ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
72020001 อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020002 บ้านนเรศ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020003 วัดสระศรีเจริญ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020004 วัดราษฎรบำรุง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020005 วัดหนองหลอด สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020006 บ้านทะเลบก สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020007 บ้านสระหลวง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020008 บ้านบ่อสำราญ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020009 บ้านหนองแขม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020010 บ้านหนองสานแตร สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020011 วัดธัญญวารี สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020012 วัดชีธาราม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020013 บ้านหนองจิกรากข่า สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020014 บ้านดงกะเชา สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020015 วัดหนองแจง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020016 บ้านหนองฝ้าย สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020017 บ้านสระกระโจม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020018 บ้านยมเบือ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020019 บ้านหนองสลัดได สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020020 บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020021 บ้านหัวเขา สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020022 บ้านดอนกลาง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020023 บ้านห้วยม้าลอย สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020025 บ้านโคกหม้อ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020026 วัดสระด่าน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020028 วัดบ้านกรวด สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020029 วัดท่ากุ่ม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72022008 สระกระโจมโสภณพิทยา สพม. สพม.เขต 9
72022009 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สพม. สพม.เขต 9
72030050 บ้านพุน้ำร้อน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030051 บ้านโป่งคอม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030052 บ้านหนองผือ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030053 สวนป่าองค์พระ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030054 บ้านวังน้ำเขียว สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030055 วัดดอนประดู่ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030056 อนุบาลด่านช้าง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030057 วัดด่านช้าง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030058 บ้านทุ่งนาตาปิ่น สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030059 วัดหนองเปาะ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030060 บ้านทับกระดาษ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030061 บ้านหนองกระดี่ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030062 นิคมสร้างตนเองกระเสียว 1 สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030063 บ้านรังงาม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030064 วัดวังคัน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030065 วัดทับผึ้งน้อย สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030067 บ้านทับละคร สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030069 บ้านละว้าวังควาย สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030070 บ้านวังยาว สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030071 บ้านห้วยหินดำ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030072 บ้านกล้วย สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030073 บ้านหนองอุโลก สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030074 ไทยรัฐวิทยา ๒๐ (บ้านหนองมะค่าโมง) สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030075 บ้านใหม่กิโล 8 สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030077 บ้านสระบัวก่ำ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030078 นิคมสร้างตนเองกระเสียว 2 สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030079 บ้านหนองยาว สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030080 วัดกกตาด สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030081 บ้านพุบ่องป่าขี สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030082 วัดกกเต็น สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030083 บ้านกกเชียง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030084 บ้านดงเสลา สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030085 บ้านทุ่งมะกอก สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030086 บ้านไผ่สีทอง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030087 วัดคอกช้าง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030143 บ้านดงเสลา สาขาบ้านวังโหรา สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72032001 บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สพม. สพม.เขต 9
72032010 ด่านช้างวิทยา สพม. สพม.เขต 9
72030001 วัดกาบบัว สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030002 วัดปากดงท่าศาล สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030003 วัดกร่างสามยอด สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030004 อนุบาลเดิมบางนางบวช(วัดท่าช้าง) สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030005 วัดกำมะเชียร สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030006 วัดเขาพระ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030008 วัดวังกุลา สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030009 วัดหนองกรด สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030010 บ้านหนองตาแก้ว สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030011 วัดสามเอก สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030012 วัดเดิมบาง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030013 วัดท่าเตียน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030014 บ้านแหลมสะแก สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030016 วัดคูเมือง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030017 วัดวุ้งสุทธาวาส สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030018 วัดกุ่มโคก สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030021 บ้านเขาดิน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030022 วัดนางบวช สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030023 วัดวังสำเภาล่ม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030024 วัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์" สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030025 วัดทุ่งกฐิน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030026 บ้านลาด สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030028 วัดท่าทอง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030029 วัดประชุมสงฆ์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030030 วัดปากน้ำ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030031 พัฒนาปากน้ำ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030033 วัดป่าสะแก สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030034 วัดยางนอน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030035 วัดดงพิกุล สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030036 วัดท่ามะนาว สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030038 วัดหนองกระทุ่ม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030039 บ้านหนองนา สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030040 บ้านหนองอิงพิง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030041 บ้านหนองหิน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030042 วัดฉวาก สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030043 วัดไทร สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030044 บ้านปากดง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030045 วัดหัวเขา สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030046 วัดน้ำพุ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030047 วัดดอนตาล สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030048 วัดหัวนา สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030049 วัดอู่ตะเภา สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72032002 บ่อกรุวิทยา สพม. สพม.เขต 9
72032004 ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา สพม. สพม.เขต 9
72032006 บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 สพม. สพม.เขต 9
72032008 ธรรมโชติศึกษาลัย สพม. สพม.เขต 9
72010065 กฤษณา สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010067 วัดโคกโพธิ์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010068 วัดบางเลน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010070 วัดปากคลองกุ่ม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010071 บรรหารแจ่มใสวิทยา 2 สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010073 วัดลานคา สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010074 วัดจระเข้ใหญ่ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010075 วัดดารา สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010076 วัดชีปะขาว สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010077 บางปลาม้า สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010078 วัดศาลาท่าทราย สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010079 วัดลำบัว สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010080 บ้านโพธิ์ศรี สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010081 อนุบาลวัดสวนหงส์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010082 วัดบ้านหมี่ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010084 วัดเสาธง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010085 วัดโพธิ์ศรี สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010087 บางแม่หม้าย สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010088 วัดบางใหญ่ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010089 บ้านรางทอง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010090 วัดดอนกระเบื้อง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010091 วัดศุขเกษม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010093 วัดป่าพฤกษ์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010094 วัดช่องลม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010095 วัดราษฎร์บำรุง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010096 วัดโบสถ์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010097 วัดสุขเกษม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010098 วัดตปะโยคาราม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010099 วัดตะลุ่ม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010101 วัดไผ่มุ้ง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010102 วัดวังน้ำเย็น สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010104 วัดโพธิ์ตะควน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010105 วัดสังโฆสิตาราม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010106 วัดดาว สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010107 วัดดอนตาจีน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010108 วัดคูบัว สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010109 วัดดอนขาด สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010110 วัดดอนไข่เต่า สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010111 วัดไผ่เดี่ยว สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010113 วัดบางจิก สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010116 วัดสาลี สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010117 วัดลาดน้ำขาว สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010118 วัดบึงคา สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010119 วัดเสาธงทอง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010120 วัดทรงกระเทียม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010121 วัดองครักษ์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010122 วัดคลองโมง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010123 วัดสามัคคีธรรม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72012004 หรรษาสุจิตต์วิทยา 2 สพม. สพม.เขต 9
72012009 บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) สพม. สพม.เขต 9
72012011 บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ สพม. สพม.เขต 9
72010001 วัดโคกโคเฒ่า สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010002 วัดหน่อสุวรรณ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010003 วัดนิเวศน์ธรรมาราม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010004 วัดวังพระนอน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010005 วัดพันตำลึง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010006 วัดอู่ยา สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010007 วัดดอนตาล สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010008 วัดไผ่เกาะโพธิ์งาม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010009 วัดดอนโพธิ์ทอง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010010 วัดไตรรัตนาราม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010011 วัดอุทุมพราราม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010012 วัดใหม่รัตนเจดีย์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010013 วัดลาดตาล สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010014 วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010015 วัดสกุณปักษี สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010016 วัดสามทอง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010017 วัดสุวรรณนาคี สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010018 เมืองสุพรรณบุรี สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010019 อินทร์ศรัทธาราษฎร์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010020 วัดสระประทุม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010021 วัดแก้ว สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010023 สุพรรณภูมิ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010024 อนุบาลสุพรรณบุรี สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010025 วัดมเหยงคณ์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010026 วัดโพคอย สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010027 วัดคันทด สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010028 บ้านบางกุ้ง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010029 วัดบ้านโพธิ์ตะวันตก สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010030 วัดศีรษะเกษ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010031 วัดประชุมชน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010032 วัดโพธิ์ท่าทราย สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010033 วัดบ้านโพธิ์ตะวันออก สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010034 วัดไผ่ขวาง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010035 วัดดอนกลาง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010036 บ้านรางกะทุ่ม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010037 วัดสว่างอารมณ์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010038 วัดพิหารแดง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010039 วัดวรจันทร์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010040 วัดวังกุ่ม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010041 วัดพร้าว สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010042 อนุบาลวัดป่าเลไลยก์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010045 วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010046 วัดพระธาตุ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010047 วัดลาดกระจับ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010048 วัดจำปี สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010049 วัดหนองโสน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010050 บ้านหนองขาม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010051 วัดสำนักตะฆ่า สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010052 บ้านดอนโพ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010054 บรรหารแจ่มใสวิทยา 4 สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010055 บ้านท่าเสด็จ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010056 วัดเขาดิน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010057 บ้านหลักเมตร สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010058 บ้านหนองปรือ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010059 วัดสามัคคีธรรม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010060 บ้านหนองบอน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010061 วัดไผ่ลูกนก สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010062 บ้านไผ่แปลกแม่ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010063 วัดสวนแตง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010064 วัดสังฆจายเถร สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72013001 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72012001 ตลิ่งชันวิทยา สพม. สพม.เขต 9
72012002 กรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี สพม. สพม.เขต 9
72012003 สงวนหญิง สพม. สพม.เขต 9
72012007 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สพม. สพม.เขต 9
72012010 สวนแตงวิทยา สพม. สพม.เขต 9
72010124 วัดห้วยสุวรรณวนาราม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010125 วัดดอนสุทธาวาส สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010126 วัดโพธิ์นฤมิตร สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010127 วัดสามจุ่น สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010128 บ้านหนองเพียน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010129 วัดบ้านกล้วย สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010130 วัดปู่เจ้า สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010131 วัดดอนบุบผาราม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010132 วัดบ้านกร่าง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010134 บ้านคลองชะอม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010135 บ้านหนองสรวง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010136 วัดป่าพระเจ้า สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010137 บ้านรางหางม้า สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010138 วัดเทพสุธาวาส สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010139 วัดเสาธงทอง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010140 วัดวังพลับเหนือ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010141 วัดวังพลับใต้ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010142 วัดเถรพลาย สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010143 วัดปลายนา สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010144 บ้านห้วยเจริญ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010145 วัดพังม่วง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010146 วัดบรรไดทอง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010147 วัดไก่เตี้ย สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010148 บ้านหนองจิก สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010149 วัดสัปรสเทศ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010150 วัดเกาะ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010151 บ้านตลาดวังหว้า สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010152 บ้านคลองชะโด สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010153 วัดดงขี้เหล็ก สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010154 วัดลาดปลาเค้า สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010155 วัดม่วงเจริญผล สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010157 อนุบาลศรีประจันต์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72010158 วัดยาง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
72012005 สรวงสุทธาวิทยา สพม. สพม.เขต 9
72012006 วังหว้าราษฎร์สามัคคี สพม. สพม.เขต 9
72012008 ศรีประจันต์(เมธีประมุข) สพม. สพม.เขต 9
72020030 วัดศรีเฉลิมเขต สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020031 วัดดอนมะนาว สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020032 วัดสองพี่น้อง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020033 บ้านโคกงูเห่า สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020034 บ้านบัวขาว สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020035 บ้านหนองวัลย์เปรียง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020036 วัดทุ่งคอก สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020037 วัดทุ่งเข็น สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020038 วัดเทพพิทักษ์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020039 บ้านโป่ง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020040 วัดเนินพระปรางค์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020041 วัดใหม่นพรัตน์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020042 บ้านหัววัง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020043 บ้านหนองเฝ้า สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020044 บ้านหนองกระดี่ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020045 บ้านดอนตำลึง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020046 วัดหัวกลับ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020047 วัดทับกระดาน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020048 วัดเวฬุวัน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020049 วัดหนองพันเทา สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020050 วัดบางสาม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020051 วัดสำเภาทอง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020052 บ้านโคก 7 ลูก สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020053 วัดใหม่บำรุงธรรม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020054 ตลาดขุนขยัน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020056 สองพี่น้อง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020057 วัดไชยนาราษฎร์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020058 วัดท่าข้าม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020059 บ้านไผ่ตาโม้ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020060 วัดไผ่โรงวัว สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020061 อนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์) สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020062 วัดท่าจัด สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020063 วัดใหม่พิบูลย์ผล สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020064 วัดทองประดิษฐ์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020065 วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020066 วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020067 วัดสว่างอารมณ์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020069 วัดลาดประทุมทอง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020070 อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020071 วัดย่านซื่อ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020072 วัดไผ่ขาด สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020073 วัดรางกร่าง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020074 วัดใหม่เพชรรัตน์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020075 บ้านหนองโพธิ์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020076 บ้านสะพังกร่าง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020077 อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020078 บ้านหนองกระทู้ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020079 บ้านหนองจิก สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020081 วัดพรสวรรค์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020082 วัดเขาพนมนาง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020083 วัดดอนสงวน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020084 วัดหัวโพธิ์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020085 บ้านประทุนทอง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020086 วัดท่าไชย(ประชานุกูล) สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020087 วัดบางบอน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72022001 บ่อสุพรรณวิทยา สพม. สพม.เขต 9
72022002 สองพี่น้องวิทยา สพม. สพม.เขต 9
72022006 บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 สพม. สพม.เขต 9
72022007 หนองวัลย์เปรียงวิทยา สพม. สพม.เขต 9
72022011 บางลี่วิทยา สพม. สพม.เขต 9
72030089 วัดโคกหม้อ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030091 บ้านหนองบัวทอง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030092 วัดบ้านสระ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030094 วัดใหม่สระพลอย สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030095 วัดลาดสิงห์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030096 วัดวังหว้า สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030097 วัดวังหิน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030098 บ้านหนองแขม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030099 วัดบางขวาก สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030100 บ้านทุ่งใหญ่ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030101 วัดทุ่งแฝก สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030102 วัดนางพิมพ์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030103 วัดวังจิก สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030104 วัดสามชุก สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030105 วัดคลองขอม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030106 อนุบาลสมเด็จพระวันรัต สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030107 วัดบ้านทึง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030108 วัดโป่งแดง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030109 วัดหนองโรง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030110 วัดหนองผักนาก สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030111 วัดหนองไผ่ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030112 วัดหนองสังข์ทอง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030113 วัดเนินมหาเชษฐ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030114 วัดดอนไร่ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030115 วัดหนองสะเดา สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030116 วัดสุวรรณตะไล สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72032003 ทุ่งแฝกพิทยาคม สพม. สพม.เขต 9
72032005 บรรหารแจ่มใสวิทยา 6 สพม. สพม.เขต 9
72032009 สามชุกรัตนโภคาราม สพม. สพม.เขต 9
72030117 บ้านดงเชือก สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030118 บ้านสระเตย สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030119 บ้านแจงงาม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030120 วัดโคกพระ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030121 บ้านทัพตาแทน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030122 บ้านทัพหลวง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030123 บ้านหนองกระถิน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030124 บ้านทุ่งหนองแก้ว สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030126 บ้านราษฎร์บำรุง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030127 บ้านหนองแหน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030128 บ้านหนองขาม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030129 บ้านหนองห้าง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030130 บ้านหนองจิกยาว สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030132 บ้านใหม่ไร่อ้อย สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030133 วัดลำพันบอง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030134 วัดสามัคคีธรรม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030135 บ้านหนองราชวัตร สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030136 วัดหนองทราย สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030137 บ้านมาบพะยอม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030138 บ้านหนองสำโรง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030139 อนุบาลหนองหญ้าไซ(วัดหนองหลวง) สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030140 วัดบัลลังก์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030141 วัดดอนสำโรง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72030142 บ้านหนองโก สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 3
72032007 หนองหญ้าไซวิทยา สพม. สพม.เขต 9
72020088 วัดยางยี่แส สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020089 วัดสามัคคีธรรม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020090 วัดจันทราวาส สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020091 บ้านจรเข้สามพัน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020092 บ้านเขาชานหมาก สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020093 วัดปทุมวนาราม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020094 บ้านรางโพธิ์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020095 วัดโคกยายเกตุ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020096 พานิชชีวะอุปถัมภ์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020097 วัดโภคาราม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020098 วัดคีรีรัตนาราม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020099 วัดสระกร่างเจริญธรรม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020100 บ้านเขากำแพง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020101 วัดห้วยคู้สามัคคี สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020102 บ้านโป่งพรานอินทร์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020103 วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020105 วัดจำปา สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020106 วัดโพธิ์เขียว สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020107 วัดกกม่วง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020108 บ้านสระบัวทอง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020109 บ้านทุ่งดินดำ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020110 วัดศรีสร้อยเพชร สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020111 บ้านหัวทำนบ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020112 วัดกลางบ้านดอน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020113 วัดยางสว่างอารมณ์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020114 วัดเขาดีสลัก สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020115 วัดคีรีเจริญผล สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020117 วัดโพธิ์ทองเจริญ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020118 พลับพลาไชย สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020119 บ้านหนองกุฏิ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020120 วัดโบสถ์วิทยาคาร สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020122 วัดใหม่สิทธาวาส สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020123 บ้านดอนพุทรา สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020124 วัดสระพังลาน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020125 วัดดอนสุโข สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020126 วัดนันทวัน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020127 หรรษาสุจิตต์วิทยา 1 สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020128 วัดบ่อคู่ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020129 วัดสระยายโสม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020130 วัดใหม่ปทุมสูตร สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020131 วัดคลองตัน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020132 วัดหนองยายทรัพย์ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020133 บ้านห้วยหิน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020134 วัดหนองหลุม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020135 บ้านหนองแหน สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020136 วัดโคกสำโรง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020137 วัดคอกวัว สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020138 วัดคณฑี สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020139 วัดบ้านหนองโอ่ง สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020140 วัดปทุมสราวาส สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020141 วัดเขาพระ สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020142 วัดหนองตาสาม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020143 วัดช่องลม สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72020144 อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร สพป. สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
72022003 อู่ทองศึกษาลัย สพม. สพม.เขต 9
72022004 สระยายโสมวิทยา สพม. สพม.เขต 9
72022005 ดอนคาวิทยา สพม. สพม.เขต 9
72022010 อู่ทอง สพม. สพม.เขต 9