ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
44010160 บ้านน้ำใสม่วงวิทยา สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010161 บ้านลิ้นฟ้า สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010162 ขี้เหล็กดงเค็งวิทยา สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010163 บ้านไส้จ่อ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010164 ขามเฒ่า สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010165 บ้านเปลือยดง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010166 บ้านยางสามัคคี สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010167 บ้านวังบัวสามัคคีวิทยา สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010168 บ้านปอแดง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010169 บ้านดอนหน่อง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010170 ขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010171 บ้านมะกอก สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010172 บ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010173 บ้านดอนนา สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010174 บ้านเขวาใหญ่ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010175 บ้านขีศรีสง่าโนนเสียว สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010176 บ้านเชือกคุยเพ็ก สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010177 บ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010178 บ้านโพธิ์เงิน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010179 ส้มโฮง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010180 บ้านดอนดู่ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010181 บ้านคันธาร์ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010182 บ้านโพนงาม สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010183 บ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010184 อนุบาลกันทรวิชัย สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010185 บ้านคอกม้า สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010186 บ้านเหล่า สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010187 บ้านดอนเวียงจันทน์ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010188 บ้านใคร่นุ่น สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010189 บ้านท่าขอนยาง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010190 บ้านหัวขัว สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010191 บ้านนาสีนวน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010192 บ้านหนองอุ่ม สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010193 บ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010195 บ้านตำแยหนองคู สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010196 บ้านแสนสุข สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010197 บ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010198 บ้านทัน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010199 บ้านใคร่นุ่นราษฏร์บำรุง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010200 ชุมชนบ้านมะค่า สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010201 บ้านไผ่น้ำเที่ยง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010202 บ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010203 บ้านเปลือยน้ำสามัคคี สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010204 บ้านยางห่างโนนทัน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010205 บ้านโขงใหญ่ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010206 บ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010207 บ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010208 บ้านนาดีศรีสุข สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010209 บ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010210 ชุมชนบ้านลาด สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44012016 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ สพม. สพม. เขต 26
44012021 กันทรวิชัย สพม. สพม. เขต 26
44010249 บ้านกุดรัง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010250 บ้านกุดเม็ก สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010251 บ้านหัวช้าง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010252 บ้านหนองคลองหัวขัว สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010253 บ้านหนองแหน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010254 บ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ) สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010255 บ้านนาโพธิ์ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010256 บ้านหนองโดน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010257 บ้านโนนสมบูรณ์ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010258 บ้านหัวนาคำโนนสมบัติ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010259 บ้านโนนสะอาด สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010260 บ้านเลิงแฝกบัวแก้ว สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010261 บ้านบ่อแกบ่อทอง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010262 บ้านโสกคลอง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010263 บ้านหนองบอน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010264 บ้านโสกกาว สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010265 บ้านศรีอรุณ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010266 บ้านห้วยแคนโนนสูง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010267 บ้านหนองแวงสหคามวิทย์ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010268 บ้านจอมทอง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010269 บ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010270 บ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010271 บ้านหนองแสง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44012025 กุดรังประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 26
44012026 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ สพม. สพม. เขต 26
44010065 อนุบาลแกดำ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010066 บ้านเหล่าจั่นนาภู สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010067 บ้านหนองเจริญ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010068 บ้านหัวขัวโพธิ์ศรี สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010069 ชุมชนบ้านหมากค่า สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010070 บ้านโสกแดง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010071 บ้านโนนศรีภิบาล สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010072 บ้านโคกลิ่น สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010073 บ้านนาคูณ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010074 บ้านเสือกินวัวโคกน้อย สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010075 ชุมชนมิตรภาพ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010076 บ้านป่าข่างโนนลาน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010077 บ้านหนองขุ่น สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010078 บ้านหนองบัว สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010079 บ้านดอนก่อกกเหลี่ยม สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010080 บ้านขอนแก่นตะคุ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010081 บ้านวังแสง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010082 บ้านโคกกลาง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010083 บ้านโพนสวาง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010084 บ้านโพนละออม สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010085 บ้านโคกไร่ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44012007 แกดำวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 26
44012008 มิตรภาพ สพม. สพม. เขต 26
44010086 บ้านแก้งขิงแคง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010087 บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010088 บ้านหัวขัว สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010089 บ้านหนองสระพังโนนสะอาด สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010090 บ้านโนนราษีโคกล่าม สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010091 บ้านวังโพน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010092 บ้านเหล่าพ่อหา สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010093 บ้านโคกกลาง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010094 บ้านหนองเขื่อน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010095 บ้านวังกุง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010096 บ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร) สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010097 บ้านโนนเนาว์ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010098 บ้านวังจาน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010099 ดอนกลางนุกูลวิทย์ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010100 บ้านทิพโสต สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010101 บ้านแพงหนองเหนือ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010102 บ้านม่วงน้อย สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010103 หนองโกวิทยกิจ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010104 บ้านโนนเมืองสองคอน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010105 บ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010106 บ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010107 ชุมชนโพนงามโพนสวาง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010108 บ้านโนนเมืองประชาสรรค์ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010109 บ้านหนองบัวเรียน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010110 บ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010111 บ้านสว่างยางท่าแจ้ง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010112 บ้านผักหนอก สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010113 บ้านโนนนกหอ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010114 บ้านยางน้อย สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010115 บ้านป่าเป้า สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010116 บ้านยางใหญ่ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010117 บ้านเลิงบัว สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010118 บ้านเลิงใต้ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010119 บ้านหนองหอย สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010120 บ้านน้ำจ้อย สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010121 บ้านบะหลวงหนองแวง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010122 บ้านวังยาววิทยายน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010123 หินแห่เสริมศิลป์ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010124 บ้านหญ้าขาว สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010125 บ้านเหล่าโพธิ์ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010126 หนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010127 บ้านแห่เหนือ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010128 บ้านท่าเดื่อ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010129 บ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010130 บ้านโนนสัง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010131 บ้านหนองปลาเข็ง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010132 บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010133 บ้านคุยแพง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010134 บ้านคุยเชือก สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010135 บ้านกอกหนองผือ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010136 บ้านโนนสูงวังขอนจิก สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010137 บ้านนาล้อมโคกสว่าง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010138 บ้านหมากมายโพธิ์ทอง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010139 บ้านหนองเหล็ก สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010140 บ้านหนองแวงสวนกล้วย สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010141 บ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010142 บ้านทันดู่เหนือ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010143 บ้านคุยโพธิ์ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010144 บ้านแก่งโกสุมท่างาม สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010145 ศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010146 บ้านสังข์ทอง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010147 บ้านดอนกลอยหนองยาง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010148 บ้านโชคชัย สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010149 บ้านศรีสุข สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010150 บ้านเขวาสะดืออิสาน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010151 บ้านแท่นโนนหนองคู สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010152 บ้านยางสินไชย หนองหาด สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010153 บ้านเหล่าหนองแคน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010154 บ้านห้วยม่วง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010155 บ้านแห่บริหารวิทย์ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010156 บ้านดอนสันติ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010157 บ้านโพนทอง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010158 บ้านโนนคัดเค้าคุยกอก สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010159 บ้านป่าปอ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44012009 โกสุมวิทยาสรรค์ สพม. สพม. เขต 26
44012010 เขวาไร่ศึกษา สพม. สพม. เขต 26
44012011 เขื่อนพิทยาสรรค์ สพม. สพม. เขต 26
44012012 โพนงามพิทยานุกูล สพม. สพม. เขต 26
44012013 วังยาวศึกษาวิทย์ สพม. สพม. เขต 26
44010272 ชุมชนบ้านกุดปลาดุก สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010273 บ้านโนนทัน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010274 ดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010275 บ้านหนองนาไร่เดียว สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010276 บ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010277 อนุบาลชื่นชม สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010278 บ้านผือ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010279 บ้านหนองกุง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010281 บ้านกุดจอก สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010282 กระบากวิทยาคาร สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010283 บ้านผักแว่น สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010284 บ้านส้มกบ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44012028 ชื่นชมพิทยาคาร สพม. สพม. เขต 26
44010211 บ้านขามเปี้ย สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010212 บ้านกู่ทอง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010213 บ้านเมืองเพ็ง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010214 บ้านโจดบัวบาน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010215 บ้านหนองมันปลา สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010216 บ้านหนองชาด สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010217 บ้านหนองบุญชู สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010218 บ้านโนนงิ้ว สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010219 ศิริราษฎร์หมากหญ้า สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010220 บ้านหนองมะเม้า สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010221 บ้านหนองแวง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010222 บ้านเชียงยืน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010223 บ้านสร้างแก้ว สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010224 บ้านโคกสูง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010225 บ้านแฝกโนนสำราญ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010226 บ้านค้อ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010227 บ้านสะอาดดอนเงิน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010228 บ้านผำ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010229 จินดาอารมณ์ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010230 บ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์) สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010231 บ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010232 บ้านนาทอง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010233 บ้านหนองซอน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010234 บ้านสีดาสระแก้ว สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010235 บ้านหนองไห สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010236 บ้านโพน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010237 บ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010238 บ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010239 บ้านจานโนนสูง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010240 บ้านท่ากระเสริม สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010241 บ้านโคกข่า สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010242 บ้านเข็งมิตรภาพที่ 139 สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010243 บ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร) สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010244 บ้านขีหนองจิก สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010245 ไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม) สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010246 บ้านหนองเดิ่น สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010247 บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44010248 บ้านหนองล่าม สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 3
44012022 เชียงยืนพิทยาคม สพม. สพม. เขต 26
44012023 กู่ทองพิทยาคม สพม. สพม. เขต 26
44020067 บ้านห้วยหลาว สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020068 บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020069 บ้านหนองบัวแดง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020070 บ้านหนองแสง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020071 บ้านหัวหนองคู สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020073 บ้านห้วยหิน (ศิลาคามส่ำผดุง) สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020074 บ้านหัวช้าง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020075 บ้านห้วยทราย สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020076 บ้านหนองม่วง(สุบินประชาพัฒนา) สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020077 บ้านปอพานหนองโน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020078 บ้านหนองสระ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020079 บ้านเหล่าค้อ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020080 บ้านโนนแร่ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020081 บ้านปลาขาว สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020082 บ้านตำแยโนนยาง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020083 บ้านป่าตองหนองงู สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020084 บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020085 บ้านโคกมนโนนทอง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020086 บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020087 บ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020088 บ้านโพนทราย สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020089 บ้านเหล่ากว้าง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020090 ชุมชนบ้านสำโรง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020091 บ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020092 บ้านป่าแดง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020093 บ้านอีโต้ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020094 บ้านหนองแดง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020095 หนองกุงวิทยา สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020096 บ้านวังหินโนนสว่าง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020097 บ้านหนองแดงสหมิตร สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020098 บ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020099 บ้านเก่าใหญโนนสะอาด สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020100 บ้านหนองโพธิ์ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020101 บ้านคึมบง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020102 บ้านหนองบึง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020103 บ้านกุดน้ำใส สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020104 บ้านหนองเม็ก สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020105 บ้านหมากหม้อโนนเกษตร สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020106 ชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020107 บ้านหนองแฮหนองเหล็ก สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020108 บ้านหนองปอ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020109 บ้านตลาดม่วง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020110 บ้านหัวเข่าแตก สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020111 บ้านนางเลิ้งโคกล่าม สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020112 บ้านหัวสระ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44022009 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม. สพม. เขต 26
44022010 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม. เขต 26
44020239 บ้านยางอิไลดอนก่อ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020240 บ้านสระบัว สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020241 กู่สันตรัตน์ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020242 บ้านโคกยาว สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020243 บ้านแดงโพงคำแก้ว สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020244 บ้านนาฝาย สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020245 บ้านหนองบัวน้อย สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020246 ชุมชนบ้านดงบัง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020247 บ้านหนองแคนหัวฝาย สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020248 บ้านดงยาง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020249 บ้านหลุบควันเมืองหงส์ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020250 บ้านเครือซูด สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020251 บ้านหนองผง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020252 อนุบาลนครจัมปาศรี สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020253 บ้านหนองโนใต้ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020254 บ้านหนองกลางโคก สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020255 บ้านโกทา สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020256 บ้านหนองจิก สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020257 บ้านหนองโนทับม้า สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020258 บ้านหนองแต้น้อย สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020259 บ้านโพนทอง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020260 บ้านร่วมใจ 2 สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020261 บ้านเหล่าจั่น สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020262 บ้านหนองป้าน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020263 บ้านหนองไผ่ด้ามขวาน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020264 บ้านหนองบัวคู สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020265 บ้านโนนเห็ดไค สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020266 บ้านหนองหิน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020267 บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020268 บ้านหัวดง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020269 บ้านดอนดู่วังบอน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44022023 นาดูนประชาสรรพ์ สพม. สพม. เขต 26
44022024 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม. สพม. เขต 26
44020001 บ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020002 บ้านสองห้องฮ่องน้อย สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020003 บ้านเหล่ายาว สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020004 บ้านเป้า สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020005 บ้านแดงน้อย สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020006 บ้านฮ่องไผ่ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020007 บ้านหนองขามแสบง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020008 บ้านดอนงัว สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020009 บ้านเหล่าตามาอุดมชัย สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020010 บ้านโคกกุง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020011 บ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020012 บ้านป่ากุงหนานาเจริญ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020013 บ้านศาลา สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020014 บ้านโนนทองโนนสะอาด สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020015 บ้านดอนพยอม สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020016 บ้านโนนแดงมะขามหวาน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020017 บ้านหัวหนอง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020018 บ้านหัวขัว สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020019 บ้านห้วยทราย สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020020 บ้านหนองบัวโนนสว่าง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020021 บ้านโนนสวรรค์ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020022 บ้านโคกกลางบ่อหลุบ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020023 บ้านแก่นเท่า สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020024 บ้านโนนราษีฝางวิทยา สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020025 บ้านเหล่าผักหวาน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020026 บ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020027 อนุบาลบรบือ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020028 บ้านโคกกลาง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020029 วัดนาดีวราราม สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020030 บ้านโคกล่าม สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020031 บ้านเหล่าโง้ง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020032 บ้านบ่อใหญ่(บ่อใหญ่เรืองศิลป์) สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020033 บ้านหนองหว้าโนนทอง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020034 บ้านเก่าใหม่ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020035 บ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020036 ชุมชนบ้านดงเค็ง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020037 บ้านบัวมาศ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020038 บ้านหนองแวงหนองตุ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020039 บ้านยาง(ยางทวงวิทยา) สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020040 บ้านบกพร้าว สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020041 บ้านแดง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020042 บ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020043 บ้านดอนก่อ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020044 บ้านโนนเกษตร สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020045 บ้านโนนสำราญ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020046 บ้านวังไฮวังทอง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020047 บ้านโนนทอง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020048 บ้านวังปลาโด สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020049 บ้านเปลือยหนองตูบ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020050 บ้านโคกกลาง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020051 บ้านหนองโก สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020052 บ้านหนองคูขาด สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020053 บ้านฝายป่าบัว สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020054 บ้านโสกภารา สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020055 บ้านไพรวัลย์ปอแดง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020056 บ้านหนองจิก สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020057 บ้านดอนบม สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020058 บ้านหนองแก สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020059 บ้านซองแมว สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020060 บ้านหัวนา สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020061 บ้านม่วงขี้เหล็กยานาง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020062 บ้านโนนม่วง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020063 บ้านดงมัน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020064 บ้านหนองโดนหอกลอง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020065 บ้านพงโพด สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44020066 บ้านหนองสิม สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44022001 บรบือ สพม. สพม. เขต 26
44022002 เหล่ายาววิทยาคาร สพม. สพม. เขต 26
44022003 โนนแดงวิทยาคม สพม. สพม. เขต 26
44022005 ยางวิทยาคม สพม. สพม. เขต 26
44022006 โนนราษีวิทยา สพม. สพม. เขต 26
44022007 หนองม่วงวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 26
44022008 บรบือวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 26
44020113 บ้านหัวหมู สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020114 บ้านหนองสนมดอนติ้ว สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020115 บ้านหนองผือ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020116 ชุมชนนาสีนวล สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020117 บ้านเหล่าน้อย สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020118 บ้านเตาบ่า สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020119 บ้านน้ำสร้างหนองบะ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020120 อนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020121 บ้านหนองห้าง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020122 บ้านดง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020123 บ้านเขวาทุ่ง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020124 บ้านมะชมโนนสง่า สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020125 บ้านดงบากหนองตาเต็น สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020126 บ้านหารฮี สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020127 บ้านเม็กน้อยหนองไผ่ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020128 บ้านสำโรงโคกจันทร์หอมวิทยา สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020129 บ้านแก่นท้าว สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020130 บ้านเม็กดำ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020131 บ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์) สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020132 บ้านตาลอก สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020133 บ้านเมืองเตา สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020134 บ้านหนองฮี สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020135 บ้านโนนบ่อ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020136 โนนจานวิทยา สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020137 บ้านหนองกกหนองยาว สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020138 บ้านเมืองเสือ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020139 บ้านหนองแคน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020140 ทัพป่าจิก สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020141 บ้านค่ายนุ่นโนนแคน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020142 บ้านดงเย็น สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020143 บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020144 บ้านสระบาก สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020145 บ้านสระแคน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020146 พยัคฆภูมิพิสัย สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020147 บ้านหนองแก สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020148 บ้านมะโบ่ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020149 บ้านจอมพะลาน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020150 บ้านหนองระเวียง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020151 บ้านโนนแคน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020152 บ้านดอนหมี สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020153 บ้านหนองจานบุลาน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020154 บ้านนาค่าย สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020155 บ้านขี้เหล็ก สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020156 บ้านโคกสะอาด สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020157 บ้านหนองนาใน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020158 บ้านดงหัวช้าง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020159 บ้านหนองบัวกาเหรียญ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020160 บ้านขามเรียน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020161 บ้านหนองหว้าเฒ่า สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020162 บ้านโคกล่ามวิทยา สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020163 บ้านโนนสูงดอนหลี่ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020164 บ้านหนองบัวคูสองห้อง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020165 บ้านหนองบัวแก้ว สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020166 บ้านหนองแสงทุ่มยาว สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020167 บ้านเก่าน้อยป่าชาดโนนเพ็ก สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44022012 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 26
44010001 บ้านเกิ้ง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010002 บ้านท่าปะทายโนนตูม สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010003 บ้านโขงกุดหวาย สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010004 ชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010005 วันครู 2502 สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010006 บ้านดอนตูมดอนโด สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010007 บ้านเม่นใหญ่ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010008 บ้านหนองใหญ่ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010009 บ้านเขวา 'รัฐประชาวิทยากร' สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010010 บ้านหันเชียงเหียน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010011 บ้านเอียด(สังฆราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010012 บ้านติ้วสันติสุข สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010013 บ้านหนองตื่น สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010014 บ้านหมี่เหล่าน้อย สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010015 บ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010016 บ้านดอนดู่ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010017 นิคมบ้านหัน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010018 บ้านสมศรี สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010019 บ้านหนองโจดสวนมอน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010020 บ้านหัวช้างหนองแสง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010021 บ้านโคกก่อ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010022 บ้านภูดิน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010023 บ้านหนองหิน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010024 บ้านดอนหว่านหัวหนอง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010025 บ้านหนองหล่ม สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010026 บ้านเหล่าหนาด สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010027 หลักเมืองมหาสารคาม สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010028 อนุบาลมหาสารคาม สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010029 บ้านท่าตูมดอนเรือ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010030 บ้านหนองข่าหนองคูโปโล สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010031 บ้านหนองโดนอ้อยช้าง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010032 บ้านอุปราช สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010033 บ้านหนองกุงเต่า สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010034 บ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010035 บ้านท่าสองคอน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010036 บ้านดงเค็งดอนหัน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010037 บ้านหนองเขื่อนช้าง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010038 บ้านหินลาด สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010039 บ้านหนองค้อสวนอ้อย สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010040 บ้านหนองบัวโนนมี้ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010041 บ้านหนองคูณน้ำจั้น สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010042 บ้านโคกบัวค้อ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010043 ชุมชนบ้านลาด สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010044 บ้านกุดซุย สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010045 บ้านเลิงบ่อ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010046 บ้านหนองหวาย สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010047 บ้านวังไผ่ป่าจั่น สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010048 บ้านม่วงโพธิ์ศรี สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010049 บ้านบุ่งคล้าท่างาม สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010050 บ้านร่วมใจ 1 สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010051 บ้านหนองแวง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010052 บ้านดงน้อย สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010053 บ้านหนองโพด สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010054 บ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010055 บ้านนานกเขียน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010056 บ้านกุดแคน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010057 บ้านหนองโนอีดำ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010058 บ้านหนองคู สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010059 บ้านโคกศรี สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010060 บ้านหนองปลิง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010061 บ้านจำนัก สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010062 บ้านนาแพงดอนไฮ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010063 บ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44010064 บ้านโดท่างาม สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 1
44012001 สารคามพิทยาคม สพม. สพม. เขต 26
44012002 ผดุงนารี สพม. สพม. เขต 26
44012003 มหาวิชานุกูล สพม. สพม. เขต 26
44012005 มหาชัยพิทยาคาร สพม. สพม. เขต 26
44020270 จตุคามประชาสรรค์ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020271 บ้านตาพวนสร้างแซ่ง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020272 อนุบาลดงเมืองน้อย สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020273 บ้านสว่าง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020274 บ้านศาลา สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020275 บ้านนาภู สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020276 บ้านเหล่าหมากคำ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020277 บ้านหัวช้างโคกม่วง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020278 บ้านโนนรัง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020279 บ้านหนองจิก สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020280 บ้านแวงยางกุดตะเข้ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020281 บ้านหนองหน่อง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020282 ชุมชนบ้านยางสีสุราช สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020283 บ้านหนองแปน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020284 บ้านแวงดงหนองยาง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020285 บ้านนกเหาะ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020286 บ้านบุ่งง้าว สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020287 บ้านเปล่งโนนกระยอม สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020288 บ้านโดน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020289 บ้านดงแคน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020290 บ้านหนองบัวสันตุ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020291 บ้านหนองแวง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020292 บ้านหนองรูแข้ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44022026 นาภูพิทยาคม สพม. สพม. เขต 26
44022027 มัธยมยางสีสุราช สพม. สพม. เขต 26
44020168 บ้านขามป้อม สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020169 บ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020170 บ้านโนนจาน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020171 บ้านโนน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020172 บ้านแคน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020173 บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020174 บ้านแวงชัยโคกหนองโจด สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020175 บ้านโคกใหญ่วิทยา สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020176 บ้านเขวาค้อโคกกลาง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020177 บ้านแวงเหล่าเก่าน้อย สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020178 บ้านดู่ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020179 บ้านโคกสีทองหลาง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020180 บ้านโคกแปะ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020181 บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020182 บ้านโคกไร่ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020183 บ้านหนองหว้า สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020184 ชุมชนบ้านงัวบา สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020185 บ้านสระแก้วหนองคู สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020186 บ้านดงใหญ่ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020187 บ้านก่อ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020188 บ้านดอนหัน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020189 บ้านนาข่า สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020190 บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020191 บ้านโคกเต่า สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020192 บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020193 บ้านวังจานโนนสำราญ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020194 บ้านตลาดโนนโพธิ์ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020195 บ้านหวาย สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020196 บ้านมะแซวหนองโง้ง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020197 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020198 บ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020199 บ้านเปลือยดอนมันน้ำ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020200 บ้านหนองแต้ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020201 บ้านประแหย่ง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020202 บ้านหนองเหล่า สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020203 บ้านหนองข่า สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020204 บ้านแก่นเท่า สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020205 ราชประชานุเคราะห์ 18 สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020206 บ้านตำแย สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020207 บ้านโพธิ์ชัย สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020208 บ้านเสือโก้ก สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020209 บ้านไก่นา สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020210 บ้านสนาม สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020211 บ้านหนองผือ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020212 บ้านดงน้อย สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020213 บ้านหนองกุง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020214 บ้านโนนเขวาหนองแสง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020215 ชุมชนบ้านหนองทุ่ม สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020216 บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020217 บ้านกระยอมหนองเดิ่น สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020218 ชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020219 ราชประชานุเคราะห์ 17 สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020220 บ้านโนนท่อน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020221 บ้านโสกยาง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020222 อนุบาลวาปีปทุม สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020223 เมืองวาปีปทุม สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020224 บ้านหนองคูไชยหนองขาม สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020225 บ้านจอกขวาง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020226 บ้านหัวงัว สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020227 บ้านหนองแสน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020228 บ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020229 บ้านกุดนาดีโนนลาน สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020230 บ้านโคกใหญ่ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020231 บ้านนาเลา สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020232 บ้านหนองคูม่วง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020233 บ้านหนองไฮ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020234 บ้านหนองบัวกุดอ้อ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020235 ราชประชานุเคราะห์ 16 สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020236 บ้านนาฝายเหล่าหุ่ง สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020237 บ้านชาดฝางหัวเรือ สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44020238 บ้านหนองแกวิทยา สพป. สพป.มหาสารคาม เขต 2
44022015 วาปีปทุม สพม. สพม. เขต 26
44022018 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม. เขต 26
44022020 ประชาพัฒนา สพม. สพม. เขต 26