ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
67020164 บ้านเข็กน้อย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020165 บ้านห้วยน้ำขาว สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020166 อนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา) สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020167 บ้านป่าแดง(เขาค้อ) สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020169 บ้านเหล่าหญ้า สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020170 บ้านห้วยขอนหาด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020171 บ้านนายาว สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020172 บ้านทุ่งสมอ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020173 ธรรมนูญกองช่างวิทยา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020174 บ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229 สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020175 บ้านหนองแม่นา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67022011 แคมป์สนวิทยาคม สพม. สพม. เขต 40
67022012 ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ สพม. สพม. เขต 40
67010091 บ้านศาลาลาย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010092 บ้านหนองแดง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010093 บ้านโป่งตาเบ้า สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010094 อนุบาลชนแดน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010095 คลองห้วยนาพัฒนาการ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010096 บ้านโคกเจริญ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010098 บ้านซับเจริญ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010099 บ้านทรัพย์พุทรา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010102 บ้านดงขุย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010103 บ้านหนองระมาน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010104 บ้านบุ่งคล้า สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010105 บ้านดงขุยใต้ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010107 บ้าน กม.28 สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010111 บ้านเขาสัก สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010112 บ้านเนินสว่าง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010113 บ้านเขาน้อย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010114 บ้านโป่งนกแก้ว สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010115 บ้านหนองกลอย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010116 บ้านท่าข้าม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010117 บ้านกุฏิพระ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010118 บ้านดงแขวน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010119 บ้านโคกสูง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010120 บ้านเขาบ่อทอง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010121 บ้านตะกุดจั่น สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010122 บ้านตะกุดเป้า สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010123 บ้านวังปลาช่อน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010124 บ้านกล้วย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010125 บ้านเขาชะโงก สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010126 บ้านโคกสำราญ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010127 บ้านวังรวก สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010128 บ้านเขาคณฑา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010130 บ้านห้วยงาช้าง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010131 บ้านห้วยตูม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010133 บ้านลาดน้อย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010134 บ้านหนองตาด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010135 บ้านน้ำลัด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010136 บ้านกกจั่น สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010138 บ้านผาทอง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010139 บ้านซับสีทอง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010140 บ้านลาดแค สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010141 บ้านโคกยาว สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010143 ธาราคีรี สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010144 บ้านโคกหนองจอก สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010145 ลูกจันทน์ปิยะอุย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010146 บ้านหนองใหญ่ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010147 บ้านถ้ำแก้ว สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010148 บ้านดงลาน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010149 สายสมร สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010150 บ้านคลองปลาหมอ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010151 บ้านซับขลุง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67012010 ชนแดนวิทยาคม สพม. สพม. เขต 40
67012011 ดงขุยวิทยาคม สพม. สพม. เขต 40
67020147 บ้านห้วยสนามทราย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020148 บ้านโคกมน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020149 บ้านกกกะบก สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020150 บ้านทรัพย์สว่าง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020151 บ้านห้วยหญ้าเครือ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020153 อนุบาลน้ำหนาว สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020154 บ้านซำม่วง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020155 บ้านดงคล้อ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020156 บ้านวังกวาง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020157 บ้านฟองใต้ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020160 บ้านห้วยหินลับ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020161 บ้านหลักด่าน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020162 บ้านห้วยลาด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020163 บ้านห้วยกะโปะ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67022010 น้ำหนาววิทยาคม สพม. สพม. เขต 40
67030184 บ้านกันจุ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030185 บ้านลำตะคร้อ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030186 บ้านโคกกรวด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030187 บ้านซับบอน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030188 บ้านหนองพลวง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030189 บ้านโคกสะอาด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030190 บ้านราษฎร์เจริญ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030191 บ้านซับไม้แดง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030194 บ้านซับสมพงษ์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030195 บ้านหินดาดใหญ่ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030196 อนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด) สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030197 บ้านตะกรุดหิน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030198 บ้านหินดาดน้อย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030200 บ้านบึงสามพัน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030201 บ้านทรัพย์เกษตร สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030202 บ้านราหุล สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030203 บ้านวังปลา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030204 บ้านซับสำราญเหนือ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030205 บ้านพญาวัง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030206 บ้านซับสามัคคี สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030207 บ้านซับสำราญใต้ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030208 บ้านเนินสมบูรณ์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030210 ชุมชนบ้านวังพิกุล สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030211 บ้านโป่งบุญเจริญ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030212 บ้านห้วยทราย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030214 บ้านศรีมงคล สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030215 บ้านพนมเพชร สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030217 บ้านซับเจริญ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030218 บ้านยางสาว สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030219 บ้านเขาพลวง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030220 บ้านสระแก้ว สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030221 บ้านวังไลย์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030222 บ้านคลองตะคร้อ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030223 วัดเขาเจริญธรรม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030225 บ้านหนองแจง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030226 บ้านหนองชุมแสง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030227 บ้านบึงตะแบก สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67032014 บึงสามพันวิทยาคม สพม. สพม. เขต 40
67032015 วังพิกุลพิทยาคม สพม. สพม. เขต 40
67032016 ซับบอนวิทยาคม สพม. สพม. เขต 40
67032017 ศรีมงคลวิทยาคม สพม. สพม. เขต 40
67010001 บ้านชอนไพร สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010002 บ้านคลองสำโรง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010003 บ้านคลองขุด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010004 บ้านสักแห้ง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010005 บ้านดงมูลเหล็ก สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010006 บ้านโนนสะอาด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010007 บ้านลำป่าสักมูล สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010008 บ้านคลองบง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010009 บ้านโนนตะแบก สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010010 บ้านท่ากกตาล สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010011 บ้านวังโค้ง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010012 บ้านป่าบง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010013 บ้านตะเบาะ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010014 บ้านห้วยไคร้ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010015 บ้านเขาขาด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010016 บ้านอมกง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010017 บ้านโพธิ์งาม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010018 บ้านป่าม่วง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010020 บ้านท่าพล สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010021 บ้านวังซอง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010022 บ้านดง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010023 บ้านโพธิ์ทอง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010026 บ้านคลองสาร สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010028 บ้านนางั่ว (เจริญวิทยาคาร) สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010029 บ้านนา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010030 บ้านเฉลียงลับ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010031 บ้านปากน้ำ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010032 บ้านบง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010034 บ้านกกไทร สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010035 บ้านนาป่า สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010036 ตาดหมอกวิทยา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010037 บ้านนายม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010038 บ้านขมวด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010039 บ้านหัวนา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010040 บ้านถ้ำน้ำบัง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010041 บ้านบุฉนวน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010042 ชุมชนบ้านน้ำร้อน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010043 บ้านทุ่งหินปูน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010044 เมืองเพชรบูรณ์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010045 บ้านสะเดียง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010048 อนุบาลเพชรบูรณ์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010049 บ้านน้ำเลา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010050 บ้านห้วยผักไล สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010051 บ้านโคก สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010053 บ้านกงกะยาง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010054 บ้านทุ่งแค สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010055 บ้านวังจาน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010056 บ้านโตก สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010057 บ้านโตกใต้ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010058 บ้านพี้ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010059 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 2 (บ้านพนานิคม) สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010060 บ้านป่าแดง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010061 บ้านพลำ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010062 บ้านป่าเลา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010063 บ้านยางลาด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010064 บ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010065 บ้านยางกุด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010067 บ้านระวิง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010068 บ้านยางหัวลม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010069 บ้าน กม.2 สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010070 บ้านยาวี-ห้วยโป่ง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010071 บ้านสามแยกวังชมภู สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010072 บ้านคลองห้วยนา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010073 บ้านวังทอง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010074 บ้านซับข่อย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010075 บ้านหลุง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010076 บ้านไร่เหนือ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010077 บ้านไร่ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010078 บ้านหนองแหวน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010079 บ้านชัยมงคล สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010080 บ้านห้วยสะแก สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010081 บ้านห้วยนาค สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010083 บ้านเนินสง่า สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010084 บ้านบุ่งกกเรียง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010085 บ้านห้วยใหญ่ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010086 บ้านสะแกงาม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010087 บ้านน้ำเดื่อ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010088 บ้านโป่งหว้า สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010089 บ้านห้วยแหน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010090 บ้านน้ำเดื่อใต้ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67012008 ราชประชานุเคราะห์ 57 สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67012009 โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67012001 เพชรพิทยาคม สพม. สพม. เขต 40
67012002 วิทยานุกูลนารี สพม. สพม. เขต 40
67012004 สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สพม. สพม. เขต 40
67012005 เนินพิทยาคม สพม. สพม. เขต 40
67012006 เพชรบูรณ์วิทยา สพม. สพม. เขต 40
67012007 พัชรพิทยาคม สพม. สพม. เขต 40
67010153 บ้านคลองน้ำคัน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010154 บ้านซับเปิบ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010155 บ้านเชิงชาย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010156 ชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010157 บ้านวังขอน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010158 บ้านวังชะนาง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010159 บ้านดงหลง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010160 บ้านด่านช้าง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010161 อนุบาลวังโป่ง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010162 บ้านไร่ฝาย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010163 บ้านโนนตูม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010164 บ้านทางข้าม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010165 บ้านวังแช่กลอย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010166 บ้านวังศาล สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010167 บ้านดงลึก สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010168 บ้านวังหิน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010169 บ้านใหม่วังตะเคียน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010170 บ้านวังใหญ่ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010171 บ้านวังพลับ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010172 น้ำอ้อมประชาสรรค์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67010173 บ้านวังหินซอง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1
67012012 วังโป่งพิทยาคม สพม. สพม. เขต 40
67012013 วังโป่งศึกษา สพม. สพม. เขต 40
67030001 ชุมชนบ้านโคกปรง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030002 บ้านเขายางโปร่ง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030003 บ้านซับอีลุม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030004 บ้านซับสวัสดิ์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030005 บ้านน้ำเดือด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030008 บ้านซับน้อย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030013 รัฐประชานุสรณ์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030014 บ้านคลองทราย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030015 บ้านฟุบสะแก สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030016 บ้านซับสมบูรณ์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030017 บ้านโพทะเลประชาสรรค์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030019 บ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030020 บ้านแสงมณีวิทยา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030021 บ้านท่าโรง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030022 บ้านนาไร่เดียว สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030023 อนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030024 บ้านทุ่งใหญ่ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030025 บ้านบุมะกรูด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030026 บ้านมาบสมอสามัคคี สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030027 บ้านโคกสำราญ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030028 บ้านไทรงาม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030029 บ้านคลองบง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030030 บ้านถ้ำมงคลชัย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030031 บ้านน้ำร้อน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030032 บ้านวังไผ่ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030033 บ้านหนองสะแก สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030035 บ้านหนองบัวขาว สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030036 บ้านใหม่วิไลวัลย์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030037 บ้านหนองบัวทอง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030038 บ้านหนองไม้สอ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030039 บ้านบ่อรัง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030040 บ้านหนองโป่ง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030041 บ้านบึงกระจับ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030042 บ้านโคกปรือ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030043 บ้านพุขาม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030044 บ้านโคกสง่า สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030045 บ้านหนองกระทุ่ม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030046 บ้านหนองคล้า สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030047 ชุมชนบ้านพุเตย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030048 บ้านตะกุดไผ่ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030049 บ้านสามัคคีพัฒนา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030050 บ้านภูน้ำหยด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030053 บ้านรวมทรัพย์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030054 บ้านพรหมประชาสรรค์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030055 บ้านพระที่นั่ง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030056 บ้านวังลึก สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030057 บ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030059 บ้านเนินสะอาด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030060 บ้านโคกกรวด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030061 บ้านซับตะแบก สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030062 บ้านซับกระโซ่ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030063 บ้านน้ำอ้อม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030064 บ้านวังน้อย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030065 บ้านวังใหญ่ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030066 บ้านดาดอุดม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030067 วัลลภานุสรณ์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030068 บ้านไทรทอง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030069 บ้านสระประดู่ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030071 บ้านลำนารวย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030073 บ้านพรหมยาม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030074 บ้านแก่งหินปูน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030075 บ้านเข็มทอง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030076 บ้านไร่ตาพุฒ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67032001 นิยมศิลป์อนุสรณ์ สพม. สพม. เขต 40
67032002 พุขามครุฑมณีอุทิศ สพม. สพม. เขต 40
67032003 น้ำร้อนวิทยาคม สพม. สพม. เขต 40
67032004 ซับสมบูรณ์วิทยาคม สพม. สพม. เขต 40
67032005 โคกปรงวิทยาคม สพม. สพม. เขต 40
67032006 วังใหญ่วิทยาคม สพม. สพม. เขต 40
67030077 บ้านม่วงชุม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030078 บ้านคลองกระจังวังไทร สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030079 บ้านเขาคลัง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030081 บ้านหนองสรวง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030082 บ้านเกาะแก้ว สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030083 บ้านคลองดู่ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030084 บ้านวังขอน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030085 บ้านนาสวรรค์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030086 ชุมชนบ้านโคกสะอาด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030087 บ้านซับหินเพลิง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030088 บ้านหนองสะแกสี่ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030089 บ้านนาสนุ่น สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030090 บ้านหนองบัว สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030091 บ้านโคกตะขบ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030092 บ้านเนินถาวร สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030093 บ้านนาน้ำโครม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030094 บ้านจัดสรร สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030096 บ้านแควป่าสัก สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030097 บ้านสันติธรรม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030098 บ้านด่านไทรสามัคคี สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030099 บ้านหนองหมู สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030100 บ้านท่าไม้ทอง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030101 บ้านนาตะกุด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030102 บ้านศรีเทพน้อย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030103 บ้านโคกสะแกลาด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030104 บ้านบึงนาจาน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030105 บ้านหนองจอกวังกำแพง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030106 บ้านร่องหอยพัฒนา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030107 บ้านทุ่งเศรษฐี สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030108 บ้านวังขาม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030109 อนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา) สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030110 บ้านสระกรวด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030111 บ้านโคกหิน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030112 บ้านใหม่สาริกา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030113 บ้านซับน้อยพัฒนา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030114 บ้านหนองย่างทอย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030115 บ้านโคกรังน้อย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030116 บ้านรังย้อย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030117 บ้านด่านเจริญชัย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67032007 ศรีเทพประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 40
67032008 เมืองศรีเทพ สพม. สพม. เขต 40
67032009 นาสนุ่นวิทยาคม สพม. สพม. เขต 40
67030118 บ้านน้ำเขียว สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030119 บ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร) สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030121 บ้านเนินพัฒนา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030123 บ้านท่าด้วง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030124 บ้านห้วยตลาด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030125 บ้านปางยาง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030126 บ้านสันเจริญโป่งสะทอน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030127 บ้านเฉลียงทอง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030129 บ้านเนินคนธา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030130 บ้านท่าสวาย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030131 บ้านไร่ขอนยางขวาง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030132 บ้านท่าแดง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030133 บ้านนาทุ่ง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030134 บ้านท่าเยี่ยม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030135 บ้านหัวโตก สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030136 บ้านนาเฉลียงใต้ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030137 บ้านคลองกรวด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030139 บ้านบ่อไทย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030140 บ้านตีบใต้ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030141 บ้านนาวังแหน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030142 บ้านโคกเจริญ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030143 บ้านซับกระถินทอง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030144 บ้านป่าคาย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030145 บ้านบัววัฒนา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030146 บ้านไร่เหนือ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030147 บ้านเนินมะค่า สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030148 บ้านวังอ่าง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030149 บ้านซับวารินทร์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030150 บ้านลำตาเณร สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030151 ชุมชนบ้านโภชน์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030152 บ้านโคกคงสมโภชน์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030153 บ้านซับชมภู สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030154 บ้านคลองกะโบน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030155 บ้านเนินสวรรค์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030156 บ้านซับเดื่อ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030157 บ้านเพชรละคร สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030158 ชุมชนบ้านท่าเสา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030159 บ้านสระเกษ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030161 บ้านซับตะเคียนทอง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030162 บ้าน กม.30 สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030165 บ้านปากตก สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030166 บ้านวังเหว สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030167 บ้านนาเฉลียง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030168 บ้านกลาง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030169 บ้านวังท่าดี สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030170 บ้านวังโบสถ์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030171 บ้านตะกุดงาม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030172 บ้านสระหมื่นเชียง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030173 บ้านโคกสง่านาข้าวดอ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030174 บ้านไทรทอง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030175 บ้านคลองตะพานหิน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030176 บ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030177 อนุบาลหนองไผ่ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030178 บ้าน กม.35 สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030179 บ้านคลองยาง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030180 บ้านลำพาด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030181 บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030182 บ้านปู่จ้าว สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67030183 บ้านเขาถ้ำพระ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3
67032010 หนองไผ่ สพม. สพม. เขต 40
67032011 เพชรละครวิทยา สพม. สพม. เขต 40
67032012 นาเฉลียงพิทยาคม สพม. สพม. เขต 40
67032013 ท่าด้วงพิทยาคม สพม. สพม. เขต 40
67020093 บ้านวังเวินพัฒนา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020094 บ้านห้วยอีจีน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020095 บ้านวังขอน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020096 บ้านห้วยอีจีนสาขาบ้านห้วยโป่งน้ำ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020097 บ้านตาดกลอย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020098 บ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020099 บ้านตาดข่าพัฒนา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020100 บ้านน้ำอ้อย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020101 บ้านนาเกาะ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020102 บ้านนาซำ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020103 บ้านอีเลิศ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020104 บ้านแก่งโตน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020105 บ้านหนองใหญ่ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020106 บ้านน้ำสร้าง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020108 ชุมชนบ้านห้วยมะเขือ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020109 บ้านนาแซง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020110 บ้านเนินมิตรภาพที่ 47 สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020111 บ้านพร้าว สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020112 บ้านโจะโหวะ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020113 บ้านภูปูน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020114 บ้านดอยน้ำเพียงดิน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020116 บ้านวังบาล สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020117 บ้านขี้นาค สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020119 บ้านน้ำครั่ง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020120 บ้านเหมืองแบ่ง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020121 บ้านท่าข้าม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020122 บ้านทับเบิกร่วมใจ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020123 บ้านศิลา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020124 บ้านสงเปลือย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020125 บ้านห้วยข่อย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020126 บ้านโป่งสามขา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020127 บ้านหนองเขียว สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020128 บ้านห้วยข่อยสาขาบ้านซำบุ่น สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020129 บ้านหินโง่น สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020130 บ้านหินโง่นสาขาบ้านสักง่า สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020131 บ้านโป่งสามขาสาขาบ้านโคกใหม่ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020132 บ้านอุ่มกะทาด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020133 บ้านห้วยผักกูด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020134 บ้านวังก้นหวด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020135 อนุบาลหล่มเก่า สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020136 บ้านวังเวิน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020138 บ้านหนองบัวแก้ว สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020139 บ้านหินกลิ้ง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020140 วัดทุ่งธงไชย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020141 บ้านหินฮาว สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020142 บ้านหนองยาว สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020143 บ้านท่าผู สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020144 บ้านภูผักไซ่ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020145 บ้านหนองเล สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020146 บ้านน้ำขอบ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67022008 หล่มเก่าพิทยาคม สพม. สพม. เขต 40
67022009 เมืองราดวิทยาคม สพม. สพม. เขต 40
67020001 บ้านห้วยสวิง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020002 บ้านห้วยสวิงน้อย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020003 บ้านดงน้ำเดื่อ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020004 บ้านช้างตะลูด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020005 บ้านซำภู สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020006 อนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด) สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020007 บ้านท่ากกแก สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020008 บ้านท่าโก สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020009 บ้านใหม่วิทยา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020010 บ้านปากห้วยขอนแก่น สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020011 บ้านวังมล สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020012 บ้านท่าอิบุญ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020013 บ้านดงทิพย์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020014 บ้านบุ่ง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020015 บ้านท่าดินแดง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020016 บ้านน้ำก้อ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020017 บ้านฝาย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020019 บ้านดงขวาง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020020 บ้านห้วยลาน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020021 บ้านน้ำชุน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020022 บ้านโสกเดื่อ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020023 พ่อขุนผาเมืองรำลึก สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020024 บ้านน้ำอ้อม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020025 บ้านกกโอ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020026 บ้านฝายวังบอน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020027 บ้านหนองปลา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020028 บ้านน้ำเฮี้ย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020029 บ้านน้ำเฮี้ยสาขาบ้านกุดโก สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020030 บ้านกลาง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020031 บ้านน้ำพุ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020032 บ้านร่องกะถิน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020033 บ้านป่าบง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020034 ชุมชนบ้านติ้ว สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020035 บ้านหัวนาเลา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020036 บ้านป่าแกเครือ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020037 บ้านหนองขาม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020038 บ้านหัวนาเลาสาขาบ้านไร่นาเจริญ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020039 บ้านไร่นางาม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020041 บ้านโสก สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020042 บ้านส้มเลา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020043 พ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020044 บ้านหวาย สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020045 บ้านร่องบง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020046 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020047 บ้านบุ่งคล้า สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020048 บ้านหัวนา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020049 บ้านปากห้วยด่าน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020050 บ้านหนองคัน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020051 ไทยรัฐวิทยา 25 สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020052 บ้านห้วยคนทา สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020053 บ้านธารทิพย์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020055 บ้านห้วยระหงส์ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020056 บ้านวังยาว สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020058 บ้านน้ำคำ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020059 บ้านหนองอ้อ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020060 วัดศรีทอง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020061 หน้าศูนย์เครื่องมือกล สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020062 บ้านน้ำดุกเหนือ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020063 วัดศรีจันดาธรรม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020064 บ้านปากออก สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020065 บ้านปากดุก สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020066 บ้านฝายนาแซง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020067 บ้านบึง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020068 บ้านห้วยกอก สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020069 บ้านท่าขาม สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020070 บ้านลานบ่า สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020071 บ้านจางวาง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020072 บ้านคลองสีฟัน สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020073 บ้านวังโป่ง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020074 บ้านนครเดิด สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020075 บ้านร่องดู่ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020076 บ้านบุ่งยาง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020077 บ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร ) สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020078 บ้านหนองบัว สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020079 บ้านสักหลง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020080 บ้านดอนสว่าง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020081 วัดหนองปลาซิว สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020084 บ้านหนองไขว่ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020085 บ้านโนนทอง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020086 บ้านหนองสว่าง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020087 บ้านโป่งช้าง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020088 บ้านแก่งยาว สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020089 บ้านวังขอนดู่ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020090 บ้านห้วยไร่ สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020091 บ้านท่าช้าง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67020092 บ้านวังร่อง สพป. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2
67022001 หล่มสักวิทยาคม สพม. สพม. เขต 40
67022002 ติ้ววิทยาคม สพม. สพม. เขต 40
67022003 ผาเมืองวิทยาคม สพม. สพม. เขต 40
67022004 เมืองกลางวิทยาคม สพม. สพม. เขต 40
67022005 ศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม. เขต 40
67022006 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ สพม. สพม. เขต 40
67022007 ผาแดงวิทยาคม สพม. สพม. เขต 40