ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
43010059 บ้านกองนาง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010060 ปากมาง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010061 บ้านหงส์ทองสามขา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010062 ป่าสักวิทยา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010063 บ้านนาบง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010064 บ้านโคกคอน สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010065 บ้านหนองผือ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010066 บ้านโพนพระ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010067 โกมลวิทยาคาร สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010068 อนุบาลดารณีท่าบ่อ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010069 บ้านนาช้างน้ำ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010070 บ้านกวดโคกสว่าง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010071 ร่วมมิตรวิทยา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010072 บ้านท่าสำราญ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010073 บ้านอุ่มเย็น สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010074 บ้านหนองแวง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010075 บ้านน้ำโมง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010076 บ้านทุ่มฝาง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010077 บ้านเดื่อ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010078 บ้านน้อย สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010079 บ้านเทวีดอนขม สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010080 โพนศิลางามวิทยา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010081 ชุมชนบ้านถ่อน สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010082 บ้านว่าน สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010083 บ้านแสนสุข สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010084 บ้านเป้า สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010085 คุรุศิษย์วิทยา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010086 ชุมชนบ้านโพนสา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010087 บ้านท่ามะเฟือง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010088 ราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010089 บ้านนาน้ำพาย สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010090 บ้านหนองนาง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010091 บ้านนาดง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010092 บ้านดงนาคำ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43012008 ท่าบ่อ สพม. สพม. เขต 21
43012009 โคกคอนวิทยาคม สพม. สพม. เขต 21
43012010 ถ่อนวิทยา สพม. สพม. เขต 21
43012011 ท่าบ่อพิทยาคม สพม. สพม. เขต 21
43012012 หนองนางพิทยาคม สพม. สพม. เขต 21
43012013 เดื่อวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 21
43020120 บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020121 บ้านนาดี สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020122 เฝ้าไร่วิทยา สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020123 บ้านจับไม้ สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020124 รสลินคัคณางค์ สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020125 บ้านนาฮำ สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020126 บ้านหนองยาง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020127 อนุบาลหนองควาย สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020128 เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020129 บ้านโพนทอง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020130 บ้านท่าคำบง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020131 บ้านหนองวัวชุม สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020132 บ้านกุดแคนโนนมันปลา สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020133 บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020134 บ้านหนองบัวเงิน สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020135 ป่าไม้อุทิศ ๘ สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020136 บ้านหนองหลวง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020137 บ้านแบง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020138 เวทีราษฎร์บำรุง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020139 บ้านโนนสะอาด สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020140 บ้านคำโคนสว่าง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43022015 วังหลวงพิทยาสรรพ์ สพม. สพม. เขต 21
43022016 นาดีพิทยาคม สพม. สพม. เขต 21
43010152 บ้านศูนย์กลาง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010153 บ้านน้ำทอน สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010154 อาโอยาม่า 2 สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010155 อาโอยาม่า 2 สาขาบ้านห้วยหมากพริก สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010156 บ้านดอนขนุนพัฒนา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010157 บ้านไร่ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010158 บ้านโพนทอง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010159 อนุบาลดอนไผ่ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010160 บ้านโพธิ์ตาก สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010161 บ้านสาวแล สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43012021 โพธิ์ตากพิทยาคม สพม. สพม. เขต 21
43020001 บ้านกุดบง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020002 บ้านใหม่ สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020003 บ้านนิคมดงบัง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020004 ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020005 บ้านโนนฤาษี สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020006 บ้านหนองกุ้ง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020007 บ้านกลุ่มพัฒนา สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020008 บ้านนิคมดงบัง สาขาบ้านนามะเฮียว สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020009 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020010 บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020011 หมู่บ้านตัวอย่าง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020012 บ้านห้วยเปลวเงือก สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020013 บ้านนาตาล สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020014 บ้านนาเพียงใหญ่ สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020015 บ้านปักหมู สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020016 บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020017 ยูเนสโกสัมมนา สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020018 ชุมชนบ้านชุมช้าง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020019 บ้านบัว สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020020 บ้านโนนหนามแท่ง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020021 บ้านโพนทัน สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020022 ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020023 บ้านเซิม สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020024 บ้านท่าหนองพันทา สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020025 บ้านโคกกลาง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020026 บ้านคำตอยูง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020027 บ้านหนองแคนดอนสนุก สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020028 บ้านหนองแหวน สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020029 บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020030 บ้านทุ่งหลวงนาขาม สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020031 บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020032 บ้านแป้น สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020033 บ้านกุดแกลบ สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020035 บ้านหนองหอย สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020036 บ้านก่องขันธ์ สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020037 บ้านดงสระพัง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020038 บ้านต้อนเหนือ สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020039 บ้านนาหนัง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020040 บ้านผือ สาขา คำอินแปลง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020041 บ้านหนองแอก สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020042 บ้านผือ สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020043 บ้านคำปะกั้ง สาขาบ้านดงอ่าง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020044 บ้านคำจำปา สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020045 บ้านคำเจริญ สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020046 บ้านโพธิ์ สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020047 บ้านคำปะกั้ง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020048 บ้านปัก สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020050 บ้านดงกำพี้ สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020051 ชุมชนบ้านปากสวย สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020052 บ้านวัดหลวง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020053 บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020054 บ้านสร้างนางขาว สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020055 บ้านเหล่าโพธิ์ศรี สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020056 บ้านหาดสั่ง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020057 บ้านหนองอั้ว สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020058 บ้านเหล่าต่างคำ สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020059 บ้านเชียงอาด สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020060 บ้านนาเมย สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020061 บ้านโคกหัวภู สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020062 บ้านห้วยน้ำเย็น สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43022007 ราชประชานุเคราะห์ 27 สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43022001 ชุมพลโพนพิสัย สพม. สพม. เขต 21
43022002 เซิมพิทยาคม สพม. สพม. เขต 21
43022003 ปากสวยพิทยาคม สพม. สพม. เขต 21
43022004 นาหนังพัฒนศึกษา สพม. สพม. เขต 21
43022005 ร่มธรรมานุสรณ์ สพม. สพม. เขต 21
43022006 กุดบงพิทยาคาร สพม. สพม. เขต 21
43010001 บ้านเมืองหมี "พรหมวิทยา" สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010002 บ้านพร้าวเหนือ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010004 ราชประชานุเคราะห์ 14 สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010005 นาฮีนุเคราะห์ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010006 ค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010007 บ้านโคกสำราญ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010008 บ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010009 บ้านหนองหมื่น สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010010 ชุมชนบ้านพวก สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010011 บ้านเดื่อใต้ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010012 บ้านโคกป่าฝาง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010013 บ้านหนองบ่อ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010014 ชุมชนบ้านปะโค สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010015 วัดพระธาตุบังพวน สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010016 ราษฎร์นุเคราะห์ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010017 เชือกหม้วยวิทยา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010018 โคกคำทุ่งสว่างวิทยา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010019 บ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010020 หนองผือวิทยาคม สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010021 บ้านโคกก่อง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010022 มะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010023 บ้านหนาด คุรุราษฎร์อุทิศ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010024 อนุบาลอรุณรังษี สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010025 เนินพระเนาว์วิทยา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010026 จันทราราม สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010027 หนองแดงสร้างประทายพัฒนา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010028 มีชัยวิทยา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010029 บ้านโคกแมงเงา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010030 จอมมณี สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010031 บ้านหนองแจ้ง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010032 บ้านเมืองบาง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010033 บ้านนาคลอง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010034 บ้านวังยาง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010035 หาดคำบอนวัฒนา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010036 บ้านเบิดวิทยา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010037 เหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010038 บ้านเวียงคุก สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010039 ครุราษฎร์รังสรรค์ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010040 โพนสว่างป่าตองวิทยา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010041 บ้านนาอ่างสร้างอ่าง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010042 ดงเว้นดงเจริญวิทยา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010043 ดาวเรืองสมสะอาด สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010044 บ้านสร้างพอก สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010045 บ้านสวยหลง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010046 บ้านบงวิทยา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010047 บ้านจอมแจ้ง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010048 หัวหาดวิทยา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010049 บ้านหมากก่องฝายแตก สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010050 สีกายวิทยาคม สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010051 อนุบาลหนองคาย สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010052 บ้านคุยนางขาว สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010053 ธนากรสงเคราะห์ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010054 บ้านหนองเดิ่น สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010055 อักษรอดุลวิทยา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010056 พร้าวใต้เจริญสุข สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010057 หินโงมวิทยา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010058 บ้านดงเจริญ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43012001 ปทุมเทพวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 21
43012002 หินโงมพิทยาคม สพม. สพม. เขต 21
43012003 ปทุมเทพวิทยาคาร 2 สพม. สพม. เขต 21
43012004 เวียงคำวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 21
43012005 หนองคายวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 21
43012006 พระธาตุบังพวนวิทยา สพม. สพม. เขต 21
43012007 ค่ายบกหวานวิทยา สพม. สพม. เขต 21
43020141 สุทธสิริโสภา สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020142 บ้านนาทับไฮ สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020143 บ้านนาคำมูลชมภูพร สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020144 บ้านนาคำมูลชมภูพร สาขา ชมภูพร สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020145 รุจีจินตกานนท์ สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020146 บ้านหนองเค็ม สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020147 บ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020148 บ้านดอนเหมือด สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020149 บ้านต้อน สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020150 บ้านพระบาทนาหงส์ สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020151 บ้านนาสิงห์ สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020152 บ้านนายาง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020153 บ้านสามัคคีชัย สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020154 บ้านโปร่งสำราญ สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020155 เตชะไพบูลย์ 1 สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020156 บ้านดงดาล สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020157 อนุบาลนิคมเปงจาน สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020158 บ้านหนองคอน สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020159 บ้านโพนแพง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020160 สนธิราษฎร์บำรุง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020161 บ้านหนองแก้ว สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020162 บ้านน้ำเป สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020163 บ้านตาลชุม สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020164 นิคมเจริญชัย สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020165 บ้านนาชุมช้าง สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43020166 บ้านโนนสวรรค์ สพป. สพป.หนองคาย เขต 2
43022017 ประชาบดีพิทยาคม สพม. สพม. เขต 21
43022018 พระบาทนาสิงห์พิทยาคม สพม. สพม. เขต 21
43010093 ชุมชนบ้านหม้อ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010094 บ้านท่ากฐิน สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010095 บ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญ อุปถัมภ์) สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010096 พัฒนาคำแก้ว สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010097 บ้านป่าสัก สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010098 บ้านวังน้ำมอก สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010099 พระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010100 บ้านถิ่นทอนเหนือ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010101 บ้านศรีเชียงใหม่ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010102 อนุบาลศรีเชียงใหม่ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010103 สำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75 สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010104 โนนสง่าหนองแวงวิทยา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010105 บ้านหัวทราย สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010106 บ้านพานพร้าว สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010107 ดอนก่อโนนสวรรค์ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010108 บ้านไทยสามัคคี สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010109 หนองปลาปากจำปาทอง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010110 บ้านขุมคำ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010111 บ้านนาโพธิ์ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010112 บ้านดงบัง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010113 บ้านเสียว สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43012014 พานพร้าว สพม. สพม. เขต 21
43012015 พระพุทธบาทวิทยาคม สพม. สพม. เขต 21
43012016 วรลาโภนุสรณ์ สพม. สพม. เขต 21
43010135 อนุบาลบ้านคอกช้าง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010136 บ้านเหมือดแอ่ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010137 สมสะอาดดงมุขวิทยา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010138 บ้านนากอ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010139 บ้านฝางวิทยา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010140 บ้านเดื่อทุ่งสวรรค์ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010141 บ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010142 โนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010143 บ้านโนนแดง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010144 บ้านหนองบัววิทยา สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010145 บ้านสมสนุกดงหนองบอน สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010146 ฉันทนาวัณรถ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010147 บ้านตอแก สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010148 สระใครไชยานุเคราะห์ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010149 บ้านหนองบัวเงิน สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010150 บ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010151 บ้านโพนสวรรค์ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43012019 น้ำสวยวิทยา สพม. สพม. เขต 21
43012020 ฝางพิทยาคม สพม. สพม. เขต 21
43010114 ชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010115 บ้านสังกะลีนาขาม สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010116 บ้านโสกกล้า สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010117 บ้านสังกะลีนาขาม สาขา หนองแสง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010118 บ้านนางิ้ว สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010119 บ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010120 บ้านเทา-นาบอน สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010121 บ้านเทพประทับ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010122 บ้านตาดเสริม สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010123 บ้านม่วง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010124 บ้านหนอง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010125 บ้านวังมน สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010126 บ้านผาตั้ง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010127 บ้านห้วยไซงัว สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010128 บ้านดงต้อง สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010129 บ้านปากโสม สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010130 บ้านนาโคก สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010131 เพียงหลวง 13 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิร สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010132 บ้านแก้งใหม่ สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010133 บ้านฟ้าประทาน สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43010134 อนุบาลสังคม สพป. สพป.หนองคาย เขต 1
43012017 สังคมวิทยา สพม. สพม. เขต 21
43012018 วังม่วงพิทยาคม สพม. สพม. เขต 21