ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
58010057 ขุนยวม สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010058 อนุบาลขุนยวม สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010059 บ้านแม่สุริน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010061 บ้านแม่สะเป่ใต้ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010063 ชุมชนบ้านเมืองปอน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010065 บ้านท่าหินส้ม สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010066 บ้านหนองแห้ง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010067 บ้านแม่ลาก๊ะ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010068 บ้านแม่โข่จู สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010069 บ้านมะหินหลวง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010070 บ้านแม่กิ๊ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010071 บ้านห้วยส้าน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010072 ห้วยต้นนุ่นวิทยา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010073 บ้านห้วยนา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010074 ต.ช.ด.บำรุงที่ 60 สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010076 ชุมชนต่อแพวิทยา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010078 บ้านหัวปอน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010079 บ้านแม่หาด สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010080 บ้านแม่ออ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010081 บ้านหว่าโน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010082 บ้านแม่แจ๊ะ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010083 บ้านแม่โกปี่ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010084 บ้านปางตอง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010085 บ้านแม่อูคอ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010086 บ้านแม่อูคอหลวง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010087 บ้านหัวแม่สุริน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010088 บ้านพัฒนา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010089 บ้านนางิ้ว สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010090 บ้านคำสุข สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010160 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58012003 ขุนยวมวิทยา สพม. สพม. เขต 34
58010135 บ้านเมืองแพม สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010136 บ้านถ้ำลอด สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010137 บ้านผามอน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010138 บ้านห้วยแห้ง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010139 บ้านวนาหลวง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010140 บ้านนาปู่ป้อม สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010141 บ้านนาปู่ป้อม สาขาทุ่งสาแล สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010142 บ้านน้ำฮูผาเสื่อ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010143 บ้านซอแบะ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010144 บ้านปางบอนวัฒนาคาร สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010145 บ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010146 บ้านแม่ละนา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010147 บ้านจ่าโบ่ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010148 บ้านปางคาม สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010149 บ้านยาป่าแหน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010151 บ้านห้วยเฮี๊ยะ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010152 อนุบาลปางมะผ้า สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010153 บ้านน้ำริน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010154 ศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010155 บ้านลุกป่าก๊อ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010156 บ้านกึ้ดสามสิบ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010162 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปางมะผ้า สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58012007 ราชประชานุเคราะห์ 34 สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58012006 ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ สพม. สพม. เขต 34
58010091 บ้านทุ่งยาว สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010092 บ้านทุ่งโป่งมิตรภาพที่ 78 สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010094 บ้านแพมบก สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010096 บ้านสบแพม สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010097 บ้านแม่อีแลบ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010099 บ้านปางปึงราษฎร์บำรุง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010101 บ้านแม่เหมืองหลวง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010102 บ้านโป่งสา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010104 ปางตองประชาสรรค์ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010105 บ้านขุนสาใน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010106 บ้านแกงหอม สาขาบ้านม้ง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010109 บ้านสบสา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010110 บ้านเมืองแปง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010111 บ้านผาสำราญ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010112 บ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010113 บ้านแกงหอม สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010114 บ้านแม่นาเติง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010117 บ้านปางแปก สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010118 บ้านไทรงาม สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010119 บ้านดอยผีลู สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010120 บ้านดอยผีลู สาขาบ้านในของ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010122 บ้านหมอแปง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010123 บ้านป่ายาง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010125 บ้านน้ำปลามุง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010126 บ้านแม่ปิง สาขาบ้านหวาย สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010127 ชุมชนบ้านแม่ฮี้ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010128 บ้านแม่ปิง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010129 อนุบาลปาย (เวียงใต้) สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010130 บ้านน้ำฮู สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010131 บ้านใหม่สหสัมพันธ์ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010132 บ้านเวียงเหนือ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010133 สังวาลย์วิทย์ 3 สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010161 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอปาย สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58012005 ราชประชานุเคราะห์ 22 สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58012004 ปายวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 34
58010001 ชุมชนบ้านปางหมู สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010002 บ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98 สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010003 บ้านทุ่งกองมู สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010004 บ้านสบสอย สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010005 บ้านในสอย สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010006 บ้านไม้สะเป่ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010007 บ้านสบป่อง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010008 บ้านใหม่ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010009 บ้านท่าโป่งแดง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010012 บ้านห้วยเดื่อ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010013 อนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29) สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010014 บ้านห้วยโป่งกาน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010015 บ้านน้ำเพียงดิน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010016 บ้านห้วยเสือเฒ่า(เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์) สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010017 อนุบาลเมือง (บ้านป่าปุ๊) สาขาบ้านห้วยแก้วล่าง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010018 ชุมชนบ้านผาบ่อง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010019 อนุบาลแม่ฮ่องสอน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010020 บ้านน้ำส่อม สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010021 บ้านห้วยช่างคำ ส.บ้านห้วยช่างเหล็ก สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010023 ร่มเกล้าปางตองในโครงการตามพระราชดำริ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010024 บ้านห้วยมะเขือส้ม สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010025 บ้านห้วยขาน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010026 บ้านนาป่าแปก สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010027 บ้านรักไทย สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010028 บ้านห้วยโป่งอ่อน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010029 ชุมชนบ้านหมอกจำแป่ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010030 บ้านแม่สะงา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010033 บ้านหนองขาวกลาง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010034 บ้านห้วยปมฝาด สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010035 บ้านห้วยปูลิง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010037 บ้านห้วยปูเลย สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010038 บ้านห้วยตอง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010039 บ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010040 บ้านห้วยโป่ง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010041 บ้านยอดดอยวิทยา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010042 บ้านกลาง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010043 บ้านแก่นฟ้า สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010044 บ้านป่าลาน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010045 บ้านห้วยช่างคำ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010046 เสรีวิทยา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010047 บ้านไม้ซางหนาม สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010048 บ้านแม่จ๋า สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010049 บ้านหนองเขียว สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010050 บ้านห้วยผา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010051 ไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ) สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010052 บ้านนาปลาจาด สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010053 บ้านห้วยผึ้ง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010054 บ้านคาหาน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010158 บ้านใหม่ห้วยหวาย สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58010159 เขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58012002 ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
58012001 ห้องสอนศึกษา สพม. สพม. เขต 34
58020067 บ้านส้มป่อย สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020068 บ้านแม่อมลาน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020069 บ้านฟักทอง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020070 บ้านป่าแก่ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020071 บ้านแม่ลาผาไหว สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020072 บ้านขุนแม่ลา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020073 บ้านห้วยผึ้ง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020074 บ้านแม่กวางใต้ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020075 บ้านท่าผาปุ้ม สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020076 บ้านแม่เตี๋ย สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020077 บ้านห้วยหมากหนุน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020078 บ้านแม่สะกั๊วะ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020080 บ้านแม่กวางเหนือ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020081 บ้านแม่สะกึ๊ด สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020082 บ้านแม่ปอถ่า สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020083 บ้านแม่โถ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020084 บ้านแม่โถใต้ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020085 บ้านห้วยไม้ซาง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020086 บ้านหัวแม่โถ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020087 บ้านแม่อุมพาย สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020088 บ้านแม่จอ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020089 บ้านห้วยผึ้งใหม่ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020090 บ้านผาแดงหลวง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020091 บ้านแม่นาจางเหนือ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020092 บ้านแม่ขีด สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020093 บ้านแม่นาจาง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020094 บ้านหนองม่วน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020095 บ้านแม่สะแมง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020096 บ้านกอกหลวง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020097 บ้านแม่ฮุ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020098 บ้านพระบาทห้วยผึ้ง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020099 บ้านท่าสองแคว ส.บ้านทุ่งรวงทอง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020100 บ้านแม่แลบ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020101 ลุ่มน้ำวิทยา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020103 บ้านป่าหมากวิทยา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020104 บ้านแม่งะ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020105 บ้านแม่สะปึ๋งใต้ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020106 บ้านแม่สะปึ๋ง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020107 อนุบาลบ้านแม่ลาน้อย สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020108 บ้านท่าสองแคว สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020109 บ้านห้วยไก่ป่าวิทยา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020110 ชุมชนแม่ลาศึกษา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020111 บ้านแม่สุ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020112 บ้านห้วยกองเป๊าะ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020113 บ้านห้วยกู่ป๊ะ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020114 บ้านหัวลา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020115 บ้านแม่ปาง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020116 บ้านห้วยมะกอก สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020117 บ้านกะริคี สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020118 บ้านดูลาเปอร์ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020119 บ้านแม่และ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020120 บ้านดงใหม่ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020121 บ้านละอูบ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020122 ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020123 บ้านห้วยห้า สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020125 บ้านสาม สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58022005 ราชประชานุเคราะห์ 21 สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58022004 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ สพม. สพม. เขต 34
58020001 ดอนชัยวิทยา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020002 บ้านสบหาร สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020003 บ้านแพะพิทยา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020004 บ้านห้วยหลวง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020005 บ้านแม่หาร สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020006 บ้านแม่ต้อบใต้ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020007 บ้านแม่ต้อบเหนือ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020008 บ้านป่าหมาก สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020009 บ้านแม่เกาะ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020010 บ้านขุนแม่ต้อบ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020011 อนุบาลแม่สะเรียง( บ้านโป่ง) สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020012 อนุบาลแม่สะเรียงฯส.บ้านท่าข้าม สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020013 บ้านพะมอลอ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020014 รัตนประทีปวิทยา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020015 บ้านแม่อุมลอง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020016 บ้านแม่อุมป๊อก สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020017 บ้านแม่อุมลองหลวง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020018 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10 สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020019 บ้านห้วยฮากไม้ใต้ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020020 บ้านห้วยฮากไม้เหนือ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020021 บ้านห้วยเดื่อ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020022 บ้านแม่ปุ๋น สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020024 บ้านแม่ละ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020025 บ้านอมพาย สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020026 บ้านช่างหม้อ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020027 บ้านสันติสุข สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020028 บ้านแม่สะลาบ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020029 บ้านจอซิเดอเหนือ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020030 บ้านห้วยแห้ง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020031 บ้านห้วยหมูพิทยา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020032 บ้านแม่ก๋อน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020033 บ้านศรีมูลเมือง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020034 บ้านห้วยห้อม สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020035 บ้านท่าตาฝั่ง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020036 บ้านห้วยโผ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020037 บ้านแม่กองคา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020038 บ้านทุ่งแพม สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020039 บ้านห้วยทราย สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020040 บ้านห้วยสิงห์ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020041 บ้านแม่กองแป สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020042 ชุมชนบ้านน้ำดิบ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020043 บ้านคะปวง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020044 ไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020045 บ้านแม่สะเรียง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020046 ทองสวัสดิ์วิทยาคาร สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020047 บ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020048 บ้านไร่วิทยา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020049 สังวาลย์วิทยา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020051 บ้านแม่ลิด สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020052 บ้านดอยเลี่ยม สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020053 บ้านแม่สวรรค์น้อย สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020054 บ้านสุดห้วยนา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020055 บ้านแม่สวรรค์หลวง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020056 บ้านห้วยปางผาง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020057 บ้านแม่กะไน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020058 บ้านแม่จ๊าง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020059 บ้านห้วยปลากั้ง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020060 บ้านขุนวง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020061 บ้านดงกู่ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020062 บ้านขุนวงเหนือ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020063 บ.แม่จ๊างส.บ้านดงหลวง-ดงน้อย สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020064 บ้านโพซอ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020065 บ้านเสาหิน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020066 เพียงหลวง ๑๑ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58022001 แม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา) สพม. สพม. เขต 34
58020126 บ้านกองก๋อย สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020127 บ้านแม่แพ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020128 บ้านแม่แพน้อย สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020129 บ้านผาเยอ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020130 บ้านทะโลงเหนือ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020131 บ้านห้วยวอก สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020132 บ้านห้วยไก่ป่า สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020133 บ้านแม่ลาย สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020134 บ้านห้วยกุ้ง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020135 บ้านกองแปใต้ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020136 บ้านป่าโปง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020137 บ้านป่าโปงสาขาบ้านกองแปเหนือ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020138 บ้านต้นงิ้ว สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020139 บ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี้ยะ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020140 บ้านอุมดาใต้ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020141 บ้านแม่ออกเหนือ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020142 บ้านอุมดาเหนือ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020143 ชุมชนบ้านผาผ่า สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020144 อนุบาลสบเมย(คอนผึ้ง) สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020146 บ้านแม่เกาะวิทยา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020147 บ้านแม่ออก สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020148 บ้านแม่สวด สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020149 บ้านห้วยม่วง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020151 บ้านแม่หลุย สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020152 บ้านนาดอย สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020153 บ้านแม่หาด สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020154 บ้านแม่แพหลวง สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020155 ล่องแพวิทยา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020157 บ้านอุมโละเหนือ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020158 บ้านแม่เงา สาขาบ้านกองอูม สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020159 บ้านแม่เงา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020160 บ้านแม่สามแลบ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020161 บ้านห้วยกองก้าด สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020162 บ้านซิวาเดอ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020163 บ้านกอมูเดอ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020164 บ้านกลอเซโล สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020165 บ้านแม่แคะ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020166 บ้านแม่ตอละ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020167 บ้านสบเมย สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020168 บ้านห้วยกระต่าย สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020169 บ้านบุญเลอ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020170 บ้านเครอะบอ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020171 บ้านห้วยน้ำใส สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020172 บ้านทิยาเพอ สาขาบ้านห้วยไชยยงค์ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020173 บ้านทิยาเพอ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020174 บ้านทีฮือลือ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020175 บ้านแม่คะตวน™ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020176 บ้านห้วยกองมูล สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020177 บ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านขุนแม่คะตวน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020178 บ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านห้วยทิชะ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020179 บ้านแม่ทะลุ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020180 บ้านปู่แก้ว สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020181 บ้านดอยงาม สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020182 บ้านเลโคะ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020183 บ้านแม่ลามา สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020184 บ้านเวฬุวัน สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58020185 ล่องแพวิทยา สาขาบ้านอุมโละ สพป. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
58022002 สบเมยวิทยาคม สพม. สพม. เขต 34
58022003 เฉลิมรัชวิทยาคม สพม. สพม. เขต 34