 3
42010184 บ้านโป่ง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010185 บุญลักษณ์อุปถัมภ์ สพป. สพป.เลย เขต 3
42010186 บ้านทุ่งน้ำใส สพป. สพป.เลย เขต 3
42010187 บ้านทุ่งเทิง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010188 บ้านน้ำพุง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010189 บ้านปางคอม สพป. สพป.เลย เขต 3
42010190 บ้านด่านดู่ สพป. สพป.เลย เขต 3
42010191 บ้านโพนสูง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010192 บ้านหนองอุมลัว สพป. สพป.เลย เขต 3
42010193 บ้านกกเหี่ยน สพป. สพป.เลย เขต 3
42010194 บ้านห้วยทอง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010195 บ้านนาลานข้าว สพป. สพป.เลย เขต 3
42010196 บ้านหัวฝาย สพป. สพป.เลย เขต 3
42010197 บ้านกกโพธิ์วังกำ สพป. สพป.เลย เขต 3
42010198 บ้านวังยาว สพป. สพป.เลย เขต 3
42010199 บ้านกกสะตี สพป. สพป.เลย เขต 3
42010200 บ้านผึ้ง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010201 บ้านปากแดง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010202 บ้านวังเวิน สพป. สพป.เลย เขต 3
42010203 บ้านวังบอน สพป. สพป.เลย เขต 3
42010204 บ้านตาดเสี้ยว สพป. สพป.เลย เขต 3
42010205 บ้านทับกี่ สพป. สพป.เลย เขต 3
42010206 บ้านหินแลบ สพป. สพป.เลย เขต 3
42010207 บ้านวังเป่ง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010208 บ้านป่าสะแข สพป. สพป.เลย เขต 3
42010209 บ้านห้วยไผ่ สพป. สพป.เลย เขต 3
42010210 บ้านถ้ำพระ สพป. สพป.เลย เขต 3
42010211 บ้านแก่วตาว สพป. สพป.เลย เขต 3
42010212 บ้านป่าม่วง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010213 บ้านห้วยลาด สพป. สพป.เลย เขต 3
42012013 วังโพนงามวิทยา สพม. สพม. เขต 19
42012014 พระแก้วอาสาวิทยา สพม. สพม. เขต 19
42012015 ศรีสองรักษ์วิทยา สพม. สพม. เขต 19
42010260 บ้านโคกใหญ่ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010261 บ้านร่องไผ่ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010262 บ้านบวกอ่าง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010263 บ้านห้วยไค้ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010264 บ้านยาง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010265 บ้านวังขาม สพป. สพป.เลย เขต 1
42010266 บ้านชลประทาน สพป. สพป.เลย เขต 1
42010267 บ้านน้ำกระโทม สพป. สพป.เลย เขต 1
42010268 บ้านท่าลี่ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010270 บ้านห้วยด้าย สพป. สพป.เลย เขต 1
42010271 บ้านน้ำแคม สพป. สพป.เลย เขต 1
42010272 บ้านปากยาง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010273 บ้านแก่งม่วง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010274 บ้านห้วยเดื่อ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010275 บ้านน้ำมี สพป. สพป.เลย เขต 1
42010276 บ้านหนองบง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010277 บ้านวังเป่ง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010278 บ้านเมี่ยง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010279 ชุมชนบ้านปากห้วย สพป. สพป.เลย เขต 1
42010280 บ้านขอนแก่น สพป. สพป.เลย เขต 1
42010281 บ้านหนองผือ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010282 บ้านหาดพระ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010283 บ้านน้ำพาน สพป. สพป.เลย เขต 1
42010284 บ้านหนองปกติ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010285 บ้านห้วยคัง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010286 บ้านนากระเซ็ง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010287 ชุมชนบ้านอาฮี สพป. สพป.เลย เขต 1
42012018 ท่าลี่วิทยา สพม. สพม. เขต 19
42010070 บ้านท่าสวรรค์ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010071 บ้านน้ำสวยภักดี สพป. สพป.เลย เขต 1
42010072 ชุมชนบ้านท่าสะอาด สพป. สพป.เลย เขต 1
42010073 บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010074 ชุมชนบ้านนาด้วง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010075 บ้านแก้วเมธี สพป. สพป.เลย เขต 1
42010076 บ้านนาดอกคำ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010077 บ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก สพป. สพป.เลย เขต 1
42010078 บ้านโพนสว่างวังเย็น สพป. สพป.เลย เขต 1
42010079 บ้านห้วยตาด สพป. สพป.เลย เขต 1
42012005 นาด้วงวิทยา สพม. สพม. เขต 19
42010214 ชุมชนบ้านนาพึง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010215 บ้านกลาง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010216 บ้านนามาลา สพป. สพป.เลย เขต 3
42010217 บ้านโคก สพป. สพป.เลย เขต 3
42010218 บ้านซำทอง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010219 บ้านหนองสิม สพป. สพป.เลย เขต 3
42010220 บ้านหนองหวาย สพป. สพป.เลย เขต 3
42010221 บ้านหัวด่านนาปูน สพป. สพป.เลย เขต 3
42010222 บ้านนาแห้ว สพป. สพป.เลย เขต 3
42010223 บ้านเหมืองแพร่ สพป. สพป.เลย เขต 3
42010224 บ้านแสงภา สพป. สพป.เลย เขต 3
42010225 บ้านบ่อเหมืองน้อย สพป. สพป.เลย เขต 3
42010226 บ้านห้วยน้ำผัก สพป. สพป.เลย เขต 3
42010227 บ้านนาเจริญ สพป. สพป.เลย เขต 3
42010228 บ้านนาลึ่ง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010229 บ้านนาผักก้าม สพป. สพป.เลย เขต 3
42010230 บ้านเหล่ากอหก สพป. สพป.เลย เขต 3
42012016 นาแห้ววิทยา สพม. สพม. เขต 19
42010121 บ้านแก่งปลาปก สพป. สพป.เลย เขต 1
42010122 บ้านห้วยอาลัย สพป. สพป.เลย เขต 1
42010123 บ้านชมน้อย สพป. สพป.เลย เขต 1
42010124 ร่มเกล้าบ้านชมเจริญ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010125 ชุมชนบ้านเชียงกลม สพป. สพป.เลย เขต 1
42010126 บ้านปางคอม สพป. สพป.เลย เขต 1
42010127 บ้านโพนทอง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010128 บ้านคอนสา สพป. สพป.เลย เขต 1
42010129 บ้านห้วยนา สพป. สพป.เลย เขต 1
42010130 บ้านห้วยผักกูด สพป. สพป.เลย เขต 1
42010131 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน สพป. สพป.เลย เขต 1
42010132 ชุมชนบ้านปากชม สพป. สพป.เลย เขต 1
42010133 บ้านนาค้อ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010134 บ้านหาดเบี้ย สพป. สพป.เลย เขต 1
42010135 บ้านคกไผ่ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010136 บ้านห้วยบ่อซืน สพป. สพป.เลย เขต 1
42010137 บ้านวังผา สพป. สพป.เลย เขต 1
42010138 บ้านเลิง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010139 บ้านสงาว สพป. สพป.เลย เขต 1
42010140 บ้านปากเนียม สพป. สพป.เลย เขต 1
42010141 บ้านปากปัด สพป. สพป.เลย เขต 1
42010142 บ้านห้วยพิชัย สพป. สพป.เลย เขต 1
42010143 บ้านห้วยหินขาว สพป. สพป.เลย เขต 1
42010144 บ้านหาดคัมภีร์ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010145 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010146 บ้านนาโม้ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010147 บ้านคกเว้า สพป. สพป.เลย เขต 1
42010148 บ้านห้วยขอบห้วยเหียม สพป. สพป.เลย เขต 1
42012010 ปากชมวิทยา สพม. สพม. เขต 19
42012011 เชียงกลมวิทยา สพม. สพม. เขต 19
42012012 คอนสาวิทยา สพม. สพม. เขต 19
42020120 บ้านพวยเด้งสันติสุข สพป. สพป.เลย เขต 2
42020121 บ้านหนองตานา สพป. สพป.เลย เขต 2
42020122 บ้านนาตาดสมสะอาด สพป. สพป.เลย เขต 2
42020123 บ้านหนองแต้หนองโก สพป. สพป.เลย เขต 2
42020124 บ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020125 บ้านหัวขัว สพป. สพป.เลย เขต 2
42020126 บ้านนาเหมือดแอ่ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020127 บ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย สพป. สพป.เลย เขต 2
42020128 บ้านโนนภูทอง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020129 บ้านโนนปอแดง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020130 บ้านนาล้อม สพป. สพป.เลย เขต 2
42020131 บ้านโนนกกข่า สพป. สพป.เลย เขต 2
42020132 บ้านห้วยไคร้ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020133 บ้านซำกกค้อ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020134 บ้านศรีวิไลท่าสวนยา สพป. สพป.เลย เขต 2
42020135 บ้านซำไคร้ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020136 บ้านโนนป่าซาง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020137 บ้านห้วยกาบเปลือย สพป. สพป.เลย เขต 2
42020138 บ้านห้วยเดื่อเหนือ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020139 บ้านห้วยยาง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020140 บ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา สพป. สพป.เลย เขต 2
42020141 บ้านภูป่าไผ่ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020142 เจียรวนนท์อุทิศ 3 สพป. สพป.เลย เขต 2
42020143 บ้านซำพร้าว สพป. สพป.เลย เขต 2
42020144 บ้านเพิ่ม สพป. สพป.เลย เขต 2
42020145 บ้านโคกผักหวาน สพป. สพป.เลย เขต 2
42020146 บ้านหัวฝาย สพป. สพป.เลย เขต 2
42020147 บ้านแสนสุข สพป. สพป.เลย เขต 2
42020148 บ้านผาขาว สพป. สพป.เลย เขต 2
42020149 บ้านดงน้อย สพป. สพป.เลย เขต 2
42022006 สันติวิทยาสรรพ์ สพม. สพม. เขต 19
42020059 ชุมชนบ้านผานกเค้า สพป. สพป.เลย เขต 2
42020060 บ้านห้วยส้มใต้ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020061 บ้านช่องฝาง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020062 บ้านศรีรักษา สพป. สพป.เลย เขต 2
42020063 บ้านวังลานวังทอง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020064 บ้านห้วยหมาก สพป. สพป.เลย เขต 2
42020065 บ้านผาสามยอด สพป. สพป.เลย เขต 2
42020066 บ้านซำไฮ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020072 บ้านสงป่าเปลือย สพป. สพป.เลย เขต 2
42020073 อนุบาลชุมชนภูกระดึง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020074 บ้านทุ่งใหญ่ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020075 บ้านหนองตูมท่ายาง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020076 ไทยรัฐวิทยา 49 (บ้านวงเวียน) สพป. สพป.เลย เขต 2
42020077 บ้านนายาง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020078 บ้านห้วยคะมะ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020091 บ้านนาแปน สพป. สพป.เลย เขต 2
42020092 บ้านนาโก สพป. สพป.เลย เขต 2
42020093 บ้านนาน้อยแสนสุข สพป. สพป.เลย เขต 2
42020094 บ้านพองหนีบ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020095 บ้านอีเลิศ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020096 บ้านวังยาง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020097 บ้านห้วยไผ่ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020098 บ้านซำบ่าง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020099 บ้านผาฆ้อง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020100 บ้านห้วยส้ม สพป. สพป.เลย เขต 2
42022004 ภูกระดึงวิทยาคม สพม. สพม. เขต 19
42010231 บ้านแก่งม่วง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010232 บ้านท่าศาลา สพป. สพป.เลย เขต 3
42010233 บ้านท่อน สพป. สพป.เลย เขต 3
42010234 บ้านบง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010235 บ้านปลาบ่า สพป. สพป.เลย เขต 3
42010236 บ้านสองคอน สพป. สพป.เลย เขต 3
42010237 บ้านกลาง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010238 บ้านหินสอ สพป. สพป.เลย เขต 3
42010239 บ้านโป่งกวาง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010240 บ้านแก่ง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010241 บ้านร่องจิก สพป. สพป.เลย เขต 3
42010242 บ้านนาขามป้อม สพป. สพป.เลย เขต 3
42010243 บ้านนาคูณ สพป. สพป.เลย เขต 3
42010244 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม สพป. สพป.เลย เขต 3
42010245 บ้านแก่งแล่น สพป. สพป.เลย เขต 3
42010246 บ้านไฮตาก สพป. สพป.เลย เขต 3
42010247 บ้านแก่งเกลี้ยง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010248 บ้านลาดค่าง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010249 บ้านห้วยติ้ว สพป. สพป.เลย เขต 3
42010250 บ้านห้วยผักเน่า สพป. สพป.เลย เขต 3
42010251 บ้านโคนผง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010252 บ้านห้วยลาด สพป. สพป.เลย เขต 3
42010253 บ้านถ้ำมูล สพป. สพป.เลย เขต 3
42010254 บ้านหนองแซง สพป. สพป.เลย เขต 3
42010255 บ้านโนนสมบูรณ์ สพป. สพป.เลย เขต 3
42010256 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101 สพป. สพป.เลย เขต 3
42010257 บ้านแก่งไฮ สพป. สพป.เลย เขต 3
42010258 ชุมชนภูเรือ สพป. สพป.เลย เขต 3
42010259 บ้านหนองบง สพป. สพป.เลย เขต 3
42012017 ภูเรือวิทยา สพม. สพม. เขต 19
42020101 บ้านแก่งศรีภูมิ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020103 บ้านนาดินดำ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020104 บ้านสวนปอ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020105 บ้านหนองบัว สพป. สพป.เลย เขต 2
42020106 บ้านหนองเขียด สพป. สพป.เลย เขต 2
42020107 บ้านหนองอีเก้ง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020108 บ้านนาฝายนาโพธิ์ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020109 บ้านไร่สุขสันต์สาขาห้วยส้มป่อย สพป. สพป.เลย เขต 2
42020110 บ้านไร่สุขสันต์ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020111 บ้านโคกศรีเจริญ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020112 บ้านเลยวังไสย์ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020113 เลยตาดโนนพัฒนา สพป. สพป.เลย เขต 2
42020114 ชุมชนบ้านหนองคัน สพป. สพป.เลย เขต 2
42020115 บ้านอุ่ม สพป. สพป.เลย เขต 2
42020116 บ้านนามูลตุ่น สพป. สพป.เลย เขต 2
42020117 บ้านห้วยสีเสียด สพป. สพป.เลย เขต 2
42020118 บ้านทรัพย์เจริญ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020119 วังน้ำพุ สพป. สพป.เลย เขต 2
42022005 ภูหลวงวิทยา สพม. สพม. เขต 19
42010001 บ้านท่าเปิบ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010002 บ้านโป่งป่าติ้ว สพป. สพป.เลย เขต 1
42010003 บ้านไผ่โทน สพป. สพป.เลย เขต 1
42010004 บ้านห้วยเหล็ก สพป. สพป.เลย เขต 1
42010005 บ้านตูบโกบ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010006 บ้านลาดค้อ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010007 บ้านกำพี้ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010008 บ้านกกดู่ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010009 บ้านห้วยหวาย สพป. สพป.เลย เขต 1
42010010 บ้านกกทอง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010011 บ้านห้วยกระทิง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010012 บ้านสวนกล้วย สพป. สพป.เลย เขต 1
42010013 เมืองเลย สพป. สพป.เลย เขต 1
42010015 อนุบาลเลย สพป. สพป.เลย เขต 1
42010017 บ้านก้างปลา สพป. สพป.เลย เขต 1
42010018 บ้านนาบอน สพป. สพป.เลย เขต 1
42010019 บ้านท่าข้าม สพป. สพป.เลย เขต 1
42010020 บ้านหัวฝาย สพป. สพป.เลย เขต 1
42010021 บ้านห้วยทราย สพป. สพป.เลย เขต 1
42010022 บ้านโป่ง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010023 บ้านนาแขม สพป. สพป.เลย เขต 1
42010024 บ้านวังยาว สพป. สพป.เลย เขต 1
42010025 บ้านนาดินดำ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010026 บ้านหนองหญ้าไซ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010027 บ้านห้วยม่วง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010028 บ้านหนองนาทราย สพป. สพป.เลย เขต 1
42010029 บ้านทรัพย์มงคล สพป. สพป.เลย เขต 1
42010030 บ้านหนองผำ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010031 บ้านนาโป่ง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010032 บ้านขอนแก่นหนองบอน สพป. สพป.เลย เขต 1
42010033 บ้านติ้วน้อย สพป. สพป.เลย เขต 1
42010034 บ้านบง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010035 บ้านห้วยโตก สพป. สพป.เลย เขต 1
42010036 บ้านกกชุมแสง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010037 บ้านป่าข้าวหลาม สพป. สพป.เลย เขต 1
42010038 บ้านโพน สพป. สพป.เลย เขต 1
42010039 ชุมชนบ้านนาอ้อ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010040 บ้านท่ามะนาว สพป. สพป.เลย เขต 1
42010041 บ้านแหล่งควาย สพป. สพป.เลย เขต 1
42010042 บ้านไร่ทาม สพป. สพป.เลย เขต 1
42010046 บ้านเพียซำพุวิทยา สพป. สพป.เลย เขต 1
42010047 บ้านสูบ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010048 บ้านนาน้ำมัน สพป. สพป.เลย เขต 1
42010049 บ้านวังแคน สพป. สพป.เลย เขต 1
42010050 บ้านหนองดอกบัว สพป. สพป.เลย เขต 1
42010051 บ้านสะอาดลายเหนือ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010052 มโนบุเรศรบำรุงการ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010053 บ้านห้วยลวงไซ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010055 บ้านห้วยสีเสียด สพป. สพป.เลย เขต 1
42010056 บ้านส้าน สพป. สพป.เลย เขต 1
42010057 บ้านปากภู สพป. สพป.เลย เขต 1
42010058 บ้านน้ำภู สพป. สพป.เลย เขต 1
42010059 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร สพป. สพป.เลย เขต 1
42010060 บ้านนาโคก สพป. สพป.เลย เขต 1
42010061 บ้านปากหมาก สพป. สพป.เลย เขต 1
42010062 บ้านท่าบุ่ง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010063 บ้านวังโป่งท่าวังแคน สพป. สพป.เลย เขต 1
42010064 บ้านนาม่วง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010065 บ้านโพนป่าแดง สพป. สพป.เลย เขต 1
42010066 บ้านเสี้ยว สพป. สพป.เลย เขต 1
42010067 บ้านน้ำคิว สพป. สพป.เลย เขต 1
42010068 บ้านภูสวรรค์ สพป. สพป.เลย เขต 1
42010069 บ้านกอไร่ใหญ่ สพป. สพป.เลย เขต 1
42012001 เลยพิทยาคม สพม. สพม. เขต 19
42012002 เลยอนุกูลวิทยา สพม. สพม. เขต 19
42012003 นาอ้อวิทยา สพม. สพม. เขต 19
42012004 น้ำสวยพิทยาสรรพ์ สพม. สพม. เขต 19
42020001 บ้านนาซำแซง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020002 บ้านห้วยผุก สพป. สพป.เลย เขต 2
42020003 บ้านนาหลวงยางเดี่ยว สพป. สพป.เลย เขต 2
42020004 บ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020005 บ้านน้ำทบ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020006 บ้านแก่งหินกกสะทอน สพป. สพป.เลย เขต 2
42020007 บ้านขอนยาง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020008 บ้านป่าบง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020009 บ้านโคกขมิ้น สพป. สพป.เลย เขต 2
42020010 บ้านหินเกิ้ง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020011 บ้านลาด สพป. สพป.เลย เขต 2
42020012 บ้านกุดลันน้อยคีรี สพป. สพป.เลย เขต 2
42020013 บ้านโคกสว่างป่าไม้งาม สพป. สพป.เลย เขต 2
42020014 บ้านซำนกจิบ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020015 ชุมชนบ้านทรายขาว สพป. สพป.เลย เขต 2
42020016 บ้านนาวัว สพป. สพป.เลย เขต 2
42020017 บ้านโพนงาม สพป. สพป.เลย เขต 2
42020018 บ้านบุ่งค้อ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020019 บ้านกกซ้อ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020020 บ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020021 บ้านโพนทอง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020022 บ้านน้ำค้อ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020023 บ้านบุ่งตาข่าย สพป. สพป.เลย เขต 2
42020024 บ้านกุดโง้งวังเดื่อ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020025 บ้านปากปวน สพป. สพป.เลย เขต 2
42020026 บ้านท่าทิศเฮืองกกเกลือ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020027 บ้านวังแท่น สพป. สพป.เลย เขต 2
42020028 บ้านผาน้อย สพป. สพป.เลย เขต 2
42020029 บ้านหนองขาม สพป. สพป.เลย เขต 2
42020030 บ้านโคกแฝก สพป. สพป.เลย เขต 2
42020031 บ้านกุดแก สพป. สพป.เลย เขต 2
42020032 บ้านโนน สพป. สพป.เลย เขต 2
42020033 บ้านโนนกกจาน สพป. สพป.เลย เขต 2
42020034 บ้านโคกมน สพป. สพป.เลย เขต 2
42020035 บ้านนาแก สพป. สพป.เลย เขต 2
42020036 บ้านกกเกลี้ยง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020037 บ้านนาอีเลิศ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020038 ชุมชนวังสะพุง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020039 บ้านวังสะพุง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020040 บ้านน้ำอ้อมเล้า สพป. สพป.เลย เขต 2
42020042 บ้านห้วยทรายคำ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020043 บ้านโนนสว่าง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020044 บ้านดงน้อยโคกหนองแก สพป. สพป.เลย เขต 2
42020045 บ้านเล้า สพป. สพป.เลย เขต 2
42020046 บ้านกกบก สพป. สพป.เลย เขต 2
42020047 บ้านน้ำจันทร์ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020048 เจียรวนนท์อุทิศ 4 (บ้านหนองหญ้าปล้อง) สพป. สพป.เลย เขต 2
42020049 บ้านหมากแข้งกกกอก สพป. สพป.เลย เขต 2
42020050 บ้านหนองงิ้วเหล่าแปน สพป. สพป.เลย เขต 2
42020051 บ้านวังไหโนนสมบูรณ์ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020052 บ้านหนองนอ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020053 บ้านหนองปาดฟาน สพป. สพป.เลย เขต 2
42020054 บ้านศรีอุบลพัฒนา สพป. สพป.เลย เขต 2
42020055 บ้านบึงสวรรค์ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020056 บ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120ฯ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020057 บ้านเหมืองแบ่ง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020058 บ้านวังกกเดื่อ สพป. สพป.เลย เขต 2
42022001 ราชประชานุเคราะห์ 52 สพป. สพป.เลย เขต 2
42022002 ศรีสงครามวิทยา สพม. สพม. เขต 19
42022010 วังทรายขาววิทยา สพม. สพม. เขต 19
42022012 เขาหลวงวิทยา สพม. สพม. เขต 19
42022013 เซไลวิทยาคม สพม. สพม. เขต 19
42022014 ผาน้อยวิทยาคม สพม. สพม. เขต 19
42022015 เลยสว่างวิทยาคม สพม. สพม. เขต 19
42020067 บ้านปวนพุ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020068 บ้านเหล่าใหญ่ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020069 บ้านหนองหมากแก้ว สพป. สพป.เลย เขต 2
42020070 บ้านผาหวาย สพป. สพป.เลย เขต 2
42020071 บ้านสวนห้อมผางาม สพป. สพป.เลย เขต 2
42020079 บ้านร่องป่าไผ่ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020080 บ้านตาดข่า สพป. สพป.เลย เขต 2
42020081 บ้านไร่พวย มิตรภาพที่ 18 สพป. สพป.เลย เขต 2
42020082 บ้านโคกใหญ่ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020083 บ้านห้วยไผ่เหนือ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020084 บ้านห้วยเป้าเหนือ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020085 บ้านห้วยเดื่อน้อย สพป. สพป.เลย เขต 2
42020086 บ้านภูทองลานมันหลัก 160 สพป. สพป.เลย เขต 2
42020087 ชุมชนหนองหิน สพป. สพป.เลย เขต 2
42020088 บ้านห้วยไผ่ใต้ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020089 บ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020090 บ้านไร่ศรีอุบล สพป. สพป.เลย เขต 2
42022016 หนองหินวิทยาคม สพม. สพม. เขต 19
42020150 บ้านซำบุ่น สพป. สพป.เลย เขต 2
42020151 บ้านนาอ่างคำ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020152 บ้านผาสามยอด สพป. สพป.เลย เขต 2
42020153 บ้านผาสะนา สพป. สพป.เลย เขต 2
42020154 บ้านนาอุดม สพป. สพป.เลย เขต 2
42020155 บ้านซำม่วง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020156 บ้านห้วยป่าน สพป. สพป.เลย เขต 2
42020157 บ้านหนองตูม สพป. สพป.เลย เขต 2
42020158 บ้านโนนสวรรค์ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020159 บ้านหนองใหญ่ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020160 บ้านเอราวัณ สพป. สพป.เลย เขต 2
42020162 ผานาง-ผาเกิ้ง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020163 โคกสง่า สพป. สพป.เลย เขต 2
42020165 บ้านวังม่วง สพป. สพป.เลย เขต 2
42020166 บ้านโป่งศรีโทน สพป. สพป.เลย เขต 2
42020167 บ้านวังเลาหัวฝาย สพป. สพป.เลย เขต 2
42022007 เอราวัณวิทยาคม สพม. สพม. เขต 19
42022009 ผาอินทร์แปลงวิทยา สพม. สพม. เขต 19
42022011 ผาสามยอดวิทยาคม สพม. สพม. เขต 19