ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
60010137 อนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010138 บ้านแหลมยาง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010139 ชุมชนวัดเขาดินเหนือ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010140 โอสถสภาอุปถัมภ์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010141 วัดมรรครังสฤษดิ์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010142 วัดดงเมือง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010143 บ้านคลองคล้า สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010144 สังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010145 บ้านหนองหัวเรือ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010146 วัดมหาโพธิใต้ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010147 ชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010148 บ้านยางใหญ่ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010149 บ้านห้วยรั้ว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010150 วัดหนองเต่า สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010151 วัดหนองแพงพวย สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010153 บ้านทุ่งตาทั่ง(ศิริราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010154 ศึกษาศาสตร์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010156 วัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010157 วัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสรณ์) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010158 วัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010159 บ้านเนินพะยอม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60012013 เก้าเลี้ยววิทยา สพม. สพม. เขต 42
60012014 หัวดงราชพรหมาภรณ์ สพม. สพม. เขต 42
60010067 อนุบาลโกรกพระ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010069 วัดนากลาง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010070 บ้านเขาปูน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010072 วัดหนองพรมหน่อ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010073 บ้านเนินศาลา สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010074 บ้านคลองม่วง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010075 บ้านเขาถ้ำพระ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010076 วัดเนินกะพี้ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010078 วัดท่าซุด(เจริญศิลป์) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010079 วัดมโนราษฎร์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010080 บ้านโพธิ์งาม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010081 ราษฎร์อุทิศ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010082 บ้านบางมะฝ่อ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010084 บ้านเนินเวียง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010085 วัดบางมะฝ่อ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010087 สระวิทยา สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010088 ชุมชนวัดบ้านหว้าประชาประสาทวิทย์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010089 ภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010090 วัดศาลาแดง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010091 บ้านกระจังงาม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010092 บ้านหาดสูง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60012010 โกรกพระ สพม. สพม. เขต 42
60020159 บ้านตลิ่งสูงสามัคคี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020160 บ้านชุมม่วง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020161 อนุบาลชุมตาบง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020162 บ้านเขาจั๊กจั่น สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020163 บ้านหนองจิก สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020164 บ้านปางงู สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020165 บ้านปางสวรรค์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020166 เขาหินกราวประชาสรรค์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020167 บ้านปางชัย สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60022008 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 42
60010093 ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010094 วัดท่านา สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010095 บ้านต้นโพธิ์(ประชานุกูล) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010097 บ้านเนิน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010098 บ้านท่าจันทน์(ศักดี) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010100 วัดฆะมัง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010101 วัดพิกุล สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010102 วัดทับกฤชเหนือ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010105 ชุมชนวัดคลองปลากด สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010106 อนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010107 วัดดอนสนวน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010108 วัดท่าไม้ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010110 บ้านวังใหญ่ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010111 วัดวังใหญ่ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010112 วัดดงกะพี้ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010113 บ้านท่ากร่าง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010114 วัดหนองขอน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010115 บ้านท่าเตียน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010116 บ้านบึงหมัน(นิรภัยประชานุเคราะห์) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010117 บ้านประชาสามัคคี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010118 วัดคลองยาง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010119 วัดเนินสะเดา สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010120 วัดบ้านลาด สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010121 วัดบางเคียน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010122 วัดไผ่สิงห์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010124 วัดคลองเกษมเหนือ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010126 วัดโพธิ์หนองยาว สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010127 บ้านท่าจันทน์(สำลีประชานุเคราะห์) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010128 วัดแสงรังสรรค์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010129 วัดพันลาน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010130 วัดปากคลองปลากด สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010131 วัดบางไซ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010132 วัดหัวกะทุ่ม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010133 วัดหนองกุ่ม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010134 วัดหนองโก สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010135 บ้านหนองโพลง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010136 บ้านดงขุย สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60012011 ทับกฤชพัฒนา สพม. สพม. เขต 42
60012012 ชุมแสงชนูทิศ สพม. สพม. เขต 42
60030208 วิฑูรย์ประชารักษ์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030210 ชุมชนบ้านชุมพล สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030211 อนุบาลตากฟ้า สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030213 บ้านพุนกยูง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030214 บ้านไตรคีรี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030217 ชุมชนบ้านน้ำวิ่ง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030218 บ้านลำพยนต์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030220 วัดประชาสรรค์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030222 บ้านราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030224 บ้านหนองพิกุล (วิชิตนาคอุปถัมภ์) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030225 บ้านใหม่สามัคคี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030226 บ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปภัมภ์) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030227 วัดห้วยลำไย สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030229 บ้านอุดมธัญญา สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030230 บ้านดำรงรักษ์(ประชาอุทิศ) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030231 บ้านพุมะค่า สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030232 บ้านล้ำเจริญ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030233 บ้านพุม่วง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030234 บ้านหนองสุขสันต์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030235 บ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030236 บ้านสระเกตุโมรี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030237 โค้งบ้านใหม่ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030238 บ้านไร่ศรัทธาราษฎร์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030239 บ้านหลักสิบเก้าสามัคคี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60032014 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สพม. สพม. เขต 42
60032015 อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ สพม. สพม. เขต 42
60030049 วัดจันเสน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030050 บ้านดงมัน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030051 วัดหนองตะโก สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030052 บ้านหนองกระทุ่ม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030053 วัดเขาวง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030054 วัดเขาฝา สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030055 วัดบ่อนิมิต สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030056 บ้านโคกสว่าง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030057 วัดถ้ำผาสุขใจ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030058 บ้านโพนทอง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030060 บ้านหนองขาม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030061 บ้านโพธิ์งาม(สนานทองคำประชาสรรค์) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030062 วัดตาคลี(นิปุณทองคำประชาสรรค์) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030063 วัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030064 บ้านป่าคลัก(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 540) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030065 วัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030066 บ้านดงมะกุ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030067 ชุมชนบ้านเขาใบไม้ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030068 บ้านชอนเดื่อ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 111) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030069 บ้านสระแก้ว สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030070 บ้านโคกกระดี่ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030071 วัดเขาเจดีย์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030072 บ้านหัวเขาตาคลี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030073 อนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030074 วัดหนองสีนวล สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030075 บ้านวังคาง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030076 วัดดงพลับ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030077 วัดช่องแค สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030078 วัดหนองหญ้ารังกา สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030079 คลองแปดประชาสรรค์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030080 บ้านกกกว้าว สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030081 บ้านเขาขวาง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030083 วัดลาดทิพยรส สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030084 วัดหนองคูน้อย สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030086 บ้านราษฎร์เจริญ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030087 วัดทุ่งทะเลทราย สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030088 บ้านโคกกร่าง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030089 บ้านเขาปูน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030090 บ้านหนองตาราม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030091 บ้านหนองไม้แดง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030092 บ้านหนองปืนแตก สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030093 ม่วงน้อยประชาสามัคคี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030094 วัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030095 วัดวาปีรัตนาราม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030096 บ้านหนองเต็งรัง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030097 วัดห้วยดุก สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030098 วัดหนองหม้อ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030099 บ้านหนองแอก สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030100 บ้านหนองสีซอ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030101 บ้านห้วยหอม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030102 บ้านโคกเจริญ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030103 บ้านหนองบัวทอง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030104 บ้านหนองบัวตากลาน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030105 บ้านลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030106 วัดเขาดุม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030107 ชุมชนบ้านหัวหวาย สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030108 บ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์ฯ) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030110 บ้านสายน้ำทิพย์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030112 รวมมิตรวิทยา(คังคะเกตุอุปถัมภ์) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030113 บ้านหนองพังพวย สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60032003 ตาคลีประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 42
60032004 จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ สพม. สพม. เขต 42
60032005 หนองโพพิทยา สพม. สพม. เขต 42
60032006 ทหารอากาศอนุสรณ์ สพม. สพม. เขต 42
60032007 ลาดทิพรสพิทยาคม สพม. สพม. เขต 42
60032008 ช่องแคพิทยาคม สพม. สพม. เขต 42
60030114 วัดดอนคา สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030115 บ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030116 บ้านวังแรง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030117 บ้านตุ๊กแก สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030120 อนุบาลท่าตะโก สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030121 วัดท่าตะโก สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030123 บ้านเขาน้อย สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030124 บ้านหนองกระโดน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030125 บ้านทำนบ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030128 บ้านพนมรอก สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030130 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030131 วังวิทยา สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030132 วัดคร่อเรียงราย สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030133 บ้านคลองบอน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030134 วัดพนมเศษ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030135 ชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030136 วัดวังมหากร สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030137 บ้านปากง่าม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030138 วัดช่องแกระ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030140 วัดท่าสุ่ม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030142 บ้านตะเฆ่ค่าย สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030143 บ้านสระละมาน(รัฐประชาสามัคคี) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030144 บ้านดงจันทำ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030145 วัดสายลำโพงเหนือ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030146 วัดสายลำโพงกลาง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030147 วัดสายลำโพงใต้ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030148 บ้านหนองปล้องโพช สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030150 วัดหนองเบน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030151 บ้านหนองสะเอ้ง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030152 บ้านชะลอมแหน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030153 บ้านเนินประดู่(คุรุราษฎร์วิทยา) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030155 บ้านเขาดิน(ประชานุกูล) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030156 บ้านลาด(ราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030159 บ้านหนองหลวง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030160 บ้านหนองสองห้อง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030161 ชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030162 บ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030163 บ้านเขาค้างคาว สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030164 บ้านหนองเนิน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60032009 ท่าตะโกพิทยาคม สพม. สพม. เขต 42
60032010 พนมรอกวิทยา สพม. สพม. เขต 42
60020001 วัดเจริญผล สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020002 วัดมาบมะขาม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020003 วัดศรัทธาราม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020004 วัดด่านช้าง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020005 บ้านทุ่งท่าเสา สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020006 วัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยศึกษา) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020007 บ้านหนองละมาน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020008 วัดหนองปลาไหล สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020009 บ้านหนองคล้า สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020010 บ้านงิ้วแบ้ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020011 บ้านดงคู้ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020012 บ้านหนองเจ็ดหาบ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020013 วัดโพธิ์ขวัญ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020014 วัดธรรมรักขิตาราม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020015 ไทยรัฐวิทยา 59 (วัดสังขวิจิตร) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020016 วัดสังขสุทธาวาส สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020017 วัดบ้านวัง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020018 วัดบ้านไผ่ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020019 วัดคลองสองหน่อ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020020 วัดจันทร์ทอง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020021 วัดตาสังใต้ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020022 วัดท่างิ้ว สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020023 บ้านหนองน้ำเขียว สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020024 อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020025 วัดบางแก้ว(บางแก้วพิทยาคม) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020028 วัดประสาทวิถี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020030 วัดวิวิตตาราม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020031 วัดมงคลสถิตย์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020032 บ้านบึงราษฎร์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020033 วัดเทพสถาพร สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020034 วัดบ้านแดน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020036 วัดเขาห้วยลุง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020037 ราษฎร์ร่วมสามัคคี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020038 วัดหนองมะขาม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020040 บ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020041 วัดบ้านพลัง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020042 วัดหนองกรด สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020043 วัดคลองธรรม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020044 วัดธรรมจริยาวาส สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020045 ชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020046 บ้านหนองเสือ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020047 วัดหนองตางู สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020048 บ้านโคกกว้าง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020049 วัดจิกลาด สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020050 วัดคลองจินดา สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020051 วัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020052 หัดไทยวิทยาอุทิศ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020053 วัดท่าแรต สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020054 วัดวิมลประชาราษฎร์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020055 วัดบ้านคลอง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020057 วัดอ่างทอง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60022001 บรรพตพิสัยพิทยาคม สพม. สพม. เขต 42
60022002 หนองกรดพิทยาคม สพม. สพม. เขต 42
60022003 รัฐราษฎร์อนุสรณ์ สพม. สพม. เขต 42
60010160 วัดหนองกลอย สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010161 บ้านหนองเต่า สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010162 ย่านคีรี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010163 บ้านห้วยบง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010165 เขาสามยอด สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010167 บ้านซับผักกาด สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010169 เขาทอง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010170 วัดบ้านบน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010171 อนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010172 บ้านเขาไม้เดน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010174 บ้านสระเศรษฐี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010175 วัดหนองคล่อ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010176 วัดสุวรรณรัตนาราม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010177 วัดคลองบางเดื่อ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010178 วัดใหม่ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010179 วัดน้ำทรง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010181 บ้านสระบัว สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010182 บ้านหนองไม้แดง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010183 เขาสระนางสรง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010184 วัดโป่งสวรรค์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010185 วัดหนองหมู สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010186 เนินมะกอก สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010187 บ้านประดู่เฒ่า สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010188 วัดหัวงิ้ว สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010189 พยุหะศึกษาคาร สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010190 วัดเขาบ่อพลับ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010191 บ้านดอนกระชาย สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010192 วัดยางขาว สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010193 วัดท่าโก สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010195 บ้านย่านมัทรี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010197 สามแยกเจ้าพระยา สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010198 ประชาอุทิศ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010199 บ้านใหม่ศึกษา สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010201 บ้านธารหวาย สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60012015 พยุหะพิทยาคม สพม. สพม. เขต 42
60012016 เขาทองพิทยาคม สพม. สพม. เขต 42
60012017 เขากะลาวิทยาคม สพม. สพม. เขต 42
60030166 บ้านคลองตักน้ำ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030167 วัดหนองเสือ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030168 อนุบาลไพศาลี(โคกเดื่อประชาสรรค์) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030169 บ้านห้วยตะโก สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030170 บ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030171 บ้านวังกระโดนน้อย สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030172 บ้านวังกระโดนใหญ่ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030173 บ้านช่องคีรี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030174 บ้านนาขอม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030175 บ้านเนินบ่อทอง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030176 บ้านเขาช้างฟุบ "เสนาขันธ์อนุสรณ์" สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030178 บ้านเขาใหญ่ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030179 บ้านไร่ประชาสรรค์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030180 บ้านบ่อไทยสามัคคี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030182 บ้านวังทองประชานุกูล สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030183 บ้านโพธิ์ประสาท สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030184 บ้านโค้งสวอง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030185 บ้านตะเคียนทอง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030186 บ้านเขาธรรมบท สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030187 บ้านห้วยน้ำลาด สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030188 บ้านใหม่วารีเย็น สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030189 บ้านโคกสามัคคี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030190 บ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030191 บ้านวังข่อย สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030192 บ้านกระทุ่มทอง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030193 บ้านหนองสะแกยาว สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030194 บ้านซับสมบูรณ์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030195 วัดโพธิ์ศรี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030196 บ้านเขาดิน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030197 บ้านวังน้ำลัด(สหราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030198 บ้านร่องหอย สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030199 บ้านตะกุดภิบาล สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030200 บ้านเขาหินกลิ้ง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030201 วัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030202 บ้านพระพุทธบาทประสาธน์วิทย์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030203 วัดบ้านใหม่ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030204 วัดสำโรงชัย สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030205 บ้านโคกมะขวิด สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030206 บ้านตะคร้อลาด สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60032011 ไพศาลีพิทยา สพม. สพม. เขต 42
60032012 ตะคร้อพิทยา สพม. สพม. เขต 42
60032013 วังข่อยพิทยา สพม. สพม. เขต 42
60010001 วัดกลางแดด สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010002 บ้านบ่อดินสอพอง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010003 วัดเกรียงไกรเหนือ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010004 วัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010005 วัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010007 วัดวังยาง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010008 ชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010009 วัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒากาสอุปถัมภ์) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010010 วัดท่าทอง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010011 วัดสันคู สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010012 อนุบาลนครสวรรค์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010013 วัดวังไผ่ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010015 วัดศรีสวรรค์สังฆาราม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010016 วัดหัวถนน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010018 วัดท่าล้อ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010019 วัดนิเวศวุฒาราม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010020 วัดยางงาม(ประชาพัฒนา) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010021 บ้านคุ้งวารี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010022 ชุมชนวัดบ้านแก่ง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010023 วัดเกาะแก้ว สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010024 วัดบ้านมะเกลือ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010025 บ้านสระงาม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010026 วัดบึงน้ำใส สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010027 วัดคลองคาง(แดงประชานุกูล) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010029 ศิริราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010030 อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010032 วัดพระนอน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010033 วัดบ้านไร่ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010035 วัดรังงาม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010036 บ้านเขากะลา สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010037 บ้านปากดง (เทียนศรีประสิทธิ์) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010038 วัดบางม่วง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010039 วัดหาดทรายงาม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010040 วัดวังหิน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010041 วัดสันติธรรม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010042 วัดดอนใหญ่ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010043 วัดหนองโรง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010044 วัดหนองเขนง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010045 วัดทัพชุมพล สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010046 วัดสวรรค์ประชากร สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010047 บ้านสามัคคีธรรม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010048 วัดศรีอุทุมพร สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010049 บ้านสุวรรณประชาพัฒนา สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010052 วัดหนองกระโดน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010053 วัดศรีอัมพวัลย์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010054 วัดวังสวัสดี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010055 ศรีพูลราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010057 วัดบริรักษ์ประชาสาร สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010058 วัดสมานประชาชน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010059 วัดเนินมะขามงาม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010061 วัดเขามโน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010062 บ้านพรหมเขต สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010063 วัดหนองปลิง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010064 วัดสุบรรณาราม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60010065 บ้านช่อกระถินพัฒนา สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60012009 นครสวรรค์ปัญญานุกูล สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 1
60012001 นครสวรรค์ สพม. สพม. เขต 42
60012002 สตรีนครสวรรค์ สพม. สพม. เขต 42
60012004 บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา สพม. สพม. เขต 42
60012005 พระบางวิทยา สพม. สพม. เขต 42
60012006 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม สพม. สพม. เขต 42
60012008 บึงบอระเพ็ดวิทยา สพม. สพม. เขต 42
60020151 อนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020152 สวนป่าแม่กะสี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020153 บ้านท่ามะกรูด สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020154 บ้านคลองสมบูรณ์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020155 บ้านพนาสวรรค์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020156 สวนป่าแม่กะสีสาขาบ้านปางสัก สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020157 บ้านคลองโพธิ์พัฒนา สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020119 บ้านวังน้ำขาว สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020120 บ้านตลุกข่อยน้ำ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020121 บ้านวังชุมพร สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020122 บ้านทุ่งรวงทอง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020123 บ้านเนินใหม่ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020124 บ้านคลองไทร สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020125 บ้านหินดาด สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020126 บ้านปางสุด สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020127 อนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020128 บ้านใหม่ศรีนคร สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020129 บ้านปางขนุน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020130 สามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020131 บ้านยุบใหญ่ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020132 บ้านยอดห้วยแก้ว สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020133 บ้านหนองไม้ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020137 บ้านคลองน้ำโจน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020138 บ้านเทพมงคลทอง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020139 บ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020140 บ้านลานตะแบก สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020141 บ้านเขาแม่กระทู้ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020142 บ้านคลองน้ำโจนสาขาบ้านสระหลวง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020143 บ้านเปราะ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020144 บ้านตะแบกงาม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020145 บ้านตะกรุด สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020146 บ้านตะเคียนงาม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020147 บ้านคลองสำราญ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020148 บ้านวังซ่าน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020149 บ้านคลองม่วง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020150 วัดศรีกัลยานุสรณ์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020168 บ้านคลองไทร สาขาบ้านใหม่แม่เรวา สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020169 บ้านตะแบกงามสาขาธารมะยม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020170 บ้านยอดห้วยแก้ว สาขาปางข้าวสาร สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60022007 แม่วงก์พิทยาคม สพม. สพม. เขต 42
60020058 บ้านดอนจังหัน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020060 จันทราราษฎร์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020061 วัดหนองไร่ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020062 วัดสังฆวิถี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020063 บ้านหนองบอนใต้ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020064 บ้านทุ่งตัน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020065 บ้านบึงหล่ม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020067 บ้านบ่อกะปุง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020068 วัดบ้านไร่ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020069 ชุมชนวัดเนินม่วง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020070 วัดสวนหลวง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020071 บ้านหนองแฟบ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020072 บ้านไทรทองสามัคคี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020073 บ้านหนองน้ำแดง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020074 ไตรราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020075 เตยสนุ่นสามัคคี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020076 บ้านมาบแก สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020077 บ้านทุ่งแม่น้ำน้อย สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020078 วัดหนองกระทุ่ม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020079 วัดแหลมทองธรรมจักร สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020080 อนุบาลลาดยาว สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020082 วัดคลองสาลี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020083 วัดวังม้า(ชนประสิทธิ์วิทยา) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020084 ไตรประชาสามัคคี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020085 วัดเกาะเปา สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020086 บ้านวังสำราญ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020087 วัดบ้านวังดินดาด สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020089 บ้านดอนพลอง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020091 บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020092 บ้านวังทับเกวียน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020093 วัดใหม่สามัคคี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020094 บ้านท่าตะโก สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020095 บ้านโพธิ์ศรีสามัคคี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020096 บ้านบุรีรัมย์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020097 บ้านหนองชำนาญ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020099 บ้านหนองจิกรี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020100 บ้านดงสีเสียด สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020101 ชุมชนบ้านดอนโม่ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020102 วัดสระแก้ว สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020103 วัดสวนขวัญ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020106 บ้านดอนกระดูกเนื้อ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020107 วัดเขาสมุก สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020108 บ้านหนองนมวัว สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020109 บ้านวังยิ้มแย้ม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020110 วัดศรลัมพ์ราษฎร์สามัคคีธรรม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020111 บ้านนกคลาน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020112 วัดดงหนองหลวง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020113 วัดหนองยาว สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020114 บ้านศรีไกรลาศ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020116 บ้านวังหิน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020117 บ้านสะเดาซ้าย สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60020118 บ้านศรีทอง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 2
60022004 วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม สพม. สพม. เขต 42
60022005 เทพศาลาประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 42
60022006 ลาดยาววิทยาคม สพม. สพม. เขต 42
60030001 บ้านทุ่งทอง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030002 บ้านไทรงาม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030003 ประชาอุปถัมภ์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030004 บ้านหนองกะเปา สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030005 สหชาติเศรษฐกิจวิทยา สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030006 บ้านปากดง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030007 บ้านหนองดู่ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030008 บ้านรังงาม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030010 วัดหนองปลาไหล สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030011 ธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030012 น้ำสาดกลาง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030013 บ้านหนองจิก สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030014 วัดป่าเรไร สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030015 น้ำสาดเหนือ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030016 ห้วยวารีใต้ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030017 บ้านเขานางต่วม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030018 อุดมพัฒนา สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030019 บ้านโคกสะอาด สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030020 บ้านโคกสะอาดสาขามั่นวิทยา สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030021 วัดเวฬุวัน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030022 บ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030023 บ้านวังใหญ่(ราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030024 วัดห้วยธารทหาร สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030025 บ้านทับลุ่มประชาพัฒนา สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030026 อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030027 วัดเทพสุทธาวาส สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030028 บ้านท่าเรือ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030029 บ้านหนองโบสถ์ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030030 บ้านวังมะเดื่อ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030031 วัดวังแรต สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030032 บ้านเขามะเกลือ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030033 บ้านคลองลาน สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030034 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030036 บ้านคลองกำลัง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030038 วันครู(2504) สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030039 บ้านห้วยถั่วใต้ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030040 บ้านเทพสถาพร สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030041 ชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030042 ชุมชนวัดห้วยร่วม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030044 บ้านจิกใหญ่ สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030045 เกาะแก้วสามัคคี สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030047 สระงาม สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60030048 บ้านวังโพรง สพป. สพป.นครสวรรค์ เขต 3
60032001 หนองบัว สพม. สพม. เขต 42
60032002 วังบ่อวิทยา สพม. สพม. เขต 42