ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
52020003 บ้านนางแตน สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020005 บ้านท่าผา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020006 บ้านศาลาสามัคคี สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020007 บ้านจอมปิง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020008 สบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020010 บ้านป่าแข(อุดมศรัทธานุกูล) สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020011 บ้านนาแก้วประชารัฐ สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020012 บ้านสองแควใต้ สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020013 บ้านสองแควเหนือ สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020014 วัดหาดปู่ด้าย สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020016 วัดนาแก้ว สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020017 บ้านนาแส่ง-แม่ไฮ-นากิ๋ม สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020019 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020020 วัดนางเหลียว สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020021 บ้านจู้ด(วิชัยสามัคคีราษฎร์) สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020023 วัดป่าเหียง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020024 บ้านแม่หลง-สบจาง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020025 วังพร้าววิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020026 บ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020028 ศาลาวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020029 อนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020030 บ้านดอนธรรม สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020031 บ้านทุ่งขาม สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020034 บ้านดอนธรรมสาขาบ้านต้นผึ้ง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020035 วัดมะกอก-นาบัว สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020039 บ้านไหล่หิน สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020040 บ้านแม่ฮวก สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020041 บ้านเข้าซ้อน สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52022003 เกาะคาวิทยาคม สพม. สพม. เขต 35
52022007 ไหล่หินวิทยา สพม. สพม. เขต 35
52010120 แม่แป้นวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010121 แม่ฮ่างวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010123 บ้านโป่ง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010124 บ้านสบพลึง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010125 บ้านใหม่ สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010127 ชุมชนบ้านร้อง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010128 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010129 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 สาขาบ้านแม่งาว สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010130 ผาแดงวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010131 บ้านแม่งาวใต้ สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010132 บ้านแม่งาวใต้สาขาบ้านแม่คำหล้า สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010134 บ้านหวด สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010135 ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010136 บ้านปางหละ สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010138 ชุมชนบ้านแหง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010140 บ้านบ่อห้อ สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010143 บ้านห้วยหก สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010145 บ้านอ้อน สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010147 บ้านแม่กวัก สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010149 บ้านห้วยอูน สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010150 บ้านขุนแหง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010153 บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010155 บ้านแม่ตีบ สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010156 บ้านงิ้วงาม สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010157 บ้านทุ่ง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010159 บ้านหลวงใต้ สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010162 บ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010163 อนุบาลงาว (ภาณุนิยม) สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52012012 ประชาราชวิทยา สพม. สพม. เขต 35
52012013 ประชารัฐธรรมคุณ สพม. สพม. เขต 35
52030001 อนุบาลแจ้ห่ม สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030002 บ้านสบฟ้า สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030003 บ้านม่วงงาม สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030004 บ้านฮ่องลี่ สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030006 บ้านหนองนาว สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030007 บ้านทุ่งผึ้ง สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030008 บ้านหัวฝาย สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030009 แจ้คอนวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030010 บ้านทุ่งฮ้าง สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030011 บ้านช่อฟ้า สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030012 บ้านช่อฟ้าสาขาบ้านแม่จอกฟ้า สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030013 ชุมชนบ้านสา สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030014 บ้านแป้น สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030015 บ้านสาแพะ สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030016 บ้านแม่ตา สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030017 บ้านแม่ตาใน สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030019 บ้านปงดอน สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030020 บ้านไฮ สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030021 บ้านเปียงใจ สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030022 บ้านเลาสู สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030023 ไผ่งามวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030024 บ้านนางาม สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030025 บ้านแม่เบิน สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030026 บ้านนาไหม้ สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030029 ผาช่อวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030030 บ้านใหม่สามัคคี สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030031 บ้านศรีบุญเรือง สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030032 บ้านหนองกอก สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030033 บ้านแม่สุก สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030035 ทุ่งคาวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030036 บ้านปงคอบ สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030037 บ้านสวนดอกคำ สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030038 บ้านสันมะเกลือ สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030039 บ้านใหม่เหล่ายาว สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030040 บ้านใหม่ผ้าขาว สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52032006 แจ้ห่มวิทยา สพม. สพม. เขต 35
52020068 บ้านท่า สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020069 วังหินวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020070 บ้านป่าตาล สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020071 บ้านสองแคว สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020073 ห้วยแก้ววิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020075 บ้านสันหลวง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020076 บ้านนาโป่ง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020077 บ้านนาเบี้ย สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020079 นาบ้านไร่วิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020080 บ้านแม่เตี๊ยะ สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020082 แม่ถอดวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020083 บ้านแม่เติน สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020085 บ้านแม่ปะ สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020086 เถิน-ท่าผา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020087 บ้านท่ามะเกว๋น สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020088 ปางกุ่มวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020089 บ้านหัวน้ำ สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020090 แม่มอกวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020091 บ้านกุ่มเนิ้งใต้ สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020093 บ้านสะพานหิน สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020094 บ้านน้ำดิบ สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020095 บ้านแม่วะเด่นชัย สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020096 แม่วะวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020097 บ้านท่าช้าง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020098 บ้านอุมลอง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020099 บ้านเวียง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020100 อนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020101 ล้อมแรดวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020102 บ้านเหล่า สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020103 บ้านดอนไชย สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020104 บ้านหนองเตา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020105 แสลมวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020106 บ้านสะเลียมหวาน สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020107 บ้านปางอ้า สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020108 บ้านท่าเกวียน สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020109 แม่พุหอรบวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020110 บ้านท่าเวียง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52022008 เวียงมอกวิทยา สพม. สพม. เขต 35
52022010 เถินวิทยา สพม. สพม. เขต 35
52030084 บ้านป่าเหมี้ยง สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030085 บ้านทุ่ง สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030086 บ้านใหม่พัฒนา สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030087 บ้านสบลี สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030088 แจ้ซ้อนวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030089 บ้านหลวงแจ้ซ้อน สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030091 บ้านแม่แจ๋ม สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030092 บ้านทุ่งจี้ สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030093 บ้านทุ่งปง สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030095 บ้านเฮี้ย สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030096 ปลายนาวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030097 บ้านถ้ำ สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030098 อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว) สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030099 บ้านจ๋ง สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030100 บ้านทุ่งข่วง สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030101 บ้านทุ่งส้าน สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030102 บ้านหนอง สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030103 บ้านแม่กองปิน สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030104 บ้านขอวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030105 บ้านทุ่งสะแกง สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030106 บ้านป่าเหว สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030107 บ้านปางดะ สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030108 บ้านม่วง สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030110 บ้านดอนแก้ว สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030111 บ้านดอนไชย สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030112 บ้านน้ำจำ สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030113 บ้านแพะ สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030114 บ้านทุ่งโป่ง สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030116 บ้านต้นงุ้น สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030117 บ้านขาม สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030118 บ้านกล้วย สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030119 บ้านหัวเมือง สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030120 บ้านไร่ สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52032001 เมืองปานวิทยา สพม. สพม. เขต 35
52032003 ทุ่งกว๋าววิทยาคม สพม. สพม. เขต 35
52032004 เมืองปานพัฒนวิทย์ สพม. สพม. เขต 35
52032005 ทุ่งอุดมวิทยา สพม. สพม. เขต 35
52010001 วัดหลวงวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010002 วัดพระเจ้านั่งแท่น สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010005 บ้านกาศเมฆ สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010006 บ้านศรีหมวดเกล้า สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010007 บ้านหนองยาง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010008 บ้านพระบาท สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010009 บ้านโทกหัวช้าง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010012 ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010015 บ้านหมอสม สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010016 บ้านสำเภา สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010021 อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010023 ธงชัยวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010024 บ้านทุ่งฝาย สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010025 บ้านท่าโทก สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010029 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010031 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010034 วัดน้ำโท้ง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010036 บ้านท่าล้อ สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010042 บ้านห้วยเป้ง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010043 ทุ่งฝางวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010044 วัดค่ากลาง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010045 วัดทุ่งโจ้ สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010046 บ้านสบค่อม สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010047 บ้านบ่อหิน สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010048 วัดบ้านเป้า สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010051 แม่ก๋งวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010052 บ้านแม่อาง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010054 วัดศรีปรีดานุเคราะห์ สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010055 สบมายสามัคคีวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010056 บ้านหัวทุ่ง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010059 วัดเสด็จ สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010060 ชุมชนบ้านทราย สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010061 บ้านทรายมูล สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010062 บ้านห้วยยาง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010063 บ้านจำค่า สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010064 บ้านเอื้อม สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010065 บ้านทุ่งกล้วย สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010066 วัดบ้านฮ่อง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010067 วัดบ้านแม่ต๋ำ สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010069 วัดบ้านสัก สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010070 บ้านแม่เฟือง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010071 บ้านหมากหัววัง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010072 บ้านบุญนาค สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010073 วัดบ้านแลง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010075 วัดนาน้อย สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010077 บ้านกาด สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010078 บ้านทุ่งกู่ด้าย สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010079 บ้านป่าตันกุมเมือง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010082 วัดต้นต้อง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010083 บ้านไร่(ประชาสามัคคี) สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010084 พิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14) สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010085 บ้านปงวัง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010088 บ้านปงสนุก สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010089 อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52012005 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52012001 ปงแสนทองวิทยา สพม. สพม. เขต 35
52012002 กิ่วลมวิทยา สพม. สพม. เขต 35
52012003 โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม. เขต 35
52012004 เมืองมายวิทยา สพม. สพม. เขต 35
52012006 บุญวาทย์วิทยาลัย สพม. สพม. เขต 35
52012008 ลำปางกัลยาณี สพม. สพม. เขต 35
52012010 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร สพม. สพม. เขต 35
52012011 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา สพม. สพม. เขต 35
52020127 บ้านนาบง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020128 บ้านใหม่ สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020130 บ้านนากวาง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020131 อนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020132 บ้านหนองถ้อย สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020133 บ้านหลวง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020134 บ้านหลุก สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020135 นาครัวประชาสามัคคี สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020136 บ้านน้ำโจ้ สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020137 บ้านป่าจ้ำ สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020138 บ้านแม่ปุง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020140 บ้านฮ่องห้า สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020141 ทองทิพย์วิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020142 บ้านหนอง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020143 กิ่วประชาวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020144 บ้านนาต๋ม สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020145 บ้านนากว้าว(กิ่ว) สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020147 บ้านบอม สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020148 บ้านแม่ไทย สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020151 ป่าตันวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020152 บ้านนาคต สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020153 บ้านแม่ทะ สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020154 ชุมชนบ้านท่าแหน สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020155 บ้านน้ำโทก-หัวดง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020158 บ้านปางมะโอ สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020159 บ้านทุ่งตอน สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020160 บ้านนาดู่ สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020161 บ้านนาดง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020162 บ้านสันป่าเปา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020163 บ้านอ้อวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020165 บ้านแม่ทาน สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020166 บ้านแม่วะ สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020167 บ้านก้อมหนองมุง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020168 บ้านหัวเสือ สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020169 ห้วยมะเกลือวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020171 วัดบ้านทุ่ง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020172 บ้านสามขา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020174 บ้านผาแมว สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52022001 แม่ทะวิทยา สพม. สพม. เขต 35
52022006 แม่ทะประชาสามัคคี สพม. สพม. เขต 35
52022009 แม่ทะพัฒนศึกษา สพม. สพม. เขต 35
52020112 ผาปังวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020113 บ้านแม่ตั๋ง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020114 แม่เชียงรายวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020116 ชุมชนบ้านแม่ปุ สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020118 ต้นธงวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020121 ห้วยขี้นกวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020122 อนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020123 บ้านแม่พริกบน สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020124 บ้านแม่เชียงรายลุ่ม สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52022005 แม่พริกวิทยา สพม. สพม. เขต 35
52010090 กอรวกพิทยาสรรค์ สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010091 บ้านทาน สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010092 บ้านวังตม สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010093 บ้านนาแช่ สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010094 บ้านปงแท่น สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010095 บ้านนาสัก สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010096 บ้านแม่หล่วง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010098 บ้านใหม่รัตนโกสินทร์ สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010099 บ้านแม่จาง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010100 วัดสบจาง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010101 วัดท่าสี สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010104 บ้านแม่ส้าน สาขาบ้านกลาง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010105 บ้านจำปุย สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010106 บ้านแม่ส้าน สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010107 วัดหัวฝาย สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010108 บ้านเวียงหงส์ล้านนา สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010109 วัดบ้านแขม สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010110 อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010113 สบป้าดวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010114 บ้านสบเติ๋น สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010116 สบเมาะวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010117 บ้านห้วยรากไม้ สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52012007 แม่เมาะวิทยา สพม. สพม. เขต 35
52012009 สบจางวิทยา สพม. สพม. เขต 35
52030042 ทุ่งฮั้ววิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030045 บ้านทุ่งปี้ สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030046 บ้านวังมน สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030047 บ้านแม่ม่า สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030048 บ้านดอนแก้ว สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030050 บ้านวังใหม่ สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030052 บ้านทุ่งฝูง สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030054 บ้านป่าคา สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030055 ร่องเคาะวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030059 บ้านแม่หีด สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030060 วังแก้ววิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030062 บ้านแม่สุขใน สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030063 บ้านป่าแขม สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030064 บ้านหัวทุ่ง สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030065 บ้านแม่สุขวังเหนือ สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030067 บ้านวังโป่ง สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030068 บ้านแม่พริก สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030070 บ้านก่อ สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030071 บ้านทุ่งฮี สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030074 วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์) สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030075 บ้านปงถ้ำ สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030076 บ้านแม่เย็น สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030077 บ้านเมืองตึง สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030078 วังทองวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030081 อนุบาลวังเหนือ สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030082 ชุมชนบ้านใหม่ สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52030083 บ้านทัพป่าเส้า สพป. สพป.ลำปาง เขต 3
52032002 วังเหนือวิทยา สพม. สพม. เขต 35
52020175 บ้านแก่น สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020176 นายางวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020178 บ้านหนองวัวแดง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020180 ไตรมิตรสามัคคี สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020181 บ้านปงกา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020182 บ้านแม่กัวะ สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020183 บ้านวังยาว สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020184 บ้านอ้อ สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020185 บ้านวัฒนา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020186 อนุบาลสบปราบ สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020188 ชุมชนบ้านทุ่ง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020189 บ้านหล่ายฮ่องปุ๊ สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020190 บ้านวังพร้าว-สบเรียง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020191 ชุมชนบ้านจัววิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020192 บ้านเด่น สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020193 บ้านสมัย สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020194 บ้านน้ำหลง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020195 บ้านอุมลอง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52022002 สบปราบพิทยาคม สพม. สพม. เขต 35
52020042 วัดสาแล สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020044 ชุมชนบ้านมั่ว สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020045 บ้านแม่กึ๊ด สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020046 อนุบาลเสริมงาม สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020047 บ้านกิ่วห้วยเบิก สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020048 บ้านโป่งน้ำร้อน สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020049 บ้านทุ่งต๋ำ สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020050 วัดนาเอี้ยง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020051 ศรีลังกาวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020052 บ้านเหล่ายาว สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020053 สันโป่งวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020054 บ้านปงหลวง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020055 บ้านปงแพ่ง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020056 บ้านปงหัวทุ่ง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020057 เสริมขวาวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020059 บ้านแม่ผึ้ง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020060 บ้านแม่เลียง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020061 บ้านแม่เลียงพัฒนา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020062 บ้านแม่ต๋ำ สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020063 เสริมซ้ายวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020064 วัดสบแม่ทำ สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020065 ไทยรัฐวิทยา 47(วัดนาเดา) สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020066 บ้านท่าโป่ง สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52020067 บ้านนาจะลา สพป. สพป.ลำปาง เขต 2
52022004 เสริมงามวิทยาคม สพม. สพม. เขต 35
52010164 ปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010165 บ้านหม้อ สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010166 บ้านจำ สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010167 บ้านปงใต้ สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010169 บ้านสัน สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010170 บ้านเหล่า สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010171 เมืองยาววิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010172 บ้านเวียงเหนือ สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010173 ชุมชนบ้านสันกำแพง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010174 บ้านทุ่งหลวง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010175 บ้านแม่ยามเหนือ สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010176 บ้านป่าเหียง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010177 บ้านโป่งขวาก สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010178 บ้านหัวทุ่ง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010180 บ้านปันเต้า สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010182 บ้านทุ่งหก สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010183 บ้านทุ่งผา สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010184 บ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010185 บ้านยางอ้อย สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010186 บ้านทุ่งเกวียน สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010188 บ้านดอนหัววัง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010189 บ้านสันทราย สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010190 ทุ่งหนองขามวิทยา สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010191 บ้านล้อง สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010194 บ้านปันง้าว สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010195 อนุบาลห้างฉัตร สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52010196 ชุมชนบ้านแม่ฮาว สพป. สพป.ลำปาง เขต 1
52012014 ห้างฉัตรวิทยา สพม. สพม. เขต 35
52012015 แม่สันวิทยา สพม. สพม. เขต 35
52012016 เวียงตาลพิทยาคม สพม. สพม. เขต 35