ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
53010072 บ้านแหลมทอง(ราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010073 บ้านแหลมถ่อนสามัคคี สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010074 ศรีอุทิศ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010075 บ้านข่อยสูง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010076 บ้านน้ำอ่าง(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010077 บ้านไชยมงคล สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010078 บ้านเหล่า สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010079 บ้านชําทอง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010080 ร้องประดู่(หนุนเภา-ประชาสงเคราะห์) สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010081 หมู่สี่พัฒนา สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010082 พงสะตือ(รัฐ-ประชาสรรค์) สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010083 ชุมชนบ้านแก่ง(ไกรสรพงษ์สงเคราะห์) สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010084 หมู่ห้าสามัคคี สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010085 บ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์) สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010086 วัดบ้านใหม่ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010087 บ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี) สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010088 บ้านหัวดาน สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010089 บ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010091 ชุมชนบ้านวังหิน สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010092 บ้านท่าอวน สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010094 บ้านเด่นสําโรง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010095 บ้านบึงพาด(นิคมราษฎร์สงเคราะห์) สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010096 บ้านหาดสองแคว สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53012003 ตรอนตรีสินธุ์ สพม. สพม. เขต 39
53010178 บ้านน้ำพี้มิตรภาพที่ 214 สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010179 บ้านห้วยปลาดุก สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010180 บ้านหนองหิน สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010181 บ้านแสนขัน สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010182 บ้านแพะ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010183 บ้านน้ำลอก(รัฐราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010184 บ้านปางหมิ่น สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010185 บ้านท่าช้าง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010186 บ้านวังเบน(ภูธรอุปถัมภ์) สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010187 เลอเดชประชานุสรณ์ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010188 บ้านนาลับแลง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010189 บ้านไร่ห้วยพี้ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010190 บ้านนาป่าคาย สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010191 บ้านวังปรากฏ(ประชานุกูล) สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010192 บ้านเขาสัก สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010193 บ้านน้ำหมีใหญ่(ประชาชนอุทิศ) สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010194 วังโป่งดํารงวิทย์ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010195 บ้านร้องลึก สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010196 บ้านปางวุ้น สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010197 บ้านผักขวง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53012015 ทองแสนขันวิทยา สพม. สพม. เขต 39
53020001 ท่าปลาอนุสรณ์ 2 สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020002 บ้านสีเสียดบํารุง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020003 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 5 สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020004 คุรุประชาสรรค์ศึกษา สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020005 จริมอนุสรณ์ 2 สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020006 ท่าแฝกอนุสรณ์ 4 สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020007 บ้านกิ่วเคียน สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020008 ท่าปลาอนุสรณ์ 1 สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020009 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 4 สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020010 น้ำสิงห์(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่78) สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020011 สิงห์คอมพิทยา สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020012 สว่างวิทย์ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020013 บ้านท่าเรือ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020014 ป่ากั้งวิทยา สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020015 บ้านห้วยผึ้ง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020016 ไผ่งามวิทยา สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020017 บ้านงอมมด สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020018 บ้านงอมถ้ำ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020019 ราชประชานุเคราะห์ ๑๓ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020020 น้ำพร้าสามัคคี สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020021 บ้านห้วยต้าวิทยา สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020022 บ้านน้ำหมัน สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020023 บ้านวังหัวดอย สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020024 บ้านนาต้นโพธิ์ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020025 บ้านน้ำลี สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020026 บ้านน้ำต๊ะ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020027 บ้านทรายงามวิทยา สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020028 จริมอนุสรณ์1 สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020029 เจริญราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020031 บ้านห้วยสีเสียด สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020032 บ้านย่านดู่ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020033 บ้านซําบ้อ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020034 บ้านปากห้วยฉลอง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020035 ผาเต่าพัฒนา สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020036 ชุมชนผาเลือดวิทยาคาร สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020039 อนุบาลท่าปลา(ชุมชนร่วมจิต) สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020040 ประชานิคมวิทยา สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020041 นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 3 สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020042 ท่าแฝกอนุสรณ์ 1 สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020043 นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 2 สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020044 นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านสงเคราะห์ 1 สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020045 ท่าแฝกอนุสรณ์ 2 สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020046 นิคมสร้างตนเองลําน้ำน่านสงเคราะห์ 6 สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53022002 ท่าปลาประชาอุทิศ สพม. สพม. เขต 39
53020047 บ้านต้นม่วง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020048 บ้านเด่นเหล็ก สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020049 บ้านท่าโพธิ์ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020050 บ้านปางเกลือ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020052 ชุมชนบ้านนากล่ำ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020053 บ้านห้วยแมง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020054 บ้านน้ำไคร้ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020055 บ้านนาผักฮาด สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020057 บ้านห้วยคอม สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020058 บ้านห้วยเนียม สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020060 บ้านห้วยคอมสาขาบ้านเพีย สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020061 บ้านห้วยเดื่อ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020063 บ้านม่วง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020064 บ้านทรายขาว สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020065 บ้านหนองแห้ว สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020066 บ้านม่วงสาขาบ้านชำบุ่น สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020067 ชุมชนไกรลาสฯสาขาวัดศรีสะอาดโพธิ์ชัย สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020068 บ้านใหม่ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020070 บ้านปากปาด สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020071 สมพงษ์วิทยา สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020072 ชุมชนไกรลาสวิทยาคม สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020073 บ้านห้วยไคร้ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020074 บ้านห้วยหูด สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020075 บ้านห้วยมุ่น สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020076 บ้านห้วยโป่ง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020077 บ้านโป่งปุ้น สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020078 บ้านโป่งพาน สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53022004 น้ำปาดชนูปถัมภ์ สพม. สพม. เขต 39
53020099 บ้านสุมข้าม สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020100 บ้านม่วงชุม สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020101 วัดนาขุม สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020102 บ้านนาบัว สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020103 บ้านปางคอม สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020104 บ้านบ่อเบี้ย สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020105 บ้านเด่นชาติ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020106 บ้านห้วยยาง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020107 บ้านน้ำแพ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020108 อนุบาลบ้านโคก สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020109 บ้านห้วยครั่ง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020110 วัดจอมแจ้ง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020111 บ้านห้วยยศ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020112 วัดวังสัมพันธ์ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020113 ชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1 สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020114 บ้านน้ำลัดสามัคคี สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53022003 บ้านโคกวิทยาคม สพม. สพม. เขต 39
53010097 บ้านคลองกล้วย สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010098 บ้านปากคลอง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010099 บ้านกองโค สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010100 บ้านท่าเดื่อ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010101 บ้านป่าแต้ว สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010102 บ้านบึงท่ายวน สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010103 บ้านป่ากะพี้ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010104 วัดดอกไม้ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010106 บ้านหาดทับยา สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010107 บ้านท่าสัก สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010108 บ้านชําสอง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010109 บ้านชําหนึ่ง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010111 บ้านชําตก สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010113 บ้านเต่าไหเหนือ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010114 บ้านหนองกวาง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010115 บ้านนายาง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010116 บ้านหลักร้อย สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010117 บ้านนาอิซาง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010118 บ้านนาคะนึง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010119 แหลมนกแก้ว สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010120 บ้านฟากบึง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010121 นาอินวิทยาคม สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010122 บ้านหน้าพระธาตุ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010123 บ้านคลองละวาน สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010124 บ้านหัวค่าย สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010125 บ้านคลองกะชี สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010126 บ้านในเมือง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010127 ชุมชนบ้านโคน สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010128 บ้านคลองเรียงงาม สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010129 บ้านคลองกะพั้ว สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010131 บ้านดารา สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010132 วัดบ้านเกาะ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010133 บ้านวังสําโม สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010134 บ้านวังสะโม สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010135 บ้านโรงหม้อมิตรภาพที่ 75 สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010136 บ้านท้ายน้ำ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010137 วัดโรงม้า สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010138 บ้านดอนโพ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010139 วัดพญาปันแดน สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010140 ชุมชนบ้านดง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010141 บ้านขอม สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010142 บ้านท่ามะปราง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010143 บ้านทุ่งป่ากระถิน สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010144 บ้านคลองละมุง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010145 วัดวังผักรุง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010146 บ้านดินแดง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010147 วัดไร่อ้อย สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010149 ไร่อ้อย สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53012005 บ้านโคนพิทยา สพม. สพม. เขต 39
53012006 ดาราพิทยาคม สพม. สพม. เขต 39
53012011 พิชัย สพม. สพม. เขต 39
53020080 ชุมชนวัดมหาธาตุ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020083 บ้านห้วยลึก สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020084 บ้านนาไพร สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020085 บ้านห้วยก้านเหลือง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020086 วัดโพธิ์ชัย สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020087 บ้านนาหน่ำ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020088 วัดปากไพร สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020089 บ้านไร่ตีนตก สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020090 วัดวังกอง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020092 อนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503) สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020093 บ้านห้วยสูน สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020094 วัดหนองหิน สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020095 บ้านชําบอน สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020096 บ้านนาแซง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020097 บ้านเดิ่น สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53020098 บ้านนาไร่เดียว สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2
53022001 ฟากท่าวิทยา สพม. สพม. เขต 39
53010001 บ้านเหล่าป่าสา สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010002 บ้านขุนฝาง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010003 บ้านบ่อพระ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010004 บ้านหาดเสือเต้น สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010005 บ้านคุ้งตะเภา สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010006 ป่าขนุนเจริญวิทยา สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010007 ป่ากล้วยเสริมวิทยา สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010008 บ้านหัวหาด สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010009 วัดศรีธาราม สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010010 ชุมชนเมืองปากฝาง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010011 บ้านงิ้วงาม สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010012 บ้านน้ำไผ่ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010013 มิตรภาพที่ 39(ส.ท.ถนอม อุประ อนุสรณ์) สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010014 บ้านวังถ้ำ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010015 บ้านห้วยฉลอง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010016 วัดอรัญญิการาม สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010017 วัดดอย สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010018 ม่อนดินแดงวิทยาคม สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010019 พิชัยดาบหัก 1 สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010020 อนุบาลอุตรดิตถ์ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010021 น้ำริดราษฎร์บำรุง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010022 ชายเขาวิทยา สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010023 บ้านไผ่ล้อมสามัคคี สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010025 วัดคุ้งวารี สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010027 บ้านป่าเซ่า(ประชานุสรณ์) สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010028 บ้านเด่นด่าน สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010029 สามัคยาราม สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010030 วัดคุ้งยาง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010032 ปางต้นผึ้ง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010033 ราษฎร์อุปถัมภ์สาขาหนองน้ำเขียว สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010034 ราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010035 บ้านน้ำไคร้ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010036 ชุมชนด่านวิทยา สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010037 วัดแม่เฉย สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010038 ราษฎร์อํานวย สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010039 ประชาชนอุทิศ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010040 ราษฎร์ดําริ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010041 หนองกลาย(ราษฎร์อุทิศวิทยา) สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010042 สวนหลวงสาธิตสปจ.อุตรดิตถ์ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010043 วัดทุ่งเศรษฐี สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010044 วัดวังยาง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010046 วัดผาจักร สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010049 วัดคลองนาพง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010051 วัดพระฝาง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010052 บ้านวังโป่ง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010054 วัดวังกะพี้(วิเชียรประชานุกูล) สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010055 วัดท่าทอง(นิมมานโกวิทพิทยา) สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010056 บ้านหนองป่าไร่ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010057 บ้านวังดิน สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010058 สามัคคีวิทยา สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010059 วัดสิงห์ศรีสว่าง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010061 วัดดอยแก้ว สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010062 บ้านทับใหม่(ราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010063 วัดวังหมู(นิมมานโกวิท) สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010064 บ้านซ่านสามัคคี สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010065 ไผ่ใหญ่(เกษตรกรอุปถัมภ์) สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010066 บ้านดงช้างดี สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010067 นาน้อยวิทยา สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010068 วัดช่องลม สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010070 บ้านหาดงิ้ว สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010071 บ้านวังแดง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53012001 อุตรดิตถ์ สพม. สพม. เขต 39
53012002 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ สพม. สพม. เขต 39
53012004 อุตรดิตถ์ดรุณี สพม. สพม. เขต 39
53012007 ทุ่งกะโล่วิทยา สพม. สพม. เขต 39
53012008 แสนตอวิทยา สพม. สพม. เขต 39
53012009 วังกะพี้พิทยาคม สพม. สพม. เขต 39
53012010 น้ำริดวิทยา สพม. สพม. เขต 39
53010150 วัดน้ำใส สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010151 วัดนาทะเล สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010152 วัดห้องสูง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010154 บ้านชําผักหนาม สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010155 บ้านห้วยทราย สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010156 ด่านแม่คํามัน สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010157 ฤาษีพหลวิทยา สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010158 ศิลปศาสตร์วิทยา สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010159 บ้านหัวดุม สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010160 อนุบาลไทยรัฐวิทยา 5(วัดตลิ่งต่ำ) สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010161 บ้านห้วยขมิ้น สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010162 ชุมชนวัดบรมธาตุ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010164 นานกกก สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010165 วัดดงสระแก้ว สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010166 วัดโพธิ์ทอง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010167 วัดสว่าง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010168 วัดไผ่ล้อม สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010169 ชุมชนไผ่ล้อมวิทยา สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010170 วัดเจดีย์ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010171 วัดท้องลับแล(ธรรมเนตรโศภณ) สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010172 หนองนาเกลือวิทยา สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010173 วัดดอนสัก สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010174 วัดใหม่ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010175 บ้านห้วยใต้ สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53010176 อนุบาลชุมชนหัวดง สพป. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
53012012 ลับแลศรีวิทยา สพม. สพม. เขต 39
53012013 ด่านแม่คำมันพิทยาคม สพม. สพม. เขต 39
53012014 ลับแลพิทยาคม สพม. สพม. เขต 39