ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
51020085 บ้านไม้ตะเคียน สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020087 บ้านทุ่งข้าวหาง สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020088 บ้านห้วยงูสิงห์ สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020089 บ้านหนองหลัก สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020090 บ้านไม้สลี สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020091 บ้านห้วยห้าง สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020092 บ้านแม่แสม สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020093 บ้านห้วยไร่ สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020094 บ้านทุ่งหัวช้าง สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020095 บ้านแม่ปันเดง สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020096 บ้านโป่งแดง สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020099 สามัคคีศรีวิชัย สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020100 บ้านดง สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020101 บ้านห้วยปิง สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020103 บ้านดอนมูล สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020104 บ้านปวง สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020105 บ้านแม่บอน สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020106 บ้านห้วยโป่ง สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51022003 ทุ่งหัวช้างพิทยาคม สพม. สพม. เขต 35
51010161 วัดบ้านธิ สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010162 วัดสันทราย สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010163 วัดป่าสัก สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010166 วัดศรีดอนชัย สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010167 วัดห้วยยาบ สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010168 บ้านห้วยไซ สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010170 วัดป่าตึง-ห้วยยาบ สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51012006 ป่าตาลบ้านธิพิทยา สพม. สพม. เขต 35
51020001 บ้านโฮ่งศีลาภรณ์ สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020002 บ้านห้วยกาน สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020003 บ้านห้วยห้า สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020004 บ้านห้วยน้ำดิบ สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020013 บ้านห้วยแพ่ง สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020014 บ้านแม่หาด สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020017 บ้านห้วยแทง สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020018 บ้านป่าพลู สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020020 วัดวังหลวง สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020021 บ้านห้วยหละ สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020023 บ้านศรีเตี้ย สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020024 บ้านสันปูเลย สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020027 บ้านหนองเขียด สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020028 บ้านหนองปลาสะวาย สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020031 บ้านหนองสูน สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020034 บ้านเหล่ายาว สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020035 บ้านม่วงโตน สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020036 ไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโป่ง) สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020037 บ้านดอยแดน สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51022001 ธีรกานท์บ้านโฮ่ง สพม. สพม. เขต 35
51022002 บ้านโฮ่งรัตนวิทยา สพม. สพม. เขต 35
51010119 บ้านหนองบัว สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010120 บ้านหนองเกิด สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010122 บ้านร่องช้าง สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010123 บ้านห้วยไฟ สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010124 บ้านน้ำย้อย สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010125 บ้านแม่อาว สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010126 บ้านโป่งรู สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010127 บ้านโทกน้ำกัด สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010128 วัดนครเจดีย์ สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010129 วัดหนองสมณะ สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010130 บ้านป่ารกฟ้า สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010131 บ้านเหล่าป่าก๋อย สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010132 วัดน้ำดิบ สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010133 บ้านห้วยอ้อ สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010134 บ้านไร่ดง สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010135 วัดปากล้อง สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010136 วัดวังกู่ สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010137 บ้านหนองผ้าขาว สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010138 วัดท่าตุ้ม สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010139 วัดเจดีย์สามยอด สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010140 วัดบ้านเรือน สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010141 วัดศรีชุม สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010142 บ้านหนองดู่ สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010143 วัดบ้านเหล่า สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010144 วัดบ้านก้อง สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010145 วัดท่าต้นงิ้ว สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010146 บ้านฉางข้าวน้อย สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010147 บ้านล้องหนองหอย สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010148 บ้านป่าซาง สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010149 บ้านสะปุ๋ง สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010150 วัดบ้านไร่ สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010151 บ้านป่าตาล สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010152 วัดบ้านหวาย สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010153 บ้านกิ่วมื่น สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010154 วัดช้างค้ำ สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010155 บ้านมะกอก สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010156 บ้านกองงาม สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010157 วัดบ้านดอน สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010158 บ้านหนองเงือก สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010159 วัดป่าบุก สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010160 บ้านดอนตอง สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51012002 ราชประชานุเคราะห์ 26 สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51012005 ป่าซาง สพม. สพม. เขต 35
51012010 น้ำดิบวิทยาคม สพม. สพม. เขต 35
51012011 วชิรป่าซาง สพม. สพม. เขต 35
51010001 วัดป่ายาง สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010002 วัดสันต้นธง สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010003 วัดพันตาเกิน สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010004 บ้านศรีย้อย สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010005 บ้านสันมะนะ สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010006 วัดจักรคำภิมุข สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010007 อนุบาลลำพูน สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010008 วัดขี้เหล็ก สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010012 ตำบลบ้านแป้น สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010013 บ้านแป้น สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010014 บ้านป่าซางน้อย สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010016 วัดสันมะกรูด สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010017 วัดชัยชนะ สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010018 วัดล่ามช้าง สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010019 วัดประตูป่า สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010020 บ้านศรีสุพรรณ สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010022 วัดสันป่าสัก สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010023 วัดห้วยม้าโก้ง สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010024 วัดน้ำพุ สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010025 วัดหนองซิว สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010028 วัดศรีดอนตัน สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010030 บ้านสันป่าเหียง สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010031 วัดสันคะยอม สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010032 วัดสะแล่ง สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010034 บ้านมะเขือแจ้ สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010035 วัดเหมืองกวัก สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010036 บ้านฮ่องกอม่วง สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010037 วัดบ้านแจ่ม สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010038 วัดศรีบังวัน สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010039 ตำบลริมปิง สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010042 บ้านเวียงยอง สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010043 วัดศรีบุญชู-วังไฮ สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010044 วัดป่าแดด สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010047 วัดหนองหล่ม สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010048 วัดทุ่งยาว สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010049 บ้านจำบอน สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010050 บ้านขัวแคร่ สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010051 วัดบ้านม้า สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010052 บ้านหนองช้างคืน สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010054 วัดบ่อโจง สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010055 วัดหนองเหียง สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010056 บ้านหนองหนาม สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010059 บ้านต้นผึ้ง สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010060 วัดเหมืองง่า สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010061 บ้านศรีบุญยืน-วังทอง สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010062 วัดบ้านหลุก สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010063 บ้านป่าขาม สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010064 วัดกู่เส้า สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010065 ชุมชนบ้านเหมืองจี้ สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010066 บ้านห้วยส้ม สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010067 วัดป่าตึงเชตวัน สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010068 วัดต้นโชค สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010070 อนุบาลเมืองลำพูน สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010071 บ้านป่าเส้า สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010072 เชตวันหนองหมู สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010073 วัดฮ่องกอก สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010074 วัดชัยสถาน สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51012001 บ้านแป้นพิทยาคม สพม. สพม. เขต 35
51012003 จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน สพม. สพม. เขต 35
51012007 ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน สพม. สพม. เขต 35
51012009 อุโมงค์วิทยาคม สพม. สพม. เขต 35
51010075 บ้านหนองยางไคล สาขาท้องฝาย สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010076 บ้านหมื่นข้าว สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010077 บ้านแพะยันต์ดอยแช่ สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010078 วัดทากาศ สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010079 บ้านดอยคำ สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010081 บ้านป่าเลา สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010082 บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010083 บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010084 บ้านศรีป้าน สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010086 บ้านสัน สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010087 บ้านสบเมย สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010088 บ้านแม่เมย สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010089 บ้านแม่เมย สาขาแม่เหล็ก สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010090 บ้านทาขุมเงิน สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010091 บ้านสวนหลวง สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010093 บ้านเหมืองลึก สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010094 บ้านหนองยางไคล สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010095 บ้านทากู่ สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010096 บ้านทาปลาดุก สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010097 บ้านทาทุ่งไผ่ สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010099 บ้านทาสองท่า สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010101 บ้านทาชมภู สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010102 บ้านทาป่าสัก สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010103 บ้านทาป่าเปา สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010105 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010106 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010107 บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010108 บ้านปงแม่ลอบ สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010109 บ้านจำตาเหิน สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010110 บ้านหล่ายทา สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010111 บ้านศาลาแม่ทา สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010113 บ้านร้องเรือ สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010114 บ้านดงสารภี สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010115 วัดอรัญญาราม สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010117 บ้านผาตั้ง สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010118 บ้านดอยแก้ว สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51010172 บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง สพป. สพป.ลำพูน เขต 1
51012004 แม่ทาวิทยาคม สพม. สพม. เขต 35
51012008 ทาขุมเงินวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 35
51020039 บ้านก้อจัดสรร สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020040 บ้านก้อจัดสรร ห้องเรียนเรือนแพ สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020041 บ้านห้วยหญ้าไซ สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020042 บ้านป่าคา สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020043 บ้านบวก สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020044 บ้านปางส้าน สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020045 บ้านนาทราย สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020046 บ้านฮั่ว สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020047 บ้านผาลาด สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020048 บ้านนาเลี่ยง สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020049 บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020050 บ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020051 ชุมชนบ้านป่าไผ่ สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020052 บ้านห้วยแหน สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020053 บ้านหล่ายท่า สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020054 บ้านดงสักงาม สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020055 บ้านป่าจี้ สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020056 บ้านวังมน สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020057 บ้านสันป่าสัก สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020058 บ้านแม่เทย สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020059 บ้านไร่ สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020060 บ้านวงศ์ษาพัฒนา สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020061 บ้านแม่แนต สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020062 บ้านสันวิไล สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020064 ชุมชนบ้านแม่ตืน สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020066 บ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020068 บ้านผาต้าย สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020069 บ้านแม่ลาน สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020071 บ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020073 บ้านโฮ่ง สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020074 บ้านม่วงสามปี สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020075 บ้านนากลาง สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020076 อนุบาลวังดิน สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020077 บ้านฮ่อมต้อ สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020078 บ้านลี้ สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020079 บ้านห้วยบง สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020080 บ้านแม่ป้อกใน สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020081 บ้านแม่ป้อก สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020083 บ้านแม่อีไฮ สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020084 บ้านปาง สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020122 บ้านแม่กองวะ สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51022004 แม่ตืนวิทยา สพม. สพม. เขต 35
51022006 เวียงเจดีย์วิทยา สพม. สพม. เขต 35
51020109 วัดบ้านดง สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020111 วัดร้องธาร สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020112 วัดบ้านเวียงหนองล่อง สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020113 บ้านห้วยปันจ๊อย สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020114 บ้านเหล่าดู่ สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020115 บ้านล้องเครือกวาว สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020116 วัดหนองยวง สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020117 บ้านต้นผึ้ง สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020118 วัดวังสะแกง สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020120 บ้านท่าหลุก สพป. สพป.ลำพูน เขต 2
51020121 บ้านท่าช้าง สพป. สพป.ลำพูน เขต 2