ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
64010111 วัดปรักรัก สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010112 วัดกกแรต สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010113 บ้านคลองตะเข้ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010114 บ้านประดู่เฒ่า สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010115 บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010116 วัดสงฆาราม สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010119 บ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010120 บ้านหนองสามพญา สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010121 วัดศรีเมือง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010122 บ้านป่าสัก สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010123 วัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010124 วัดคุ้งยาง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010125 บ้านโป่งแค สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010126 วัดโบสถ์ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010127 บ้านหนองกระทุ่ม สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010128 บ้านหนองมะเกลือ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010129 วัดเสาหิน สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010130 บ้านวังขวัญ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010131 บ้านหนองบัว สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010132 บ้านหนองเสาเถียร สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010133 บ้านป่ามะม่วง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010134 บ้านดงเดือย สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010135 บ้านโพธิ์หอม สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010136 วัดดงยาง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010137 บ้านยางแดน สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010138 บ้านดอนสำโรง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010139 บ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010140 วัดท่าฉนวน สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010141 วัดหางตลาด สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010143 บ้านน้ำเรื่อง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010144 อนุบาลกงไกรลาศ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010145 บ้านใหม่สุขเกษม สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010146 บ้านใหม่โพธิ์ทอง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010147 บ้านข่อยสองนาง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010148 วัดทุ่ง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010149 วัดเต่าทอง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010150 วัดใหม่ไทยบำรุง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010151 บ้านหนองตูม สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010152 บ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64012004 กงไกรลาศวิทยา สพม. สพม. เขต 38
64012006 หนองตูมวิทยา สพม. สพม. เขต 38
64012008 ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม. เขต 38
64010071 บ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010072 บ้านยางแหลม สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010073 บ้านเนินประดู่ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010074 วัดหนองกก สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010075 บ้านวังกร่าง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010076 บ้านยางเมือง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010077 บ้านคลองน้ำเย็น สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010079 อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010082 บ้านนาเชิงคีรี สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010083 บ้านขุนนาวัง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010084 บ้านโว้งบ่อ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010085 บ้านนาโพธิ์ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010086 บ้านน้ำลาด สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010087 บ้านเขาทองผางับ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010088 บ้านน้ำพุ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010089 บ้านลานเอื้อง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010090 มหาตมาคานธีอนุสรณ์(น้ำตกสายรุ้ง) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010091 บ้านเนินยาง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010092 บ้านนากาหลง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010093 บ้านป้อมประชานุกูล สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010094 บ้านนาไผ่ล้อม สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010095 บ้านนาสระลอย สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010096 บ้านหนองตลับ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010097 ศรีคีรีมาศวิทยา สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010099 บ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010100 บ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010102 บ้านหนองกระดิ่ง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010103 บ้านลำคลองยาง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010104 บ้านเนินพยอม สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010105 บ้านใหม่เจริญผล สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010106 บ้านหนองยาง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010107 หนองบัวเขาดิน สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010108 วัดมุจลินทาราม สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010109 สามัคคีวิทยา(สหกรณ์อุปถัมภ์) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010110 บ้านบึงหญ้า สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64012003 คีรีมาศพิทยาคม สพม. สพม. เขต 38
64012012 บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม สพม. สพม. เขต 38
64020173 บ้านกลางดง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020174 บ้านหัวฝาย สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020175 บ้านโป่งฝาง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020176 เชิงผา สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020177 บ้านแม่บ่อทอง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020178 บ้านแม่ทุเลาใน สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020179 บ้านหนองผักบุ้ง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020180 บ้านบึงบอน สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020181 บ้านห้วยเจริญ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020182 บ้านไทยชนะศึก สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020183 บ้านสามหลัง(ประชารังสรรค์) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020185 บ้านธารน้ำทิพย์ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020186 บ้านวังธาร สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020187 บ้านโซกม่วง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020188 อนุบาลทุ่งเสลี่ยม(บ้านเหมืองนา) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020189 บ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020191 บ้านแม่ทุเลา สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020192 บ้านคลองสำราญ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020193 บ้านฝั่งหมิ่น สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020194 บ้านธารชะอม สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020195 บ้านหนองหมื่นชัย สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020198 บ้านหนองรังสิต สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020199 บ้านแสงสว่าง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020200 บ้านท่าวิเศษ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020201 บ้านลานตาเมือง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64022014 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สพม. สพม. เขต 38
64022015 ชัยมงคลพิทยา สพม. สพม. เขต 38
64010045 บ้านตลิ่งชัน สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010046 บ้านวังหาด สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010047 บ้านคลองไผ่งาม สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010048 บ้านวังหิน สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010049 บ้านลานกระบือ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010050 บ้านด่าน สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010051 บ้านวังแดด สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010053 บ้านหนองจัง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010054 อนุบาลบ้านด่านลานหอย สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010055 เชิงคีรี(สุวิชานวรวุฒิ) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010056 บ้านหนองเฒ่า สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010057 บ้านวังโคนเปือย สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010058 บ้านวังไทร สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010059 บ้านปากคลองร่วม สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010060 บ้านวังน้ำขาว สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010061 บ้านห้วยไคร้ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010062 บ้านลานทอง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010063 บ้านวังลึก สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010064 บ้านหนองสองตอน สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010065 บ้านหนองตม สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010066 หนองหญ้าปล้อง(กม.78) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010067 บ้านหนองจิกตีนเนิน สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010068 บ้านหนองไม้กอง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010069 บ้านวังตะคร้อ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64012002 บ้านด่านลานหอยวิทยา สพม. สพม. เขต 38
64012005 ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ สพม. สพม. เขต 38
64010001 วัดยางเอน สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010002 วัดตาลเตี้ย สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010003 วัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010004 บ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010005 บ้านกล้วย สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010006 บ้านขวาง(น้อมประชานุกูล) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010007 บ้านเพชรไฝ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010009 วัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010010 บ้านคลองปลายนา(สาขาบ้านไผ่ขวาง) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010011 บ้านเหมืองตามุก สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010012 วัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010013 บ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010014 วัดคุ้งยางใหญ่ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010016 บ้านคลองปลายนา สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010017 วัดวังแดง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010019 ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010020 บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010021 อนุบาลสุโขทัย สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010022 บ้านปากแคว สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010023 บ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010024 วัดปากพระ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010025 วัดลัดทรายมูล สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010026 บ้านวังขวาก สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010027 บ้านหนองพยอม สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010028 บ้านจอมสังข์ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010029 บ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010030 วัดเชตุพน สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010031 บ้านมนต์คีรี สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010032 บ้านปากคลอง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010033 บ้านวังตะคร้อ(ธนาคารกรุงเทพ5) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010034 บ้านวังวน สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010035 อนุบาลเมืองสุโขทัย สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010036 บ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010039 บ้านวังทองแดง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010040 บ้านสำนัก สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010041 บ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010042 วัดหนองตาโชติ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64010043 บ้านราวรังงาม สพป. สพป.สุโขทัย เขต 1
64012001 สุโขทัยวิทยาคม สพม. สพม. เขต 38
64012007 บ้านสวนวิทยาคม สพม. สพม. เขต 38
64012009 ยางซ้ายพิทยาคม สพม. สพม. เขต 38
64012010 ลิไทพิทยาคม สพม. สพม. เขต 38
64012011 อุดมดรุณี สพม. สพม. เขต 38
64020159 โรตารี่สวรรคโลก 1 สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020160 ศีกษาเกษตรศิลป์ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020161 วัดศิริบูรณาราม สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020162 บ้านทุ่งมหาชัย สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020163 บ้านหนองแหน สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020164 บ้านดงจันทน์ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020165 บ้านบึงงาม สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020166 บ้านบึงสวย สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020167 บ้านน้ำขุม สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020168 วัดบ้านคลอง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020169 อนุบาลศรีนคร(ไทยธัญญานุกูล) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020170 วัดบ้านเหมือง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020171 บ้านตาลพร้า สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020172 บ้านหนองบัว สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64022013 ศรีนคร สพม. สพม. เขต 38
64020001 บ้านดงคู่ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020002 บ้านห้วยไคร้ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020003 บ้านห้วยติ่ง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020004 บ้านหนองบัว สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020005 บ้านศาลาไก่ฟุบ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020006 บ้านลำโชค สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020007 บ้านป่าคา สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020008 บ้านแม่ท่าแพ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020009 บ้านห้วยหยวก สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020010 บ้านแก่ง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020011 บ้านศรีสวรรค์ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020012 บ้านปากคะยาง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020013 บ้านตึก สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020014 วัดภูนก สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020015 บ้านนาต้นจั่น สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020016 บ้านหมอนสูง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020018 บ้านดงย่าปา สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020019 บ้านแม่คุ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020020 บ้านห้วยตม สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020021 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020022 บ้านแม่ราก สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020023 บ้านทุ่งพล้อ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020024 บ้านดอยไก่เขี่ย สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020025 วัดวังค่า สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020026 บ้านห้วยสักตะเพียนทอง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020027 บ้านแม่สำ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020029 บ้านท่าโพธิ์ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020030 บ้านดอนระเบียง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020032 แม่สานสามัคคี สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020033 บ้านปากสาน สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020034 บ้านสันหีบ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020036 บ้านแม่สาน สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020037 บ้านแม่ฮู้ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020038 บ้านปางสา สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020039 บ้านโป่งตีนตั่ง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020040 บ้านสุเม่น สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020041 บ้านปากสิน(ตันประชานุเคราะห์) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020042 บ้านแม่เทิน สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020043 บ้านร้องตลาด(ประชานุเคราะห์) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020044 บ้านห้วยโป้ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020045 บ้านสะท้อ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020046 บ้านผาเวียง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020047 ไชยะวิทยา สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020048 ป่ากล้วย สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020049 หมอนสูงประชาสรรค์ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020050 บ้านวังยายมาก สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020051 บ้านท่าชัย สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020052 บ้านเมืองเก่า สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020053 วัดตลิ่งชัน สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020054 หนองช้าง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020055 บ้านพระปรางค์ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020057 วัดโบราณหลวง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020058 วัดแสนตอ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020059 บ้านสารจิตร สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020060 บ้านดงยาง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020061 บ้านเกาะน้อย สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020062 บ้านป่ายาง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020063 หนองอ้อบำเพ็ญ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020064 บ้านหนองอ้อ(ราษฏร์สามัคคี) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020065 วัดเกาะน้อย สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020066 บ้านใหม่(ราษฎร์สามัคคี) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020067 หาดเสี้ยววิทยา สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020068 อนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64022001 เมืองเชลียง สพม. สพม. เขต 38
64022008 บ้านแก่งวิทยา สพม. สพม. เขต 38
64022009 เมืองด้งวิทยา สพม. สพม. เขต 38
64022012 ท่าชัยวิทยา สพม. สพม. เขต 38
64020069 บ้านหนองกระดี่(บางประชาสรรค์) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020071 บ้านหนองยาว สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020072 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020074 บ้านคลองตาล(กระจ่างจินดา) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020076 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020077 บ้านเตว็ดกลาง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020078 วัดศรีสังวร สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020079 บ้านเกาะวงษ์เกียรติ์ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020080 บ้านทับผึ้ง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020081 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020082 บ้านสันติสุข สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020083 บ้านเขาดินไพรวัน สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020084 บ้านโซกเปือย สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020085 บ้านวังตามน(น้อยประชาสรรค์) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020086 บ้านนาขุนไกร สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020087 บ้านวังพิกุล สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020088 บ้านวังสมบูรณ์ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020089 บ้านซ่าน สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020090 บ้านปากคลองแดน สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020091 บ้านนา สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020093 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020094 บ้านดอนจันทร์ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020095 บ้านบุ่งสัก สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020097 บ้านราวต้นจันทน์ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020098 บ้านวังไฟไหม้ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020099 บ้านท่ามักกะสัง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020100 บ้านวังทอง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020101 วัดวังทอง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020103 บ้านวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020104 บ้านโคกกะทือ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020105 วัดวังใหญ่ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020106 วัดเตว็ดใน สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020107 ประชาอุทิศ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020108 บ้านสันติพิทยาคาร สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020109 บ้านหนองแหน สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020110 วัดเกาะ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020111 เทวัญอำนวยวิทย์ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020112 อนุบาลศรีสำโรง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020113 วัดบ้านกรุ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64022002 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สพม. สพม. เขต 38
64022005 บ้านไร่พิทยาคม สพม. สพม. เขต 38
64022006 วังทองวิทยา สพม. สพม. เขต 38
64022010 ขุนไกรพิทยาคม สพม. สพม. เขต 38
64020115 วัดคลองกระจง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020116 วัดกรงทอง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020118 บ้านไผ่ตะล่อม สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020119 ชุมชนบ้านคลองยาง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020120 บ้านวังแร่ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020122 บ้านท่าทอง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020124 บ้านหนองป่าตอ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020125 บ้านถนนพระร่วง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020126 บ้านดงไทยวิทยา สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020127 บ้านโบสถ์โพธิ์ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020128 บ้านเขาทอง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020130 มิตรภาพที่ 38(บ้านหนองเรียง) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020131 บ้านบ่อแปดร้อย สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020132 บ้านป่ามะม่วง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020133 บ้านป่าเลา สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020134 วัดปากน้ำ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020135 บ้านไม้งาม สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020136 สามัคคีวิทยา สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020137 ไทยรัฐวิทยา 30 (ศรีสังวร) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020138 บ้านป่ากุมเกาะ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020139 วัดคุ้งยาง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020140 บ้านใหม่โพธิ์งาม สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020141 บ้านนาพง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020142 บ้านขอนซุง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020143 บ้านคลองแห้ง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020144 วัดปากคลองช้าง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020146 บ้านวัดโบสถ์ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020147 วัดท่าเกษม สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020148 วัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020149 วัดท่าทอง สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020151 วัดไทรย้อย สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020153 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020154 วัดไผ่ล้อม สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020156 บ้านจันทโรภาส สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020157 บ้านหนองกลับ สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64020158 วัดป่าถ่อน สพป. สพป.สุโขทัย เขต 2
64022003 สวรรค์อนันต์วิทยา สพม. สพม. เขต 38
64022004 หนองปลาหมอวิทยาคม สพม. สพม. เขต 38
64022007 หนองกลับวิทยาคม สพม. สพม. เขต 38
64022011 สวรรค์อนันต์วิทยา 2 สพม. สพม. เขต 38