ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
77020001 บ้านหนองกระทิง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020002 วัดกุยบุรี สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020003 อนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020004 บ้านบน สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020005 บ้านหนองตาเสือ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020007 บ้านหนองหมู สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020008 บ้านหนองเตาปูน สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020009 บ้านหนองบัว สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020010 บ้านปากเหมือง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020011 บ้านเขาแดง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020012 วัดทุ่งน้อย สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020013 วัดดอนยายหนู สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020014 บ้านดอนบ่อกุ่ม สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020015 บ้านดอนมะขาม สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020016 สามแยกป่าถล่ม สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020017 บ้านป่าถล่ม สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020018 บ้านสามกระทาย สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020019 บ้านดอนกลาง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020020 บ้านสำโหรง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020021 บ้านรวมไทย สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020022 บ้านโป่งกะสัง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020023 บ้านหนองเกด สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020024 บ้านยางชุม สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020025 ดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020026 บ้านไร่บน สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020027 บ้านหาดขาม สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77022001 กุยบุรีวิทยา สพม. สพม. เขต 10
77022002 ยางชุมวิทยา สพม. สพม. เขต 10
77010041 บ้านพุตะแบก สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010042 วัดทุ่งกลาง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010043 บ้านดอนใจดี สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010044 บ้านมะเดื่อทอง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010045 วัดนาหูกวาง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010046 วัดนาล้อม สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010047 บ้านหนองพิกุล สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010048 วัดทุ่งประดู่ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010049 อนุบาลทับสะแก สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010050 บ้านดอนทราย สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010051 ประชาราษฏร์บำรุง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010052 สมาคมเลขานุการสตรี 2 สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010053 บ้านเหมืองแร่ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010054 บ้านทุ่งตาแก้ว สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010055 อ่างทองพัฒนา สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010056 บ้านไร่ใน สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010057 บ้านหินเทิน สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010058 บ้านเนินดินแดง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010059 ประชาพิทักษ์ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010060 บ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35 สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010061 บ้านทุ่งยาว สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010062 บ้านอ่างทอง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010063 บ้านสีดางาม สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010064 บ้านวังยาง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010065 วัดหนองหอย สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010067 บ้านหนองมะค่า สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77012004 ทับสะแกวิทยา สพม. สพม. เขต 10
77012005 ห้วยยางวิทยา สพม. สพม. เขต 10
77010068 บ้านห้วยทรายขาว สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010069 บ้านดอนทอง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010070 วัดนาผักขวง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010071 บ้านถ้ำเขาน้อย สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010072 บ้านดอนสง่า สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010073 อนุบาลบางสะพาน สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010074 ไตรกิตทัตตานนท์ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010075 บ้านดงไม้งาม สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010076 บ้านมรสวบ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010077 บ้านเขามัน สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010078 สมาคมเลขานุการสตรี 1 สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010079 บ้านหนองจันทร์ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010080 บ้านยางเขา สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010081 บ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010082 บ้านวังยาว สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010083 บ้านทองมงคล สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010084 บ้านราษฏร์ประสงค์ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010085 บ้านธรรมรัตน์ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010086 บ้านในล็อค สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010087 วัดธงชัยธรรมจักร สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010088 วัดดอนยาง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010089 บ้านหนองมงคล สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010090 บ้านดอนสูง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010091 บ้านหนองระแวง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010092 วัดถ้ำคีรีวงศ์ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010095 บ้านหินกอง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010096 บ้านชะม่วง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010097 บ้านสวนหลวง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010098 บ้านห้วยแก้ว สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010099 บางสะพาน สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010100 บ้านท่าขาม สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010101 บ้านดอนสำราญ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010102 บ้านอ่าวยาง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010103 บ้านคลองลอย สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010104 บ้านวังน้ำเขียว สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010105 ธนาคารออมสิน สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010106 บ้านทุ่งเชือก สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010107 บ้านดอนสำนัก สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77012009 โสตศึกษาเทพรัตน์ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77012006 บางสะพานวิทยา สพม. สพม. เขต 10
77012007 ธงชัยวิทยา สพม. สพม. เขต 10
77012008 ชัยเกษมวิทยา สพม. สพม. เขต 10
77010108 มูลนิธิศึกษา สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010109 บ้านไร่บนสามัคคี สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010110 บ้านบางเจริญ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010111 บ้านทองอินทร์ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010112 บ้านช้างเผือก สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010113 บ้านไชยราช สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010114 อนุบาลบางสะพานน้อย สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010115 บ้านบางเบิด สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010116 บ้านฝั่งแดง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010117 วัดกำมะเสน สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010119 บ้านห้วยสัก สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010120 บ้านทุ่งสีเสียด สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010121 บ้านทรายทอง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010122 บ้านหนองฆ้อง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010123 บ้านทุ่งไทร สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010124 บ้านบางสะพานน้อย สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010125 วัดดอนตะเคียน สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010126 บ้านปากคลอง(ราษฏร์อุปกรณ์) สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010127 บ้านทุ่งกะโตน สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010128 บ้านหนองห้วยฝาด สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010129 วัดเขาราษฎร์บำรุง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010130 บ้านปากแพรก สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77012010 บางสะพานน้อยวิทยาคม สพม. สพม. เขต 10
77020028 ชลประทานปราณบุรีสาขาบ้านวังปลา สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020031 บ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020033 บ้านหนองกา สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020034 วัดนาห้วย สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020035 อนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020036 บ้านปากน้ำปราณ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020038 บ้านปรือน้อย สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020039 บ้านวังก์พง(รัฐราษฏร์บำรุง)มิตรภาพที่158 สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020040 บ้านหนองหอย สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020041 บ้านวังยาว สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020044 ชลประทานปราณบุรี สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020045 บ้านห้วยพลับ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020046 บ้านวังวน(ชูชีพ-สนิทพลอยน้อยอุปถัมภ์) สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020047 บ้านหนองยิงหมี สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020048 บ้านหนองตาเย็น สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77022003 เมืองปราณบุรี สพม. สพม. เขต 10
77022004 ปากน้ำปราณวิทยา สพม. สพม. เขต 10
77022005 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี สพม. สพม. เขต 10
77010001 บ้านหนองกก สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010002 บ้านทุ่งเคล็ด สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010005 ด่านสิงขร สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010006 อุดมราชภักดี สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010007 บ้านทางหวาย สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010008 บ้านหนองหิน สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010009 บ้านคลองวาฬ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010010 บ้านหว้ากอ (มิตรภาพที่72) สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010011 บ้านห้วยใหญ่ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010012 เศรษฐพานิชวิทยา สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010013 พัฒนาประชานุเคราะห์ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010014 บ้านห้วยน้ำพุ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010015 ประชารังสรรค์ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010016 วัดปากคลองเกลียว สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010017 บ้านท่าฝาง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010019 วัดบ่อนอก(ทองวิทยา) สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010020 บ้านคอกช้าง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010021 บ้านหนองปุหลก สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010022 บ้านยุบพริก สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010023 บ้านคลองชายธง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010024 ยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010025 อนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์(สละชีพ) สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010026 อนุบาลประจวบคีรีขันธ์ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010027 ประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010029 บ้านบึง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010030 บ้านคั่นกระได สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010031 บ้านอ่าวน้อย สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010032 บ้านหนองเสือ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010033 บ้านหนองยายเอม สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010034 เนินแก้ววิทยาคาร สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010035 บ้านย่านซื่อ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010036 ไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง) สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010037 สามัคคีร่วมจิต สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010038 วังมะเดื่อ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010039 ประชาบูรณะวิทยา สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77010040 หาดสนุกราษฏร์บำรุง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77012001 ประจวบวิทยาลัย สพม. สพม. เขต 10
77012002 อ่าวน้อยวิทยานิคม สพม. สพม. เขต 10
77012003 หว้ากอวิทยาลัย สพม. สพม. เขต 10
77020074 บ้านไร่เก่าสามร้อยยอด สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020075 บ้านสามร้อยยอด (บุญรักอุทิศ) สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020077 บ้านหนองน้ำกลัด สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020079 บ้านหนองจิก สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020080 อนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก) สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020081 บ้านเกาะไผ่ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020082 บ้านสิบสองหุ้น สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020083 บ้านหนองไทร สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020084 บ้านนาวัลเปรียง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020085 บ้านศาลาลัย สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020086 บ้านหนองเป่าปี่ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020087 บ้านเนินกรวด สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020088 บ้านหนองขาม(สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020089 บ้านลาดวิถี สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020090 บ้านหนองคาง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020091 บ้านเกาะนาน้อย สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020092 บ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020093 บ้านเขาโป่ง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020094 วัดเกษตรกันทราราม สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020095 บ้านบางปู สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020096 บ้านใหม่ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020097 บ้านพุน้อย สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020098 บ้านพุใหญ่ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020099 บ้านหนองข้าวเหนียว สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020100 บ้านหัวตาลแถว สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77022010 สามร้อยยอดวิทยาคม สพม. สพม. เขต 10
77020049 บ้านห้วยมงคล สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020050 บ้านวังข่อย สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020051 บ้านหนองไผ่ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020052 บ้านหนองพรานพุก สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020053 บ้านทุ่งยาว สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020054 บ้านทับใต้ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020055 บ้านห้วยไคร้ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020057 บ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020058 บ้านเนินพยอม สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020059 บ้านหนองพลับ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020061 บ้านหนองกระทุ่ม สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020062 โรตารี่กรุงเทพ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020063 บ้านคอกช้างพัฒนา สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020064 บ้านห้วยไทรงาม สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020065 วไลย สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020066 ละเมาะ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020067 อานันท์ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020068 บ้านหนองซอ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020069 บ้านหนองคร้า สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020070 อนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน) สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020071 บ้านวังโบสถ์ สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020072 บ้านหนองเหียง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77020073 บ้านหนองตะเภา สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77023001 นเรศวรห้วยผึ้ง สพป. สพป.ประจวบคีรีขันธ์
77022007 หัวหิน สพม. สพม. เขต 10
77022008 หัวหินวิทยาคม สพม. สพม. เขต 10
77022009 หนองพลับวิทยา สพม. สพม. เขต 10