ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
80040116 ชุมชนบ้านบางโหนด สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040117 วัดเขา (วันครู2501) สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040119 วัดกระดังงา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040120 บ้านเปร็ต สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040121 บ้านในเพลา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040122 บ้านวัดใน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040123 บ้านท่าน้อย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040124 ชุมชนวัดบางคู สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040125 บ้านเขาวังทอง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040126 วัดเจดีย์หลวง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040127 บ้านเขาหัวช้าง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040128 บ้านคลองเหลง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040129 บ้านคลองวัง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040130 บ้านควนทอง(ประชาอุทิศ) สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040131 บ้านแขวงเภา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040132 วัดคีรีวง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040133 บ้านท่าจันทน์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040135 บ้านท่าม่วง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80042010 ขนอมพิทยา สพม. สพม. เขต 12
80042011 ท้องเนียนคณาภิบาล สพม. สพม. เขต 12
80030248 บ้านลำหัก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030249 วัดสมควร สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030250 บ้านดอนทราย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030251 บ้านอายเลา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030252 บ้านไสหินตั้ง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030253 วัดแร่ราษฎร์สุทัศน์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030254 วัดทุ่งโพธิ์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030255 บ้านเหนือคลอง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030256 ทัศนาวลัย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030257 วัดนาหมอบุญ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030258 บ้านทุ่งบก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030259 บ้านคอกวัว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030261 วัดชะอวด สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030262 บ้านไสขาม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030263 บ้านชายควน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030264 บ้านควนโตน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030266 บ้านวังใส สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030268 วัดวังฆ้อง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030269 บ้านคอพรุ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80032026 มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ สพม. สพม. เขต 12
80020001 บ้านคลองขัน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020003 วัดเพ็ญญาติ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020004 วัดกะเปียด สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020005 บ้านปากน้ำ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020006 วัดควนสูง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020009 ฉวาง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020010 วัดมะเฟือง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020011 วัดโคกเมรุ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020012 บ้านนาเส สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020013 วัดนาเขลียง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020014 บ้านโคกมะขาม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020015 บ้านไสโคกเกาะ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020016 บ้านควนสวรรค์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020017 วัดควนยูง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020018 บ้านห้วยทรายขาว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020020 บ้านกันละ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020021 วัดไม้เรียง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020023 วัดหาดสูง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020024 บ้านหาดทรายแก้ว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020025 บ้านโคกยาง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020027 บ้านเศลาใต้ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020028 วัดมะปรางงาม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020029 บ้านป่าพาด สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020030 บ้านทอนวังปราง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020031 บ้านสวนอาย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020032 บ้านปลายคลองเพรง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020033 วัดโคกหาด สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020034 บ้านควน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020035 วัดเพ็ญมิตร สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020036 วัดสามัคคีนุกูล สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020037 วัดควนสะตอ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020038 บ้านคลองสาย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020039 บ้านห้วยปริก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020040 ชุมชนวัดสุวรรณาราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80022001 ฉวางรัชดาภิเษก สพม. สพม. เขต 12
80022003 ละอายพิทยานุสรณ์ สพม. สพม. เขต 12
80010113 วัดสระไคร สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010114 วัดป่าหวาย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010115 บ้านอ่าวตะเคียน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010116 บ้านปลายคลอง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010117 วัดบางหว้า สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010118 วัดโคกกะถิน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010119 บ้านหนองไม้แก่น สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010120 วัดดอนตรอ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010121 วัดสระเพลง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010122 บ้านปากช่อง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010123 ราษฎร์บำรุง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010124 วัดทางพูน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010126 วัดพังยอม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010127 วัดทุ่งเฟื้อ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010128 บ้านบางไทร สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010129 บ้านบางนกวัก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010130 บ้านทุ่งสร้าน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80012014 ทางพูนวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 12
80012015 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช สพม. สพม. เขต 12
80030042 ชุมชนควนดินแดง ม.173 สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030043 บ้านทุ่งใหญ่ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030044 บ้านลานนา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030045 วัดไม้เสียบ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030046 บ้่านตรอกแค สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030047 บ้านขอนหาด สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030048 บ้านใสถิน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030049 บ้านดอนตาสังข์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030050 วัดควนใส สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030051 บ้านทุ่งโชน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030052 ชุมชนวัดเขาลำปะ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030053 เขาพระทอง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030054 บ้านทุ่งไม้ไผ่ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030055 บ้านควนหนองหงส์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030056 บ้านควนมุด สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030057 บ้านทุ่งโป๊ะ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030058 วัดกาโห่ใต้ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030059 ตชด.บ้านท่าข้าม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030060 บ้านควนชิง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030061 บ้านทุ่งใคร สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030062 วัดควนยาว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030063 วัดควนป้อม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030064 วัดควนเคร็ง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030065 วัดปากควน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030066 วัดท่าสะท้อน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030067 บ้านปากบางกลม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030068 วัดจิกพนม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030069 วัดรักขิตวัน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030070 บ้านศาลาทวดทอง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030071 บ้านชะอวด สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030072 บ้านห้วยโส สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030073 วัดควนสมบูรณ์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030074 วัดห้วยแหยงราษฎร์ภูเก็ตอุทิศ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030075 วัดดอนมะปราง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030076 วัดท่าเสม็ด สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030077 บ้านหนองหิน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030078 บ้านบางน้อย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030079 บ้านนางหลง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030080 วัดโคกทราง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030081 วัดหนองจิก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030082 บ้านพรุบัว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030083 วัดควนเถียะ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030084 บ้านตูล สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030085 บ้านกุมแป สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030086 บ้านควนเงิน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030087 วัดวังกลม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030088 บ้านหนองบัว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030089 บ้านท่าไทร สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030090 บ้านหนองนนทรี สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030091 บ้านควนมิตร สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030092 บ้านวังหอน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030270 ตชด.บ้านควนมีชัย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80032005 ชะอวด สพม. สพม. เขต 12
80032006 ชะอวดวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 12
80032007 เกาะขันธ์ประชาภิบาล สพม. สพม. เขต 12
80032008 ขอนหาดประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 12
80032009 ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา สพม. สพม. เขต 12
80020200 วัดควนส้าน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020201 บ้านคลองงา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020202 บ้านนา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020203 วัดมะนาวหวาน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020204 บ้านหน้าเหมน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020205 บ้านกุยเหนือ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020206 บ้านคลองกุย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020207 บ้านจันดี สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020208 ชุมชนบ้านนาวา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020209 องค์การสวนยาง 1 สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020210 บ้านคลองปีก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020211 บ้านไทรงาม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020213 วัดสวนขัน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020214 บ้านหนองเตย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020215 วัดจันดี สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020216 วัดหลักช้าง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020217 บ้านควนตม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020218 บ้านนาปราน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80022024 ช้างกลางประชานุกูล สพม. สพม. เขต 12
80030001 วัดท้ายทะเล สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030002 ชุมชนวัดท่าลิพง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030003 บ้านนา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030004 บ้านเกาะทวด สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030005 วัดบางยิ่ว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030006 บ้านศาลาตะเคียน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030007 วัดทายิการาม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030008 บ้านดอนโรง มิตรภาพที่ 196 สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030009 วัดแดง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030010 วัดพระบาท สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030011 วัดทองพูน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030012 ชุมชนวัดเขาแก้ววิเชียร สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030013 บ้านบางพระ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030014 วัดดอนรักษา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030015 บ้านปากเชียร สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030016 วัดเทพนิมิต สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030017 บ้านยางกาญจน์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030018 วัดสระแก้ว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030019 วัดพระหอม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030020 วัดคลองขยัน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030021 วัดชัยสุวรรณ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030022 วัดบ้านเนิน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030023 วัดทวยเทพ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030024 บ้านหัวปอ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030025 วัดบางทองคำ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030026 บ้านท่าขนาน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030027 บ้านบางด้วน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030028 บ้านน้ำบ่อ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030029 บ้านเนินธัมมัง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030030 บ้านคงคาล้อม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030031 บ้านทุ่งขวัญแก้ว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030032 วัดบ่อล้อ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030033 วัดสระโพธิ์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030034 บ้านบางปรง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030035 บ้านดอนโตนด สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030039 วัดคงคาวดี สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030040 วัดทาบทอง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030041 วัดสระเกษ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80032001 เชียรใหญ่ สพม. สพม. เขต 12
80032002 วิเชียรประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 12
80032003 เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา สพม. สพม. เขต 12
80032004 ธัญญาวดีศึกษา สพม. สพม. เขต 12
80020187 บ้านแพรกกลาง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020188 บ้านเกาะขวัญ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020189 วัดสวนพิกุล สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020190 บ้านพรุวง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020191 พรรณราชลเขต สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020193 วัดวังรีบุญเลิศ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020194 บ้านวังตลับ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020195 บ้านนาพา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020196 วัดมุขธาราม(วัดปากท่าซอง) สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020197 บ้านปลายเส สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020198 วัดควนกอ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020199 บ้านปลายรา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80022023 ประสาธน์ราษฎร์บำรุง สพม. สพม. เขต 12
80040020 วัดดอนใคร สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040021 บ้านบ่อกรูด สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040022 บ้านพังปริง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040023 วัดเขาพนมไตรรัตน์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040024 บ้านปากดวด สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040025 วัดจันพอ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040026 วัดหญ้าปล้อง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040027 บ้านฉาง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040028 บ้านวังหิน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040029 บ้านหน้าเขาวัด สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040030 บ้านหนองหว้า สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040031 บ้านปากเจา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040032 วัดปลักปลา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040033 วัดจันทาราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040034 บ้านสำนักม่วง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040035 วัดป่า(ท่าขึ้น) สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040036 วัดหมาย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040037 วัดเทวดาราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040038 วัดยางงาม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040039 วัดทางขึ้น สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040040 วัดพระเลียบ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040041 วัดประดู่หอม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040042 วัดนางตรา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040043 ปทุมานุกูล สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040044 วัดชลธาราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040045 ราชประชานุเคราะห์ 8 สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040046 บ้านสระบัว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040047 บ้านท่าสูง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040048 บ้านในถุ้ง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040049 ท่าศาลา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040050 ชุมชนใหม่ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040051 บ้านสะพานหัน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040052 วัดพระอาสน์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040053 วัดโคกเหล็ก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040054 วัดสระประดิษฐ์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040055 บ้านสองแพรกมิตรภาพที่ 92 สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040056 วัดสโมสร สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040057 วัดโมคลาน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040058 วัดยางทอง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040059 บ้านทุ่งเกราะ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040060 วัดป่า(โมคลาน) สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040061 บ้านประชาอารี สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040062 วัดชัยธารามประดิษฐ์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040063 วัดสวนหมาก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040064 วัดน้ำตก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040065 ชุมชนวัดสระแก้ว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040066 บ้านเราะ(อุทัยประชาสรรค์) สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040067 บ้านชุมโลง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040068 บ้านอินทนิน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040069 บ้านหนับเภา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040070 วัดนากุน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040071 บ้านทุ่งชน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80042003 ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา สพม. สพม. เขต 12
80042004 โมคลานประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 12
80042005 สระแก้วรัตนวิทย์ สพม. สพม. เขต 12
80020058 ราชประชานุเคราะห์ 6 สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020059 บ้านพูน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020060 วัดกะโสม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020061 บ้านคลองตูก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020062 สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020063 บ้านเขาตาว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020064 บ้านสามัคคีธรรม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020065 บ้านไสส้าน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020066 วัดนิคมคีรี สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020067 บ้านวังเต่า สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020068 บ้านหนองปลิง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020069 วัดเขาโร สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020070 บ้านนาพรุ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020071 บ้านหนองท่อม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020072 วัดทะเลมิตรภาพที่ 151 สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020073 ชุมชนบ้านไทรห้อง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020074 บ้านหน้าเขา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020075 วัดวังหีบ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020076 บ้านหนองหว้า สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020077 วัดเขากลาย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020078 บ้านนาตาแย้ม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020079 มหาราช 3 สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020080 บ้านจำปา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020081 บ้านน้ำพุ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020082 วัดถ้ำใหญ่ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020083 บ้านวังยวน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020084 วัดควนชม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020085 วัดก้างปลา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020086 บ้านชายคลอง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020087 วัดธรรมเผด็จ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020088 บ้านเกาะปราง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020089 บ้านบนควน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020090 บ้านเกาะยวน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020091 วัดทุ่งควายพัฒนศึกษา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020092 บ้านวังยาว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020093 บ้านบ่อมอง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020094 วัดวังขรี สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020095 วัดทุ่งส้าน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020096 บ้านคอกช้าง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020097 ชุมชนวัดสำโรง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020098 วัดศิลาราย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020099 วัดราษฎร์ประดิษฐ์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020100 บ้านถ้ำตลอด สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020101 บ้านน้ำตก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020102 บ้านวังธน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020105 วัดคงคาเจริญ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020106 บ้านนาเกิดผล สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020107 บ้านคลองขุด สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80022011 ราชประชานุเคราะห์ 19 สพป. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
80022012 นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล สพป. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
80023001 โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช สพป. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
80022006 ทุ่งสง สพม. สพม. เขต 12
80022007 สตรีทุ่งสง สพม. สพม. เขต 12
80022008 ทุ่งสงวิทยา สพม. สพม. เขต 12
80022009 ทุ่งสงสหประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 12
80022010 ก้างปลาวิทยาคม สพม. สพม. เขต 12
80020127 องค์การสวนยาง 2 สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020128 องค์การสวนยาง 3 สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020129 หมู่บ้านป่าไม้ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020130 บ้านทะเลสองห้อง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020131 บ้านบางปรน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020132 บ้านบ่อปลา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020133 บ้านควนประชาสรรค์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020134 วัดเสม็ดจวน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020135 วัดคงคาเลียบ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020136 ราชเวชพิศาล สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020137 วัดควนสระบัว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020138 บ้านนาท่อม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020139 บ้านพอโกบ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020140 บ้านบางตะเภา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020141 บ้านกรุงหยันใต้ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020142 วัดท่ายาง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020143 ชุมชนบ้านหน้าเขา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020144 บ้านโคกวัด สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020145 บ้านวังหิน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020146 วัดควนยูง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020147 วัดภูเขาหลัก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020148 บ้านนาใหญ่ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020150 วัดใหม่ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020151 บ้านห้วยรื่น สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020152 วัดขนาน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020153 บ้านหนองใหญ่ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020154 บ้านก่องาม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020155 บ้านบางรูป สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020156 วัดวิสุทธิวงศ์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020157 วัดประดิษฐาราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020158 บ้านทุ่งกรวด สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020159 บ้านไร่มุสลิม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020160 วัดควน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020161 บ้านไสใหญ่ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020162 บ้านสระนางมโนราห์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020163 บ้านควนลำภู สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020164 บ้านหนองคล้า สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020166 ราษฎร์ประชาอุทิศ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020167 บ้านควนอวดพัน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020168 คล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์อุปถัมภ์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80022016 ทุ่งใหญ่วิทยาคม สพม. สพม. เขต 12
80022017 กรุงหยันวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 12
80022018 ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม. เขต 12
80022019 เสม็ดจวนวิทยาคม สพม. สพม. เขต 12
80022020 ทุ่งสังพิทยาคม สพม. สพม. เขต 12
80040136 บ้านปากลง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040137 วัดเปียน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040138 บ้านพิตำ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040139 บ้านนบ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040140 วัดเขาน้อย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040141 วัดคงคา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040142 บ้านขุนทะเล สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040143 วัดโรงเหล็ก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040144 บ้านโรงเหล็ก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040145 บ้านพังหรัน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040147 วัดนาเหรง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040148 บ้านในตูล สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040149 เคียงศิริ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80042012 คงคาประชารักษ์ สพม. สพม. เขต 12
80042013 นบพิตำวิทยา สพม. สพม. เขต 12
80020109 วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020110 บ้านไสโป๊ะ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020111 วัดเกาะสระ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020112 บ้านหนองยาง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020113 วัดหนองดี สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020115 บ้านไสยูงปัก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020116 ชุมชนบ้านสี่แยก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020117 บ้านคลองโอม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020118 วัดสุวรรณคีรี สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020119 บ้านนาโพธิ์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020121 ชุมชนวัดอัมพวัน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020122 บ้านนาบอน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020123 วัดเทวสิทธิ์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020126 บ้านคลองจัง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80022015 นาบอน สพม. สพม. เขต 12
80020169 วัดลำนาว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020170 บ้านปากแพรก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020171 โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020172 บ้านควนประ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020173 บ้านคลองเสาเหนือ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020174 บ้านไสเตาอ้อย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020175 บ้านนาตำเสา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020176 บ้านนิคมวังหิน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020177 สมสรร สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020178 บ้านเขาวง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020179 เจริญรัชต์ภาคย์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020180 สังวาลย์วิท 7 สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020181 ตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020182 บ้านไสยาสน์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020183 บ้านสวน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020184 วัดวังหิน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020185 บ้านหนองเจ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020186 ไทยรัฐวิทยา 38(บ้านน้ำร้อน) สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020219 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020220 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80022021 บางขันวิทยา สพม. สพม. เขต 12
80022022 วังหินวิทยาคม สพม. สพม. เขต 12
80030093 ชุมชนวัดบางบูชา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030094 วัดเกาะจาก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030095 วัดโบสถ์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030096 บ้านเกาะน้อย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030097 บ้านบางตะลุมพอ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030098 บ้านนำทรัพย์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030099 วัดขนาบนาก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030101 วัดโคกมะม่วง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030102 วัดตรงบน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030103 วัดฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030104 วัดบ้านงาม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030105 วัดสุขุม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030106 วัดสามแพรก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030107 วัดมหิสสราราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030108 วัดศรีสุวรรณาราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030109 บ้านบางเนียน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030110 บ้านแสงวิมาน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030111 วัดบางมะขาม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030112 บ้านเกาะนางโดย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030113 บ้านเขาน้อย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030114 วัดปิยาราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030115 วัดกัลยานฤมิต สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030117 วัดคลองน้อย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030118 บ้านปากคลอง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030119 บ้านบางลึก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030120 วัดชมพูประดิษฐ์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030122 ชุมชนวัดมัชฌิมเขตชลาราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030123 บ้านบางมูลนาก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030125 บ้านเกาะทัง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030126 วัดสระ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030127 วัดหงส์แก้ว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030128 วัดกาญจนาราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030129 วัดบางไทร สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030130 วัดบางศาลา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030132 บ้านบางแรด สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030133 วัดแจ้ง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030136 วัดปากบางท่าพญา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030138 วัดบ้านใหม่บน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030139 วัดบางคุระ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030140 วัดรัตนาราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030141 บ้านท้องโกงกาง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030142 วัดบางทวด สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030143 วัดบางฉนาก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030144 บ้านบางวัง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030145 วัดพิบูลยาราม มิตรภาพที่ 232 สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030146 บ้านโก้งโค้ง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030147 บ้านชายทะเล สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030148 วัดปากแพรก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030149 วัดบางพระ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030150 วัดบางด้วน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030151 วัดหอยกัน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030152 วัดอัฒฑศาสนาราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030154 บ้านหัวลำพู สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030155 วัดเหมก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030156 วัดป่าระกำ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030157 วัดป่าระกำเหนือ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030159 วัดสองพี่น้อง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030160 วัดปากตรง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030161 วัดแหลมตะลุมพุก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030162 ราชประชานุเคราะห์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030271 บ้านหอยราก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80032012 ปากพนัง สพม. สพม. เขต 12
80032013 โศภนคณาภรณ์ สพม. สพม. เขต 12
80032014 อินทร์ธานีวิทยาคม สพม. สพม. เขต 12
80032015 สตรีปากพนัง สพม. สพม. เขต 12
80040001 ชุมชนวัดทอนหงส์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040002 บ้านในเขียว 1 สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040003 บ้านในเขียว 2 สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040004 บ้านวังลุง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040005 วัดใหม่ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040006 บ้านชุมขลิง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040007 วัดหลวงครู สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040008 วัดกำแพงถม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040009 วัดโยธาธรรม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040010 วัดนากัน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040011 วัดท้าวโทะ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040012 ชุมชนวัดอินทคีรี สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040013 วัดเขาขุนพนม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040014 วัดพรหมโลก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040015 วัดเขาปูน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040016 บ้านคลองแคว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040017 วัดโทเอก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040018 วัดป่ากิ่ว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040019 วัดสากเหล็ก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80042001 พรหมคีรีพิทยาคม สพม. สพม. เขต 12
80042002 บ้านเกาะวิทยา สพม. สพม. เขต 12
80010097 วัดแพร่ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010098 วัดไสมะนาว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010099 บ้านห้วยยูง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010100 วัดท้ายสำเภา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010101 บ้านไสใหญ่ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010102 วัดเชิงแตระ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010103 วัดราษฏร์เจริญวราราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010104 วัดพระพรหม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010105 บ้านห้วยระย้า สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010106 วัดห้วยพระ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010107 วัดท่าช้าง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010108 วัดมะม่วงตลอด สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010109 วัดกัด สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010110 วัดคันนาราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010111 วัดหนองแตน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010112 วัดพระเพรง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80012011 เฉลิมราชประชาอุทิศ สพม. สพม. เขต 12
80012012 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ สพม. สพม. เขต 12
80012013 พระพรหมพิทยานุสรณ์ สพม. สพม. เขต 12
80020041 ชุมชนวัดกะทูนเหนือ มิตรภาพที่ 218 สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020043 วัดนางเอื้อย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020044 บ้านห้วยกลาง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020045 วัดหน้าเขา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020046 จุฬาภรณ์พิชญาคาร สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020047 บ้านปากระแนะ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020048 วัดในไร่ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020049 ชุมชนบ้านปากเสียว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020050 บ้านวังวัว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020051 บ้านคุ้งวังวัว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020052 วัดมังคลาราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020053 วัดโบราณาราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020054 บ้านนาเหนือ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020055 บ้านเหนือคลอง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020056 วัดทุ่งนาใหม่ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80020057 วัดยางค้อม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2
80022004 พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ สพม. สพม. เขต 12
80022005 นางเอื้อยวิทยา สพม. สพม. เขต 12
80010001 วัดชัน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010002 บ้านย่านซื่อ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010003 วัดสวนพล สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010004 วัดบ้านตาล สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010005 อนุบาลนครศรีธรรมราช สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010006 วัดหนองบัว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010007 วัดน้ำรอบ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010008 วัดศาลาไพ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010009 วัดป่ายาง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010010 วัดเทพธิดาราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010011 วัดมหาชัยวนาราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010012 วัดป่าไหม้ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010013 วัดท่างาม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010014 บ้านปากพญา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010015 บ้านปากน้ำปากพญา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010017 วัดนาวง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010018 ชุมชนวัดหมน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010019 วัดสว่างอารมณ์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010020 วัดจังหูน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010021 วัดพังสิงห์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010023 บ้านหนองหนอน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010024 บ้านบางเตย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010025 วัดโดน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010026 วัดนารีประดิษฐ์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010027 บ้านบางหลวง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010028 วัดโพธาราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010029 บ้านบางกระบือ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010030 วัดราษฎร์เจริญ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010031 วัดพระมงกุฎ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010032 บ้านนาเคียน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010033 บ้านคลองดิน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010034 บ้านทวดเหนือ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010035 วัดน้ำสรง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010036 วัดดอนยาง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010037 วัดหญ้า สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010038 วัดพระมหาธาตุ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010039 บ้านเนิน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010040 วัดบางใหญ่ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010041 วัดมุจลินทราวาส สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010042 วัดตรีเอการาม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010043 วัดมัชฌิมภูมิ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010044 วัดสระแก้ว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010045 บ้านเกาะโพธิ์แจ้ง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010046 ชุมชนบ้านบางจาก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010047 วัดบางตะพาน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010048 วัดท่าสะท้อน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010049 ราชประชานุเคราะห์ 5 สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010050 บ้านคันธง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010051 วัดนางพระยา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010052 วัดหัวนอน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010053 วัดท่านคร สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010054 วัดมุขธารา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010055 วัดท่าแพ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010056 ราชประชานุเคราะห์ 4 สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010057 วัดไพศาลสถิต สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010058 บ้านห้วยไทร สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010059 บ้านปากน้ำเก่า สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010060 วัดวิสุทธิยาราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010061 วัดศรีมงคล สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010062 บ้านชะเอียน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010063 บ้านปากน้ำปากพูน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010064 วัดท่าม่วง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010065 วัดโบสถ์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010066 วัดมะม่วงทอง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010067 วัดหัวอิฐ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010068 บ้านทวดทอง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010069 วัดโพธิ์ทอง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010070 วัดวนาราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010071 วัดโพธิ์เสด็จ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010072 วัดทุ่งแย้ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010073 วัดมะม่วงสองต้น สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010074 วัดราษฎร์ประดิษฐ์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80012001 เบญจมราชูทิศ สพม. สพม. เขต 12
80012002 กัลยาณีศรีธรรมราช สพม. สพม. เขต 12
80012003 ปากพูน สพม. สพม. เขต 12
80012004 เมืองนครศรีธรรมราช สพม. สพม. เขต 12
80012005 โยธินบำรุง สพม. สพม. เขต 12
80012006 ตรีนิมิตรวิทยา สพม. สพม. เขต 12
80012007 ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ สพม. สพม. เขต 12
80012008 จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. สพม. เขต 12
80030163 วัดเทพมงคล สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030164 วัดควนเกย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030165 บ้านหนองมาก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030166 วัดวัวหลุง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030167 วัดคันธมาลี สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030169 วัดทุ่งหล่อ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030170 บ้านเกยเชน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030171 บ้านทุ่งเลน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030172 วัดปลายสระ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030173 สุนทราภิบาล สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030174 วัดสุวรรณโฆษิต สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030175 บ้านกลอง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030176 บ้านด่าน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030177 วัดมัชฌิมภูผา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030178 วัดเขาน้อย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030180 บ้านหนองกก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030181 บ้านม่วงงาม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030182 วัดพิศาลนฤมิต สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030183 วัดร่อนนา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030184 วัดเถลิงกิตติยาราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030185 บ้านห้วยไม้แก่น สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030186 วัดเทพนมเชือด สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030187 ชุมชนวัดสุวรรณรังษี สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030188 วัดเนกขัมมาราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030189 ร่อนพิบูลย์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030190 วัดพระอานนท์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030191 วัดหนา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030192 ราชประชานุเคราะห์ 7 สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030193 วัดโคกคราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030194 บ้านป่าแชง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030195 บ้านท่าเจริญ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030196 วัดธงทอง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030197 บ้านควนรุย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030198 วัดถลุงทอง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030199 บ้านปลายราง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030200 บ้านห้วยหาร สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030201 ชุมชนบ้านพุดหง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030202 วัดถ้ำเขาแดง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030203 วัดสามัคยาราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030204 วัดธาราวง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030205 บ้านท่าไทร สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80032016 ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ สพม. สพม. เขต 12
80032017 คีรีราษฎร์พัฒนา สพม. สพม. เขต 12
80032018 ควนเกยสุทธิวิทยา สพม. สพม. เขต 12
80032019 เสาธงวิทยา สพม. สพม. เขต 12
80032020 ตระพังพิทยาคม สพม. สพม. เขต 12
80010075 ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010076 วัดสมอ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010077 วัดวังไทร สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010078 วัดโคกโพธิ์สถิตย์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010079 วัดจันทร์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010080 ราษฎร์บำรุง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010081 บ้านสำนักใหม่ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010082 วัดสอ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010083 บ้านคดศอก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010084 วัดใหม่ทอน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010085 บ้านตลาด สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010086 วัดไทรงาม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010087 วัดคีรีกันทร์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010088 บ้านร่อน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010089 บ้านสันยูง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010090 ชุมชนลานสกา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010091 วัดปะ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010092 บ้านมะม่วงทอง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010093 วัดดินดอน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010094 วัดน้ำรอบ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010095 วัดวังหงส์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80010096 วัดเจดีย์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1
80012009 สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช สพม. สพม. เขต 12
80012010 ขุนทะเลวิทยาคม สพม. สพม. เขต 12
80040072 วัดเขาน้อย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040073 บ้านทุ่งขันหมาก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040075 บ้านเขาใหญ่ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040076 วัดสุธรรมาราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040077 วัดคงคาเลียบ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040078 วัดกลาง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040079 บ้านน้ำขาว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040080 วัดชนาราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040081 บ้านต้นจันทน์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040082 บ้านปลายทอน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040083 วัดถ้ำเทียนถวาย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040084 ชุมชนวัดปัณณาราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040085 บ้านเขาฝ้าย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040086 บ้านเขาตาสัก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040087 บ้านคลองตีนเป็ด สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040088 วัดสุชน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040089 บ้านสุวรรณเขต สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040090 บ้านห้วยทรายทอง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040091 วัดธารน้ำฉา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040092 ชุมชนวัดเทพราช สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040093 บ้านเขายวนเฒ่า สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040094 บ้านเผียน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040095 บ้านน้ำฉา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040096 วัดชนสังขรณพิจิตร สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040097 วัดศิลาชลเขต สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040098 บ้านเขาทราย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040099 บ้านไสพลู สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040100 บ้านไสเหรียง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040101 วัดประทุมทายการาม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040102 บ้านบางฉาง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040103 วัดจอมทอง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040105 บ้านช่องเขาหมาก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040107 บ้านน้ำร้อน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040108 บ้านทุ่งหัวนา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040109 บ้านปราบราษฏร์อุทิศ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040110 วัดสโมสรสันนิบาต สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040111 บ้านทุ่งครั้ง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040112 วัดขรัวช่วย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040113 วัดปากด่าน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040114 วัดคงคาวดี สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80040115 วัดสวนศิขรบรรพต สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4
80042006 สิชลคุณาธารวิทยา สพม. สพม. เขต 12
80042007 ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ สพม. สพม. เขต 12
80042008 สิชลประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 12
80042009 เทพราชพิทยาสรรค์ สพม. สพม. เขต 12
80030206 ชุมชนวัดเกาะเพชร สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030207 บ้านบางโหนด สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030208 บ้านเกาะสุด สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030209 วัดบูรณาวาส สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030210 บ้านลากชาย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030211 วัดบางตะพาน (เขมจาโร) สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030212 วัดสว่างอารมณ์ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030213 วัดควนชะลิก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030215 วัดปากเหมือง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030216 บ้านหัวไทร สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030217 วัดดอนผาสุก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030218 วัดโคกยาง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030219 วัดอู่แก้ว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030220 บ้านโคกทราย สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030221 บ้านห้วยน้ำเย็น มิตรภาพที่112 สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030222 วัดโคกพิกุล สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030223 วัดหัวค่าย (พิศาลอุปถัมภ์) สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030224 วัดบ้านด่าน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030225 วัดท่าเสริม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030226 ชุมชนพิบูลสงคราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030227 บ้านสระนอก สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030228 บ้านปากพรุ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030230 วัดบ่อโพง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030231 วัดบ้านราม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030232 วัดรามแก้ว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030233 วัดปากระวะ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030234 วัดหน้าสตน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030235 วัดฉิมหลา สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030236 บ้านหน้าศาล สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030237 วัดอิมอญ สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030239 บ้านศาลาแก้ว สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030240 บ้านหนองบอน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030241 บ้านลำคลอง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030242 วัดทะเลปัง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030243 หัวไทร(เรือนประชาบาล) สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030244 วัดท้ายโนต สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030245 บ้านท่าเตียน สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030246 วัดแหลม สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80030247 วัดโคกสูง สพป. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3
80032021 หัวไทรบำรุงราษฎร์ สพม. สพม. เขต 12
80032022 แหลมราษฎร์บำรุง สพม. สพม. เขต 12
80032023 นพคุณประชาสรรค์ สพม. สพม. เขต 12
80032024 ทรายขาววิทยา สพม. สพม. เขต 12
80032025 เขาพังไกร สพม. สพม. เขต 12