ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
73010053 วัดโพธิ์งาม สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010054 วัดทะเลบก สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010055 ประถมฐานบินกำแพงแสน สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010056 อนุบาลกำแพงแสน สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010058 วัดทุ่งกระพังโหม สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010059 วัดบ่อน้ำจืด สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010060 บ้านดอนทอง สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010061 วัดสระพัง สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010062 วัดหนองปลาไหล สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010063 อินทรศักดิ์ศึกษาลัย(บ้านยาง) สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010064 บ้านห้วยขวาง สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010065 บ้านรางอีเม้ย สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010066 บ้านอ้อกระทิง สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010067 วัดสองห้อง สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010068 วัดลาดหญ้าไทร สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010069 บ้านสระน้ำส้ม สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010070 บ้านหลักเมตร สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010071 วัดปลักไม้ลาย สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010072 บ้านหนองขาม สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010073 บ้านบ่อน้ำพุ สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010074 เมืองเก่ากำแพงแสน สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010075 วัดนิยมธรรมวราราม สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010076 บ้านหนองไม้งาม สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010077 วัดหนองศาลา สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010078 บ้านหนองกร่าง สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010079 บ้านห้วยรางเกตุ สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010080 วัดไร่แตงทอง สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010081 วัดหนองจิก สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010082 วัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010083 บ้านอ้อกระทุง สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010084 วัดห้วยผักชี สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010085 วัดประชาราษฎร์บำรุง สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010086 บ้านห้วยด้วน สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010088 บ้านดอนซาก สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010089 บ้านคลองตัน สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010090 วัดวังน้ำเขียว สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010091 บ้านหนองพงนก สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010092 วัดสระสี่มุม สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010093 บ้านสามัคคี สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010094 วัดราษฎร์วราราม สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010095 บ้านหนองพงเล็ก สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010096 วัดดอนเตาอิฐ สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010097 บ้านหนองเขมร สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010098 วัดหนองกระทุ่ม สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010099 วัดห้วยม่วง สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010100 วัดปทุมทองสุทธาราม สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010101 วัดท่าเสา สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010102 บ้านบัวแดง สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010103 วัดกำแพงแสน สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010104 บ้านหนองโสน สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010105 วัดหนองโพธิ์ (ศิลปวิทยาคม) สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73012009 กำแพงแสนวิทยา สพม. สพม.เขต 9
73012010 มัธยมฐานบินกำแพงแสน สพม. สพม.เขต 9
73012011 ศาลาตึกวิทยา สพม. สพม.เขต 9
73010106 บ้านปากหว้า สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010107 บ้านหนองบอน สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010108 ละเอียดอุปถัมภ์ สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010109 บ้านหัวถนน สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010110 วัดสระสี่เหลี่ยม สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010111 วัดสุขวราราม สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010112 วัดบ้านหลวง สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010113 วัดหนองกระพี้ สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010114 วัดลำลูกบัว สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010115 บ้านแหลมกะเจา สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010116 วัดลำเหย สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010117 วัดทุ่งสีหลง สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010118 บ้านใหม่ สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010119 บ้านรางมูก สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010120 วัดแหลมมะเกลือ สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010121 วัดตะโกสูง สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010122 บ้านดอนกลาง สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010123 วัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์) สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010124 วัดทุ่งผักกูด สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010125 วัดกงลาด สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010126 วัดห้วยพระ สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010127 บ้านแจงงาม สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010128 วัดเลาเต่า สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010129 วัดทุ่งพิชัย สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010130 บ้านสามแก้ว สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73012012 คงทองวิทยา สพม. สพม.เขต 9
73012013 บ้านหลวงวิทยา สพม. สพม.เขต 9
73020001 วัดประชานาถ สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020002 วัดสว่างอารมณ์ สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020003 วัดโคกพระเจดีย์(เอกเผ่าพิทยา) สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020004 วัดงิ้วราย สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020005 บ้านคลองบางกระจัน สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020006 วัดไทร สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020007 คลองทางหลวง สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020008 วัดท่าตำหนัก สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020009 วัดน้อย สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020010 วัดไทยาวาส สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020011 วัดกลางบางแก้ว สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020012 วัดตุ๊กตา สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020013 วัดบางพระ สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020014 วัดกลาง สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020015 วัดบ่อตะกั่ว สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020016 วัดห้วยตะโก สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020017 วัดลานตากฟ้า สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020018 วัดพุทธธรรมรังษี สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020019 วัดสัมปทวน สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020020 วัดละมุด สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020021 บ้านลานแหลม สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020022 วัดใหม่สุคนธาราม (ปิ่นรัตนราษฎร์) สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020023 วัดสำโรง สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020024 วัดศรีมหาโพธิ์ สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020025 วัดศีรษะทอง สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020026 วัดเสถียรรัตนาราม สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020027 วัดกลางครูเวียง สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020028 วัดกกตาล สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020030 บ้านห้วยพลู สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020031 วัดท้องไทร สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020032 บ้านห้วยกรด สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020033 วัดโคกเขมา สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020034 วัดทุ่งน้อย สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73022007 โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73022001 งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ สพม. สพม.เขต 9
73022002 ภัทรญาณวิทยา สพม. สพม.เขต 9
73022003 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม สพม. สพม.เขต 9
73022004 พลอยจาตุรจินดา สพม. สพม.เขต 9
73022005 แหลมบัววิทยา สพม. สพม.เขต 9
73022006 เพิ่มวิทยา สพม. สพม.เขต 9
73020035 วัดบางภาษี สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020036 บ้านคลองนกกระทุง สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020037 วัดลานคา สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020038 วัดดอนยอ สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020039 วัดลาดสะแก สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020040 วัดไผ่สามตำลึง สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020041 วัดโพธิ์ สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020042 วัดไผ่จรเข้ สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020043 วัดเกษตราราม สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020044 วัดพระมอพิสัย สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020045 บ้านนราภิรมย์ สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020046 วัดสว่างอารมณ์ สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020047 วัดนราภิรมย์ สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020048 วัดนิลเพชร สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020049 วัดบัวปากท่า สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020050 บ้านหนองปรงกาญจนา สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020051 วัดบอนใหญ่ สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020052 ตลาดเจริญสุข สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020053 วัดบัวหวั่น สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020054 วัดบางไผ่นารถ สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020055 วัดผาสุการาม สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020056 วัดบางปลา สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020057 วัดเกาะแรต สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020058 ตลาดเกาะแรต สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020059 วัดรางกำหยาด สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020060 ตลาดรางกระทุ่ม สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020061 บ้านรางกระทุ่ม สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020062 บ้านรางปลาหมอ สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020063 บ้านคลองพระมอพิสัย สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020064 วัดบึงลาดสวาย สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020065 วัดสุขวัฒนาราม สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020066 ไทยรัฐวิทยา 4 สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020067 บ้านหนองปรง สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020068 วัดเกษมสุริยัมนาจ สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020069 บ้านประตูน้ำพระพิมล สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020070 บ้านบางเลน สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020071 บ้านไผ่คอกวัว สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020072 วัดบางหลวง สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020073 วัดบางน้อยใน สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020074 วัดราษฎร์สามัคคี สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020075 วัดลัฎฐิวนาราม สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020077 บ้านหนองมะม่วง สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020078 บ้านไผ่ล้อม สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020079 วัดไผ่หูช้าง สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020080 วัดลำพญา สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020081 วัดเวฬุวนาราม สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020082 วัดศิลามูล สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020083 บ้านไผ่หลวง สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73022008 บางเลนวิทยา สพม. สพม.เขต 9
73022009 บางหลวงวิทยา สพม. สพม.เขต 9
73022010 สถาพรวิทยา สพม. สพม.เขต 9
73022011 บัวปากท่าวิทยา สพม. สพม.เขต 9
73020120 บุณยศรีสวัสดิ์ สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020121 บ้านคลองสว่างอารมณ์ สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020122 วัดมะเกลือ สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020123 บ้านคลองโยง สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020124 บ้านคลองมหาสวัสดิ์ สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020125 วัดสาลวัน สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020126 วัดสุวรรณาราม สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020127 พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73022016 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ สพม. สพม.เขต 9
73022017 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม สพม. สพม.เขต 9
73010001 วัดดอนยายหอม สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010002 วัดดอนขนาก สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010003 วัดตาก้อง สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010004 บ้านมาบแค สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010005 วัดเกาะวังไทร สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010006 วัดทัพหลวง สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010007 วัดม่วงตารศ (สำอางค์เจริญผล) สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010008 วัดทุ่งรี สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010009 บ้านทุ่งน้อย สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010010 บ้านลำท่าโพ สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010011 วัดธรรมศาลา สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010012 บ้านต้นสำโรง สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010013 บ้านนาสร้าง สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010014 บ้านบ่อพลับ สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010015 หลวงพ่อแช่มวัดตาก้องอนุสรณ์ สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010016 วัดดอนเสาเกียด สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010017 วัดบางแขม สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010018 วัดลาดปลาเค้า สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010019 บ้านคลองยาง สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010020 วัดบ้านยาง สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010021 บ้านหนองกะโดน สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010022 บ้านคอวัง สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010023 วัดพระปฐมเจดีย์ สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010024 อนุบาลนครปฐม สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010025 วัดไผ่ล้อม สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010026 วัดพระประโทณเจดีย์ สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010027 วัดหว้าเอน สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010028 วัดโพรงมะเดื่อ สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010029 วัดหุบรัก สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010030 วัดศรีวิสารวาจา สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010031 วัดพะเนียงแตก สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010033 บ้านลำพยา สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010034 บ้านหนองหิน สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010035 วัดวังตะกู สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010036 วัดวังเย็น สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010037 บ้านไร่ต้นสำโรง สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010038 บ้านหนองขาหยั่ง สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010039 วัดใหม่ดอนทราย สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010040 วัดสระกะเทียม สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010041 วัดลาดหญ้าแพรก สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010042 วัดรางปลาหมอ สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010043 วัดใหม่ห้วยลึก สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010044 วัดสามควายเผือก สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010045 บ้านรางมะเดื่อ สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010046 บ้านหนองงูเหลือม สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010047 บ้านหนองแก สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010048 วัดหนองดินแดง สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010049 วัดหนองเสือ สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010050 บ้านทุ่งหัวพรหม สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010051 วัดทัพยายท้าว สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73010052 บ้านหนองปากโลง สพป. สพป.นครปฐม เขต 1
73012001 พระปฐมวิทยาลัย สพม. สพม.เขต 9
73012002 ราชินีบูรณะ สพม. สพม.เขต 9
73012003 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ สพม. สพม.เขต 9
73012004 ศรีวิชัยวิทยา สพม. สพม.เขต 9
73012005 สระกะเทียมวิทยาคม สพม. สพม.เขต 9
73012006 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม สพม. สพม.เขต 9
73012007 โพรงมะเดื่อวิทยาคม สพม. สพม.เขต 9
73012008 สิรินธรราชวิทยาลัย สพม. สพม.เขต 9
73020084 บ้านกระทุ่มล้ม สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020085 บ้านเพลินวัฒนา สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020086 วัดปรีดาราม สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020087 บ้านคลองจินดา สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020088 บ้านพาดหมอน สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020089 วัดวังน้ำขาว สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020090 บ้านฉาง สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020091 วัดบางช้างเหนือ สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020092 บ้านดอนทอง สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020093 บ้านคลองใหม่ สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020094 วัดราษฎร์ศรัทธาราม สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020095 หลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020096 บ้านตากแดด สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020097 วัดจินดาราม สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020098 วัดทรงคนอง สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020099 วัดท่าข้าม สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020100 บ้านท่าตลาด สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020101 วัดดอนหวาย(นครรัฐประสาท) สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020102 คลองบางกระทึก สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020103 บ้านหัวอ่าว สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020104 วัดเชิงเลน(นครใจราษฎร์) สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020105 วัดบางช้างใต้ สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020106 บ้านบางม่วง สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020107 บ้านบางเตย สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020109 บ้านบางประแดง สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020110 วัดสรรเพชญ (ทวีวิทยาคม) สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020111 วัดเดชานุสรณ์ สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020112 วัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020113 วัดท่าพูด สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020115 บ้านดงเกตุ สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020116 วัดหอมเกร็ด สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020117 บ้านหอมเกร็ด สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73020119 บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ สพป. สพป.นครปฐม เขต 2
73022012 สามพรานวิทยา สพม. สพม.เขต 9
73022013 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย สพม. สพม.เขต 9
73022014 วัดไร่ขิงวิทยา สพม. สพม.เขต 9
73022015 ปรีดารามวิทยาคม สพม. สพม.เขต 9
73022018 ฟ้าใสวิทยา สพป. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ