ระบบตรวจ ติดตามและประเมินผล สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ

77 ศึกษาธิการจังหวัด

กศจ.

รายละเอียด

18 ภาคการศึกษา

ภาค

รายละเอียด

225สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เขตพื้นที่

รายละเอียด

1 สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

การศึกษาพิเศษ

รายละเอียด

รายการจังหวัด

SMISS ชื่อโรงเรียน ประเภท สังกัด รายละเอียด
84010033 บ้านบ่อน้ำร้อน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010034 บ้านแม่โมกข์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010035 บ้านกำสนราษฎร์อุทิศ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010036 วัดเขานางเภา สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010037 บ้านไสใน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010038 วัดกาญจนาราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010039 บ้านคลองสระ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010040 บ้านม่วงลีบ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010041 วัดคงคาล้อม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010042 บ้านมะม่วงหวาน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010043 บ้านไสตอ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010044 วัดพุฒ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010046 บ้านหัวหมากล่าง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010047 บ้านห้วยโศก สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010048 บ้านควนราชา สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010049 บ้านหัวหมากบน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010050 บ้านห้วยด่าน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010051 วัดกงตาก สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010052 บ้านไสขาม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010053 วัดปากคู สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010054 วัดวชิรประดิษฐ์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010055 วัดแสงประดิษฐ์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010056 วัดนิกรประสาท สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010057 บ้านดอนสน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010058 วัดเขาพระนิ่ม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010059 บ้านท่าโพธิ์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010060 วัดดอนยาง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010061 วัดประสพ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010062 บ้านบางสำโรง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010063 วัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010064 บ้านศิลางาม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010065 วัดบ้านใน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010066 วัดอุทยาราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010067 ไทยรัฐวิทยา 88 (บ้านคลองควน) สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010068 บ้านกงหนิง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010069 บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010070 บ้านดอนหลวง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010071 บ้านวังทองสามัคคี สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010072 บ้านทับท้อน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010073 บ้านบ่อโฉลก สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010074 วัดเขาแก้ว สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010075 บ้านวังหวาย สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010076 บ้านควนนิมิต สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010077 บ้านคลองกรูด สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010078 วัดวังไทร สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010079 บ้านคีรีรอบ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010080 บ้านกำสนประชาสรรค์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010081 บ้านท่าเสาเภา สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010082 บ้านหนองเปล สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010083 บ้านปากกะแดะ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010084 วัดพ่วง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84012010 กาญจนดิษฐ์ สพม. สพม. เขต 11
84012011 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สพม. สพม. เขต 11
84012012 ท่าอุแทพิทยา สพม. สพม. เขต 11
84012013 ท่าเฟืองวิทยา สพม. สพม. เขต 11
84010133 บ้านเกาะเต่า สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010134 บ้านโฉลกหลำ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010135 บ้านมะเดื่อหวาน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010136 บ้านศรีธนู สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010137 วัดสมัยคงคา สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010138 วัดราษฎร์เจริญ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010139 บ้านท้องนายปาน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010140 บ้านหาดริ้น สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010141 ชุมชนบ้านใต้ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84012018 เกาะพะงันศึกษา สพม. สพม. เขต 11
84010112 วัดคีรีวงการาม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010113 วัดสันติวราราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010114 วัดสว่างอารมณ์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010115 บ้านหาดงาม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010116 วัดบุณฑริการาม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010117 บ้านบ่อผุด สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010118 บ้านบางรักษ์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010119 บ้านปลายแหลม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010120 บ้านหน้าค่าย สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010122 วัดภูเขาทอง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010123 บ้านแหลมหอย สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010124 บ้านดอนธูป สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010125 วัดนาราเจริญสุข สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010127 วัดกลาง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010128 วัดคุณาราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010129 วัดประเดิม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010130 วัดแจ้ง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010132 บ้านอ่างทอง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84012016 เกาะสมุย สพม. สพม. เขต 11
84012017 ทีปราษฎร์พิทยา สพม. สพม. เขต 11
84020066 บ้านตะเคียนทอง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020067 บ้านปากทำเรียง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020068 วัดโกศาวาส สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020069 วัดอินทราวาส สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020070 บ้านต้นมะพร้าวมิตรภาพที่ 91 สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020071 บ้านบ่อน้ำผุด สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020072 วัดถ้ำสิงขร สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020073 บ้านดอนสุวรรณ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020074 บ้านย่านยาว สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020076 บ้านหินดาน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020077 บ้านปากโตน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020078 บ้านโตนยาง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020079 บ้านทรายแก้ว สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020080 บ้านท่าขนอน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020081 คีรีรัฐนิคม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020082 วัดน้ำหัก สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020083 บ้านบางขนุน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020084 มหาราชบ้านแสงอรุณ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020085 บ้านน้ำราด สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020086 บ้านทำเนียบ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020087 วัดนิลาราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020088 บ้านยาง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020090 บ้านปากหาร สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020091 บ้านเชี่ยวหมวง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020092 บ้านวังพลาย สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020094 บ้านท่าไคร สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020095 บ้านบางพระ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020096 บ้านมะเลาะ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020097 บ้านย่านมะปราง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84022005 คีรีรัฐวิทยาคม สพม. สพม. เขต 11
84022010 มัธยมบ้านทำเนียบ สพม. สพม. เขต 11
84030055 บ้านเกาะแก้ว สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030056 บ้านเขาตอก สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030057 บ้านคลองจัน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030058 บ้านทุ่งจูด สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030059 บ้านสี่แยกสามัคคี สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030060 บ้านบางประสามัคคี สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030061 วัดดอนพยอม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030062 วัดเพ็งประดิษฐาราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030063 ศึกษาประชาคม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030064 สุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 130 สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030065 จิตประชาราษฎร์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030066 บ้านในปราบราษฎร์ประสงค์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030067 ไทยรัฐวิทยา 22 สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030068 บ้านเขารักษ์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030069 บ้านเขาสามยอด สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030070 บ้านทับใหม่ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030071 บ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1 สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030072 บ้านไร่ยาว สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030073 บ้านบางดี สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030074 บ้านพรหมรังสิต สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030075 บ้านสี่แยกคลองศิลา สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030076 สมบูรณ์ประชาสรรค์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030077 บ้านคลองโร สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030078 บ้านควนคีรีวงศ์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030079 บ้านควนสามัคคี สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030080 บ้านบางใหญ่สามัคคี สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030081 บ้านห้วยมุด สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030082 มิตรประชาราษฎร์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030083 วัดอรัญคามวารี สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84032001 บ้านเสด็จพิทยาคม สพม. สพม. เขต 11
84032004 เคียนซาพิทยาคม สพม. สพม. เขต 11
84032008 พ่วงพรมครวิทยา สพม. สพม. เขต 11
84030165 บ้านควนพัฒนาประชาสรรค์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030166 บ้านบางหอย สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030167 บ้านปลายศอก สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030168 บ้านปลายคลอง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030169 บ้านคลองพังกลาง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030170 บ้านยวนปลา สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030171 บ้านบางปาน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030172 วัดสองแพรก สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030173 บ้านควนสินชัย สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030174 บ้านควนสระ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030175 วัดสมัยสุวรรณ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84032013 ชัยบุรีพิทยา สพม. สพม. เขต 11
84020001 วัดชยาราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020002 สารภีอุทิศ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020003 บ้านตะกรบ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020004 บ้านห้วยพุน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020005 วัดวิชิตธาราราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020006 วัดไตรรัตนากร สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020008 บ้านนาแค สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020009 บ้านหนองมน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020010 บ้านนา สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020011 บ้านห้วยตาหมิง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020012 บ้านพรุยายชี สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020013 วัดวิโรจนาราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020014 บ้านคลองไม้แดง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020015 บ้านลุ่มชุมแสง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020016 บ้านห้วยไผ่ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020017 วัดเขาพนมแบก สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020018 วัดเดิมเจ้า สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020019 วัดเววน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020020 บ้านเหนือน้ำ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020022 วัดพุมเรียง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020023 วัดโพธาราม(โพธิพิทยากร) สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020024 บ้านทือ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020025 บ้านทุ่งนางเภา สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020026 วัดสุทธาวาส สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020027 วัดจาย(สุทธบุรราษฎร์) สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020028 วัดธารน้ำไหล (แคล้วประชานันท์) สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020029 วัดรัตนาราม(ธรรมรักขิตประชานุกูล) สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020030 บ้านไทรงาม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020031 บ้านสามสัก(ถาวรราษฎร์บำรุง) สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020032 วัดพระบรมธาตุไชยา สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84022003 ไชยาวิทยา สพม. สพม. เขต 11
84022009 เขาพนมแบกศึกษา สพม. สพม. เขต 11
84022011 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สพม. สพม. เขต 11
84010085 วัดชลคราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010086 วัดนทีวัฒนาราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010087 วัดนอก สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010088 บ้านศรีชัยคราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010089 วัดท้องอ่าว สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010090 ชุมชนวัดวิสุทธิชลาราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010091 บ้านเกาะแรต สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010092 บ้านปากดอนสัก สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010093 อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010095 บ้านน้ำฉา สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010096 บ้านห้วยเสียด สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010097 วัดสิงขร สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010098 บ้านเกาะนกเภา สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010099 ชุมชนบ้านนางกำ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010100 บ้านใหม่สามัคคี สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010101 วัดคีรีวง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010102 บ้านคอกช้าง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010103 บ้านดอนเสาธง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010105 บ้านคลองคราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010106 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้9 สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010107 บ้านดินแดงสามัคคี สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010131 บ้านเกาะพลวย สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84012015 ปากแพรกวิทยาคม สพม. สพม. เขต 11
84020135 บ้านควนรา สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020136 วัดน้ำพุ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020137 วัดบางน้ำจืด สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020138 บ้านควนสุวรรณ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020140 บ้านท่าแซะ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020141 วัดนันทาราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020142 วัดอัมพาราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020143 วัดพระพรหม(ช้อยราษฎร์อุปถัมภ์) สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020144 วัดบางปอ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020145 บ้านคลองวัว สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020146 วัดบ่อมะปริง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020148 ชุมชนวัดจันทาราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020149 บ้านคชาธาร สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020150 บ้านหน้าซึง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020151 วัดบางคราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020152 วัดประตูใหญ่ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020153 วัดท่า สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020215 บ้านเคี่ยมเพาะ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84022002 ท่าฉางวิทยาคาร สพม. สพม. เขต 11
84022008 เสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. สพม. เขต 11
84020033 บ้านกลาง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020034 บ้านคลองพา สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020035 บ้านชายท่า สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020036 บ้านมะม่วงงาม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020037 บ้านท่าไท สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020038 บ้านขวัญพัฒน์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020039 บ้านควนสูง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020040 บ้านคันธุลี สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020041 วัดสังขประดิษฐ์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020044 ตลาดหนองหวาย สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020045 บ้านปากน้ำท่ากระจาย สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020046 บ้านหนองปรือ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020047 วัดชัยธาราวาส สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020048 วัดสุมังคลาราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020049 บ้านเกาะมุกด์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020050 บ้านดอนมะกอก สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020051 บ้านศรีพนม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020052 วัดมหาถูปาราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020054 บ้านอู่ตะเภา สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020055 วัดกาฬสินธุ์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020056 บ้านคลองรอก สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020057 บ้านคลองสงค์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020058 ตชด.ราษฎร์พิทักษ์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020059 วัดอัมพาวาส สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020060 วัดขจรบำรุง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020061 บ้านดินก้อง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020062 บ้านทุ่งพลับ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020063 บ้านทุ่งเสียน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020064 บ้านหนองเหรียง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020065 วัดศรีสุวรรณ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020214 บ้านท่าใหม่ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84022004 ท่าชนะ สพม. สพม. เขต 11
84020098 บ้านเขาเทพพิทักษ์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020100 บ้านพัฒนา สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020101 บ้านพัฒนา 2 สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020102 บ้านวังขุม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020103 ตาขุน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020104 บ้านช่องไม้งาม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020107 บ้านเชี่ยวขวาน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020108 วัดพรุศรี สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020109 วัดพะแสง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020110 บ้านตาขุน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020111 บ้านปากน้ำ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84022006 บ้านตาขุนวิทยา สพม. สพม. เขต 11
84022007 รัชชประภาวิทยาคม สพม. สพม. เขต 11
84030040 ทรัพย์ทวี สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030041 วัดควนท่าแร่ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030043 วัดอินทการาม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030044 บ้านปากด่าน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030045 บ้านคลองยา สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030046 บ้านหนองหญ้าปล้อง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030047 บ้านหนองเรียน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030048 บ้านดอนงาม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030049 บ้านทรายทอง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030050 บ้านธารอารี สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030052 บ้านห้วยห้าง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030053 บ้านห้วยใหญ่ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030054 บ้านสวยศรี สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84032003 บ้านนาวิทยาคม สพม. สพม. เขต 11
84030001 บ้านคลองปราบ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030003 บ้านหนองม่วง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030004 บ้านควนพรุพี สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030005 บ้านควนมหาชัย สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030006 บ้านควนเนียง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030008 วัดควนศรี สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030009 ควนสุบรรณ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030012 วัดไทรโพธิ์งาม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030013 บ้านทุ่งตำเสา สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030014 บ้านนาควน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030015 บ้านยูงงาม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030016 วัดท่าเจริญ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030017 บ้านทุ่งในไร่ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030018 บ้านไร่เหนือ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030019 วัดวิเวการาม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030020 บ้านห้วยตอ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030021 บ้านไสดง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030022 บ้านห้วยชัน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030023 บ้านขุนราษฎร์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030024 บ้านควนกองเมือง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030026 นาสาร สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030027 วัดน้ำพุ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030028 บ้านยางอุง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030029 บ้านดอนทราย สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030030 บ้านควนใหม่ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030031 บ้านช่องช้าง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030032 บ้านห้วยล่วง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030033 ราชประชานุเคราะห์ 12 สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030034 บ้านกอบแกบ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030035 บ้านเหมืองทวด สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030036 บ้านวังหิน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030037 บ้านเขาน้อย สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030038 บ้านคลองหาเหนือ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030039 บ้านปลายน้ำ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84032002 บ้านนาสาร สพม. สพม. เขต 11
84032007 พรุพีพิทยาคม สพม. สพม. เขต 11
84032011 ควนสุบรรณวิทยา สพม. สพม. เขต 11
84032012 ท่าชีวิทยาคม สพม. สพม. เขต 11
84020112 บ้านบางปรุ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020113 บ้านหญ้าปล้อง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020114 วัดถ้ำวราราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020115 วัดสองพี่น้อง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020116 บ้านเขานาใน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020117 บ้านจำปาทอง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020118 บ้านถ้ำผึ้ง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020119 บ้านป่าตง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020120 ชุมชนวัดปากตรัง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020121 บ้านคลองชะอุ่น สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020122 บ้านต้นยวน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020123 บ้านบางหิน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020124 บ้านแสนสุข สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020125 บ้านอรุโณทัย สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020126 บ้านบางสาน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020127 บ้านลูกเดือน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020128 วัดพนม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020129 บ้านใหญ่ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020130 วัดธัญญาราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020131 บ้านเบญจา สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020133 ชุมชนบ้านช่องม้าเหลียว สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020134 บ้านพังกาญจน์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84022012 พนมศึกษา สพม. สพม. เขต 11
84030124 นิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1 สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030128 บ้านควนสว่างวัฒนา สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030129 บ้านบางน้ำเย็น สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030130 บ้านไสท้อน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030131 บ้านควนยอ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030132 วัดสามพัน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030133 บ้านไสดง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030134 บ้านประตูพลิก สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030135 บ้านราษฎร์พัฒนา สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030136 บ้านหมาก สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030137 วัดบางพา สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030138 บ้านเกาะน้อย สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030139 บ้านคลองโหยน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030140 วัดบางสวรรค์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030141 ปัญญาประชาอุทิศ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030142 อุดมมิตรพัฒนา สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030143 บ้านหน้าเขา สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030144 บ้านห้วยแห้ง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030145 บ้านบางใหญ่ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030146 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18 สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030147 บ้านสาคูมิตรภาพที่ 195 สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030148 บ้านทุ่งหญ้าแดง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030149 บ้านบางเหรียง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030150 บ้านบางใหญ่สินปุน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030151 บ้านบางรูป สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030152 วัดบางกำยาน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030153 หมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1 สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030154 บ้านเมรัย สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030155 ประชาอุทิศ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030156 บ้านควนนิยม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030157 บ้านควนมหาชัย สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030158 บ้านโคกมะม่วง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030159 บ้านยูงทอง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030160 บ้านไสขรบ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030161 บ้านบางหยด สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030162 บ้านปลายสาย สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030163 บ้านย่านดินแดง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030164 บ้านบ่อพระ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84032006 พระแสงวิทยา สพม. สพม. เขต 11
84032010 บางสวรรค์วิทยาคม สพม. สพม. เขต 11
84020154 บ้านแม่แขก สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020155 บ้านสหกรณ์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020156 วัดประชาวงศาราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020158 วัดสันติคีรีรมย์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020159 วัดราษฎร์บำรุง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020160 บ้านราษฎร์ประดิษฐ์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020161 บ้านปลายคลอง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020162 บ้านบนไร่ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020163 บ้านห้วยทรายขาว สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020164 เจริญเวชวิทยา สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020165 วัดท่าตลิ่งชัน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020166 บ้านท่าตะเภา สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020169 วัดตรณาราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020170 บ้านไทรงาม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020171 บ้านนาใหญ่ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020172 วัดทุ่งเซียด สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020173 วัดนาคาวาส สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020175 บ้านหนองจอก สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020176 บ้านนาค้อ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020177 บ้านบ่อกรัง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020178 วัดน้ำรอบ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020181 บ้านราษฎร์ประสานจิต สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020182 วัดเกษมบำรุง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020184 วัดรัษฎาราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020186 วัดจันทร์ประดิษฐาราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020187 วัดบางมะเดื่อ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020188 บ้านท่าม่วง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020189 บ้านบางประชาภิบาล สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020190 บ้านศรีปทุมวัลย์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020191 วัดสระพัง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020192 บ้านทุ่งโพธิ์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020193 วัดแหลมไผ่ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020195 วัดห้วยกรวด สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020196 บ้านคลองราง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020197 วัดตรีธาราราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020198 วัดบางพลา สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020199 วัดเขาศรีวิชัย สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020200 วัดสามัคคีธรรมาราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020201 บ้านอ่างทอง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020202 วัดหนองไทร สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020203 บ้านยางงาม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020205 วัดหัวเตย สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84022013 พุนพินพิทยาคม สพม. สพม. เขต 11
84022014 น้ำรอบวิทยา สพม. สพม. เขต 11
84022015 ท่าสะท้อนวิทยา สพม. สพม. เขต 11
84022016 บางเดือนสถิตย์พิทยาคม สพม. สพม. เขต 11
84010001 นิคมสร้างตนเอง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010002 บ้านควนยูง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010003 บ้านซอย 2 สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010004 บ้านซอย 10 สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010008 วัดนทีคมเขต สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010009 วัดแหลมทอง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010012 วัดบุญบันเทิง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010013 บ้านทอนหญ้าปล้อง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010014 วัดโพธิ์นิมิต สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010015 วัดท่าทอง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010016 บ้านโพหวาย สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010017 บ้านสันติสุข สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010018 วัดประสิทธาราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010019 บ้านคลองสุข สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010020 วัดชลธาร สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010021 วัดบางกล้วย สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010022 วัดบางใบไม้ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010024 วัดโชติการาม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010025 บ้านสุชน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010026 วัดกลางใหม่ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010027 บ้านบางใหญ่ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010028 บ้านท่าเพชร สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010029 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010030 ชุมชนวัดสุนทรนิวาส สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010031 วัดสมหวัง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84010032 บ้านบางชุมโถ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1
84012008 สอนคนตาบอดภาคใต้ สพป. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
84012009 ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี สพป. สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
84012002 สุราษฎร์ธานี สพม. สพม. เขต 11
84012003 สุราษฎร์พิทยา สพม. สพม. เขต 11
84012004 เมืองสุราษฎร์ธานี สพม. สพม. เขต 11
84012005 สุราษฎร์พิทยา 2 สพม. สพม. เขต 11
84012006 มัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี สพม. สพม. เขต 11
84012007 สุราษฎร์ธานี 2 สพม. สพม. เขต 11
84020206 บ้านเชี่ยวมะปราง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020207 บ้านโพธิ์พนา สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020208 บ้านวังผักแว่น สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020209 วัดโพธิ์น้อย สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020210 บ้านเชี่ยวเฟือง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020211 บ้านท่านหญิงวิภา สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020212 วัดอรัญญาราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84020213 สหกรณ์นิคม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2
84022017 ตะกุกใต้ศึกษา สพม. สพม. เขต 11
84022018 มัธยมวิภาวดี สพม. สพม. เขต 11
84030084 บ้านเขานิพันธ์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030085 บ้านเขาปูน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030087 บ้านควนกลาง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030088 บ้านควนเจริญ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030089 บ้านกลาง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030090 บ้านคลองกา สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030091 บ้านควนสูง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030092 บ้านควนปราง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030094 บ้านปากหาน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030095 บ้านห้วยทรายทอง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030096 วัดคลองฉนวน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030097 บ้านยูงงาม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030101 บ้านปากสาย สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030102 บ้านลานเข้ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030103 บ้านวังใหญ่ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030104 บ้านหานเพชร สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030105 วัดโสภณประชาราม สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030107 วัดทุ่งหลวง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030108 มหาราช ๒ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030109 บ้านนาชุมเห็ด สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030110 บ้านห้วยมะนาว สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030111 บ้านในไร่ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030112 บ้านพรุแชง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030113 บ้านส้องเหนือ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030114 วัดบ้านส้อง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030115 สามัคคีอนุสรณ์ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030116 บ้านส้อง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030118 บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217 สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030119 บ้านหนองโสน สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030120 วัดคลองตาล สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030121 วัดเวียงสระ สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84030123 บ้านไทรห้อง สพป. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3
84032005 เวียงสระ สพม. สพม. เขต 11
84032009 คลองฉนวนวิทยา สพม. สพม. เขต 11